BT171021 Vi tenker også stort og vil være med å sette Bergen på kartet, sier Frihammer .
BT171021 I cruisehastighet på 20 knop vil man få en rekkevidde på rundt 100 kilometer, sier Frihammer .
BT171021 Her kan Bergen bli først i verden, sier Vegard Frihammer i Greenstat AS.
BT171021 Dette kappløpet skal vi vinne, sier Frihammer .
BT171021 - Vi ønsker å være pådrivere for teknologien som er kommersielt tilgjengelig, men som trenger tilpasninger i forhold til fartøystørrelser, sier Frihammer .
BT171021 - Innovasjon Norge har gitt oss tilsagn om halve finansieringen i byggefasen vi har foran oss, men deres deltakelse avhenger av fullfinansiering, sier Frihammer .
BT170108 Helene Frihammer spleiser og stimulerer virksomheter som vil skape en grønn region.
BT170108 GRØNT SKIFTE : - Det har skjedd enormt mye på kort tid når det gjelder viljen til å utvikle nye, klimavennlige løsninger, sier Helene Frihammer .
BT160208 Helene Frihammer : ¶