BT170108 Helene Frihammer spleiser og stimulerer virksomheter som vil skape en grønn region.
BT170108 GRØNT SKIFTE : - Det har skjedd enormt mye på kort tid når det gjelder viljen til å utvikle nye, klimavennlige løsninger, sier Helene Frihammer .
BT160208 Helene Frihammer : ¶