DB170327 I Furus tilfelle var det flere bygningstekniske mangler, og anonyme håndverkere forteller om ufaglært arbeidskraft og mangelfullt arbeid ?
DB170327 Han kontaktet sitt forsikringsselskap Norwegian Claims Link ( NCL ), som dermed ble Furus formelle motpart.
DB170327 Han innrømmer at badene i Furus leilighet ble ufagmessig bygget, men hevder eksemplene ikke er representative for andre Bonum-prosjekter.