DB170910 Galáctico-tittelen var et tveegget sverd, en feiring av noen av de beste spillerne i verden, det mest glamorøse laget verden hadde sett.