FV161216 - De utenlandske selskapene lever greit under EU-lisensen , men det beste for spillere i risikosonen hadde vært om vi fikk en lisensordning i Norge.
BT161216 - De utenlandske selskapene lever greit under EU-lisensen , men det beste for spillere i risikosonen hadde vært om vi fikk en lisensordning i Norge.
AP161216 - De utenlandske selskapene lever greit under EU-lisensen , men det beste for spillere i risikosonen hadde vært om vi fikk en lisensordning i Norge.
FV161025 - De utenlandske selskapene lever greit under EU-lisensen , men det beste for spillere i risikosonen hadde vært om vi fikk en lisensordning i Norge.
BT161025 - De utenlandske selskapene lever greit under EU-lisensen , men det beste for spillere i risikosonen hadde vært om vi fikk en lisensordning i Norge.