VG171030 Interpharus har imidlertid opprettet en ny stiftelse som leverer tjenestene som Elukaar tidligere sto for.
VG171030 Handelen med Salström-Leyhs aksjeselskap Elukaar er stanset.
VG171030 - Men Deloitte slo fast at handelen med Interpharus og Elukaar var ulovlig utdeling ?
VG170616 Tidligere denne månedene kunne VG dokumentere hvordan Fyrlykta i tillegg har brukt millioner på kjøp av reiser fra grunnleggerens eget aksjeselskap, Elukaar , i Tallinn.
VG170614 Det ble også avdekket at ledere i stiftelsen har skyhøye lønninger og at det er blitt overført flere millioner til Estland, blant annet gjennom kjøp av reiser fra 63-åringens eget aksjeselskap Elukaar .
VG170611 Nesten alt er fakturert gjennom Salström-Leys aksjeselskap Elukaar .
VG170611 I etterkant av VGs avsløring har Fyrlykta stanset all handel med Elukaar .
VG170611 Fyrlykta har tidligere begrunnet bruken av Elukaar med stordriftsfordeler, og benekter at det er tatt ut overskudd gjennom selskapet.
VG170611 Det skal heller ikke ha vært kjent for dem at Salström-Leyh eier Elukaar .
VG170611 De to siste årene har den norske stiftelsen kjøpt reklamemateriell og reiser for fire millioner kroner fra Elukaar , som igjen benytter seg av underleverandører.
VG170611 Elukaar har de siste årene hatt overskudd på opptil 480.000 kroner, og det er tatt ut rundt 220.000 kroner i utbytte.
VG170608 I tråd med det VG tidligere har skrevet, påpeker Deloitte at Elukaar har tatt et påslag på 20 prosent.
VG170608 I tillegg til høye lederlønninger og eiendomskjøp er det årlig overført flere millioner til Estland, blant annet gjennom kjøp av varer og tjenester fra 63-åringens aksjeselskap Elukaar .
VG170608 Fyrlykta har nå stanset all handel med Elukaar .
VG170608 De siste to årene har Fyrlykta overført fire millioner til Elukaar .
VG170606 Vi har bestemt oss for å etablere en non-profit organisasjon som skal tilby de samme tjenestene som Elukaar har tilbudt.
VG170606 Samtidig som han avslutter handelen med Elukaar , viser han til en revisjon han har bestilt fra KPMG i Estland.
VG170606 Salström-Leyh forteller VG at all handel med Elukaar nå er stanset.
VG170606 Regnskapet viser at Elukaar har solgt varer og tjenester til egne virksomheter for 19,4 prosent mer enn innkjøpsprisen.
VG170606 Ifølge 63-åringen er hensikten med organiseringen av kjøpene gjennom morsstiftelsen Interpharus og aksjeselskapet Elukaar å standardisere tjenestene.
VG170606 I 2015 kjøpte Fyrlykta reisebyråtjenester for 1,2 millioner kroner fra Elukaar .
VG170606 Dokumenter VG har fått tilgang til viser nå hvordan fosterhjemsmillioner er brukt til kjøp av varer og tjenester fra Salström-Leyhs egne selskaper, deriblant aksjeselskapet Elukaar i Estland, der 63-åringen og kona er eneste styremedlemmer.
VG170606 Det innebærer blant annet at når Fyrlykta kjøper flybilletter fra Elukaar , gjør ikke selskapet jobben selv, men sender bestillingen videre til det estisk reisebyrået, Chalaro.
VG170606 - Styret i stiftelsen har besluttet å stoppe all handel med Elukaar .
VG170606 - Kan du bekrefte at Elukaar har tatt et påslag på 19,4 prosent ?
VG170606 - Det stemmer at jeg er reiseagent både for Interpharus og for Elukaar .
VG170606 Elukaar hadde et lite overskudd, som du kan se av årsregnskapet, sier Peer Salsström-Leyh til VG på mail.
VG170606 Elukaar hadde en omsetning på nærmere fem millioner kroner og et overskudd på en halv million kroner i 2015.