AA171013 NTNU håndterer kontraktsinngåelsen om flyreiser på vegne av blant andre Domstoladministrasjonen, Nord og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, 25 trøndelagskommuner, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nord universitet, Miljødirektoratet, Enova , SIVA, NTE, Statskog, Samfunnsforskning AS og Uninett.
SA171012 Vi arbeider imidlertid med at Energimerket skal oppleves som nyttig i markedet, sier Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova .
SA171012 Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova , statsforetaket som har ansvar for energimerkingen, er ikke overrasket over det forskerne ved NTNU har funnet ut.
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Ordningen-skulle-oke-verdien-pa-boligen-din_-men-ingen-bryr-seg-10676b.html Vi arbeider imidlertid med at Energimerket skal oppleves som nyttig i markedet, sier Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova .
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Ordningen-skulle-oke-verdien-pa-boligen-din_-men-ingen-bryr-seg-10676b.html Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova , statsforetaket som har ansvar for energimerkingen, er ikke overrasket over det forskerne ved NTNU har funnet ut.
AA171012 Videre skal Enova bidra til styrket forsyningssikkerhet for energi.
AA171012 Enova skal støtte prosjekter og teknologiutvikling som bidrar til å redusere klimagassutslipp på kort og lang sikt, herunder i transportsektoren.
AA171012 Enova er lokalisert i Trondheim.
SA171010 Jobber som : Rådgiver i Enova
BT171010https://www.bt.no/bolig/Bor-du-velge-vedovn-eller-varmepumpe-10586b.html Jobber som : Rådgiver i Enova
AP171010https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-du-velge-vedovn-eller-varmepumpe-10586b.html Jobber som : Rådgiver i Enova
AP170929https://www.aftenposten.no/okonomi/i/bR66B/Brussel-vurderer-a-bremse-norsk-avgiftsfritak-for-elbiler--de-er-for-populare Interessert i flere saker om elbiler : ¶ Enova punger ut for ladestasjoner i distriktene ¶
NL170919 Verdens første fiskesjark, Karoline, har vært i drift på Karlsøya siden 2015, og Enova har nylig gitt tilskudd til en større variant på 21 meter.
AP170913https://www.aftenposten.no/osloby/i/yPgPA/Jordal-Amfi-blir-landets-mest-klimavennlige-ishall Staten - ved Enova - bidrar med 22 millioner kroner til klimanyvinningene i Jordal Amfi.
AP170913https://www.aftenposten.no/osloby/i/yPgPA/Jordal-Amfi-blir-landets-mest-klimavennlige-ishall Hun opplyser at hverken kommunen eller Enova er kjent med at det andre steder i verden er bygget mer energieffektive ishaller enn nye Jordal.
AP170913https://www.aftenposten.no/osloby/i/yPgPA/Jordal-Amfi-blir-landets-mest-klimavennlige-ishall De teknologiske løsningene som blir tatt i bruk, vil være høyinteressante for andre ishaller både i Norge og utlandet, og endel av dem har også overføringsverdi til andre idrettsanlegg, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova .
DN170905 - Staten bidrar allerede med enorme beløp til energisparing gjennom Enova .
DB170818 FrP har også fått gjennomslag for at ENOVA skal gi støtte til utbygging av ladeinfrastruktur langs de største transportårene i landet.
DB170815 Klima- og energifondet i Enova ble økt til 62,75 milliard. kr i 2016.
DN170811 Nylig ga Enova penger til strøm i 20 nye havner.
DB170811 Derfor går Arbeiderpartiet til valg på å styrke Enova , sikre CO₂-kompensasjonsordningen og utvikle nye ordninger for pilotering og uttesting av ny teknologi.
DB170726 Søk Enova om veiledning og tilskudd til mer miljøvennlige energikilder som solcelleanlegg. 6.
DN170725 Av dette finansierer staten 1,6 milliarder kroner gjennom Enova .
AA170719 Da både kjøretøyene og infrastrukturen er dyrere enn for fossile drivstoff, er det helt avgjørende at myndighetene gjennom Enova bevilger støtte til denne satsingen.
DA170715 Samtidig bidrar også nye støtteordninger fra Enova til at den nye teknologien tas i bruk, svarer Høyset.
DA170715 Samtidig bidrar også nye støtteordninger fra Enova til at den nye teknologien tas i bruk, svarer Høyset.
SA170714https://www.aftenbladet.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html I 2016 delte Enova ut 119 millioner kroner i støtte til nesten 6500 private tiltak.
SA170714https://www.aftenbladet.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova , en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
SA170714https://www.aftenbladet.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html - Til private gir vi støtte til 15 ulike tiltak, blant annet utskifting av oljefyr, støtte til energirådgiving, installering av ulike typer varmepumper og solcellepaneler, sier kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova .
SA170714 I 2016 delte Enova ut 119 millioner kroner i støtte til nesten 6500 private tiltak.
SA170714 Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova , en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
SA170714 - Til private gir vi støtte til 15 ulike tiltak, blant annet utskifting av oljefyr, støtte til energirådgiving, installering av ulike typer varmepumper og solcellepaneler, sier kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova .
FV170714https://www.fvn.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html I 2016 delte Enova ut 119 millioner kroner i støtte til nesten 6500 private tiltak.
FV170714https://www.fvn.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova , en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
FV170714https://www.fvn.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html - Til private gir vi støtte til 15 ulike tiltak, blant annet utskifting av oljefyr, støtte til energirådgiving, installering av ulike typer varmepumper og solcellepaneler, sier kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova .
BT170714https://www.bt.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html I 2016 delte Enova ut 119 millioner kroner i støtte til nesten 6500 private tiltak.
BT170714https://www.bt.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova , en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
BT170714https://www.bt.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html - Til private gir vi støtte til 15 ulike tiltak, blant annet utskifting av oljefyr, støtte til energirådgiving, installering av ulike typer varmepumper og solcellepaneler, sier kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova .
AP170714https://www.aftenposten.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html I 2016 delte Enova ut 119 millioner kroner i støtte til nesten 6500 private tiltak.
AP170714https://www.aftenposten.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html Familien i Sædalen har fått rundt 90.000 kroner i støtte fra Enova , en statlig organisasjon som gir støtte til ulike tiltak som reduserer energibruken.
AP170714https://www.aftenposten.no/bolig/Kan-solceller-fungere-selv-om-det-regner-mye-Ja_-mener-denne-familien-10393b.html - Til private gir vi støtte til 15 ulike tiltak, blant annet utskifting av oljefyr, støtte til energirådgiving, installering av ulike typer varmepumper og solcellepaneler, sier kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim i Enova .
SA170703https://www.aftenbladet.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Strømprisen er ofte høyest om vinteren når du trenger mye elektrisitet og solcellene produserer lite, og lavest om sommeren når du trenger lite og solcellene produserer mye, sa Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova da vi snakket med ham tidligere i sommer.
SA170703https://www.aftenbladet.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Solcelleanlegget til familien Sagedal kostet 64.000 kroner å installere, men med støtte fra Enova , får de refundert 16.000 av disse kronene.
SA170703https://www.aftenbladet.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Privatpersoner som investerer i solenergi, har rett på støtte fra Enova .
SA170703https://www.aftenbladet.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Kilder : Enova , Otovo, Solenergiforeningen, Grønn Byggallianse ¶
SA170703https://www.aftenbladet.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html For dem som gjør som familien Sagedal, er praksisen slik at når solcelleanlegget er installert og betalt, kan man registrere og dokumentere kostnadene sine hos Enova .
SA170703https://www.aftenbladet.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html - Støtteordningene fra Enova var også gryteklare med en gang.
SA170703 Strømprisen er ofte høyest om vinteren når du trenger mye elektrisitet og solcellene produserer lite, og lavest om sommeren når du trenger lite og solcellene produserer mye, sa Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova da vi snakket med ham tidligere i sommer.
SA170703 Solcelleanlegget til familien Sagedal kostet 64.000 kroner å installere, men med støtte fra Enova , får de refundert 16.000 av disse kronene.
SA170703 Privatpersoner som investerer i solenergi, har rett på støtte fra Enova .
SA170703 Kilder : Enova , Otovo, Solenergiforeningen, Grønn Byggallianse ¶
SA170703 For dem som gjør som familien Sagedal, er praksisen slik at når solcelleanlegget er installert og betalt, kan man registrere og dokumentere kostnadene sine hos Enova .
SA170703 - Støtteordningene fra Enova var også gryteklare med en gang.
BT170703https://www.bt.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Strømprisen er ofte høyest om vinteren når du trenger mye elektrisitet og solcellene produserer lite, og lavest om sommeren når du trenger lite og solcellene produserer mye, sa Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova da vi snakket med ham tidligere i sommer.
BT170703https://www.bt.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Solcelleanlegget til familien Sagedal kostet 64.000 kroner å installere, men med støtte fra Enova , får de refundert 16.000 av disse kronene.
BT170703https://www.bt.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Privatpersoner som investerer i solenergi, har rett på støtte fra Enova .
BT170703https://www.bt.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Kilder : Enova , Otovo, Solenergiforeningen, Grønn Byggallianse ¶
BT170703https://www.bt.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html For dem som gjør som familien Sagedal, er praksisen slik at når solcelleanlegget er installert og betalt, kan man registrere og dokumentere kostnadene sine hos Enova .
BT170703https://www.bt.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html - Støtteordningene fra Enova var også gryteklare med en gang.
AP170703https://www.aftenposten.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Strømprisen er ofte høyest om vinteren når du trenger mye elektrisitet og solcellene produserer lite, og lavest om sommeren når du trenger lite og solcellene produserer mye, sa Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova da vi snakket med ham tidligere i sommer.
AP170703https://www.aftenposten.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Solcelleanlegget til familien Sagedal kostet 64.000 kroner å installere, men med støtte fra Enova , får de refundert 16.000 av disse kronene.
AP170703https://www.aftenposten.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Privatpersoner som investerer i solenergi, har rett på støtte fra Enova .
AP170703https://www.aftenposten.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html Kilder : Enova , Otovo, Solenergiforeningen, Grønn Byggallianse ¶
AP170703https://www.aftenposten.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html For dem som gjør som familien Sagedal, er praksisen slik at når solcelleanlegget er installert og betalt, kan man registrere og dokumentere kostnadene sine hos Enova .
AP170703https://www.aftenposten.no/bolig/Na-lager-de-strommen-selv-10345b.html - Støtteordningene fra Enova var også gryteklare med en gang.
SA170630 Sp : 2i ¶ | Enova punger ut for hurtiglading i distriktene ¶
SA170630 Kommuner som mangler hurtigladere for elbiler, kan fra i høst få støtte fra Enova til å bygge ut ladestasjoner.
SA170630 Etter å ha støttet utbygging av ladestasjoner langs hovedveinettet, vil Enova nå støtte utbygging i distriktene.
DN170630 Kommuner som mangler hurtigladere for elbiler, kan fra i høst få støtte fra Enova til å bygge ut ladestasjoner.
DN170630 De siste to årene har Enova støttet bygging av 230 hurtigladere langs hovedfartsårer landet rundt.
DN170630 ( Vilkår ) ¶ ¶ | Enova punger ut for hurtiglading i distriktene ¶
DN170630 Enova skal dekke 40 prosent av investeringskostnadene, med en øvre grense på 200.000 kroner per hurtiglader.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Enova-punger-ut-for-hurtiglading-i-distriktene-624318b.html Kommuner som mangler hurtigladere for elbiler, kan fra i høst få støtte fra Enova til å bygge ut ladestasjoner.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Enova-punger-ut-for-hurtiglading-i-distriktene-624318b.html Etter å ha støttet utbygging av ladestasjoner langs hovedveinettet, vil Enova nå støtte utbygging i distriktene.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Enova-punger-ut-for-hurtiglading-i-distriktene-624318b.html De siste to årene har Enova støttet bygging av 230 hurtigladere langs hovedfartsårer landet rundt.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Enova-punger-ut-for-hurtiglading-i-distriktene-624318b.html | Enova punger ut for hurtiglading i distriktene ¶
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Enova-punger-ut-for-hurtiglading-i-distriktene-624318b.html Enova skal dekke 40 prosent av investeringskostnadene, med en øvre grense på 200.000 kroner per hurtiglader.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing Regjeringen har ikke gjort annet enn å peke i retning av Enova , sier han.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing Regjeringen har en bred og offensiv satsing på klima- og energiteknologi, skriver han i en e-post, og viser blant annet til forskningsstrategien Energi 21 og styrkingen av Enova .
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing OED skriver i en e-post til Aftenposten at dette er levert gjennom en ny styringsavtale med Enova , som innebærer en dreining av støtte mot « økt innovasjon som bidrar til lavutslippssamfunnet ».
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing Der kan man blant annet lese at « et hovedelement i Regjeringens strategi for havenergi er å styrke satsingen på forskning », at « vindkraft til havs er fremhevet som ett av seks satsingsområder under forskningsstrategien Energi 21 », og at « demonstrasjonsprosjekter i Norge kan søke støtte fra Enova ».
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/i/mqMk0/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing - Enova er styrket og vi har etablert investeringsfondet Fornybar AS, men det er mangel på tunge nok virkemidler for å få realisert et fullskala pilotanlegg, sier han.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html Regjeringen har ikke gjort annet enn å peke i retning av Enova , sier han.
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html Regjeringen har en bred og offensiv satsing på klima- og energiteknologi, skriver han i en e-post, og viser blant annet til forskningsstrategien Energi 21 og styrkingen av Enova .
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html OED skriver i en e-post til Aftenposten at dette er levert gjennom en ny styringsavtale med Enova , som innebærer en dreining av støtte mot « økt innovasjon som bidrar til lavutslippssamfunnet ».
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html Der kan man blant annet lese at « et hovedelement i Regjeringens strategi for havenergi er å styrke satsingen på forskning », at « vindkraft til havs er fremhevet som ett av seks satsingsområder under forskningsstrategien Energi 21 », og at « demonstrasjonsprosjekter i Norge kan søke støtte fra Enova ».
AP170629https://www.aftenposten.no/okonomi/Rasmus-Hansson-Regjeringen-boikotter-Stortingets-havvind-satsing-624089b.html - Enova er styrket og vi har etablert investeringsfondet Fornybar AS, men det er mangel på tunge nok virkemidler for å få realisert et fullskala pilotanlegg, sier han.
SA170626 Enova har tatt inn over seg at dette er et problem, men det gjenstår å se hva de gjør med det.
AP170624https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-havn-skal-tilby-landstrom-pa-Vippetangen-623892b.html Prosjektet har fått ni millioner kroner i støtte av ENOVA , med krav om at landstrømløsningene må være ferdige 1. juli 2018.
NL170619 Et slikt program skal opprettes i Innovasjon Norge og bør mobilisere midler fra Forskningsrådet, Enova og SIVA, i tillegg til private interesser.
VG170607 Selskapets administrerende direktør, Heine Østby, sa til Søviknes at de var svært skuffet over at regjeringen har strammet inn reglene for hvem som får støtte til klimatiltak i industrien, fra Enova .
VG170607 Når vi etablerte klima og energifondet, som Enova styrer, så var det nettopp for å imøtekomme industriens behov, også den som er i kvotepliktig sektor.
VG170607 Nå har besøket hit ført til at regjeringen vil arbeide for å endre regelverket slik at også bedrifter som 3B Fibreglass skal få støtte gjennom Enova for nyskapende teknologi, sa Bruun-Gundersen til lokalavisen 24. mai.
VG170607 La meg illustrere det med Hydros pilotprosjekt på Karmøy, som statsministeren og mange statsråder har rost : Det kostet 3,4 milliarder kroner, hvor Enova bidro med det halve.
VG170607 Konsekvensene er dramatiske, og jeg tviler på at regjeringen har Stortingets flertall bak seg når de ser hvordan mandatet til Enova blir praktisert, sier Bellonas Hauge.
VG170607 Jeg kan ikke se at Stortinget har åpnet for de endringene fra departementet og tolkningene fra Enova , som nå kommer frem.
VG170607 I et intervju i Europower ( krever innlogging ) går utviklingsdirektør i Enova , Øyvind Leistad, veldig langt i å bekrefte at kvotepliktig sektor ikke vil få støtte når målet bare er å redusere CO2-utslippene : ¶
VG170607 Her er de omstridte retningslinjene til Enova, gjengitt fra innstillingen til industrimeldingen : ¶ « Enova skal fremme : ¶ a ) Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelser for 2030. b ) Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet. c ) Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel
VG170607 Her er de omstridte retningslinjene til Enova , gjengitt fra innstillingen til industrimeldingen : ¶
VG170607 Han sier omleggingen er en politisk prioritering som Enova synes er fornuftig.
VG170607 Det prosjektet, for å få til mye renere produksjon, hadde muligens aldri blitt gjennomført med de reglene som regjeringen nå har pålagt Enova , sier Lier-Hansen.
VG170607 Da må Enova bidra med midler for å få til nødvendig omstilling i industrien.
VG170607 Bakgrunnen er en omlegging i styringsavtalen for Enova som avgått olje- og energiminister Tord Lien sendte Enova før han gikk av.
VG170607 Bakgrunnen er en omlegging i styringsavtalen for Enova som avgått olje- og energiminister Tord Lien sendte Enova før han gikk av.
VG170607 Allerede nå har bedrifter fått avslag på sine søknader til Enova om støtte til meget gode klimavennlige prosjekter.
VG170607 - Vi har fått flere signaler om at Enova tolker det nye regelverket som at kvotepliktig sektor ikke skal prioriteres og at eventuell støtte kun skal gis til nye teknologier og ikke til å videreutvikle modne teknologier, sier han.
VG170607 - Slike prosjekter kan ikke Enova lenger støtte og det er svært bekymringsfullt for klimaprosjektene, sier pressekontakt Kristin Karlstad i Elkem.
VG170607 - Jeg er helt enig med Lier-Hansen : Dette blir for rigid : Enova må kunne gi støtte også til gode prosjekter innen kvotepliktig sektor.
VG170607 - Det som er det viktige i mandatendringen til Enova er at de skal prioritere tiltak innen ikke-kvotepliktig sektor, spesielt rettet mot transport.
VG170607 Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå varige markedsendringer.
AA170529 I samarbeid med Enova , investerer vi 140 millioner kroner i innovative lade- og fortøyningsløsninger.
DN170522 Rapporten er utarbeidet av DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona og presenteres på et klimaseminar i Oslo tirsdag.
DA170522 Rapporten er utarbeidet av DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona og presenteres på et klimaseminar i Oslo tirsdag.
DA170522 Enkle grep kan nesten fjerne utslippene helt, heter det i en ny rapport utarbeidet av DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona.
AP170522 Rapporten er utarbeidet av DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona og presenteres på et klimaseminar i Oslo tirsdag.
AP170522 Enkle grep kan nesten fjerne utslippene helt, heter det i en ny rapport utarbeidet av DNV-GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona.
SA170518https://www.aftenbladet.no/bolig/Solcellepanel-pa-taket-Etter-fjorarets-sommerferie-fikk-familien-betalt-av-Hafslund-10166b.html Strømprisen er ofte høyest om vinteren når du trenger mye elektrisitet og solcellene produserer lite, og lavest om sommeren når du trenger lite og solcellene produserer mye, sier Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova .
SA170518 Strømprisen er ofte høyest om vinteren når du trenger mye elektrisitet og solcellene produserer lite, og lavest om sommeren når du trenger lite og solcellene produserer mye, sier Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova .
BT170518https://www.bt.no/bolig/Solcellepanel-pa-taket-Etter-fjorarets-sommerferie-fikk-familien-betalt-av-Hafslund-10166b.html Strømprisen er ofte høyest om vinteren når du trenger mye elektrisitet og solcellene produserer lite, og lavest om sommeren når du trenger lite og solcellene produserer mye, sier Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova .
AP170518 Strømprisen er ofte høyest om vinteren når du trenger mye elektrisitet og solcellene produserer lite, og lavest om sommeren når du trenger lite og solcellene produserer mye, sier Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova .
DA170515 Stadig flere ønsker seg et grønt hjem, viser tall fra Enova .
DA170515 Erfaringer Enova har gjort seg, kan indikere at det ikke vil bli vanskelig å finne kjøpere til de 40 nye leilighetene.
DA170515 - De klart mest populære energitiltakene i hjemmet, som får støtte fra Enova , er varmepumper, luft til vann og væske til vann, med rundt 1.300 hver seg i fjor.
DA170513 Det får de nå benytte seg av i både Bergen og Trondheim, som i vinter fikk flere millioner fra Enova til å bygge ut landstrømanlegg.
AA170504 Han trekker fram både CO2-kompensasjon og støtte fra Enova som positive faktorer.
DB170502 Informasjonen blir lagt inn i en algoritme som baserer seg på statistikk fra andre med lignende boligprofil, forskjellig bygnings- og energidata fra SINTEF og Enova , samt andre faktorer som utetemperaturer, soloppgang og solnedgang og så videre.
DN170428 På leietagerlisten er blant andre Adresseavisen og Enova .
AP170419https://www.aftenposten.no/okonomi/Solenergi-fra-norske-hjem-er-firedoblet-pa-ett-ar-619133b.html Nå får du støtte fra Enova også til solceller og Oslo kommune har startet en solkampanje i hovedstaden med 30 prosent støtte til installering av solceller.
AP170419https://www.aftenposten.no/okonomi/Solenergi-fra-norske-hjem-er-firedoblet-pa-ett-ar-619133b.html Du behøver ikke å søke i forkant, men må registrere kostnadene hos Enova når anlegget er installert og betalt.
AP170419 Nå får du støtte fra Enova også til solceller og Oslo kommune har startet en solkampanje i hovedstaden med 30 prosent støtte til installering av solceller.
AP170419 Du behøver ikke å søke i forkant, men må registrere kostnadene hos Enova når anlegget er installert og betalt.
BT170412 Dette prosjektet støttes av Staten gjennom Enova med 1 million kroner.
DA170411 Også stortingsvedtaket om et statlig program for å få på plass hydrogenstasjoner, som Enova snart skal lansere, vil etter alt å dømme få stor betydning.
DB170405 Enova deler ut milliarder til klimatiltak i industri og transport.
DA170404 I dag kan Enova si følgende om framdriften i saken : ¶
DA170404 Han viser i den anledning til en avtale som Enova inngikk med Olje- og energidepartementet i desember, og som gjelder for perioden 2017-2020.
DA170404 « Enova skal bidra til utvikling av drivstoffinfrastruktur for utslippsfri land- og sjøtransport, herunder el og hydrogen », heter det der.
DA170404 - Enova er de rette til å rulle ut den nødvendige infrastrukturen for hydrogen i de største byene og i korridorene mellom dem, uttalte KrFs Hans Fredrik Grøvan.
AA170401 Tidligere har KLP Eiendom blant annet bygd om den gamle Trikkestallen fra 1923 til et kontorbygg på 10 000 kvadratmeter, og bygd Miljøbygget i Professor Borchs gate 2 på 13 500 kvadratmeter, hvor blant andre Enova er leietaker.
FV170306 | Disse prosjektene fikk 64 millioner fra Enova ¶ Enova delte i 2016 ut 2,3 milliarder kroner i støtte til rundt 1000 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor.
FV170306 | Disse prosjektene fikk 64 millioner fra Enova
FV170306 Utviklingen i denne bransjen går rasende fort, og støtten fra Enova er hjertelig velkommen for at vi skal fortsette å være i førersete, uttalte Elkem Solars verkssjef Geir Ausland i en pressemelding i desember.
FV170306 KRISTIANSAND : - Det er fantastisk å se at næringslivet og andre aktører tar på seg risiko og investerer tungt i prosjekter som også er bra for samfunnet, skriver administrerende direktør i Enova , Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.
FV170306 til husholdninger i sør ¶ Enova ga også 119 millioner kroner i støttet til norske husholdninger i 2016.
FV170306 fra Enova til å bygge et lite, men svært så sjødyktig og effektivt servicefartøy for drift av vindparker ute i havet.
DB170306 Vi antar at det dreier seg om mindre enn 10.000 husholdninger, og at det bare helt unntaksvis er privatpersoner som bruker gass til oppvarming uten å være tilknyttet gassnettet, skriver utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova til Dinside i en e-post.
VG170303 De vil også at Enova lager en støtteordning for dette.
VG170303 De to partiene vil at regjeringen også oppretter en egen rådgivningstjeneste, gjerne i samarbeid med kommunene, hvor man kan få veiledning om blant annet installering av ladepunkter i fellesgarasjer og at Enova gir støtte til nødvendige investeringer i boligbyggets infrastruktur.
DA170303 Totalt er det brukt nær 8 milliarder på grønne teknologiinvesteringer gjennom Enova i inneværende stortingsperiode.
DA170303 Investeringene i statlige Enova økte fra 1,3 milliarder kroner i 2013 til 2,3 milliarder kroner i fjor.
SA170301 Da Enova lyste ut midler til energieffektive nybygg i 2014, var Mikkelsen den første som søkte.
SA170301 - Det var et veldig helhetlig konsept, med en energivennlig bygningskropp og fokus på gode styringssystemer, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova , som også påpeker at det såkalte Enovatilskuddet er et mer aktuelt støttetilbud for privatpersoner i dag.
FV170301 Da Enova lyste ut midler til energieffektive nybygg i 2014, var Mikkelsen den første som søkte.
FV170301 - Det var et veldig helhetlig konsept, med en energivennlig bygningskropp og fokus på gode styringssystemer, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova , som også påpeker at det såkalte Enovatilskuddet er et mer aktuelt støttetilbud for privatpersoner i dag.
BT170301 Da Enova lyste ut midler til energieffektive nybygg i 2014, var Mikkelsen den første som søkte.
BT170301 - Det var et veldig helhetlig konsept, med en energivennlig bygningskropp og fokus på gode styringssystemer, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova , som også påpeker at det såkalte Enovatilskuddet er et mer aktuelt støttetilbud for privatpersoner i dag.
AP170301 Da Enova lyste ut midler til energieffektive nybygg i 2014, var Mikkelsen den første som søkte.
AP170301 - Det var et veldig helhetlig konsept, med en energivennlig bygningskropp og fokus på gode styringssystemer, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova , som også påpeker at det såkalte Enovatilskuddet er et mer aktuelt støttetilbud for privatpersoner i dag.
DB170224 Hvor vidt subsidiene fra ENOVA eller elsykkelsubsidiene i Oslo tilfredsstiller de kriteriene skal jeg imidlertid la ligge her.
DA170223 et skal investere på lik linje med private som ønsker å satse på ny teknologi, og som ønsker å hjelpe bedrifter fra utvikling av ny teknologi, over i en kommersiell setting, sier Søviknes, og understreker at Fornybar AS ikke skal drive med pengestøtte slik som for eksempel Innovasjon Norge eller Enova .
VG170222 Kilde : Enova
VG170222 For flere av hotellene i Choice-kjeden, har Stordalen benyttet tilskudd fra Enova , for enten å bytte ut oljefyr eller gjøre andre miljøtiltak på byggene.
VG170222 * Statlige Enova har siden oppstarten i 2001 gitt ut 4,4 milliarder kroner til ulike prosjekter for å gjøre bygg og boliger eid av bedrifter og privatpersoner i Norge mer energivennlige.
VG170222 * Siden oppstart i 2001 har Enova bidratt til mer enn 7000 prosjekter som har gitt en samlet besparelse på 22 TWh energi.
VG170222 * Enova har satt et tak for hvor mye de gir i tilskudd per tiltak.
VG170222 Støtteordningen er nå overført til statlige Enova , som i likhet med Oslo kommunes klimafond utbetaler støtte til offentlige og private byggeiere som ønsker å bli mer miljøvennlige.
VG170222 Kilde : Enova
VG170222 * Statlige Enova har siden oppstarten i 2001 gitt ut 4,4 milliarder kroner til ulike prosjekter for å gjøre bygg og boliger eid av bedrifter og privatpersoner i Norge mer energivennlige.
VG170222 * Siden oppstart i 2001 har Enova bidratt til mer enn 7000 prosjekter som har gitt en samlet besparelse på 22 TWh energi.
VG170222 * Enova har satt et tak for hvor mye de gir i tilskudd per tiltak.
BT170217 Her må staten på banen via Enova .
BT170217 Direktør Nils Kristian Nakstad i Enova sier landstrøm er et viktig satsingsområde i arbeidet med å senke utslippene av klimagasser.
BT170217 Enova rangerer søknadene til støtte om landstrøm ut fra anleggets brukspotensial målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.
SA170203 Videre ble det av Enova nettopp lansert en egen innkjøpsstøtte til bedrifter som vil kjøpe elbiler og - lastebiler.
SA170203 Videre ble det av Enova nettopp lansert en egen innkjøpsstøtte til bedrifter som vil kjøpe elbiler og - lastebiler.
DB170130 Sjekk også hva du kan få i støtte fra Enova .
DB170130 Her er noen av dem : ¶ Enova
SA170111 Seniorrådgiver i Enova, Tor Brekke bekrefter at Enova har fått forslaget og sier de tar det med videre som et av mange forslag til veien videre.
SA170111 Seniorrådgiver i Enova , Tor Brekke bekrefter at Enova har fått forslaget og sier de tar det med videre som et av mange forslag til veien videre.
SA170111 Riksantikvaren har foreslått overfor Enova at de bør innføre støtte til enkle oppgraderingstiltak for eiere av gamle hus.
SA170111 Hun etterlyser et tettere samarbeid mellom Enova og vernemyndighetene og en tydeligere kommunisering av hvordan folk bør forholde seg til verneverdige bygg.
SA170111 Flere av de generelle energieffektiviseringstiltakene som blant annet Enova anbefaler, kan være direkte skadelig for verneverdige bygninger, sier hun, og viser til rådene om å etterisolere, å skifte til nye lavenergivinduer og å installere ventilasjonssystemer, som Enova støtter økonomisk i dag.
SA170111 Flere av de generelle energieffektiviseringstiltakene som blant annet Enova anbefaler, kan være direkte skadelig for verneverdige bygninger, sier hun, og viser til rådene om å etterisolere, å skifte til nye lavenergivinduer og å installere ventilasjonssystemer, som Enova støtter økonomisk i dag.
SA170111 Enova på sin side viser til veileder om energisparing i gamle bygninger, og en artikkel spesielt på vinduer, på nettsidene deres.
SA170111 - Enova gir råd om energieffektivisering i ulike typer bygninger, og har også informasjon om begrensninger og muligheter som gjelder verneverdige bygg.
AP170111https://www.aftenposten.no/osloby/De-forste-elbussene-kommer-til-Oslo-i-november---sjekk-om-din-linje-far-elbuss-612762b.html Prosjektet skal koste 43 millioner kroner, og er støttet av Enova .
AP170111 Prosjektet skal koste 43 millioner kroner, og er støttet av Enova .
AP170111 Seniorrådgiver i Enova, Tor Brekke bekrefter at Enova har fått forslaget og sier de tar det med videre som et av mange forslag til veien videre.
AP170111 Seniorrådgiver i Enova , Tor Brekke bekrefter at Enova har fått forslaget og sier de tar det med videre som et av mange forslag til veien videre.
AP170111 Riksantikvaren har foreslått overfor Enova at de bør innføre støtte til enkle oppgraderingstiltak for eiere av gamle hus.
AP170111 Hun etterlyser et tettere samarbeid mellom Enova og vernemyndighetene og en tydeligere kommunisering av hvordan folk bør forholde seg til verneverdige bygg.
AP170111 Flere av de generelle energieffektiviseringstiltakene som blant annet Enova anbefaler, kan være direkte skadelig for verneverdige bygninger, sier hun, og viser til rådene om å etterisolere, å skifte til nye lavenergivinduer og å installere ventilasjonssystemer, som Enova støtter økonomisk i dag.
AP170111 Flere av de generelle energieffektiviseringstiltakene som blant annet Enova anbefaler, kan være direkte skadelig for verneverdige bygninger, sier hun, og viser til rådene om å etterisolere, å skifte til nye lavenergivinduer og å installere ventilasjonssystemer, som Enova støtter økonomisk i dag.
AP170111 Enova på sin side viser til veileder om energisparing i gamle bygninger, og en artikkel spesielt på vinduer, på nettsidene deres.
AP170111 - Enova gir råd om energieffektivisering i ulike typer bygninger, og har også informasjon om begrensninger og muligheter som gjelder verneverdige bygg.
DN170101 En ytterligere styrking av innovative miljøsatsinger kom på tampen av året gjennom lanseringen av Pilot-E ( energi ), et helt nytt fellesprosjekt i samarbeid med Enova og Norges forskningsråd.
AP161231 KILDE : ENOVA , STORE NORSKE LEKSIKON ¶
AP161231 Dette vil føre til mye færre klimagasser, sier Trond Paasche i Enova .
AP161231 - Men dersom vi sløser med strøm, må Norge kjøpe for eksempel kullkraft fra utlandet og det er skadelig for miljøet, sier Trond Paasche i Enova til Aftenposten Junior.
SA161122https://www.aftenbladet.no/bolig/Derfor-sliter-du-med-a-tenne-opp-i-peisen-9346b.html Ikke fyll ved i ovnen, hold igjen døren og skru ned trekket, for at « veden skal vare », er rådene fra Enova .
SA161122https://www.aftenbladet.no/bolig/Derfor-sliter-du-med-a-tenne-opp-i-peisen-9346b.html Bruk én vedsort, anbefaler Enova .
SA161122https://www.aftenbladet.no/bolig/Derfor-sliter-du-med-a-tenne-opp-i-peisen-9346b.html Enova anbefaler at man bytter ut gammel ovn med ny rentbrennende ovn.
SA161122 Ikke fyll ved i ovnen, hold igjen døren og skru ned trekket, for at « veden skal vare », er rådene fra Enova .
SA161122 Bruk én vedsort, anbefaler Enova .
SA161122 Enova anbefaler at man bytter ut gammel ovn med ny rentbrennende ovn.
BT161122https://www.bt.no/bolig/Derfor-sliter-du-med-a-tenne-opp-i-peisen-9346b.html Ikke fyll ved i ovnen, hold igjen døren og skru ned trekket, for at « veden skal vare », er rådene fra Enova .
BT161122https://www.bt.no/bolig/Derfor-sliter-du-med-a-tenne-opp-i-peisen-9346b.html Bruk én vedsort, anbefaler Enova .
BT161122https://www.bt.no/bolig/Derfor-sliter-du-med-a-tenne-opp-i-peisen-9346b.html Enova anbefaler at man bytter ut gammel ovn med ny rentbrennende ovn.
BT161122 Ikke fyll ved i ovnen, hold igjen døren og skru ned trekket, for at « veden skal vare », er rådene fra Enova .
BT161122 Bruk én vedsort, anbefaler Enova .
BT161122 Enova anbefaler at man bytter ut gammel ovn med ny rentbrennende ovn.
AP161122https://www.aftenposten.no/bolig/Derfor-sliter-du-med-a-tenne-opp-i-peisen-9346b.html Ikke fyll ved i ovnen, hold igjen døren og skru ned trekket, for at « veden skal vare », er rådene fra Enova .
AP161122https://www.aftenposten.no/bolig/Derfor-sliter-du-med-a-tenne-opp-i-peisen-9346b.html Bruk én vedsort, anbefaler Enova .
AP161122https://www.aftenposten.no/bolig/Derfor-sliter-du-med-a-tenne-opp-i-peisen-9346b.html Enova anbefaler at man bytter ut gammel ovn med ny rentbrennende ovn.
SA161005 Har man vinduer med dårlig isolasjonsverdi i boligen sin, kan man også søke Enova om støtte til oppgradering.
AP161005 Har man vinduer med dårlig isolasjonsverdi i boligen sin, kan man også søke Enova om støtte til oppgradering.
FV160914 Sjekk hva Enova gir støtte til.
FV160914 Andre prosjektpartnere er Husbanken, Enova , Hunton, NorDan, Isola, Glava, Ratio arkitekter, BoligEnøk, Byggma, Flexit, NVE og VELUX ¶
BT160914https://www.bt.no/bolig/Pusset-opp-60-tallshus-Totalrenoverte-og-fikk-mer-lys_-lavere-stromregning-og-fasjonabel-utsikt-267b.html Sjekk hva Enova gir støtte til.
BT160914https://www.bt.no/bolig/Pusset-opp-60-tallshus-Totalrenoverte-og-fikk-mer-lys_-lavere-stromregning-og-fasjonabel-utsikt-267b.html Andre prosjektpartnere er Husbanken, Enova , Hunton, NorDan, Isola, Glava, Ratio arkitekter, BoligEnøk, Byggma, Flexit, NVE og VELUX ¶
AP160913 Den er utviklet med støtte fra Enova .
FV160824 Kilde : Enova
FV160824 Det er synd, for dermed blir det lenge til neste gang en anledning til å heve energistandarden byr seg, sier markedssjef for bolig i Enova , Anna Barnwell.
FV160824 Andersen fikk støtte av Enova til å oppgradere huset til lavenerginivå.
FV160824 Enova tror imidlertid at det står verre til.
FV160819 I 2015 ga Enova økonomisk støtte til 3858 energitiltak i privatboliger.
FV160819 Fra Enova fikk de støtte til jordvarme, solcelle og solfangere.
FV160819 Fakta : Dette gir Enova støtte til ¶
FV160819 De har bygget et hus for fremtiden, sier Anna Barnwell, markedssjef bolig hos Enova .
FV160819 Da huset sto ferdig i fjor høst hadde de også mottatt en god slump penger i støtte fra Enova .
SA160621 I tillegg skal statsforetaket Enova få økte midler og nytt mandat til å sette opp støtteprogrammer for hydrogen-infrastruktur fra 2017.
SA160621 Han mener det er viktig at overføringene til Enova økes i tiden fremover, og at det er Enova selv som bestemmer hvor disse pengene skal brukes.
SA160621 Han mener det er viktig at overføringene til Enova økes i tiden fremover, og at det er Enova selv som bestemmer hvor disse pengene skal brukes.
SA160621 - Vi regner med røde tall de første årene, selv med støtten fra Enova , sier Roger Hertzenberg, sjef for UnoX Hydrogen, idet han får nøklene til bilen på Toyotas anlegg ved Økern i Oslo.
SA160531 2 er bevilgningene fra Enova for å bygge veier og fundamenter for vindmøllene.
SA160427 Energigjenvinning av avfall regnes som miljøvennlig, ikke-fossil energi i fjernvarme av både NVE og Enova .
SA160427> Energigjenvinning av avfall regnes som miljøvennlig, ikke-fossil energi i fjernvarme av både NVE og Enova .