NL170913 Bildet viser en svensk korvett og HNLMS Evertson .