SA160628 Lena Knutli ¶ FremtidsplaneneDe kan gå ut i fjorden kun når det er fjære.
BT160628 Må du fjerne plantene du har fra før ? FremtidsplaneneDe kan gå ut i fjorden kun når det er fjære.
AP160628 Lena Knutli ¶ FremtidsplaneneDe kan gå ut i fjorden kun når det er fjære.