DA170914 Frelsesminister , kalte han helseministeren.
DA170913 Frelsesminister , kalte han helseministeren.