DN171214 NHO klager sukkeravgiften inn for Esa for mulig brudd på EØS-avtalen ¶
DN171214 NHO klager sukkeravgiften inn for Esa for mulig brudd på EØS-avtalen ¶
DN171214 | NHO klager sukkeravgiften inn for Esa for mulig brudd på EØS-avtalen ¶
DN171214 NHO klager sukkeravgiften inn for Esa for mulig brudd på EØS-avtalen ¶
DN171214 NHO Mat og Drikke klager torsdag den kraftig økte sukkeravgiften inn for EØS-avtalens tilsynsorgan Esa .
DN171214 NHO Mat og Drikke klager den økte sukkeravgiften inn for tilsynsorganet Esa .
DN171214 Klagen ble sendt onsdag og skal etter planen diskuteres på et møte mellom NHO og Esa i Brussel torsdag ettermiddag klokken 14.
DN171214 Avgiften ble ikke endret ved inngåelse av EØS-avtalen, og Esa har ikke tatt opp saken siden avtalen ble inngått i 1994, fremholder han.
DN171214 - Vi har valgt å klage avgiftsøkningene inn for Esa fordi den uforutsigbarheten og risikoen norske mat- og drikkebedrifter står overfor, som følge av Stortingets vedtak, er uholdbar og kun kan unngås ved at avgiftsøkningene ikke trer i kraft fra 1. januar, sier NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk.
DB171214 Vi har heller ikke fått oversendt noe klage fra ESA , sier Næsje i en e-post til Dagbladet.
DB171214 Uansett bør avgiften meldes til ESA, for dersom den innføres uten at den notifiseres i ESA, og ESA senere skulle komme til at dette er statsstøtte, vil de som har nytt godt av støtten må betale tilbake det de har mottatt.
DB171214 Uansett bør avgiften meldes til ESA, for dersom den innføres uten at den notifiseres i ESA , og ESA senere skulle komme til at dette er statsstøtte, vil de som har nytt godt av støtten må betale tilbake det de har mottatt.
DB171214 Uansett bør avgiften meldes til ESA , for dersom den innføres uten at den notifiseres i ESA, og ESA senere skulle komme til at dette er statsstøtte, vil de som har nytt godt av støtten må betale tilbake det de har mottatt.
DB171214 Samtidig kan ESA dispensere fra statsstøtteforbudet i enkeltsaker.
DB171214 Og skulle ESA mene at det er slike elementer i ordningen, kan man søke å luke ut disse, sier Arnesen til Dagbladet.
DB171214 Nå klager NHO Mat & Drikke vedtaket inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA .
DB171214 Nå klager NHO Mat & Drikke avgiftsøkningen inn for ESA .
DB171214 Mener ESA at det ikke er statsstøtteelementer i ordningen, er alt fint.
DB171214 Finansdepartementet vil vurdere saken nærmere dersom de mottar en henvendelse fra ESA .
DB171214 En godkjenning i ESA tar mellom seks og åtte måneder.
DB171214 ESA ¶ ESA står for EFTA Surveillance Authority.
DB171214 Disse avgiftsøkningene var på 42 og 83 prosent, og utgjør derfor tilsvarende støtte hos dem som slipper unna avgiftene, men har ikke blitt godkjent hos ESA før de blir innført, sier Haas Brubakk til Dagbladet.
DB171214 Dette vil gjøre alle til tapere, og skaper « en uholdbar usikkerhet » for alle parter, ifølge Haas Brubakk, og det er derfor NHO har valgt å være føre var, og få avklart spørsmålet i ESA .
DB171214 Arnesen tar forbehold om at han ikke har sett klagen, og uttaler seg på generelt grunnlag, men selv om han ikke kan fastslå om dette er snakk om en statsstøtte eller ikke, mener han at avgiftsøkningen burde notifiseres i ESA .
DB171214 - Statsstøtteendring på mer enn 20 prosent må notifiseres hos ESA .
DB171214 - EFTAs overvåkningsorgan ( ESA ) er rette organ for å vurdere om det foreligger statsstøtte etter EØS-avtalen.
DB171214 - Dersom det gis statsstøtte i strid med forbudet i EØS-avtalen, vil ESA kreve at støtten blir tilbakebetalt.
DB171214 - Dersom det er tvil om avgiftsordningen har statsstøtteelementer bør derfor avgiften meldes til ESA .
DB171214 - Da er det mest hensynet til dem som går klar av avgiften i dag, som tilsier at ESA bør kontaktes før avgiften innføres. ​ ¶
DB171214 ESA
DB171214 ESA har ikke tatt opp avgiften siden EØS-avtalen ble innført i 1994.
AA171214 Om bord var den italienske astronauten Paolo Nespoli fra Det europeiske romfartsbyrået ESA , den amerikanske NASA-astronauten Randy Bresnik, og den russiske kosmonauten Sergej Ryazanskij fra det russiske romsenteret Roscosmos.
AA171214 | NHO klager sukkeravgiften inn for ESA
AA171214 NHO mat og drikke klager den økte sukkeravgiften inn for EØS-avtalens tilsynsorgan ESA, bekrefter ESA overfor NTB.
AA171214 NHO mat og drikke klager den økte sukkeravgiften inn for EØS-avtalens tilsynsorgan ESA , bekrefter ESA overfor NTB.
AA171214 Klagen ble sendt onsdag og skal etter planen diskuteres på et møte mellom NHO og ESA i Brussel torsdag ettermiddag klokken 14.
AA171214 Avgiften ble ikke endret ved inngåelse av EØS-avtalen, og ESA har ikke tatt opp saken siden avtalen ble inngått i 1994, fremholder han. ( ©NTB ) ¶
NL171213 Med oppmerksomheten ESA har hatt på dagens kystruteavtale, vil det trolig være lite rom for overgangsordninger som innebærer fordeler for Hurtigruten.
NL171213 Det vil påføre skattebetalerne betydelige merkostnader, svekke konkurransen og gi EFTAs overvåkningsorgan ESA et argument for å på nytt utfordre Norge på premissene i anbudet.
DN171213 Lxs også : ¶ ESA mener bokavtalen kan være ulovlig ¶
DN171213 Åpner sak ¶ ESA åpner nå sak for å undersøke avtalen nærmere.
DN171213 Moore tapte senatorkamp i Alabama ¶ | ESA mener bokavtalen kan være ulovlig ¶
DN171213 Men avtalen kan fortsatt være i strid med EØS-avtalen, påpeker konkurransedirektør Gjermund Mathisen i EFTAs overvåkingsorgan ESA .
DN171213 I et brev til Kulturdepartementet ber ESA om et møte i januar for å diskutere saken.
DN171213 Har den det, mener ESA den kan være i strid med forbudet mot prissamarbeid i EØS-avtalens paragraf 53.
DN171213 ESA krever også svar fra Kulturdepartementet på en rekke spørsmål.
DN171213 ESA har satt 19. januar som svarfrist på brevet.
DN171213 Økningen er så stor at endringen anses som ny støtte til konkurrerende produkter som ikke får avgift, og derfor meldepliktig til ESA før eventuell godkjennelse i Stortinget og gjennomføring fra 1. januar 2018, mener Kolstad.
DN171213 Konkurransedirektør Gjermund Mathisen viser til at ESA kan ta opp saker på eget initiativ, men at tilsynet normalt ikke gjør det.
DN171213 EØS-avtalens tilsynsorgan ESA har ikke vurdert denne konkrete saken.
DN171213 Avgiften ble ikke endret ved inngåelse av EØS-avtalen, og ESA har ikke tatt opp saken siden avtalen ble inngått i 1994, fremholder han.
DN171213 - Økninger i avgiften på eksisterende avgiftsgrunnlag har aldri tidligere blitt notifisert til ESA .
DN171213 Han har som styreleder i Norsk lokalradioforbund klaget FM-slukkingen inn for Efta-landenes overvåkningsorgan Esa , som ifølge Larsen har sagt at de vil ferdigbehandle saken før jul.
DN171213 - Jeg hadde regnet med at når behandlingen av ESA-saken er i sluttfasen, så ville Nkom, Medietilsynet og Kulturdepartementet vente til Esa har behandlet saken ferdig, sier Svein Larsen.
DB171213 Norsk Lokalradioforbund har klaget inn slukkingen for EFTAs overvåkingsorgan ESA .
DB171213 | Denne mystiske laksen invaderer norske elver ¶ ¶ ¶ ESA åpner nå sak for å undersøke avtalen nærmere.
DB171213 I et brev til Kulturdepartementet ber ESA om et møte i januar for å diskutere saken.
DB171213 ESA krever også svar fra Kulturdepartementet på en rekke spørsmål.
AP171213 Virksomheten er som regel for liten, sier konkurransedirektør Gjermund Mathisen i ESA .
AP171213 Når det gjelder skoletannleger og sykehusapotek, så ble Norge og ESA allerede for noen år siden enige om at dette skal holdes adskilt fra den ordinære offentlige virksomheten de driver.
AP171213 I brevet kommer ESA med krav om at denne delen av virksomheten blir skilt ut i egne selskaper som blir skattepliktige på linje med privat næringsvirksomhet.
AP171213 EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA kommer ikke til å kreve skatteplikt fra kommunale svømmehaller og kantiner som driver smått i konkurransen med private bedrifter.
AP171213 EFTA Surveillance Authority ( ESA ) tror nesten alle de kommunale svømmehallene vil gå fri fra kravet om å organisere næringsvirksomheten i egne selskaper.
AP171213 | ESA går bare etter stor kommunal næringsdrift når det gjelder skatteplikt ¶
AP171213 ESA skal overvåke at de tre EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein overholder EØS-avtalen.
AP171213 ESA blir brukt av mange som vil påvirke forhold i Norge : ¶
AP171213 Lokalradioforbundet har klaget saken inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA , der den ligger til behandling nå.
AP171213 Lokalradioforbundet har klaget flere sider ved DAB-innføringen inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA .
AA171213 I et brev til Kulturdepartementet ber ESA om et møte i januar for å diskutere saken.
AA171213 EFTAs overvåkingsorgan ESA mener bokavtalen kan være i strid med kartellforbudet i EØS-avtalen.
AA171213 ESA åpner nå sak for å undersøke avtalen nærmere.
AA171213 ESA krever også svar fra Kulturdepartementet på en rekke spørsmål.
AA171213 ( ©NTB ) ¶ | ESA mener bokavtalen kan være ulovlig ¶
DN171212 Vi regnet med at siden Esa var i sluttfasen av sin behandling av denne saken, så ville også departementet, Nkom og Medietilsynet ha såpass respekt for Esa at de ventet på ESAs behandling, sier Svein Larsen.
DN171212 Vi regnet med at siden Esa var i sluttfasen av sin behandling av denne saken, så ville også departementet, Nkom og Medietilsynet ha såpass respekt for Esa at de ventet på ESAs behandling, sier Svein Larsen.
DN171212 Lokalradioforbundet har bedt Esa ta stilling til tvangsslukkingen av kanaler på fm i store, norske byer.
DN171212 Larsen har, som leder i Norsk Lokalradioforbund, klaget det han kaller en tvangsslukking inn til Eftas overvåkningsorgan Esa .
DN171212 - Departementet har også ventet med å kommentere spørsmålene fra Esa til november, etter at Esa mottok spørsmål fra Lokalradioforbundet i mai.
DN171212 - Departementet har også ventet med å kommentere spørsmålene fra Esa til november, etter at Esa mottok spørsmål fra Lokalradioforbundet i mai.
DN171212 desember med å svare Esa på deres spørsmål om den tvungne FM-slukkingen.
DN171212 Esa
DB171212 Stasjonen mener seg forskjellsbehandlet og ønsker å sende inntil ESA har ferdigbehandlet en klage over FM-slokkingen før jul.
DB171212 Skal behandles i ESA
DB171212 Norsk Lokalradioforbund har klaget inn slukkingen for EFTAs overvåkingsorgan ESA, og Larsen mener Radio Metro derfor må kunne fortsette å sende på FM innen en avgjørelse foreligger fra ESA - hvis avgjørelse norske myndigheter må følge.
DB171212 Norsk Lokalradioforbund har klaget inn slukkingen for EFTAs overvåkingsorgan ESA , og Larsen mener Radio Metro derfor må kunne fortsette å sende på FM innen en avgjørelse foreligger fra ESA - hvis avgjørelse norske myndigheter må følge.
DB171212 Larsen mener det er problematisk at slokkedatoen kom før ESA er ferdig med å behandle saken.
SA171211 Etter at departementet har sendt sitt svar til ESA , er det fortsatt mye som er uklart.
SA171211 Dette mener Transportarbeiderforbundet betyr totalt frislepp og spikeren i kista for et regulert og seriøst drosjemarked, skriver Transportarbeiderforbundet i en pressemelding, hvor de anklager regjeringen for å legge seg flat for EFTAs overvåkingsorgan ESA .
SA171211 De varslede endringene som ble lagt fram mandag, kommer nemlig som en reaksjon på en uttalelse fra ESA i februar, hvor dagens regelverk ble beskyldt for å være i strid med EØS-avtalen.
DN171211 Mandag sender Samferdselsdepartementet et brev til kontrollorganet Esa og varsler om at det går i gang med et arbeid for å endre drosjereguleringen.
DN171211 Brevet fra regjeringen kom etter at Esa i februar fant at den norske drosjereguleringen ikke fulgte retten til fri etablering etter EØS-avtalen.
DN171211 Mandag sender Samferdselsdepartementet et brev til kontrollorganet Esa og varsler om at det går i gang med et arbeid for å endre drosjereguleringen.
DN171211 Brevet fra regjeringen kom etter at Esa i februar fant at den norske drosjereguleringen ikke fulgte retten til fri etablering etter EØS-avtalen.
DB171211 Stasjonen mener seg forskjellsbehandlet og ønsker å sende inntil ESA har ferdigbehandlet en klage over FM-slukkingen før jul.
DB171211 Skal behandles i ESA
DB171211 Norsk Lokalradioforbund har klaget inn slukkingen for EFTAs overvåkingsorgan ESA, og Larsen mener Radio Metro derfor må kunne fortsette å sende på FM innen en avgjørelse foreligger fra ESA - hvis avgjørelse norske myndigheter må følge.
DB171211 Norsk Lokalradioforbund har klaget inn slukkingen for EFTAs overvåkingsorgan ESA , og Larsen mener Radio Metro derfor må kunne fortsette å sende på FM innen en avgjørelse foreligger fra ESA - hvis avgjørelse norske myndigheter må følge.
DB171211 Larsen mener det er problematisk at slukkedatoen kom før ESA er ferdig med å behandle saken.
AA171211 I tillegg har ESA reagert på plikten for løyvehavere om å være tilknyttet en sentral og kriteriene for å få tildelt drosjeløyve.
AA171211 Etter at departementet har sendt sitt svar til ESA , er det fortsatt mye som er uklart.
AA171211 Behovet har blitt tydeliggjort gjennom en grunngitt uttalelse fra ESA og rapporten fra Delingsøkonomiutvalget.
AA171211 ESA har spesielt reagert på behovsprøvingen, som går ut på at fylkeskommunene bestemmer antallet drosjeløyver ut fra behovet i området.
AP171210 Som et « foreløpig forslag » går ESA inn for at deler av virksomheten i svømmehallen eller i det kommunale kjøkkenet blir skilt ut i separate selskaper, men uten at disse to virksomheten blir nevnt særskilt.
AP171210 Krav fra ESA kan føre til at kommunale svømmehaller må drive markedsmessig og betale skatt på overskuddet når de er åpne for publikum.
AP171210 I kommunenes interesseorganisasjon KS er advokat Beatrice Dankertsen Hennyng skeptisk til forslagene fra ESA .
AP171210 EFTA Surcveillance Authority ( ESA ) har vurdert virksomheten kommuner, fylker og helseforetak driver i grenselandet mot vanlig næringsvirksomhet.
AP171210 Det er her ESA setter inn støtet.
AP171210 Derfor ber ESA Norge om å gjennomføre tiltak som fjerner fordelene.
AP171210 Den foreløpige konklusjonen fra ESA er : Offentlig næringsvirksomhet har i utgangspunktet en konkurransefordel sammenlignet med privat virksomhet.
AP171210 | ESA kan gjøre kommunale svømmehaller skattepliktige ¶
AP171210 ESA har kommet til den « foreløpige » konklusjonen at dette er ulovlig statsstøtte.
AP171210 - ESA har forslått at all økonomisk aktivitet skilles ut i egne selskaper som betaler inntektsskatt og kan gå konkurs.
VG171201 Organisasjonen har klaget Norge inn for ESA , EØS-avtalens overvåkningsorgan, for å få ordningen stemplet som ulovlig statsstøtte.
VG171201 Klaget til ESA
VG171201 ESA vil i løpet av 2018 avgjøre om åpner en formell undersøkelse eller lukker klagesaken.
DA171201 Onsdag denne uka besluttet ESA at de norske reglene ikke strider mot EØS-avtalen.
DA171201 Mæland har lenge ønsket å gi Color Line grønt lys til å flagge ut, men har avventet en beslutning fra EUs overvåkingsorgan ESA .
DA171201 Men konklusjonen fra ESA betyr også at Mæland ikke lenger har noen grunn til å endre i dagens regelverk, mener de rødgrønne.
DA171201 Ifølge hovedtillitsvalgt Ronny Øksnes i NSF, som selv jobber i Color Line og risikerer å miste jobben, er avgjørelsen fra ESA viktig av flere grunner.
DA171201 - Når ESA ikke lenger står i veien for å fortsette å ha Color Line registrert i Norge, bør vi bruke denne anledningen til å redde de 700 arbeidsplassene, sier Solfrid Lerbrekk i SV.
DA171201 ESA åpnet i fjor en sak mot Norge fordi de mente dagens forbud mot å la internasjonalt registrerte skip transportere passasjerer mellom Norge og utlandet, kunne være i strid med EØS-avtalen.
DN171127 Nå bekrefter EFTA-domstolen at ESA tolket regelverket riktig.
DN171127 Marine Harvest ba EFTAs overvåkingsorgan ESA om å se nærmere på avgiften, men ESA avsluttet saken fordi overvåkingsorganet ikke har myndighet til å overvåke statsstøtte i fiskerisektoren.
DN171127 Marine Harvest ba EFTAs overvåkingsorgan ESA om å se nærmere på avgiften, men ESA avsluttet saken fordi overvåkingsorganet ikke har myndighet til å overvåke statsstøtte i fiskerisektoren.
DN171127 - Vi er tilfreds med at EFTA-domstolen er enig med ESA , sier ESAs kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke.
DN171127 - Statsstøtte til fiskerisektoren faller utenfor ESAs ansvarsområde, noe ESA har praktisert helt siden EØS-avtalen trådte i kraft, sier hun. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
BT171122 Vi har allerede flere år bak oss hvor anklager fra ESA om ulovlig statsstøtte har skapt usikkerhet for både staten og Hurtigruten rundt inneværende anbudskontrakt.
BT171122 I tillegg ignorerer de ESA problematikken og tar lettvint på tidsperspektivet.
DB171121 Unnskyldningene er ikke gode nok for ESA , og bør heller ikke være det for en barne- og likestillingsminister - verken prinsipielt eller økonomisk.
DB171121 Forrige uke slo Eftas overvåkningsorgan ( ESA ) atter en gang fast at Norges regler for opptjening av foreldrepenger er diskriminerende.
DB171121 Det er på tide Norge gjør som ESA sier i denne saken.
AP171121 FOTO : Cornelius Poppe / NTB scanpix ¶ ESA , tilsynet som skal sørge for at Norge overholder EØS-avtalen, har konkludert : Det norske regelverket for foreldrepenger er kjønnsdiskriminerende.
AP171121 ESA er inne på nettopp dette når de skriver at ordningen langt fra sikrer likestilling i praksis, slik staten hevder.
AP171121 ESA er ikke de første til å kritisere denne diskrimeringen, men kan forhåpentlig bli blant de siste.
SA171118 Før jul skal EFTAs overvåkingsorgan ESA avgjøre om Norge kan videreføre - og i tilfelle hvor lenge - de omfattende avgiftslettelsene for elbiler.
AP171118 Regjeringen sendte for knappe to uker siden en såkalt notifikasjon til ESA .
AP171118 Men når elbilene nå i økende grad direkte konkurrerer med konvensjonelle biler, spør ESA om staten bruker mer penger enn nødvendig på å subsidiere elbiler.
AP171118 I sitt brev til ESA ber Regjeringen om en videreføring for tre år og at den i denne periode skal vurdere virkningene av disse avgiftslettelsene.
AP171118 I den saken som ESA nå behandler er det ikke bare fritak for moms på biler som vurderes, men også leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier.
AP171118 I Brussel sitter EFTAs overvåkigsorgan for EØS-avtalen ESA , og vurderer om de norske avgiftsfritakene er lovlige etter EØS-avtalen.
AP171118 I 2014 bestemte ESA at Norge til og med 2017 kunne innføre følgende avgiftslettelser : ¶ • Fritak for merverdiavgift ved kjøp av elbil ¶ • Fritak for merverdiavgift ved leasing av elbil ¶ • Fritak for merverdiavgift ved kjøp av batterier til elbil ¶ • Redusert årsavgift for elbiler ¶ Ȃ
AP171118 Før jul skal EFTAs overvåkingsorgan ESA avgjøre om Norge kan videreføre - og i tilfelle hvor lenge - de omfattende avgiftslettelsene for elbiler.
AP171118 Fakta : Dette er ESA ¶ ESA står for « EFTA Surveillance Authority ».
AP171118 Fakta : Dette er ESA
AP171118 Dette var tidligere i høst tema da ESA møtte Finansdepartementet.
AP171118 Dette er ESA fornøyd med.
AP171118 Derimot er det ikke opp til ESA å avgjøre om elbiler kan kjøre i kollektivfeltet.
AP171118 Både Regjeringens forslag og de signalene som Ap kommer med, kan sees på som forsøk på å komme opp med tiltak som kommer i forkant av innskrenkninger som ESA har varslet at det vurderer.
AP171118 - Vi kommer til å avgjøre denne saken før jul, sier direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA , Gjermund Mathisen til Aftenposten.
AP171118 ESA mener at en nærmer seg den grensen.
AP171118 Regjeringen sendte for knappe to uker siden en såkalt notifikasjon til ESA .
AP171118 Men når elbilene nå i økende grad direkte konkurrerer med konvensjonelle biler, spør ESA om staten bruker mer penger enn nødvendig på å subsidiere elbiler.
AP171118 I sitt brev til ESA ber Regjeringen om en videreføring for tre år og at den i denne periode skal vurdere virkningene av disse avgiftslettelsene.
AP171118 I den saken som ESA nå behandler er det ikke bare fritak for moms på biler som vurderes, men også leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier.
AP171118 I Brussel sitter EFTAs overvåkigsorgan for EØS-avtalen ESA , og vurderer om de norske avgiftsfritakene er lovlige etter EØS-avtalen.
AP171118 I 2014 bestemte ESA at Norge til og med 2017 kunne innføre følgende avgiftslettelser : ¶ • Fritak for merverdiavgift ved kjøp av elbil ¶ • Fritak for merverdiavgift ved leasing av elbil ¶ • Fritak for merverdiavgift ved kjøp av batterier til elbil ¶ • Redusert årsavgift for elbiler ¶ Ȃ
AP171118 Før jul skal EFTAs overvåkingsorgan ESA avgjøre om Norge kan videreføre - og i tilfelle hvor lenge - de omfattende avgiftslettelsene for elbiler.
AP171118 Fakta : Dette er ESA ¶ ESA står for « EFTA Surveillance Authority ».
AP171118 Fakta : Dette er ESA
AP171118 Dette var tidligere i høst tema da ESA møtte Finansdepartementet.
AP171118 Dette er ESA fornøyd med.
AP171118 Derimot er det ikke opp til ESA å avgjøre om elbiler kan kjøre i kollektivfeltet.
AP171118 Både Regjeringens forslag og de signalene som Ap kommer med, kan sees på som forsøk på å komme opp med tiltak som kommer i forkant av innskrenkninger som ESA har varslet at det vurderer.
AP171118 - Vi kommer til å avgjøre denne saken før jul, sier direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA , Gjermund Mathisen til Aftenposten.
AP171118 ESA mener at en nærmer seg den grensen.
AP171116 Norge må svare ESA innen 20. desember, etter en haug med utsettelser.
AP171116 Inntil myndighetene lytter til Konkurransetilsynet, Produktivitetskommisjonen, Delingsøkonomiutvalget, ESA og ikke minst kundene, vil den negative utviklingen bare fortsette.
AP171116 EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at norske regler om tilgang til drosjemarkedet, som krever forhåndsgodkjenning i form av en lisens, er i strid med etableringsfriheten i EØS-avtalen.
VG171115 EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA har klaget på dagens drosjeløyve-regime og det er den avklaringen regjeringen er i sluttvurderingen av, etter at de fikk utsatt svarfristen tidligere i høst.
SA171115 Foto : Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ | ESA mener Norge kjønnsdiskriminerer foreldre ¶
SA171115 EFTAs overvåkingsorgan ESA slår ned på de norske reglene for betalt foreldrepermisjon.
DN171115 Silver-kunder fornøyd - eiere varsler søksmål ¶ Esa : Norge diskriminerer fedre ¶
DN171115 Minst en fjerdedel av nybakte fedre rammes av den norske ordningen, som Esa nå sier er ulovlig.
DN171115 Kan gå til rettssak ¶ Esa slår fast at det faktum at mødre har mer omfattende permisjonsrettigheter er et brudd på EUs Likestillingsdirektiv.
DN171115 EØS-tilsynet Esa har derfor sent en grunngitt uttalelse til Norge i dag, skriver Esa ( Efta Surveillance Authority ) i en pressemelding onsdag.
DN171115 EØS-tilsynet Esa har derfor sent en grunngitt uttalelse til Norge i dag, skriver Esa ( Efta Surveillance Authority ) i en pressemelding onsdag.
DN171115 Esa har rapportert traktatbruddet til Norge, og Esa kan til slutt bringe saken inn for Efta-domstolen dersom Norge ikke innfrirkravene om likebehandling.
DN171115 Dette til tross for at Esa alt i fjor også havnet på samme konklusjon, i likhet med Likestillingsombudet som har berømmet ESAs syn.
DN171115 - Jeg registrerer at Esa mener at foreldrepengeordningen er i strid med likestillingsdirektivet, fordi det stilles ulike krav til mødre og fedre ved uttak og beregning av foreldrepenger.
DN171115 - Jeg gliste da jeg satte ut fra toppen ¶ | ESA : Norge diskriminerer fedre ¶
DN171115 Esa har rapportert traktatbruddet til Norge, og Esa kan til slutt bringe saken inn for Efta-domstolen dersom Norge ikke innfrirkravene om likebehandling.
BT171115 Grunngitt uttalelse ¶ ESA har nå sendt en grunngitt uttalelse til Norge i saken.
BT171115 EFTAs overvåkingsorgan ESA slår ned på de norske reglene for betalt foreldrepermisjon.
BT171115 De norske reglene for betalt foreldrepermisjon er i strid med likestillingsdirektivet, fastslår ESA .
BT171115 | ESA mener norske regler for foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende ¶
BT171115 ESA kan til slutt bringe Norge inn for EFTA-domstolen hvis Norge ikke retter seg etter overvåkingsorganets anbefalinger.
BT171115 ESA har tatt opp saken på eget initiativ.
DB171107 160 nåværende og tidligere studenter har klaget Norge inn for ESA fordi utdanningen deres ikke godkjennes.
DN171103 Norske myndigheter har lov til å prioritere ideelle aktører framfor kommersielle i barnevernssektoren, ifølge overvåkingsorganet for EØS-avtalen, ESA .
DN171103 New York Times : Så mye sparer Trump på egen skatteplan ¶ ¶ | ESA : Lovlig å favorisere ideelle aktører i barnevernet ¶
DN171103 Kjennelsen kommer som følge av at NHO Service klaget til ESA , fordi de mente kommersielle selskaper ble urettmessig forskjellsbehandlet, skriver Klassekampen.
DN171103 - Vi har hele tida forsøkt å skjerme ideell sektor i offentlige anskaffelser, men har blitt møtt med argumenter om at det vil bli stanset i ESA .
DB171103 Video : ESA Earth Observation ¶
VG171030 EFTAs overvåkingsorgan ESA sier dagens taxiregelverk bryter med EØS-avtalens konkurranseregelverk.
DA171029 Raufoss lager deler til denne raketten, som ble utviklet av Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA .
DA171029 Raufoss lager deler til denne raketten, som ble utviklet av Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA .
SA171028 Regjeringen vil gå i dialog med ESA for å avklare muligheten for å innføre lettelser i formuesskatten på hoteller som er i tråd med EØS-reglene.
NL171026 Kommende fredag skal Samferdselsdepartementet sende sitt svar til ESA hvor det forventes en skisse av hva Norge skal gjøre med reguleringene fremover.
NL171026 EFTAs overvåkningsorgan ESA sier dagens taxiregelverk bryter med EØS-avtalens konkurranseregelverk.
DA171026 | Arbeiderpartiet vil være tøffere mot EU og ESA for å hindre sosial dumping ¶
DA171026 Vi må, på samme måte som andre land, tørre å stå opp mot ESA , sier nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
DA171026 Vi jobber tett på ESA og har ikke gitt opp saken, og skal ha et møte med dem om dette i torsdag, sier Jensen, som også understreker at regjeringen de siste årene har satt i gang en rekke tiltak for å forhindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i Norge.
DA171026 Regjeringen vil slakke strikken for utenlandske arbeidstakere i Norge etter påtrykk fra ESA .
DA171026 Nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Trond Giske, mener Norge bør sette hardt mot hardt mot ESA i stedet for å føye seg for å sikre kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet blant utenlandske arbeidstakere i Norge.
DA171026 Men det er altså ikke ESA enige i, sier finansminister Siv Jensen.
DA171026 Hvis vi mener alvor i kampen mot sosial dumping, må vi tørre å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen og av og til utfordre ESA når de stiller spørsmål, sier Giske.
DA171026 Hun advarer mot å gå for hardt ut mot ESA i denne saken, fordi det i verste fall kan føre til at Norge må skrote hele ordningen.
DA171026 Allerede i dag har ESA inne to klager til behandling for å vurdere om plikten går mot EØS-avtalen, og de har allerede advart regjeringen om at Norge kan bli pålagt å skrote ordningen.
DA171026 - Selv om ESA ( Eftas overvåkingsorgan ) har stilt spørsmål om dette mener jeg vi skal være tøffe og stå på vårt.
DA171026 - I løpet av de siste fire årene har jeg som finansminister løftet utallige saker både i EU-kommisjonen og i ESA , og klart å snu flere saker i norsk favør.
DN171025 | Regjeringen ber ESA om ny utsettelse av taxifrist ¶
DN171025 Saken kom opp i ESA på grunn av en klage i 2014 som handlet om at en aktør var blitt nektet løyve i Oslo. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN171025 Regjeringen ber nok en gang om å få utvidet fristen for å rette opp i drosjereglene som overvåkningsorganet ESA mener bryter med EØS-avtalen.
DN171025 Onsdag ba regjeringen ESA om å på ny forlenge fristen for å rette opp i drosjeregler overvåkingsorganet mener bryter med EØS-avtalen.
DN171025 Det samme ba de om da de begjærte utvidet frist i juni, men ESA valgte da kun Å gi utsettelse til 27. oktober.
DN171025 ESA uttrykte i februar bekymring for hvordan norsk drosjelovgivning begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt.
DB171025 Som flere eksperter på EØS-direktivet allerede har påpekt er praksisendringen et klart brudd på EU-traktaten og vi avventer derfor en konklusjon fra ESA , sier Alexander Flottorp.
DB171025 Norske myndigheter ble klaget inn for ESA for å ha brutt EØS-avtalen.
DB171025 Advokat Per Andreas Bjørgan, som representerer 160 psykologer og psykologstudenter som har klaget Norge inn for ESA , er delvis fornøyd med Høyre-statsrådenes beslutning.
SA171022 Samferdselsdepartementet begrunner dette klart i sine svar til ESA , og en ny rapport fra Oslo Economics bekrefter dette.
DB171019 Etter at ESA åpnet sak endret Helsedirektoratet begrunnelse for avslaget ; de anerkjente plutselig at vi hadde lovregulert utdanning, men hevdet nå at vi var utdannet til et annet yrke enn psykolog.
DB171019 Et par uker senere åpnet ESA sak mot Norge og sendte spørsmål for å undersøke saken.
DB171019 - Jeg sendte da umiddelbart klage til ESA , siden jeg kunne dokumentere dette grundig.
DB171019 ( Dagbladet ) : Alexander Flottorp er en av de 160 norske ungdommene som har utdannet seg til psykolog i Ungarn og som nå har innklaget Norge til ESA .
NL171018 Regjeringen vil gå i dialog med ESA for å avklare muligheten for å innføre lettelser i formuesskatten på hoteller som er i tråd med EØS-reglene.
DB171017 EØS-ekspert og advokat Per Andreas Bjørgan, som på vegne av 160 psykologistudenter har innklaget norske myndigheter til ESA , uttalte seg i går sterkt kritisk til Helsedirektoratets vurderinger : ¶
AP171017 Ingen har møtt motbør fra EFTAs overvåkingsorgan, ESA .
DB171016 På vegne av en student som er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Nederland har Swanstrøm sendt klage til ESA .
DB171016 Her er psykologene Norge ikke vil ha Dagbladet Pluss ¶ 160 ungdommer ¶ 160 nåværende og tidligere psykologistudenter står bak en klage som er sendt til ESA .
DB171016 Han er en av Norges fremste EØS-eksperter og jobbet i 14 år som jurist i EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel fra 2001 til 2014.
DB171016 ESA-KLAGE : EØS-eksperten Per Andreas Bjørgan fører saken for 160 nåværende og tidligere psykologistudenter som har klaget inn Norge for ESA .
DB171016 KILONOVA : En kunstnerisk framstilling av kilonovaen fra Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA .
DB171015 Video : ESA / AP ¶
VG171013 Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, ESA og regjeringens eget delingsøkonomiutvalg konkluderer med at dagens regler er konkurransehindrende.
VG171013 Han viser til at ESA har klaget på dagens drosjeløyve-regime og at de vil svare ESA innen fristen 27. oktober.
VG171013 Han viser til at ESA har klaget på dagens drosjeløyve-regime og at de vil svare ESA innen fristen 27. oktober.
AA171013 Regjeringen innfører også differensiert arbeidsgiveravgift, etter at ESA ga grønt lys for ordningen i mai.
VG171012 ESA og Eumetsat OSI-SAF er ansvarlige for å levere rutinemessige polarprodukter i sanntid som er egnet for å studere hav-is-atmosfære-interaksjonsprosessene av polynyaen i Weddellhavet.
DN171011 EFTAs overvåkingsorgan Esa har ment tilskudd for å opprettholde dagens vilkår kunne regnes som ulovlig statsstøtte.
DB171011 Den er tenkt å bli et samarbeid mellom amerikanske NASA, kanadiske CSA, japanske JAXA, russiske Roscosmos og europeiske ESA , som allerede har samarbeidet om Den internasjonale romstasjonen.
VG171010 I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, fremholder han.
VG171010 - Regjeringen jobber med å svare på henvendelsen fra ESA .
VG171010 oktober, da regjeringen må svare på en klage fra EFTAs overvåkingsorgan ESA .
VG171010 ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning hinder fri konkurranse.
DB171010 UberPops tilbaketrekning fra det norske markedet skjer like før regjeringen skal levere sitt svar til ESA . 27. oktober er siste frist samferdselsdepartementet har fått.
DB171010 Tidligere i år slo også EFTAs overvåkningsorgan ESA fast at drosjeløyveordningen ikke bare gjør drosjetilbudet dårligere for norske forbrukere, men også bryter med EØS-reglene om fri konkurranse.
AA171010 Beslutningen fra Uber kom like før Samferdselsdepartementet skal svare EFTAs overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket som regulerer antall drosjeløyver.
AA171010 - I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, sa Solvik- Olsen. ( ©NTB ) ¶
VG171009 Samferdselsdepartementet er den regulerende myndigheten og skal svare EFTAs overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket.
VG171009 I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, fremholder han.
VG171009 Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til ESA .
VG171009 - Vi gjør det fordi vi ønsker fri konkurranse, større valgfrihet for forbrukerne og fordi vi er avhengige av at ESA får gjennomslag for sitt syn.
VG171009 - På linje med Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, delingsøkonomiutvalget og ESA har også NHO tatt til orde for at for eksempel drosjereguleringen bør mykes opp.
VG171009 ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse og at det hindrer etableringsretten.
SA171009 Utålmodig ¶ ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse.
SA171009 Norges Taxiforbund anklager Uber for å drive spill for galleriet og for å presse regjeringen når den skal gi sitt svar til ESA .
SA171009 Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket som regulerer antall drosjeløyver.
SA171009 Han tror regjeringen vil ha gode argumenter fordi ESA ikke har sagt noe om løyver, og han mener at det dermed ikke vil være noen åpning som gjør at Uber kan komme tilbake.
SA171009 - I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, sier Solvik- Olsen.
SA171009 - ESA krever for øvrig ikke at Norge skroter løyveordningen, men vi har bedt Norge sikre etableringsfrihet i drosjemarkedet gjennom objektive, ikke-diskriminerende løyvevilkår - noe som også gagner forbrukerne.
DN171009 Han tror regjeringen vil ha gode argumenter fordi Esa ikke har sagt noe om løyver.
DN171009 Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til Esa .
DN171009 - Vi vil operere innenfor lovverket, spesielt nå som vi ser et positivt momentum for reformer fra Esa , Konkurransetilsynet og Stortingets delingsøkonomiutvalg, skriver Schmidt.
DB171009 Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket.
DB171009 Ettersom ESA mener antallsbegrensning hindrer etableringsretten, er dette noe Samferdselsdepartementet jobber intenst med å argumentere for å fortsette å ha, sier han.
DB171009 Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til ESA .
DB171009 - Jeg tror regjeringen kommer til å ha gode argumenter til ESA .
DB171009 ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse.
DB171009 ESA har jo ikke sagt noe om løyver - løyvene skal jo bestå, og sånn sett kommer det jo aldri til å bli noen åpning for Uber, fastslår Trevland.
DB171009 Video : ESA / AP ¶
DA171009 Utålmodig ¶ ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse.
DA171009 Norges Taxiforbund anklager Uber for å drive spill for galleriet og for å presse regjeringen når den skal gi sitt svar til ESA .
DA171009 Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket som regulerer antall drosjeløyver.
DA171009 Han tror regjeringen vil ha gode argumenter fordi ESA ikke har sagt noe om løyver, og han mener at det dermed ikke vil være noen åpning som gjør at Uber kan komme tilbake.
DA171009 - I vårt arbeid med å svare ESA vil derfor hensynet til å sikre fortsatt godt drosjetilbud i hele landet stå sentralt, sier Solvik- Olsen.
DA171009 - ESA krever for øvrig ikke at Norge skroter løyveordningen, men vi har bedt Norge sikre etableringsfrihet i drosjemarkedet gjennom objektive, ikke-diskriminerende løyvevilkår - noe som også gagner forbrukerne.
AP171009 Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket.
AP171009 ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse.
AA171009 Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket.
AA171009 ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse.
AA171009 Ettersom ESA mener antallsbegrensning hindrer etableringsretten, er dette noe Samferdselsdepartementet jobber intenst med å argumentere for å fortsette å ha, sier han.
AA171009 Eftas overvåkingsorgan ESA har gitt regjeringen frist til 27. oktober med å gi et svar på hva Norge vil gjøre for å endre regelverket.
AA171009 Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til ESA .
AA171009 - Jeg tror regjeringen kommer til å ha gode argumenter til ESA .
AA171009 ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning anses å være til hinder for fri konkurranse.
AA171009 ESA har jo ikke sagt noe om løyver - løyvene skal jo bestå, og sånn sett kommer det jo aldri til å bli noen åpning for Uber, fastslår Trevland.
AA171009 Kunngjøringen kommer like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge vil gjøre med regelverket.
AA171009 Han tror regjeringen vil ha gode argumenter fordi ESA ikke har sagt noe om løyver.
AA171009 Dette er bare et spill for galleriet for å presse regjeringen når de skal gi sitt svar til ESA .
AA171009 ESA krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning er til hinder for fri konkurranse.
AA171006 Forpliktelsene Hurtigruten er pålagt er den politiske straffen for å motta støtte, noe som nå kalles statlig kjøp av tjenester, godkjent av ESA .
AA171006 EU-systemet, med kontrollorganet ESA , som norske myndigheter må forholde seg til, har godtatt støtteordningen.
AA171005 Norge fikk denne uka støtte i ESA , som avviste en klage fra de baltiske krabbefiskerne.
AA171005 Fiskere fra Latvia og Litauen tapte saken i EFTAs overvåkingsorgan ESA .
DA171004 Motstanderne av Marienlyst har klaget arbeidet med Marienlystsaken inn for fylkesmannen, sivilombudsmannen, reist spørsmål til kommunalministeren og ESA .
NL171001 ESA har tidligere beskyldt staten for å gi ulovlig statsstøtte til Hurtigruten.
AP170929 Regjeringen ber ESA i Brussel om forlengelse, men signalene derfra er at Norge må forberede seg på å trappe ned avgiftsfritakene.
AP170929 Oppsummert mener ESA at elbiler nå er blitt mye billigere å produsere og dermed billigere for forbrukerne.
AP170929 Og det er ESA i Brussel som til slutt bestemmer når nok er nok.
AP170929 Norske myndigheter har fått klar beskjed fra EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen ( ESA ) : Avgiftsfritaket for elbiler kan synge på siste verset.
AP170929 I 2014 bestemte ESA at Norge til og med 2017 kunne innføre følgende avgiftslettelser : ¶ • Fritak for merverdiavgift ved kjøp av elbil ¶ • Fritak for merverdiavgift ved leasing av elbil ¶ • Fritak for merverdiavgift ved kjøp av batterier til elbil ¶ • Redusert årsavgift for elbiler ¶ Ȃ
AP170929 Han vil ikke si eksakt når ESA vil vende tommelen ned for hele eller deler av momsfritaket.
AP170929 Fakta : Dette er ESA ¶ ESA står for « EFTA Surveillance Authority ».
AP170929 Fakta : Dette er ESA
AP170929 Elbil-boom i Norge gjør at ESA i Brussel stiller spørsmål ved om subsidiene er nødvendige.
AP170929 Derimot er det ikke opp til ESA å avgjøre om elbiler kan kjøre i kollektivfeltet.
AP170929 Departementet er i dialog med ESA om saken, opplyser seniorrådgiver Gram.
AP170929 Denne uken var avgiftsfritaket tema på det årlige pakkemøtet mellom Norge og ESA .
AP170929 - Vi mener ikke at elbiler må bli dyrere enn konvensjonelle biler, men vi ser at flere ting er i ferd med å reduserer behovet for avgiftslettelser, sier direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA , Gjermund Mathisen til Aftenposten.
NL170928 For å sikre reell konkurranse og unngå nye ubehagelige runder med ESA , har derfor Samferdselsdepartementet gjort store endringer i konkurransegrunnlaget.
NL170928 ESA , organet i Brüssel som blant annet overvåker ulovlig statsstøtte i EØS området har ved flere anledninger satt spørsmålstegn ved dagens avtale og måten den er blitt håndtert på, blant annet skille mellom lokaltrafikk og turisme.
DB170928 ¶ PÅ MÅNEN : Også det Det europeiske rombyrået ( ESA ) drømmer om månen. 22. september publiserte de dette bildet av en planlagt base på månen, laget med 3D-printing.
AP170928 Nå har ESA startet arbeidet med å avklare om dette er ulovlig.
AP170928 Fakta : Dette er ESA ¶ ESA står for « EFTA Surveillance Authority ».
AP170928 Fakta : Dette er ESA
AP170928 Det vil si at den var på dagsordenen under det formelle årlige møtet mellom ESA og norske myndigheter om statsstøttesaker som har pågått denne uken.
AP170928 Det var også begrunnelsen for at Miljøstiftelsen Bellona i august klaget den norske leterefusjonsordningen inn for ESA .
AP170928 Det var i slutten av august at Bellona sendte klaget til ESA .
AP170928 Dersom EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen ( ESA ) finner at den norske stat ulovlig subsidierer oljeleting, kan det føre til dramatisk fall i aktiviteten på norsk sokkel.
AP170928 Denne uken var Gjermund Mathisen, direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA , i Oslo for å ha møte med norske myndigheter.
AP170928 | ESA undersøker om Norge subsidierer oljeselskapene ¶
AP170928 Nå har ESA startet granskingen av om dette er ulovlig.
AP170928 Fakta : Dette er ESA ¶ ESA står for « EFTA Surveillance Authority ».
AP170928 Fakta : Dette er ESA
AP170928 Det vil si at den var på dagsordenen under det formelle årlige møtet mellom ESA og norske myndigheter om statsstøttesaker som har pågått denne uken.
AP170928 Det var også begrunnelsen for at Miljøstiftelsen Bellona i august klaget den norske leterefusjonsordningen inn for ESA .
AP170928 Det var i slutten av august at Bellona sendte klaget til ESA .
AP170928 Dersom EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen ( ESA ) finner at den norske stat ulovlig subsidierer oljeleting, kan det føre til dramatisk fall i aktiviteten på norsk sokkel.
AP170928 Denne uken var Gjermund Mathisen, direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA , i Oslo for å ha møte med norske myndigheter.
AP170928 | ESA gransker om Norge subsidierer oljeselskapene ¶
AA170925 « Dette er en urovekkende trend, og Island bes om umiddelbart å ta grep for å snu den », skriver ESA i sin rapport.
AA170925 I en fersk rangering fra EFTAs overvåkingsorgan ESA får Island skarp kritikk for somlingen.
DN170921 Ikke minst på grunn av press fra Eftas overvåkingsorgan ESA , som krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport.
DN170921 ESA mener dagens ordning er til hinder for fri konkurranse.
DA170921 Ikke minst på grunn av press fra Eftas overvåkingsorgan ESA , som krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport.
DA170921 ESA mener dagens ordning er til hinder for fri konkurranse.
DB170920 EFTAs overvåkingsorgan ESA har også påpekt at barrieren for å få drosjeløyve i Norge er for høy, og krever at Norge endrer ordningen.
DB170920 ESA mener bestemmelsene i yrkestransportregelverket hindrer retten til fri etablering.
AA170920 Saken løste seg ikke før i fjor sommer da Stortinget sa ja til norsk tilknytning, men med EFTAs overvåkingsorgan ESA som kontrollinstans.
AA170920 Vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av uttalelsen fra ESA før det tas stilling hvordan saken skal håndteres videre, skriver departementet. ( ©NTB ) ¶
AA170920 Onsdag sendte ESA en såkalt grunngitt uttalelse til Norge for brudd på EØS-reglene for sykehuspasienter.
AA170920 Norske myndigheter bryter EØS-reglene ved å gjøre det vanskelig for nordmenn å søke sykehusbehandling i andre land, mener EØS-tilsynet ESA .
AA170920 Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter å ha mottatt uttalelsen fra ESA , og skriver i en epost til NTB at dette er en sak som har pågått over flere år.
AA170920 - Helse- og omsorgsdepartementet har i flere brev til ESA uttrykt departementets oppfatning av kravene som følger av EØS-retten, og hvordan kravene er fulgt opp i det nasjonale regelverket.
AA170920 | ESA : Norge innfrir ikke EØS-rettighetene for sykehuspasienter ¶
AA170920 ESA kan til slutt velge å ta saken til EFTA-domstolen.
AA170920 ESA har mottatt flere klager på Norges praksis og har funnet flere forhold som ikke er i tråd med reglene.
AA170920 Ikke minst på grunn av press fra Eftas overvåkingsorgan ESA , som krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport.
AA170920 ESA mener dagens ordning er til hinder for fri konkurranse.
DN170918 - Esa har vært veldig opptatt av at vi legger til rette for konkurranse.
DN170918 - Esa har vært veldig opptatt av at vi legger til rette for konkurranse.
AA170918 - ESA har vært veldig opptatt av at vi legger til rette for konkurranse.
AA170918 - ESA har vært veldig opptatt av at vi legger til rette for konkurranse.
AP170914 Cassini, som ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom NASA, det europeiske romfartsorganisasjonen ESA og den italienske romfartsorganisasjonen ASI, har også lært forskerne mye om selve Saturn.
AP170914 Cassini, som ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom NASA, det europeiske romfartsorganisasjonen ESA og den italienske romfartsorganisasjonen ASI, har også lært forskerne mye om selve Saturn.
DA170907 I slutten av august ble det kjent at Bellona har bedt EFTAs overvåkingsorgan ESA om å stanse det miljøorganisasjonen mener er ulovlig sponsing av oljeselskapene.
DN170904 DN mener : Forhåpentlig kan Esa få til det norske politikere har skygget unna ¶
DN170903 | DN mener : Forhåpentlig kan Esa få til det norske politikere har skygget unna ¶
AA170901 Vi har dialog med ESA om saken og sender fredag eller mandag dokumentasjon for videre dialog og avklaringer.
AA170901 Vi har ikke konkludert, sier konkurranse- og statsstøttedirektør Gjermund Mathisen i ESA .
AA170901 EØS' kontrollorgan ESA vil undersøke om den norske bokavtalen går for langt i å beskytte bransjen mot konkurranse.
AA170901 - Hvis ESA har et ønske om å fjerne den, da har de en lang vei å gå, sier han.
AA170901 | ESA stiller spørsmål om norsk bokavtale ¶
AA170901 ESA har stilt spørsmål til Næringsdepartementet om hvordan bokbransjens unntak fra konkurranseloven begrunnes, skriver Dagens Næringsliv.
AP170831 Om de velger å bruke EFTA-domstolen og overvåkingsorganet ESA til å håndheve ordningen, er det til å leve med, mener Myhre.
DB170824 Video : ESA Earth Observation ¶
DA170823 LES OGSÅ : Bellona klager oljeskatt-systemet inn for ESA
AP170823 Tirsdag ble det kjent at Miljøstiftelsen Bellona har sendt en klage til EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen ESA , der de vil ha vurdert om den refusjonsordningen for leteutgifter er ulovlige subsidier og i strid med EØS-avtalen.
AP170823 ESA mot oljeskatten ¶
DA170822 LES OGSÅ : Klager oljeskatt-systemet inn for ESA
DA170822 | Bellona klager oljeskatt-systemet inn for ESA
DA170822 Nå tar han saken til ESA .
AA170822 | Bellona klager oljeskattesystemet inn for ESA
AA170822 Nå tar han saken til ESA .
AP170821 | Bellona klager inn det norske oljeskattesystemet til ESA , mener det er ulovlige subsidier ¶
AP170821 Kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke i ESA i Brussel sier at ESA generelt opererer med en målsetting om å fullføre undersøkelser av statsstøtteklager innen 12 måneder.
AP170821 Kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke i ESA i Brussel sier at ESA generelt opererer med en målsetting om å fullføre undersøkelser av statsstøtteklager innen 12 måneder.
AP170821 I sin klage til ESA viser Bellona til Oljeskattekontorets egne tall : Fra 2005 til 2015 har oljeselskapene fått direkte støtte fra staten på 91,3 milliarder kroner på denne måten.
AP170821 Fakta : Dette er ESA ¶ ESA står for « EFTA Surveillance Authority ».
AP170821 Fakta : Dette er ESA
AP170821 Dette er retningslinjer som ESA er bundet av.
AP170821 Brukte ESA mot Snøhvit ¶
AP170821 Bellona-leder Frederic Hauge vil bruke ESA mot det norske oljeskattesystemet.
AP170821 Bellona-leder Frederic Hauge går til ESA - overvåkingsorganet for EØS-avtalen - for å stanse det han mener er ulovlig sponsing av oljeselskaper.
AP170821 Bellona har tidligere brukt ESA mot norske oljeskatteordninger.
AP170821 Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass mister ikke nattesøvnen av klagen fra Bellona til ESA .
AP170821 | Bellona klager inn det norske oljeskattesystemet til ESA , mener det er ulovlige subsidier ¶
AP170821 Kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke i ESA i Brussel sier at ESA generelt opererer med en målsetting om å fullføre undersøkelser av statsstøtteklager innen 12 måneder.
AP170821 Kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke i ESA i Brussel sier at ESA generelt opererer med en målsetting om å fullføre undersøkelser av statsstøtteklager innen 12 måneder.
AP170821 I sin klage til ESA viser Bellona til Oljeskattekontorets egne tall : Fra 2005 til 2015 har oljeselskapene fått direkte støtte fra staten på 91,3 milliarder kroner på denne måten.
AP170821 Fakta : Dette er ESA ¶ ESA står for « EFTA Surveillance Authority ».
AP170821 Fakta : Dette er ESA
AP170821 Dette er retningslinjer som ESA er bundet av.
AP170821 Brukte ESA mot Snøhvit ¶
AP170821 Bellona-leder Frederic Hauge vil bruke ESA mot det norske oljeskattesystemet.
AP170821 Bellona-leder Frederic Hauge går til ESA - overvåkingsorganet for EØS-avtalen - for å stanse det han mener er ulovlig sponsing av oljeselskaper.
AP170821 Bellona har tidligere brukt ESA mot norske oljeskatteordninger.
AP170821 Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass mister ikke nattesøvnen av klagen fra Bellona til ESA .
DN170808 I særskilte tilfeller kan ESA godkjenne statsstøtte av hensyn til miljø eller sysselsetting, men ledigheten er neppe høy nok til at det skulle bli godkjent i Norge, sier Morten Harper, utreder i Nei til EU, til Klassekampen.
AA170808 EØS-tilsynet ESA har godkjent at Norge forlenger statsstøtten til testanlegget for karbonfangst på Mongstad i tre år.
AA170808 ESA godkjente en femårig prosjektstøtte i 2008, og støtteordningen trådte i kraft i 2012.
AA170808 ( ©NTB ) ¶ | ESA gir grønt lys til mer Mongstad-støtte ¶
AA170808 Det kan føre til at Europakommisjonen og ESA griper inn.
DB170807 Video : ESA
DB170807 Video : ESA / AP ¶
DB170807 Likevel er den største av A68s « kalver » hele 13 kilometer lang, viser undersøkelsen fra ESA .
DB170807 Disse bitene har både knekt av det store isfjellet og den gjenværende isbremmen, skriver ESA .
DB170807 - Det er overraskende at den har beveget seg så fort, sier Hagen når Dagbladet presenterer ham med de ferskeste tallene fra Den europeiske romfartsorganisasjonen ( ESA ).
AA170804 Staten kan få Europakommisjonen og ESA , Eftas overvåkingsorgan, på nakken, sier Andenæs til Dagens Næringsliv.
AA170804 - Jeg er ingen juridisk ekspert, men å løse ut gjelden til et privat selskap tror jeg svært fort ESA vil anse som ulovlig subsidiering, sier han.
AA170804 Staten kan få Europakommisjonen og ESA , Eftas overvåkingsorgan, på nakken, sier Andenæs til Dagens Næringsliv.
AA170804 - Jeg er ingen juridisk ekspert, men å løse ut gjelden til et privat selskap tror jeg svært fort ESA vil anse som ulovlig subsidiering, sier han.
VG170803 EFTAs overvåkningsorgan ESA har krevd at Norge endrer løyvesystemet for persontransport, fordi de mener dagens regulering strider mot fri konkurranse.
VG170803 Det står på om myndighetene liberaliserer taximarkedet og følger de krav som ESA stiller, sier Kåre Riis Nielsen fra Uber ¶
DB170803 Video : ESA Earth Observation ¶ norsk tipping ¶
DB170802 Hvis ikke kommer ( kanskje ) ESA og EFTA-domstolen og tar oss.
DB170801 I januar i år ba EFTAs overvåkningsorgan ESA Norge om å følge opp dommen i EFTA-domstolen og sikre tilfredsstillende havneanlegg for mottak av avfall fra skip.
AP170731 Er av ESA pålagt å betale markedsleie på klubbens arena.
AA170728 NASA-astronauten Randy Bresnik, russiske Sergej Ryazanskij og italienske Paolo Nespoli fra ESA er ombord.
AP170727 Dette fotoet av Larsen-C isbremmen ble tatt av Copernicus Sentinel-1 satellitten 12 juli og sendt ut av European Space Agency ( ESA ).
AA170726 Om bord er den italienske astronauten Paolo Nespoli fra ESA ( European Space Agency ), den amerikanske NASA-astronauten Randy Bresnik, og russeren Sergej Ryazanskij fra det russiske romsenteret Roscosmos.
VG170714 - m-NLP skal måle elektrontetthet og kartlegge innholdet i plasmaskyer som drar med seg forstyrrelser som ødelegger for radiobølgekommunikasjon og GPS, sier Tore André Bekkeng, som var med på å utvikle UiO-instrumentet som nå er i bane og jobber med å utvikle en strålingshard utgave for ESA hos Eidsvoll Electronics.
AA170714 ESA og Norge har tolket reglene på dette området ulikt, og domstolen har kommet med en nyttig avklaring av hvordan prosedyrene er å forstå, sier kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke i ESA til NTB.
AA170714 EFTAs kontrollorgan ESA tok Norge til domstolen fordi man mente at Norge ikke har anledning til å innføre et ensidig forbud.
AA170714 Det er viktig at alle EØS-landene tolker og anvender reglene på samme måte, og ESA tar domstolens avklaring med seg i det videre arbeidet med kjemikalieregelverket REACH, sier Vestbakke i ESA . ( ©NTB ) ¶
AA170714 Det er viktig at alle EØS-landene tolker og anvender reglene på samme måte, og ESA tar domstolens avklaring med seg i det videre arbeidet med kjemikalieregelverket REACH, sier Vestbakke i ESA. ( ©NTB ) ¶
AA170714 ESA pekte på at Norge må respektere EUs kjemikalieregelverk REACH, og at et ensidig forbud kan undergrave det internasjonale samarbeidet om å stanse bruk og utslipp av miljøgifter.
AA170714 ESA og Norge har tolket reglene på dette området ulikt, og domstolen har kommet med en nyttig avklaring av hvordan prosedyrene er å forstå, sier kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke i ESA til NTB.
AA170714 - ESA tok denne saken til domstolen for å få en avklaring av hvilke prosedyrer EØS-statene skal følge når de forbyr stoffer som PFOA.
VG170713 Historisk : ESA : Ulovlig vannscooter-forbud i Norge ¶
VG170712 I forrige uke viste satellittbilder offentliggjort av Den europeiske romfartsorganisasjonen ( ESA ) at en 200 kilometer lang sprekk nesten hadde delt isflaket fra resten av isbremmen, melder NTB.
DB170712 Video : ESA / AP ¶
DB170712 Video : ESA / AP ¶ norsk tipping ¶
AA170712 I forrige uke viste satellittbilder offentliggjort av Den europeiske romfartsorganisasjonen ( ESA ) at en 200 kilometer lang sprekk nesten hadde delt isflaket fra resten av isbremmen.
AA170712 I forrige uke viste satellittbilder offentliggjort av Den europeiske romfartsorganisasjonen ( ESA ) at en 200 kilometer lang sprekk nesten hadde delt isflaket fra resten av isbremmen.
AA170712 I forrige uke viste satellittbilder offentliggjort av Den europeiske romfartsorganisasjonen ( ESA ) at en 200 kilometer lang sprekk nesten hadde delt isflaket fra resten av isbremmen.
DN170705 Det viser nye satellittbilder som ble offentliggjort av Den europeiske romfartsorganisasjonen ( Esa ) onsdag.
DN170705 - Det er bare 5 kilometer fra slutten av sprekken til havet, heter det i en uttalelse fra Esa .
DB170705 Video : ESA ¶ peptid ¶
DB170705 Video : ESA / NASA ¶
DB170705 Det viser nye satellittbilder som ble offentliggjort av Den europeiske romfartsorganisasjonen ( ESA ) onsdag.
DB170705 - Det er bare 5 kilometer fra slutten av sprekken til havet, heter det i en uttalelse fra ESA .
AA170705 Det viser nye satellittbilder som ble offentliggjort av Den europeiske romfartsorganisasjonen ( ESA ) onsdag.
AA170705 - Det er bare 5 kilometer fra slutten av sprekken til havet, heter det i en uttalelse fra ESA .
DN170702 Saken gjelder ikke Uber direkte, men handler om at Esa mener Norge har lagt så strenge begrensninger på antall drosjeløyver at det går ut over etableringsfriheten.
DN170702 I Norge avventer Uber en sak som er til behandling hos Eftas overvåkningsorgan Esa .
DN170629 I en melding på Uber Norges sider beklager transportselskapet at regjeringen har fått utsettelse på å gi svar til Esa om det norske drosjeløyvesystemet.
DN170629 Fristen ble utsatt til 21.juni, men nå har Esa gitt enda en forlenget frist for svar fra regjeringen.
DN170629 Ba om utsatt svarfrist for tredje gang ¶ Esa , EØS-landenes tilsynsmyndighet, startet vurderingen av det norske løyvesystemet etter å ha mottatt en klage.
DN170629 », skriver Esa i en melding i dag.
DN170629 « ESA ønsker en løsning i saken og har forståelse for at norske myndigheter trenger noe tid.
DN170629 juni forsvare den norske drosjereguleringen overfor Esa .
DN170629 Esa mener det norske systemet med å gi ut et begrenset antall drosjeløyver strider i mot etableringsfriheten i EØS-avtalen.
DN170629 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt.
AP170627 - På samme måte som Konkurransetilsynet håndhever konkurransereglene i Norge, og ESA gjør det i EFTA-EØS, håndhever Kommisjonen konkurransereglene i EU, blant annet forbudet mot misbruk av dominerende stilling, forteller Halvorsen Barlund.
AP170627 - På samme måte som Konkurransetilsynet håndhever konkurransereglene i Norge, og ESA gjør det i EFTA-EØS, håndhever Kommisjonen konkurransereglene i EU, blant annet forbudet mot misbruk av dominerende stilling, forteller Halvorsen Barlund.
DB170624 Både NASA og ESA følger nøye med og prøver å oppdage asteroidene som kan være en trussel for jorda.
DB170622 Både NASA og ESA har lenge arbeidet med å studere ulike teknologiske løsninger som kan gjøre det mulig å komme i kontakt med, fange og trygt fjerne skraprestene.
DB170622 ( Dagbladet ) : Rundt 750 000 biter med rusk og søppel, større enn en centimeter, svever for øyeblikket i bane rundt jorda, ifølge European Space Agency ( ESA ).
DB170617 Video : ESA Earth Observation ¶
SA170615 Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet, det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget og Eftas overvåkningsorgan ( ESA ) har alle konkludert med at dagens lovverk hindrer fri konkurranse og innovasjon i persontransportnæringen.
AP170615 Dersom Stortinget gir sin tilslutning til forslaget, vil Regjeringen ta kontakt med EFTAs overvåkingsorgan ESA for å få avklart hvilke muligheter som foreligger for kjøpekraftsjustering av barnetrygd og kontantstøtte.
AP170613 Han ønsker tydeligvis å få fjernet løyveordningen, men kommentatoren gir et noe misvisende inntrykk av at ESA mener hele løyveordningen er i strid med EØS-reglene.
AP170613 ESA har kun kritisert den norske behovsprøvingen, som gir myndighetene anledning til å sette begrensninger på antall løyver i et løyvedistrikt.
AP170613 Han ønsker tydeligvis å få fjernet løyveordningen, men kommentatoren gir et noe misvisende inntrykk av at ESA mener hele løyveordningen er i strid med EØS-reglene.
AP170613 ESA har kun kritisert den norske behovsprøvingen, som gir myndighetene anledning til å sette begrensninger på antall løyver i et løyvedistrikt.
DB170611 Det første regjeringen kan gjøre, er så sende et konstruktivt svar til EFTAs kontrollorgan ESA innen fristen 21. juni.
DB170611 ESA slo i vår fast at den norske drosjeløveordningen bryter med EØS-avtalen regler om etableringsfrihet.
VG170607 FLERE BYER : Den norske Uber-sjefen, Carl Edvard Endresen, sier ESA kan åpne for Uber i Trondheim, Bergen og Stavanger.
VG170607 EFTAs overvåkingsorgan ESA har krevd at Norge endrer løyvesystemet for persontransport, fordi de mener dagens regulering strider mot fri konkurranse.
VG170607 Den norske Uber-sjefen Carl Edvard Endresen sier ESA kan åpne for Uber i Trondheim, Bergen og Stavanger.
VG170607 - I ytterste konsekvens kan et negativt svar fra regjeringen til ESA gjøre at vi må vurdere å trekke oss ut av Norge.
DB170607 Selskapet håper nå at det skal ansett som lovlig i det reviderte taxiregelverket, ikke minst på grunn av press fra Eftas overvåkingsorgan ESA , som krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport.
DB170607 ESA mener dagens ordning er til hindrer for fri konkurranse.
DA170607 En klage til ESA , som går på selve avtalen sett i lys av regler for offentlig anskaffelse, gjør at næringsdepartementet og Drammen kommune sammen må utforme et svar innen fristen 23. juni i år.
AA170607 Selskapet håper nå at det skal ansett som lovlig i det reviderte taxiregelverket, ikke minst på grunn av press fra Eftas overvåkingsorgan ESA , som krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport.
AA170607 ESA mener dagens ordning e til hindrer for fri konkurranse.
AA170607 - Regjeringen har helt siden 2013 hatt en tett dialog med EU-kommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge.
AA170603 I en omfattende sak om seilingstider for Color Line og Fjord Line, etter en tvisteavgjørelse i ESA , er advokater fra Kommunenes interesseorganisasjon KS allerede koblet inn ettersom saken er tidskritisk.
AP170602 Det skal da skje via EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA .
AP170602 Det er uproblematisk å vedta og deretter gå avklaringsrunder med ESA som en del av høringen på forskriften, sier SVs stortingskandidat Lars Haltbrekken.
AP170602 Vi ber ham ta kontakt med ESA og finne en måte å løse dette på.
AP170602 Det er en rett frem oppgave å lage et høringsnotat som også inkluderer ESA , mener Holmås.
AP170602 Derfor sier vi også at en forskrift må lages i dialog med EØS-avtalens overvåkingsorgan, ESA .
AA170602 Vi ber ham ta kontakt med ESA og finne en måte å løse dette på.
AA170602 Det er en rett frem oppgave å lage et høringsnotat som også inkluderer ESA , mener Holmås.
AA170602 Derfor sier vi også at en forskrift må lages i dialog med EØS-avtalens overvåkingsorgan, ESA .
AA170602 Det er uproblematisk å vedta og deretter gå avklaringsrunder med ESA som en del av høringen på forskriften, sier SVs stortingskandidat Lars Haltbrekken.
VG170601 På bakgrunn av dette sier ESA at de vil vurdere om Norge lever opp til sine EØS-forpliktelser.
VG170601 EFTAs overvåkningsorgan, ESA , sier i en uttalelse at de ikke er enig i norske myndigheter i at begrensingen av tjenesten kan rettferdiggjøres ut fra allmennhensyn.
AA170601 ¶ Fornøyd : Esa Rissanen tok en laks på 7,4 kilo Foto : Erling Skjervold ¶ ¶
AA170601 Litt senere kunne også Esa Rissanen, som har tatt turen fra Sverige, notere fangst.
AP170531 Utvalg vil oppheve taxiløyver og legge mer skatt på boligutleie ¶ ESA kritiserer Norge ¶
AP170531 I uttalelsen fra ESA står det at « ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn.
AP170531 I uttalelsen fra ESA står det at « ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn.
AP170531 Eftas overvåkingsorgan, ESA , mener at Norge har lagt så strenge begrensninger på antall drosjeløyver at det går ut over etableringsfriheten.
AP170531 - På bakgrunn av det norske svaret vil ESA vurdere om Norge lever opp til EØS-forpliktelsene sine, eller om saken må avgjøres av EFTA-domstolen, skriver Vestbakke i en e-post.
AP170531 Utvalg vil oppheve taxiløyver og legge mer skatt på boligutleie ¶ ESA kritiserer Norge ¶
AP170531 I uttalelsen fra ESA står det at « ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn.
AP170531 I uttalelsen fra ESA står det at « ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn.
AP170531 Eftas overvåkingsorgan, ESA , mener at Norge har lagt så strenge begrensninger på antall drosjeløyver at det går ut over etableringsfriheten.
AP170531 - På bakgrunn av det norske svaret vil ESA vurdere om Norge lever opp til EØS-forpliktelsene sine, eller om saken må avgjøres av EFTA-domstolen, skriver Vestbakke i en e-post.
DN170527 Han vil ikke svare på om ESA vil undersøke samarbeidsavtalen mellom rubrikkgigantene Schibsted og Naspers.
DN170527 - I utgangspunktet er det ulovlig å dele markedet seg imellom, sier direktør for konkurranseavdelingen i EFTAs overvåkningsorgan ESA , Gjermund Mathisen.
DB170524 Video : ESA Earth Observation ¶
DA170524 Skatteordningen har vært godkjent av ESA med utløp 1. juli.
AA170524 Skatteordningen har vært godkjent av ESA med utløp 1. juli.
AA170511 Den planlagte videreføringen av senteret til 2020 krever samtykke fra Stortinget og EFTAs overvåkingsorgan ESA . ( ©NTB ) ¶
VG170510 Men om ESA ( organ som sikrer at EFTA-stater oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen, journ.anm ) er av samme oppfatning, er jeg ikke sikker på.
VG170510 Frykten for ESA
VG170510 Det kan også være NHO som vil forsøke å stoppe dette ved å bruke ESA som drahjelp, som vi har sett i andre sammenhenger., sier Andersen.
VG170510 - Vi mener partene i arbeidslivet i Norge selv må vise ansvar og ikke løpe til EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA , hver gang de blir uenige.
AA170510 Den nye tilskuddsordningen må også godkjennes av ESA . ( ©NTB ) ¶
VG170508 - Vi fire partier som har forhandlet fram Nasjonal Transportplan ( NTP ), har vært enige om ny tunnel ved siden av den gamle, forutsatt godkjenning av ESA .
SA170508 Men før den styrter ned på Saturn i september, håper forskerne i NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA å sanke enda flere vitenskapelige data.
DN170508 - Vi fire partier som har forhandlet fram Nasjonal Transportplan ( NTP ), har vært enige om ny tunnel ved siden av den gamle, forutsatt godkjenning av ESA .
DN170506 Men før den styrter ned på Saturn i september, håper forskerne i NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA å sanke enda flere vitenskapelige data.
DB170503 Video : ESA Earth Observation ¶
DA170503 En høyesterettsdom i 2013 stadfestet dette, men overvåkingsorganet ESA krever at tariffavtaler endres for å tilfredsstille EUs Utstasjoneringsdirektiv.
BT170502 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA .
BT170502 | ESA : Norske drosjeregler bryter EØS-avtalen ¶
BT170502 Sammen med ESA spiller nasjonale domstoler en avgjørende rolle i håndhevingen av EØS-retten.
BT170502 Samme dag inngikk de syv EFTA-landene avtalen om å opprette et overvåkningsorgan ( ESA ) og en domstol.
BT170502 Den garanterer at selv om lovgivningen i det alt vesentlige er den samme i begge EØS-pilarene ( EFTA og EU ), og ESA og EFTA-domstolen er forpliktet til å sikre ensartethet, er det faktisk mennesker av kjøtt og blod som sitter i førersetet.
BT170502 De nyopprettede institusjonene EFTAs overvåkningsorgan ( ESA ) og EFTA-domstolen - « selve kjernen i EØS-avtalen », som ESAs første president, Knut Almestad, formulerte det - har siden bestått av tre medlemmer av ESAs kollegium og tre dommere.
VG170501 Ifølge ESA har også selskaper som Color Line rett til å registrere ferger som går mellom Norge og kontinentet i Norsk Internasjonalt Skipsregister ( NIS ).
VG170501 I praksis betyr dette at ESA blir overdommer i forhandlingene. * 1 Utenriksfergene ¶
VG170501 Fellesforbundet og Norsk Industri er pålagt å reforhandle den såkalte Industrioverenskomsten for å sikre at avtalens bestemmelser om dekning av reise, kost og losji er akseptabel for EØS-avtalen og ESA .
VG170501 EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA slår fast at lovene som gir arbeidstagere på verft, i renhold, elektrikere, i godstransport og i turbilbransjen rett til kompensasjon for reise, kost og losji, er i strid med EØS-avtalen, og dermed ulovlige.
DB170427 Video : ESA Earth Observation ¶
AA170427 Men før den styrter ned på Saturn i september, håper forskerne i NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA å sanke enda flere vitenskapelige data.
AA170427 Men før den styrter ned på Saturn i september, håper forskerne i NASA og den europeiske romorganisasjonen ESA å sanke enda flere vitenskapelige data.
SA170426 Rangers vant sin siste Stanley Cup helt tilbake i 1994, da med profiler som Mark Messier, Brian Leech, Adam Graves og ESA Tikkanen.
BT170426 Rangers vant sin siste Stanley Cup helt tilbake i 1994, da med profiler som Mark Messier, Brian Leech, Adam Graves og ESA Tikkanen.
AP170426 Rangers vant sin siste Stanley Cup helt tilbake i 1994, da med profiler som Mark Messier, Brian Leech, Adam Graves og ESA Tikkanen.
AA170426 Cassini er et samarbeidsprosjekt mellom den europeiske romorganisasjonen ESA , amerikanske NASA og den italienske romorganisasjonen.
DN170425 Både Europakommisjonen, Esa og Konkurransetilsynet gransker om konsernet har misbrukt sin markedsmakt.
DN170425 Esa deltok også under den samme razziaen.
AA170424 Da EFTAs overvåkingsorgan ( ESA ) godkjente statens subsidier i dagens Hurtigrute-avtale framhevet de samtidig at det er viktig å legge til rette for mer konkurranse når Samferdselsdepartementet inngår ny avtale om denne ruten.
AA170422 En utfordring med slike tiltak er å innrette dem på en måte som gjør at de kan godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA .
AA170422 En utfordring med slike tiltak er å innrette dem på en måte som gjør at de kan godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA . ( ©NTB ) ¶
SA170419 - Den utgjorde ingen fare for vår planet, sier astronom Ian Carnelli ved Den europeiske romfartsorganisasjonen ( ESA ).
DN170419 Efta er i ferd med å gjøre det Uber ikke klarte ¶ Esa konkluderer med at det norske taximonopolet strider mot EØS-avtalens krav om fri konkurranse, sier forfatteren.
AA170419 - Den utgjorde ingen fare for vår planet, sier astronom Ian Carnelli ved Den europeiske romfartsorganisasjonen ( ESA ).
DB170418 Video : ESA Earth Observation ¶
DB170415 TRANGE BANER : Denne animerte framstillingen av romobjekter i bane rundt jorda ble laget av European Space Agency ( ESA ) i 2009. 12. februar det året krasjet en privat amerikansk Iridium 33-satelitt med en russisk Kosmos 2251 militærsatelitt.
DB170415 Foto : AFP PHOTO / ESA
DB170415 For de siste tallene om romsøppel, se ESA sin side Space debris by the numbers ( oppdatert januar 2017 ).
DB170415 Du kan utforske romsøppelet interaktivt på websiden stuffin.space, eller se en fin minidokumentar om romsøppel som ESA har lagd som illustrerer problemet på en god måte.
AP170414 Vi fikk svar gjennom ESA tidlig i våres, og deres vurdering er at bygging av parallelt løp ikke vil være i strid med tunnelsikkerhetsdirektivet slik de oppfatter det, sier Ketil Solvik-Olsen til avisen.
AP170414 Samferdselsdepartementet sendte en uformell henvendelse til EFTAs overvåkingsorgan ESA i fjor høst for å få en vurdering av om bygging av et nytt tunnelløp ville bli vurdert å være i strid med tunnelsikkerhetsdirektivet, skriver Røyken og Hurums Avis.
AP170414 Påbygging ¶ - ESA videresendte vår henvendelse til EU-kommisjonen.
AP170414 Han sier det ikke er sendt noen formell søknad til ESA , slik det ble lagt fram for mediene i forkant av regjeringens presentasjon av Nasjonal transportplan ( NTP ) 5. april.
AP170414 Han sier ESA og EU-kommisjonen mener et nytt tunnelløp blir ansett som en påbygging og ikke et nytt byggeprosjekt.
AP170414 - Det er riktignok presisert at ESA ikke ser seg som bundet til kommisjonens vurdering, men sannsynligheten for at de vil treffe en annen konklusjon er ytterst minimal, understreker Solvik-Olsen.
DB170407 Til nå er kravet avvist av Arbeids- og sosialdepartementet, Sivilombudsmannen, og EFTAs overvåkingsorgan ( ESA ).
DB170402 - NASA og ESA ( The European Space Agency ) har romteleskoper som ikke bare studerer vanlig lys, men også teleskop som studerer røntgenstråling.
AA170401 Så sent som i januar i år ga EFTAs overvåkingsorgan ESA grønt lys for dumping av gruveavfall i Førdefjorden, til store protester fra miljøorganisasjoner. ( ©NTB ) ¶ | 16-åring døde etter kollisjon i Rindal ¶
DN170329 Oljeknøtt blar opp åtte milliarder for Exxon-felt ¶ ESA : Flypassasjeravgiften er ikke ulovlig ¶ ¶
DN170329 Lxs også : ¶ ESA : Flypassasjeravgiften er ikke ulovlig ¶
DN170329 Overvåkingsorganet ESA har kommet til at den norske flypassasjeravgiften ikke strider med EØS-avtalen.
DN170329 EFTA-overvåkingsorganet ESA har onsdag kommet til at den norske flypassasjeravgiften ikke utgjør ulovlig statsstøtte etter EØS-avtalen, og har derfor avvist den innsendte klagen fra NHO Luftfart.
DN170329 - Vi har en stor hodepine i svensk økonomi ¶ | ESA : Flypassasjeravgiften er ikke ulovlig ¶
AP170329 Samferdselsdepartementet er fornøyd med å ha vunnet frem med sitt syn overfor ESA , men vil ved utlysning av ny kontrakt forsøke å etterkomme overvåkingsorganets oppfordring om å legge bedre til rette for konkurranse ved fremtidige tjenestekjøp.
AP170329 Hurtigruten jubler ¶ ESA har nå konkludert med at kystruten mellom Bergen og Kirkenes er en slik tjeneste, og at Hurtigruten ikke får urimelig stor kompensasjon.
AP170329 EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner milliardkompensasjonen som staten betaler til Hurtigruten.
AP170329 De nye hurtigruteskopene ¶ - ESA har godkjent kystruteavtalen på 5,12 milliarder kroner for perioden 2012 - 2019.
AP170329 | ESA godkjenner statlig milliardstøtte til Hurtigruten ¶
AP170329 ESA mottok to klager på kystruteavtalen og åpnet formell undersøkelse i desember 2015.
AP170329 ESA : Hurtigruten fikk ulovlig statsstøtte ¶
AA170329 EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner milliardkompensasjonen som Norge betaler til Hurtigruten.
AA170329 ESA mottok to klager på kystruteavtalen og åpnet formell undersøkelse i desember 2015.
AA170329 ESA har nå konkludert med at kystruten mellom Bergen og Kirkenes er en slik tjeneste, og at Hurtigruten ikke får urimelig stor kompensasjon. ( ©NTB ) ¶
AA170329 - ESA har godkjent kystruteavtalen på 5,12 milliarder kroner for perioden 2012 - 2019.
AA170329 ( ©NTB ) ¶ | ESA godkjenner støtte til Hurtigruten ¶
AA170324 En fersk oversikt fra EFTAs overvåkingsorgan ESA viser at Norge ga 17 prosent mer i statsstøtte i 2015 enn året før.
AP170321 Vi er heller ikke kjent med at det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA eller ESA har anbefalt denne typen tiltak, sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet Frank Gøran Nordheim.
AA170316 EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent norsk statsstøtte til forstudiene for demonstrasjon av fullskala fangst og lagring av CO2.
AA170316 - Norge har gått i bresjen for utviklingen av såkalt CCS-teknologi, og ESA er glad for å kunne godkjenne gjennomarbeidede planer med klare miljømål, sier ESA-president Sven Erik Svedman.
AA170315 EFTAs overvåkingsorgan ESA mener Kristiansand kommune brøt EØS-reglene for offentlige anskaffelser da kontrakten ble tildelt.
AA170315 - Det regelbruddet kan dessuten ha gitt Kristiansand både færre og dårligere anbud, både når det gjelder pris og kvalitet, sier ESA Sven Erik Svedman.
AA170315 ESA mener kommunen kan ha hindret konkurranse og gjort det vanskelig for selskaper fra resten av Norge og fra andre EØS-land å delta i anbudsprosessen.
AA170315 ( ©NTB ) ¶ | ESA stevner Norge for parkeringshus i Kristiansand ¶
DN170223 Aksjen steg 543 prosent - fikk rødt lys ¶ Esa krever at norske myndigheter endrer drosjeløyveordningen ¶
SA170222 Uforholdsmessig høye barrierer mot innpass i drosjemarkedet kan tvert imot gi dårlig ressursbruk og høyere priser for forbrukerne ", fastslår ESA .
SA170222 Saken kom opp i ESA på grunn av en klage i 2014 som handlet om at en aktør var blitt nektet løyve i Oslo.
SA170222 Norges Taxiforbund reagerer kraftig og beskylder ESA for å kreve en " demontering av norsk kollektivtilbud ".
SA170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA .
SA170222 Ikke mot løyver ¶ ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt.
SA170222 Forbundet stiller seg også undrende til at ESA krever endringer nå, når loven har vært der siden Norge ble med i EØS i 1994.
SA170222 FOTO : Tor Inge Jøssang ¶ | ESA mener norske drosjeløyver bryter med EØS-avtalen ¶
SA170222 - Vi tar avgjørelsen til ESA foreløpig til etterretning og vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ).
SA170222 - Jeg håper regjeringen slår skikkelig tilbake mot det ESA kommer med her, og ikke bare legger seg flat, sier hun.
SA170222 - Av hensyn til norske forbrukere håper vi at regjeringen får fart på prosessen, og at Norge unngår å bli trukket for retten av ESA , sier Kjetil Thorvik Brun, fagsjef for digitale næringer i Abelia.
SA170222 ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn.
DN170222 Lxs også : ¶ Esa : De norske reglene for drosjeløyver bryter med EØS-avtalen ¶
DN170222 Pettersen påpeker at regjeringen nylig sendte et forslag om å endre dagens krav om tilhørighet til en drosjesentral ut på høring, og tror utviklingen i Esa saken gjør at løyveordningen står for fall.
DN170222 Ny og mindre luksussuv på gang ¶ ¶ ¶ | Esa krever at norske myndigheter endrer drosjeløyveordningen ¶
DN170222 Norges løyveordning begrenser taximarkedet og bryter EØS-reglementet, slår Esa fast.
DN170222 Han sier at han i flere runder har fulgt opp og gitt mer dokumentasjon til Esa .
DN170222 Det er taxisjåføren Roger Dørum Pettersen ( 54 ) som klaget inn løyveordningen for Esa .
DN170222 Dersom ikke Norge lever opp til EØS-forpliktelsene i denne saken, vil Esa kunne ta saken til Efta-domstolen om to måneder.
DN170222 Der understrekes det at Esa ikke setter spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, « men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt ».
DN170222 Departementet mener det er viktig at Esa og Kommisjonen vurderer den norske reguleringen og lignende reguleringer i andre land likt.
DN170222 - Norge har også overfor Esa vist til at Europakommisjonen for tiden behandler klager over drosjereguleringen i flere europeiske land, herunder Tyskland, Frankrike og Spania.
DN170222 Lxs også : ¶ Esa ber om færre klager ¶
DN170222 Statssekretær Tom-Christer Nilsen i Samferdselsdepartementet sier til DN det kan bli « fritt frem for de som oppfyller kravene til å søke og få drosjeløyve » om Esa får det som de vil.
DN170222 Norgessjef Carl Edvard Endresen i Uber øyner en åpning når Esa nå krever at Norge gjør noe med drosjeløyveordningen.
DN170222 Han mener Esa vil « demontere kollektivtilbudet » i Norge.
DN170222 Foto : Hampus Lundgren Foto : Hampus Lundgren ¶ Esa krever at norske myndigheter endrer drosjeløyveordningen fordi den gjør det for vanskelig for nye aktører å slippe til på markedet.
DN170222 Det er ikke greit, mener Esa , som er et kontrollorgan som skal sikre at Norge etterlever EØS-avtalen.
DN170222 - I utgangspunktet sier Esa at begrensningen på antallet løyver må bort, så må vi ta noen forbehold til vi har studert dette nærmere, sier han.
BT170222 Uforholdsmessig høye barrierer mot innpass i drosjemarkedet kan tvert imot gi dårlig ressursbruk og høyere priser for forbrukerne ", fastslår ESA .
BT170222 Saken kom opp i ESA på grunn av en klage i 2014 som handlet om at en aktør var blitt nektet løyve i Oslo.
BT170222 Norges Taxiforbund reagerer kraftig og beskylder ESA for å kreve en " demontering av norsk kollektivtilbud ".
BT170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA .
BT170222 Ikke mot løyver ¶ ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt.
BT170222 Forbundet stiller seg også undrende til at ESA krever endringer nå, når loven har vært der siden Norge ble med i EØS i 1994.
BT170222 - Vi tar avgjørelsen til ESA foreløpig til etterretning og vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ).
BT170222 - Jeg håper regjeringen slår skikkelig tilbake mot det ESA kommer med her, og ikke bare legger seg flat, sier hun.
BT170222 - Av hensyn til norske forbrukere håper vi at regjeringen får fart på prosessen, og at Norge unngår å bli trukket for retten av ESA , sier Kjetil Thorvik Brun, fagsjef for digitale næringer i Abelia.
BT170222 ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn.
BT170222 ( ©NTB ) ¶ | ESA : Norske drosjeregler bryter EØS-avtalen ¶
AP170222 Uforholdsmessig høye barrierer mot innpass i drosjemarkedet kan tvert imot gi dårlig ressursbruk og høyere priser for forbrukerne ", fastslår ESA .
AP170222 Saken kom opp i ESA på grunn av en klage i 2014 som handlet om at en aktør var blitt nektet løyve i Oslo.
AP170222 Norges Taxiforbund reagerer kraftig og beskylder ESA for å kreve en " demontering av norsk kollektivtilbud ".
AP170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA .
AP170222 Ikke mot løyver ¶ ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt.
AP170222 Forbundet stiller seg også undrende til at ESA krever endringer nå, når loven har vært der siden Norge ble med i EØS i 1994.
AP170222 - Vi tar avgjørelsen til ESA foreløpig til etterretning og vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ).
AP170222 - Jeg håper regjeringen slår skikkelig tilbake mot det ESA kommer med her, og ikke bare legger seg flat, sier hun.
AP170222 - Av hensyn til norske forbrukere håper vi at regjeringen får fart på prosessen, og at Norge unngår å bli trukket for retten av ESA , sier Kjetil Thorvik Brun, fagsjef for digitale næringer i Abelia.
AP170222 | ESA mener norske drosjeløyver bryter med EØS-avtalen ¶
AP170222 ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn.
AA170222 Uforholdsmessig høye barrierer mot innpass i drosjemarkedet kan tvert imot gi dårlig ressursbruk og høyere priser for forbrukerne ", fastslår ESA .
AA170222 Saken kom opp i ESA på grunn av en klage i 2014 som handlet om at en aktør var blitt nektet løyve i Oslo.
AA170222 Norges Taxiforbund reagerer kraftig og beskylder ESA for å kreve en " demontering av norsk kollektivtilbud ".
AA170222 Norge begrenser drosjemarkedet på en måte som rammer forbrukerne og bryter med EØS, mener EFTAs overvåkingsorgan ESA .
AA170222 Forbundet stiller seg også undrende til at ESA krever endringer nå, når loven har vært der siden Norge ble med i EØS i 1994.
AA170222 - Vi tar avgjørelsen til ESA foreløpig til etterretning og vil nå bruke tid på å sette oss inn i premissene for avgjørelsen og se på hvilket handlingsrom vi har, før vi tar standpunkt til videre oppfølging i saken, sier statssekretær Tom-Christer Nilsen ( H ).
AA170222 - Jeg håper regjeringen slår skikkelig tilbake mot det ESA kommer med her, og ikke bare legger seg flat, sier hun.
AA170222 - Av hensyn til norske forbrukere håper vi at regjeringen får fart på prosessen, og at Norge unngår å bli trukket for retten av ESA , sier Kjetil Thorvik Brun, fagsjef for digitale næringer i Abelia.
AA170222 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i hvert enkelt distrikt.
AA170222 ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn.
AA170222 ( ©NTB ) ¶ | ESA mener norske drosjeløyver bryter med EØS-avtalen ¶
AA170222 Uforholdsmessig høye barrierer mot innpass i drosjemarkedet kan tvert imot gi dårlig ressursbruk og høyere priser for forbrukerne ", fastslår ESA .
AA170222 Norge har lagt begrensninger på drosjemarkedet som rammer forbrukerne og bryter med EØS-reglene, fastslår EFTAs overvåkingsorgan ESA .
AA170222 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men opplyser at man er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt.
AA170222 ESA sendte onsdag en grunngitt uttalelse til norske myndigheter.
AA170222 ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn.
AA170222 ( ©NTB ) ¶ | ESA : De norske reglene for drosjeløyver bryter med EØS-avtalen ¶
DN170221 Tidligere har Esa behandlet saker mot Hurtigruten fra både involverte parter og privatpersoner.
DN170221 Telenor fikk før jul et varsel om 906 millioner kroner i bot fra Konkurransetilsynet for misbruk av dominerende stilling i hjemmemarkedet, og Esa gjør undersøkelser i en annen sak mot Telenor.
DN170221 Slår til med høyere vekst enn Kina ¶ 8500 milliarder forsvunnet fra Kina ¶ | Esa ber om færre klager ¶
DN170221 Samtidig har Esa to klagesaker på bordet som omhandler mulig ulovlig statsstøtte til Hurtigruten, som frakter lokalpassasjerer og turister langs kysten.
DN170221 NHO har klaget til Esa og mener avgiften er ulovlig statsstøtte fordi den favoriserer enkelte flyselskaper som samarbeider om å utstede én flybillett.
DN170221 Men det er ikke til å komme fra at nordmenn klager mer enn noen andre til Esa , sier Mathisen.
DN170221 Leder for konkurranseavdelingen i Esa , Gjermund Mathisen, mener klageadgangen bør begrenses.
DN170221 I to år har Gjermund Mathisen ledet en del av Eftas overvåkningsorgan i Brussel, Esa .
DN170221 Bunken med klagesaker hos Esa er nesten like stor som i årene etter finanskrisen for åtte år siden.
DN170221 - Jeg synes det er uheldig at Esa ikke har samme mulighet til å håndheve regelverket som i EU, så lenge reglene for statsstøtte er like, sier Mathisen.
DN170221 - Det er mye lettere å klage til Esa enn det er for interesser i EU å klage til Europakommisjonen, sier Mathisen.
DN170221 Esa har konkludert i flere saker om Hurtigruten de senere årene.
AA170220 Forleggerforeningen klagde til ESA 2010 om den statlige finansieringen av NDLA var ulovlig, men fikk ikke medhold. ( ©NTB ) ¶
DB170209 Nå har vi en prosess gående med ESA om polske eller norske satser for reiser og losji skal gjelde når polske bedrifter opererer i Norge.
DB170209 Hvis vi ikke blir enige, må jo ESA hevde at Norge begår traktatbrudd, eller de må goda norske regler.
DB170209 Arbeidsminister Anniken Hauglie har svart ESA at partene i arbeidslivet skal forhandle seg fram til en løsning senest ved tariffoppgjøret neste år.
AA170204 Seniorrådgiver Monica Larsen i Legemiddelindustrien sier det er svært få norskbaserte legemiddelselskap som har markedsføringstillatelse og derfor kan bli bøtelagt av ESA ved brudd.
AA170204 Jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen sier dette skaper problemer for legemiddelforetak som er uenig med vedtaket ESA gjør.
AA170204 I dag er det Statens legemiddelverk som har den myndigheten overvåkingsorganet ESA er tiltenkt fremover, skriver Nationen.
AA170204 Det vil gi ESA myndighet til å bøtelegge norske legemiddelselskaper.
DN170119 Miljøvernere ber investorer boikotte Nordic Mining etter at Esa lar gruveselskapet dumpe avfall i Førdefjorden.
BT170119 Klagesakene til ESA angående lovlighetene ved å tillate fjorddeponi i Førdefjorden var lukket.
BT170119 At ESA nå godkjenner deponi, kom ikke som en bombe.
DN170118 Tekniske studier ¶ ESA opplyser at det ikke er avdekket åpenbare feil i saksbehandlingen i Norge.
DN170118 Lxs også : ¶ | ESA godkjenner dumping av gruveavfall ¶
DN170118 Foto : Luca Kleve-Ruud ¶ ESA mottok i 2015 tre klager på myndighetenes beslutning om å gi gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.
DN170118 ESA : I samsvar med reglene ¶ ESA konkluderer nå med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet.
DN170118 EFTAs overvåkingsorgan ESA gir grønt lys til dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
DN170118 ESA mener norske myndigheter har rett til å godkjenne sjødeponiet, og at Norge har innfridd vilkårene for å gjøre unntak fra vanndirektivet.
DN170118 ESA har behandlet klagene mot sjødeponi i Førdefjorden, avbildet her.
DN170118 ESA : I samsvar med reglene ¶
DN170118 - ESA tar ikke stilling til selve prosjektet.
DB170118 ¶ GRUVEDRIFT OG AVFALL PÅ HAVBUNNEN : EFTAs overvåkningsorgan ESA har nå avvist klagene mot Nordic Minings planer for gruvedrift i Enegbøfjellet og dumping av avfall i Førdefjorden.
DB170118 Naturvernforbundets leder Silje Lundberg mener det er uholdbart at ESA ikke har vurdert selve faktagrunnlaget i saken.
DB170118 EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner at gruveavfall dumpes i Førdefjorden.
DB170118 Det er ufattelig at ESA ikke legger dette til grunn, sier han.
DB170118 ESA mottok i 2015 tre klager på myndighetenes beslutning om å gi gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å deponere gruveavfall fra Engebøfjellet i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.
DB170118 ESA konkluderer nå med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet.
DB170118 - ESA tar ikke stilling til selve prosjektet.
BT170118 Tor Høvik ( arkiv ) ¶ ESA mottok i 2015 tre klager på myndighetenes beslutning om å gi gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å deponere gruveavfall fra Engebøfjellet i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.
BT170118 EFTAs overvåkingsorgan ESA gir grønt lys til dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
BT170118 Det er ufattelig at ESA ikke legger dette til grunn, sier han.
BT170118 De nådde ikke frem med argumentene hos ESA .
BT170118 - Ingen feil ¶ ESA opplyser at det ikke er avdekket åpenbare feil i saksbehandlingen i Norge.
BT170118 ESA mener norske myndigheter har rett til å godkjenne sjødeponiet, og at Norge har innfridd vilkårene for å gjøre unntak fra vanndirektivet.
BT170118 ESA konkluderer med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet.
BT170118 ESA har bare gjort en vurdering av regjeringens egen saksbehandling, og ikke sett på konsekvensene av prosjektet, sier Natur og Ungdom-lederen.
BT170118 - ESA tar ikke stilling til selve prosjektet.
BT170118 Tor Høvik ( arkiv ) ¶ ESA mottok i 2015 tre klager på myndighetenes beslutning om å gi gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å deponere gruveavfall fra Engebøfjellet i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.
BT170118 EFTAs overvåkingsorgan ESA gir grønt lys til dumping av gruveavfall i Førdefjorden.
BT170118 Det er ufattelig at ESA ikke legger dette til grunn, sier han.
BT170118 De nådde ikke frem med argumentene hos ESA .
BT170118 - Ingen feil ¶ ESA opplyser at det ikke er avdekket åpenbare feil i saksbehandlingen i Norge.
BT170118 ESA mener norske myndigheter har rett til å godkjenne sjødeponiet, og at Norge har innfridd vilkårene for å gjøre unntak fra vanndirektivet.
BT170118 ESA konkluderer med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet.
BT170118 ESA har bare gjort en vurdering av regjeringens egen saksbehandling, og ikke sett på konsekvensene av prosjektet, sier Natur og Ungdom-lederen.
BT170118 - ESA tar ikke stilling til selve prosjektet.
AP170115 Kontrollorganet ESA har så langt gitt Lier-Hansen rett.
AP170115 Gerd Kristiansen bekrefter overfor Aftenposten at man nå er enige om et kompromiss som både hun og NHO-sjef Kristin Skogen Lund tror er akseptabelt for ESA .
DB170113 Eller er han ansatt fordi han en gang var flink til å sparke ball, og med den bakgrunnen skal styre millioner av kroner og en stor organisasjon ? | ESA henlegger DAB-klager om ulovlig statsstøtte ¶
DB170113 | ESA henlegger DAB-klager om ulovlig statsstøtte ¶
DB170113 | ESA henlegger DAB-klager om ulovlig statsstøtte ¶
DB170113 | ESA henlegger DAB-klager om ulovlig statsstøtte ¶
DB170113 » | ESA henlegger DAB-klager om ulovlig statsstøtte ¶
DB170113 | ESA henlegger DAB-klager om ulovlig statsstøtte ¶
DB170113 ¶ DAB : EFTAS overvåkingsorgan, ESA , har behandlet klager med påstander om at det har vært ulovlig statsstøtte i forbindelse med overgangen fra FM-nettet til DAB.
DB170113 Telefonstorm om DAB : Folk våknet til lydløse radioer ¶ - ESA mottok i alt tre DAB-klager knyttet til statsstøttereglene i EØS-avtalen.
DB170113 Selve slukkingen av FM-båndet og konsekvensene av den analyseres fortsatt av ESA på bakgrunn av EØS-reglene for det indre markedet, skriver Vestbakke i en e-post.
DB170113 På bakgrunn av informasjonen vi har fått til nå, mener ESA det ikke er statsstøtte involvert.
DB170113 Norsk Lokalradioforbund har fått tilsendt dokumentene hvor ESA skriver at klagesakene om ulovlig statsstøtte blir lukket.
DB170113 Lokalradioforbundet har også sendt inn en bekymringsmelding til ESA , om ulovlig statsstøtte i forbindelse med DAB-omleggingen.
DB170113 Larsen forteller at han hadde møte med ESA rett før jul.
DB170113 KLAGE TIL ESA : Svein Larsen, styreleder i Norsk Lokalradioforbund, forteller at de ikke ønsker å ødelegge for NRK, P4 og Radio Norge, og at de er mest opptatt av at lokale radiokanaler ikke må slukke mot sin vilje.
DB170113 Dersom vi ikke mottar ytterligere informasjon innen utgangen av måneden som vil gjøre ESA i stand til å undersøke videre, vil disse tre klagesakene avsluttes, skriver Anne Vestbakke, kommunikasjonssjef i ESA , i en e-post til Dagbladet.
DB170113 Dersom vi ikke mottar ytterligere informasjon innen utgangen av måneden som vil gjøre ESA i stand til å undersøke videre, vil disse tre klagesakene avsluttes, skriver Anne Vestbakke, kommunikasjonssjef i ESA, i en e-post til Dagbladet.
DB170113 Da jeg møtte ESA fikk jeg følelsen av at dette var en problemstilling som interesserte dem, og som kanskje overrasket dem noe.
DB170113 Anne Vestbakke, kommunikasjonssjef i ESA , bekrefter overfor Dagbladet at fortsatt ser på klagen fra Lokalradioforbundet.
DB170113 - Hva tenker dere om at bekymringsmeldingen fra dere ikke fører til noe videre oppfølging fra ESA ?
DB170113 ( Dagbladet ) : EFTAs overvåkningsorgan ESA , mottok i fjor tre klager på omleggingen fra FM-nettet til DAB-nettet.
DB170113 | ESA henlegger DAB-klager om ulovlig statsstøtte ¶
DB170113 ESA opplyser at de henlagte klagene kommer fra anonyme klagere.
DB170112 | ESA henlegger DAB-klager om ulovlig statsstøtte ¶
BT170110 Ifølge ESA strider det mot EØS-avtalen.
BT170110 Ifølge ESA strider det mot EØS-avtalen.
AP161215 Samtidig har Eftas overvåkingsorgan en sak mot Norge, der ESA mener norske løyveregler utgjør en restriksjon på etableringsfriheten.
AP161114 Saken er nå til vurdering i ESA , sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kai-Morten Terning ( Frp ).
AP161114 ESA gransker Norge ¶ ESA , EFTAS overvåkingsorgan, mener regelverket strider med EØS-direktiver om likestilling og foreldrepermisjon, fordi det ikke er noen tilsvarende kobling mellom fars jobbstatus og hva mor kan ta ut, skrev Dagens Næringsliv i september.
AP161114 ESA gransker Norge ¶
AP160923 Gjør vi ikke det går konkurrentene til EFTAs overvåkingsorgan ESA , sier Isaksen.
AA160704 HAR SENDT KLAGE : Administrerende drektør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart har sendt klage til ESA .
AA160704 Det vanlige er at en skatt blir vedtatt i god tid før den iverksettes slik at flyselskapet får etablert en kode for skatten og det blir spesifisert i bestillingen, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart og legger til at de har klaget inn saken til EFTAs overvåkingsorgan ESA .
AA160704 HAR SENDT KLAGE : Administrerende drektør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart har sendt klage til ESA .
AA160704 Det vanlige er at en skatt blir vedtatt i god tid før den iverksettes slik at flyselskapet får etablert en kode for skatten og det blir spesifisert i bestillingen, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart og legger til at de har klaget inn saken til EFTAs overvåkingsorgan ESA .
AP160602 I forrige uke åpnet EFTAs overvåkingsorgan ESA sak mot Norge fordi de mener norske reguleringer av drosjevirksomheten utgjør en begrensning på etableringsfriheten.
AA160511 Orker du fly så langt ? ESA : - Vet ikke når vi er ferdig ¶
AA160511 Hos ESA opplyser pressesjef Andreas Kjeldsberg Pihl at man fortsatt har en dialog med norske myndigheter om dette, og han kan ikke si noe om innholdet i ESAs vurderinger til nå.
AA160511 Han sier at saken blir ytterligere dramatisk hvis ESA skulle komme til den konklusjon at avgiften er konkurransevridende og i strid med EØS-avtalen.
AA160511 Flyselskapene mener at de allerede er for sent å innføre avgiften fra månedsskiftet, selv om ESA skulle komme til at den ikke strider mot EØS-avtalen.
AA160511 april, men siden EFTAs overvåkingsorgan ESA ønsket å vurdere om avgiften kan være fordekt statsstøtte, besluttet man å utsette den til 1. juni.
AP160317 Samme bekymring ble også påpekt i høringsrunden, men regjeringen har hele tiden fastholdt at avgiften ikke omfatter statsstøtte og at et forhåndsvarsel til ESA derfor ikke var nødvendig.
AP160317 Men når ESA nå vil behandle saken og lover å komme med en avgjørelse raskt, er det mest fornuftig å utsette avgiften.
AP160317 Hun sier regjeringen hele tiden har ment at flypassasjeravgiften er i samsvar med EØS-regelverket og understreker at det bare er transferfritaket ESA i utgangspunktet har stilt spørsmål ved.
AP160317 - Jeg tror at dette kommer på plass, men det er lurere å ta denne prosessen med ESA først, sånn at vi ikke forsinker saken ytterligere eller må stoppe opp hvis den er innført, sier statsministeren til NTB.
AP160317 - Hvis det gjennomføres i sin nåværende form, og i en utstrekning som omfatter statsstøtte, vil ESA behandle det som « ulovlig støtte », heter det i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.
AP160317 april, men det var før EFTAs overvåkingsorgan ESA torsdag i forrige uke henvendte seg til regjeringen.
AP160317 * * Regjeringspartiene avviste under forhandlingene Venstres foretrukne modell for flypassasjeravgiften, nettopp fordi denne ville kreve forhåndsvarsel til ESA .
AP160316 Det tar tid å prosjektere og bygge, en investeringsbeslutning må gjennom en del byråkratiske prosesser, og det må sannsynligvis godkjennes av ESA i Brussel.
AP160221 | Norwegian vil klage flyavgiften inn for ESA
AP160221 Kjos vil klage saken inn for ESA hvis flyavgiften innføres som planlagt.
AP160221 Dette, mener Norwegian, « er en usaklig konkurransevridning » og truer med at selskapet vil klage avgiften inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA hvis dem blir innført i den form regjeringen legger opp til.
BT160211 Tillatelsen som Nordic Mining fekk er klaget inn til Kongen i statsråd og EFTA sitt overvåkningsorgan ESA .
AP160126 Mandag varslet EFTAS overvåkningsorgan ESA at Norge kan innføre nullmoms for digitalt nyhetsinnhold.
AP160125 Mandag bekreftet EFTAs overvåkingsorgan, ESA , at den norske nullmomsen for digitale nyhetstjenester er godkjent.
AP160125 - Jeg er glad for at ESA har godkjent at vi kan likebehandle nyheter på papir og i elektronisk form.
AP160125 | ESA godkjenner nullmoms for digitale nyheter ¶
AP160125 ESA har gitt klarsignal til at Norge skal få lov til å praktisere nullmoms for nettnyheter.