NL171010 Dette gjorde at EOS-utvalget så seg nødt til å kontakte Kontroll- og konstitusjonskomiteen om saken ( noe som er høyst uvanlig ), men brevet derfra kom aldri frem i tide.
VG171009 Et norsk digitalt grenseforsvar vil etter Lysne II-utvalgets forslag bli underlagt verdens kanskje strengeste og mest omfattende kontrollregime : En forhåndsgodkjenning av en domstol, en uavhengig kontroll og en etterhåndskontroll av et uavhengig organ - EOS-utvalget .
AP171003 Kritikken har dreid seg om alt fra håndtering av Stortingets ombygging av Prinsens gate 26 til hvordan presidentskapet blant annet har fulgt opp kontrollkomiteens ønsker i forbindelse med evalueringen av utvalget som kontrollerer de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget .
DA170714 Torsdag skrev Stavanger Aftenblad at advokaten Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget , som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel.
DA170714 Men lederen for EOS-utvalget , Eldbjørg Løwer, sier til NRK at Endresen ikke har blitt overvåket.
DA170714 | - Stavanger-advokaten ble ikke overvåket ¶ EOS-utvalget benekter at Stavanger-advokat ble overvåket av PST.
DN170713 Advokat Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget , som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel, ifølge Stavanger Aftenblad.
DN170713 - Men generelt kan jeg understreke at vi forholder oss til all kritikk fra EOS-utvalget , og retter oss etter de pålegg utvalget kommer med, sier han.
DA170713 Advokat Bent Endresen fikk i mars vite av EOS-utvalget , som undersøker hemmelige tjenester i Norge, at Politiet sikkerhetstjeneste ( PST ) hadde behandlet opplysninger om advokaten uten lovhjemmel, ifølge Stavanger Aftenblad.
DA170713 - Men generelt kan jeg understreke at vi forholder oss til all kritikk fra EOS-utvalget , og retter oss etter de pålegg utvalget kommer med, sier han.
DB170620 I januar fikk han kritikk i forbindelse med EOS-utvalget .
AP170616 Tidligere i år var det en strid om presidentskapets håndtering av en innstilling fra Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ).
AP170616 Den gang kritiserte komiteen at en særskilt melding fra EOS-utvalget ikke ble lagt frem for Stortinget umiddelbart.
AP170610 Men overser glatt at dette er nøyaktig det Eldbjørg Løwer på vegne av EOS-utvalget selv har foreslått. » | Norge bør bidra med kunnskap om eHelse Andreas Saxlund Pahle og Henrik Vogt ¶
AP170610 At EOS-utvalget ( Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste ) ikke får innsyn i informasjon som kan identifisere personer brukt som kilder i PST - slik det i dag er med Etterretningstjenesten. «...
NL170526 Stortinget har for å avhjelpe kontrollen oppretta EOS-utvalget , men det kan også være gode grunner for spørre hvor godt det fungerer.
NL170526 Det hjelper heller ikke på at EOS-utvalget har opplevd at de må ta spesielle hensyn til utenlandske samarbeidspartnere for den norske etterretningstjenesten.
NL170526 EOS-utvalget har vært på tallrike forhåndsannonserte besøk i Vardø, men har ifølge regelverk ikke anledning til å reise utenlands for å intervjue informanter.
VG170524 Strøm Arnøy bekrefter at det var EOS-utvalget på Stortinget - som er opprettet av Stortinget for å kontrollere de hemmelige tjenestene - som anmodet Norsk Sikkerhetsmyndighet om å følge opp saken om sikkerhetsklarering av ansatte i Telenor Kystradio.
DB170524 - Alvorlig ¶ EOS-utvalget - Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene - påpeker at FSA ikke har vurdert hvorvidt navneinnsamlingen var nødvendig og relevant.
DB170524 EOS-utvalget fant at behandlingen av opplysningene var uten rettslig grunnlag og i strid med personopplysningsloven.
AP170522 « Total sikkerhet og total åpenhet er ikke mulig », er den selvfølgelighet justisminister Per Willy Amundsen lener seg mot når han i Aftenposten like før helgen polemiserer både mot lederen for Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) og en kommentar her i Aftenposten.
AP170518 PST må gis den samme rett til å skjerme særlig sensitiv informasjon fra EOS-utvalget som E-tjenesten.
AP170518 Aftenpostens Harald Stanghelle og Eldbjørg Løwer, leder for Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) har nylig kommentert Justis- og beredskapsdepartementets forslag om lovendringer i EOS-kontroll-loven.
AP170511 Den var skrevet av lederen for Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ), Eldbjørg Løwer, og budskapet var krystallklart.
AP170510 Slikt innsyn har EOS-utvalget aldri krevet, heller ikke ønsket.
AP170510 Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at EOS-utvalget ikke skal kunne kreve innsyn i « identiteten til menneskelige kilder » i PST.
VG170405 Utvalget stiller spørsmål ved om det er en begrunnet ulikhet at det ikke finnes en slik mulighet for EOS-utvalget , skrver utvalget i årsrapporten til Stortinget. 2014 : 3000 soldater i kø for sikkerhetsklarering ¶
VG170405 Tjenesten skulle ha tilintetgjort disse samtalene snarest mulig, og ifølge Løwer er det svært kritikkverdig at de fortsatt var oppbevart da EOS-utvalget kom på besøk.
VG170405 I et søk som EOS-utvalget foretok hos PST, fant de 38 samtaler som var fortrolige mellom advokat og klient, og mellom lege og pasient, ¶
VG170405 Denne saksbehandlingspraksisen i EOS-utvalget er jeg kritisk til, skriver Stormark.
VG170405 Da EOS-utvalget tidligere avdekket at Etterretningsbataljonen hadde ulovlig kartlagt og registrert opplysninger om meg og flere andre journalister var det flere av oss som aldri ble formelt underrettet om dette.
VG170405 « Da EOS-utvalget tidligere avdekket at Etterretningsbataljonen hadde ulovlig kartlagt og registrert opplysninger om meg og flere andre journalister var det flere av oss som aldri ble formelt underrettet om dette.
VG170405 | EOS : Kan ikke navngi overvåket journalist ¶ EOS-utvalget har ikke lov å avsløre navnet på journalisten som ble ulovlig registrert av Forsvarets Sikkerhetsavdeling gjennom fire år, ifølge Eldbjørg Løwer, utvalgets leder.
VG170405 Hvis ikke EOS-utvalget kan påberope seg ett eneste hensyn til å holde opplysningene tilbake, da må justismyndighetene gripe inn og oppklare dette veldig raskt, sier Wessel-Aas til VG.
VG170405 FSA hadde ikke rettslig grunnlag for å samle og behandle opplysningene om journalisten, ifølge EOS-utvalget , som mener at behandlingen av opplysningene skjedde i strid med personopplysningsloven. 2013 : Kartla journalister ulovlig ¶
VG170405 Denne saksbehandlingspraksisen i EOS-utvalget er jeg kritisk til », skriver Stormark.
VG170405 Advokat Ina Lindal Nyrud i Norsk Journalistlag sier at kritikken fra EOS-utvalget må få konsekvenser for Forsvaret : ¶
VG170405 EOS-utvalget , som er Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, sendte sin årsrapport til Stortinget onsdag morgen.
DN170405 Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget , kritiserer i en rapport Forsvarets Sikkerhetsavdeling ( FSA ) for lagringen av opplysninger om journalist på deres nettverk over flere år.
DB170405 ¶ AVLYTTEDE SAMTALER : PST får kritikk av EOS-utvalget for å ha hatt 38 avlyttede « fortrolige » og « vernede » telefonsamtaler mellom leger og deres pasienter og advokater og deres klienter lagret i sine systemer.
DB170405 Røyket cannabis i utlandet - fikk ikke klarering ¶ EOS-utvalget har også behandlet en klagesak mot NSM etter at sistnevnte nektet gi en person sikkerhetsklarering.
DB170405 PST får kritikk av EOS-utvalget for å ha hatt 38 avlyttede « fortrolige » og « vernede » telefonsamtaler mellom leger og deres pasienter og advokater og deres klienter lagret i sine systemer.
DB170405 FSA uttalte til EOS-utvalget at navnene på journalistene ble « tatt inn » fordi journalistene var « potensielle mottakere » av gradert informasjon fra sikkerhetsbruddet.
DB170405 Etter et « grovt sikkerhetsbrudd » hos norske myndigheter begynte FSA, Forsvarets avdeling for sikkerhet- og kontraetterretning, å undersøke hendelsen EOS-utvalget karakteriserer som en « sikkerhetstruende hendelse » i sin rapport.
DB170405 Det mener EOS-utvalget er feil, og viser blant annet til at vedkommende selv hadde vedgått i søknadsskjemaer at han hadde brukt cannabis i utlandet.
DB170405 Da EOS-utvalget foretok en inspeksjon hos FSA i 2015, « så utvalget at avdelingen behandlet om opplysninger om en journalist ».
DB170405 ( Dagbladet ) : Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ), Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ) og Forsvarets sikkerhetsavdeling ( FSA ) får kritikk av EOS-utvalget for å ha innhentet og/eller innehatt informasjon eller data de ikke burde ha vært i besittelse av.
DB170405 EOS-utvalget skriver i sin årsrapport at samtalene burde ha blitt slettet « snarest mulig » etter at innholdet i dem var klart.
DB170405 EOS-utvalget mener derimot at det ikke var personen selv som hadde begått et lovbrudd, men det andre landets utsalgssted som hadde handlet lovstridig.
DB170405 EOS-utvalget kaller NSMs klareringsnekt for « ugyldig » og ga dem kritikk for saksbehandlingen som utvalget mente ikke var god nok.
DB170405 EOS-utvalget foretok inspeksjonen som avdekket de avlyttede samtalene i april 2015.
DB170405 EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg og skal gå de norske etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene i sømmene.
BT170405 » EOS-utvalget opplyser at Forsvarets forklaring på at det ble lagret informasjon om journalistene var at de var potensielle mottakere av gradert informasjon.
BT170405 EOS-utvalget kritiserer også PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom advokat-klient og lege-pasient.
AP170405 Også forfatter og journalist i NRK Finnmark, Bård Wormdal, sier han kommer til å reise klagesak mot EOS-utvalget for å finne ut om også han kan ha blitt utsatt for ulovlig registrering av informasjon.
AP170405 Nå klager han til EOS-utvalget for å få vite om han er ulovlig kartlagt.
AP170405 Journalistene Kjetil Stormark og Bård Wormdal klager nå til EOS-utvalget for å finne ut om Forsvarets sikkerhetsavdeling har samlet ulovlig informasjon om dem.
AP170405 FSA ble gjort oppmerksom på dette av EOS-utvalget og har slettet dokumentet, sier han.
AP170405 Denne saksbehandlingspraksisen i EOS-utvalget er jeg kritisk til, legger han til.
AP170405 Advokat Jon Wessel-Aas mener funnene til EOS-utvalget er alvorlige : ¶
AP170405 Advokat Jon Wessel-Aas bekrefter overfor Aftenposten at han er blitt engasjert av journalist Stormark til å reise klagesak til EOS-utvalget .
AP170405 - Da EOS-utvalget tidligere avdekket at Etterretningsbataljonen hadde ulovlig kartlagt og registrert opplysninger om meg og flere andre journalister, var det flere av oss som aldri ble formelt underrettet om dette.
AP170405 » EOS-utvalget opplyser at Forsvarets forklaring på at det ble lagret informasjon om journalistene var at de var potensielle mottakere av gradert informasjon.
AP170405 EOS-utvalget kritiserer også PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom advokat-klient og lege-pasient.
AA170405 Stormark har engasjert advokaten for å reise klagesak til EOS-utvalget .
AA170405 Også forfatter og NRK Finnmark-journalist Bård Wormdal sier han kommer til å reise klagesak til EOS-utvalget for å få avklart om det er lagret informasjon også om ham.
AA170405 Denne saksbehandlingspraksisen i EOS-utvalget er jeg kritisk til, sier Stormark til avisene.
AA170405 - Da EOS-utvalget tidligere avdekket at Etterretningsbataljonen hadde ulovlig kartlagt og registrert opplysninger om meg og flere andre journalister, var det flere av oss som aldri ble formelt underrettet om dette.
AA170405 EOS-utvalget som undersøker de hemmelige tjenestene, overleverte onsdag utvalgets årsmelding for 2016 til Stortinget.
AA170405 | EOS-utvalget fant opplysninger om journalister hos Forsvaret ¶
DA170401 Det er mye uforutsigbarhet i andre partier, så jeg tror ikke det er klokt å tegne terrenget før kartet er klart, sier Eldbjørg Løwer, leder for EOS-utvalget på Stortinget og tidligere nestleder i Venstre til Dagsavisen.
DN170313 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har sendt brev til presidentskapet med alvorlige anklager og krav om redegjørelse for en rekke forhold knyttet til opprettelsen av Evalueringsutvalget for Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ).
DB170313 Kontroll- og konstitusjonskomiteen, anført av komiteens leder Martin Kolberg ( Ap ), har enstemmig besluttet at presidentskapet på Stortinget begikk alvorlige feil i forbindelse med at EOS-utvalget skulle evalueres.
DB170313 EOS-utvalget gjennomførte en ekstern kontroll av Norges hemmelige tjenester.
AP170313 Komiteen mener presidentskapet handlet " feil " og " uskjønnsomt " da EOS-utvalget skulle evalueres for tre år siden.
AP170313 * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ba i januar 2017 Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170313 * Saken er knyttet til at Stortinget i 2014 nedsatte Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget .
AP170313 * EOS-utvalget varslet også at noe slikt kunne får skadevirkninger for deres tilsyn og for EOS-tjenestene selv.
AP170313 * EOS-utvalget sendte til slutt en særmelding til Stortinget for å varsle direkte om uenigheten.
AP170313 * EOS-utvalget og presidentskapet var uenige om det var nødvendig med lovhjemling av dispensasjon fra taushetsplikt.
AA170312 Mest alvorlig mener komiteen likevel det er at meldinger fra EOS-utvalget om at en slik dispensasjon ville kreve lovhjemmel, ikke ble videresendt.
AA170312 En enstemmig komité kom til at presidentskapet gjorde alvorlige feil i forbindelse med at EOS-utvalget skulle evalueres.
AA170312 Bakgrunnen for saken er det såkalte Solbakken-utvalget som skulle evaluere kontrollorganet for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget , i 2014.
DA170308 I tillegg at ansatte kunne utsettes for krysspress ved å bryte straffesanksjonert taushetsplikt, og at EOS-utvalget ikke ville få informasjon fra kilder.
DA170308 Da det oppsto uenighet mellom EOS-utvalget og presidentskapet om hvorvidt det var anledning til å oppheve taushetsplikten, skrev EOS-utvalget en særmelding til Stortinget for å varsle om saken.
DA170308 Da det oppsto uenighet mellom EOS-utvalget og presidentskapet om hvorvidt det var anledning til å oppheve taushetsplikten, skrev EOS-utvalget en særmelding til Stortinget for å varsle om saken.
DA170308 Bakgrunnen for saken er det såkalte Solbakken-utvalget som skulle evaluere kontrollorganet for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget , i 2014.
DA170308 * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ba i januar i år Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
DA170308 * Saken er knyttet til at Stortinget i 2014 nedsatte Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget .
DA170308 * Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170308 Presidentskapet hadde i løpet av 2014 og 2015 en løpende diskusjon og vedvarende uenighet med Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om hvordan EOS-utvalget skulle gis et begrenset fritak fra taushetsplikten overfor et evalueringsutvalg.
AP170308 Presidentskapet hadde i løpet av 2014 og 2015 en løpende diskusjon og vedvarende uenighet med Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om hvordan EOS-utvalget skulle gis et begrenset fritak fra taushetsplikten overfor et evalueringsutvalg.
AP170308 Presidentskapet ga seg ikke i diskusjonen med EOS-utvalget før EOS-utvalget gikk til det uvanlige skritt å sende en såkalt særmelding direkte til Stortinget, for å alarmere Stortinget om nødvendigheten av lovhjemmel.
AP170308 Presidentskapet ga seg ikke i diskusjonen med EOS-utvalget før EOS-utvalget gikk til det uvanlige skritt å sende en såkalt særmelding direkte til Stortinget, for å alarmere Stortinget om nødvendigheten av lovhjemmel.
AP170308 Mener dette kunne skapt en risiko for at fremtidige tilsyn skulle svekkes av tjenestens manglende tillit til at graderte opplysninger ble håndtert etter kontrolloven, at ansatte kunne utsettes for krysspress ved å bryte straffesanksjonerte taushetsplikt, og at EOS-utvalget ikke ville få informasjon fra kilder.
AP170308 Løwer kunne imidlertid fortelle Aftenposten at det fantes referat fra møtet, nedtegnet av EOS-utvalget .
AP170308 Kritiserer at en særskilt melding fra EOS-utvalget ikke ble lagt frem for Stortinget umiddelbart.
AP170308 Komiteen anklager også presidentskapet for å ha : ¶ • endret mandatet til evalueringsutvalget i strid med Stortingets innstilling, og ¶ • forlangt et begrenset fritak fra taushetsplikten for EOS-utvalget uten lovhjemmel.
AP170308 I et intervju med Aftenposten sa Thommessen at stortingsdirektør Ida Børresen og EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer hadde ulike oppfatninger av møtet som førte til at EOS-utvalget sendte sin særmelding, men at det ikke eksisterte noe møtereferat.
AP170308 Dette møtereferatet, og annen dokumentasjon fra EOS-utvalget , er siden oversendt kontrollkomiteen.
AP170308 Det var uskjønnsomt av presidentskapet å holde punktet « Hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av fremmede staters overvåkning av norske borgere » utenfor mandatet til evalueringsutvalget som skulle kontrollere Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenester ( EOS-utvalget ).
AP170308 opplysninger om at EOS-utvalget forlangte at fritak fra taushetsplikten krevde en lovhjemmel fra Stortinget.
AP170308 EOS-utvalget slo alarm ¶
AA170308 I tillegg at ansatte kunne utsettes for krysspress ved å bryte straffesanksjonert taushetsplikt, og at EOS-utvalget ikke ville få informasjon fra kilder.
AA170308 Da det oppsto uenighet mellom EOS-utvalget og presidentskapet om hvorvidt det var anledning til å oppheve taushetsplikten, skrev EOS-utvalget en særmelding til Stortinget for å varsle om saken.
AA170308 Da det oppsto uenighet mellom EOS-utvalget og presidentskapet om hvorvidt det var anledning til å oppheve taushetsplikten, skrev EOS-utvalget en særmelding til Stortinget for å varsle om saken.
AA170308 Bakgrunnen for saken er det såkalte Solbakken-utvalget som skulle evaluere kontrollorganet for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget , i 2014.
VG170224 | EOS-sjefen skeptisk til kontroll av digitalt grenseforsvar : - Vi kan ikke leve med gråsoner ¶ EOS-utvalget mener det er uklart hvordan et digitalt grenseforsvar skal kontrolleres.
VG170224 Usikker på begrepene ? * EOS-UTVALGET : Stortingets kontrollutvalg for etterretning-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.
VG170224 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ), har ansvar for å kontrollere de hemmelige tjenestene.
VG170224 Nasjonal sikkerhetsmyndighet ( NSM ), som er en del av de hemmelige tjenestene, mener også tilsynet bør ligge under EOS-utvalget .
VG170224 Men i forslaget om digitalt grenseforsvar ble det foreslått at tilsyn med overvåkingen skal underlegges Samferdselsdepartementet, ikke EOS-utvalget .
VG170224 KONTROLLERER : Leder Eldbjørg Løwer av EOS-utvalget , som kontrollerer de hemmelige tjenestene, er kritisk til at tilsynet med digitalt grenseforsvar etter planen skal ligge under Samferdselsdepartementet.
VG170224 I sitt høringssvar skriver de at de vil « foreslå at det for å unngå spredning av sensitiv informasjon til flere enn strengt nødvendig, heller vil fremstå som mer hensiktsmessig at EOS-utvalget styrkes for å ivareta kontrollfunksjonen, fremfor at det etableres nye organ ».
VG170224 Hun mener også at EOS-utvalget må styrkes dersom det digitale grenseforsvaret innføres.
VG170224 Han sier det er flere grunner til at de gikk for kontroll underlagt Samferdselsdepartementet, men at de diskuterte om tilsynet skulle legges til EOS-utvalget .
VG170224 Det ble derfor satt i gang tiltak for å legge de hemmelige tjenestene under demokratisk kontroll : EOS-utvalget ble opprettet.
VG170224 - Vil det være en personvernutfordring at sensitiv informasjon deles med flere enn EOS-utvalget ?
VG170224 - Hvis det er sånn at tilsynet fungerer sånn at EOS-utvalget bare skal se på det av og til, vil det ligge en skjønnsvurdering på departementnivå og ikke på parlamentarisk nivå, sier EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer til VG.
VG170224 EOS-utvalget får dermed bare indirekte kontroll gjennom rapporter om avvik fra Samferdselsdepartementet.
VG170224 - EOS-utvalget får bare indirekte kontroll i forslaget om digitalt grenseforsvar.
DA170222 « Dersom denne muligheten for å søke i informasjon mellom Norge og utlandet forsvinner, vil det få alvorlige konsekvenser for å drive kontraterror, støtte til cyberforsvar og arbeidet mot spredning av masseødeleggelsesvåpen », slår den hemmelige tjenesten fast i et brev til EOS-utvalget som var gjengitt i Aftenposten.
DA170222 Bakgrunnen for vedtaket er kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av en særskilt melding fra EOS-utvalget , som er Stortingets kontroll organ med de hemmelige tjenestene, om e-tjenestens rettsgrunnlag for overvåkingsvirksomhet.
DA170214 Det blir et nytt organ i tillegg til EOS-utvalget , som også skal forsterkes.
AP170212 Utvalgsleder Bjørn Solbakken ( til høyre ) overleverte rapporten om evalueringen av EOS-utvalget til stortingspresident Olemic Thommessen i februar i fjor.
AP170212 Fordi saken gjelder EOS-utvalget , som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, gis det inntrykk av et alvor det ikke er dekning for.
AP170212 Utvalgsleder Bjørn Solbakken ( til høyre ) overleverte rapporten om evalueringen av EOS-utvalget til stortingspresident Olemic Thommessen i februar i fjor.
AP170212 Fordi saken gjelder EOS-utvalget , som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, gis det inntrykk av et alvor det ikke er dekning for.
VG170210 Det skal som et absolutt minimum være tydelige rettssikkerhetsgarantier, og det skal være etterkontroll av EOS-utvalget , sier Nesvik.
AP170206 I rollene finner vi presidentskap og stortingsdirektør, Stortingets kontrollkomite, EOS-utvalget , samt et evalueringsutvalg som fikk til oppgave å vurdere nettopp kvaliteten på kontrollen med de hemmelige tjenestene.
DN170124 Olemic Thommessen skriver i en epost til DN at presidentskapet ikke på noe tidspunkt har bedt EOS-utvalget om å trekke tilbake særmeldingen.
AP170120 | Presidentskapet forsøkte å stanse ubehagelig dokument fra EOS-utvalget
AP170120 Stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) vedgår at EOS-utvalget ble bedt om å trekke tilbake en særmelding til Stortinget.
AP170120 Resultatet ble en særlov, som sikrer dette, slik EOS-utvalget ønsket.
AP170120 Løwer sier imidlertid at EOS-utvalget , som behandler sikkerhetsgradert informasjon fra tjenestene og følsom informasjon om enkeltpersoner, alltid har dokumentasjon og notoritet på alt det gjør.
AP170120 Leder i EOS-utvalget , Eldbjørg Løwer, er forsiktig i sine kommentarer, men sier følgende på spørsmål om det er vanlig at Stortinget ber om at slike meldinger trekkes : ¶
AP170120 I særmeldingen ønsket EOS-utvalget å opplyse Stortinget om striden rundt opphevelsen av taushetsplikten for utvalgets medlemmer.
AP170120 Bakteppet er en langvarig strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om og hvordan EOS-utvalget skulle gis et begrenset fritak fra taushetsplikten overfor et annet utvalg som skulle granske EOS-utvalgets arbeid.
AP170120 Bakteppet er en langvarig strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om og hvordan EOS-utvalget skulle gis et begrenset fritak fra taushetsplikten overfor et annet utvalg som skulle granske EOS-utvalgets arbeid.
AP170120 - Etter at vi mottok særmeldingen var det kontakt på telefon mellom administrasjonen og EOS-utvalget hvor vi informerte om at vi allerede var i gang med arbeidet med særlov.
AP170120 EOS-utvalget ønsket ikke det og da tok administrasjonen dette til følge, sa Thommessen.
AP170120 EOS-utvalget ville informere Stortinget om uenigheten, og gjorde det i form av en såkalt særmelding høsten 2014.
AP170120 EOS-utvalget fryktet for å miste tillit bygd opp over 20 år ¶
DN170119 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har sendt brev til presidentskapet med alvorlige anklager og krav om redegjørelse for en rekke forhold knyttet til opprettelsen av Evalueringsutvalget for Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ).
DN170119 Konflikten ble såpass betent at EOS-utvalget , med Eldbjørg Løwer i spissen, valgte å sende en særmelding til Stortinget om saken.
DN170119 Ifølge DNs kilder vil presidentskapets holdning være at de kunne håndtert saken knyttet til Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) annerledes på to punkter : ¶
DN170119 For at evalueringsutvalget skulle kunne gjøre denne jobben, måtte EOS-utvalget fritas fra sin taushetsplikt overfor evalueringsutvalget.
DN170119 * Det skulle absolutt ikke tatt syv uker før den særskilte meldingen fra EOS-utvalget nådde Stortinget.
DN170119 EOS-utvalget mente at det måtte en lovendring til for å frita utvalget fra taushetsplikten, men opplevde ikke å bli hørt av Stortingets presidentskap.
DB170119 Ifølge avisa beklager han at det tok syv uker før en særskilte melding fra EOS-utvalget nådde Stortinget.
DB170119 En samlet kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte forrige uke et brev til presidentskapet med kritikk av presidentskapets opptreden da EOS-utvalget skulle evalueres.
DB170119 * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ba i forrige uke Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
DB170119 * Saken er knyttet til at Stortinget i 2014 nedsatte et utvalg, Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget .
DB170119 * Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
DB170119 ( Dagbladet ) : I sitt svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, som forrige uke rettet skarp kritikk mot stortingspresident Olemic Thommessens opptreden overfor kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ), tar stortingspresidentren selvkritikk på to punkter, sier kilder til Dagens Næringsliv.
AP170119 Man måtte også gå ut fra at EOS-utvalget ville legge meldingen ut på sine egne nettsider.
AP170119 Leder av EOS-utvalget Eldbjørg Løwer og Stortingets president Olemic Thomassen.
AP170119 I tillegg var det en strid om hvorvidt presidentskapet kunne frita medlemmer av EOS-utvalget for taushetsplikten, slik at de kunne forklare seg for evalueringsutvalget.
AP170119 For dårlig kommunikasjon mellom EOS-utvalget og administrasjonen og presidentskapet da det i september 2014 ble 12 klart at utvalget var uenig i det formelle grunnlaget for fritak fra taushetsplikten.
AP170119 Etter flere måneders behandling ga presidentskapet seg og ga EOS-utvalget den lovhjemmel som de ba om.
AP170119 Det var her EOS-utvalget informerte Stortinget om striden rundt hjemmel for å heve taushetsplikten, slik at EOS-utvalgets medlemmer kunne forklare seg for evalueringsutvalget.
AP170119 Der ba komiteen presidentskapet om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170119 Bakgrunnen for saken var at Stortinget i 2014 nedsatte et utvalg, Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget .
AP170119 At det gikk syv uker fra særmeldingen kom fra EOS-utvalget til den ble referert.
AP170119 februar 2016 en grundig rapport, som forhåpentligvis vil danne grunnlag for en interessant debatt om EOS-utvalget i et fremtidsrettet perspektiv.
AP170119 EOS-utvalget fryktet for å miste tillit som er bygget opp i løpet av 20 års arbeid.
AP170119 Vi mente, og mener, at fordi EOS-utvalget arbeid ikke omfatter utenlandske tjenesters arbeidsområde, så vil det heller ikke være riktig at evalueringsutvalget vurderte dette.
AP170119 Presidentskapet hadde i løpet av 2014 og 2015 en løpende diskusjon og vedvarende uenighet med Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om hvordan utvalgets medlemmer skulle fritas for taushetsplikten når de forklarte seg for utvalget som igjen skulle evaluere deres virksomhet.
AP170119 Ikke før leder av evalueringsutvalget, Bjørn Solbakken, gjorde oss oppmerksom på det, forsto vi at EOS-utvalget sto på at de ville ha en særlov.
AP170119 For dårlig kommunikasjon mellom EOS-utvalget og administrasjonen og presidentskapet da det i september 2014 ble klart at EOS-utvalget var uenig i det formelle grunnlaget for fritak fra taushetsplikten.
AP170119 For dårlig kommunikasjon mellom EOS-utvalget og administrasjonen og presidentskapet da det i september 2014 ble klart at EOS-utvalget var uenig i det formelle grunnlaget for fritak fra taushetsplikten.
AP170119 At det gikk syv uker fra særmeldingen fra EOS-utvalget kom, og til den ble referert for Stortinget.
AP170119 - Vi må ta vår del av ansvaret for at saken ble liggende etter at vi sendte brev til EOS-utvalget der vi lurte på hvor hardt de sto på sitt syn om nødvendigheten av en egen lovhjemmel for å frita for taushetsplikten.
AP170119 - Så var det en juridisk-faglig diskusjon om EOS-loven, som regulerer EOS-utvalgets arbeid, var tilstrekkelig lovgrunnlag for å gi evalueringsutvalget de samme rammene for taushetsplikt som EOS-utvalget hadde.
AP170119 - Det var snakk om at en begrenset gruppe, fem medlemmer av Solbakken-utvalget, skulle være underlagt de samme rammene for taushetsplikt som EOS-utvalget har.
AP170119 EOS-utvalget fryktet tap av tillit som er bygd opp over lang tid ¶
AP170119 Underslo melding ? EOS-utvalget så se nødt til å sende en særmelding til Stortinget fordi det ikke nådde frem overfor presidentskapet.
AP170119 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre dere særmeldingen fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170119 Men kilder avisen har snakket med peker på at presidentskapet erkjenner at det ikke burde tatt syv uker før særmeldingen fra EOS-utvalget nådde Stortinget og beklager at kontrollkomiteen ikke fikk kopi av et brev fra Solbakken-utvalget, som handlet om mandatet.
AP170119 Ifølge Dagens Næringsliv vil stortingspresident Olemic Thommessen avvise den alvorligste anklagen, nemlig at presidentskapet prøvde å skjule konflikten med EOS-utvalget , som kontrollerer de hemmelige tjenestene.
AP170119 Dette førte også til at både justisdepartementet og Forsvarsdepartementet reagerte og sa seg enig med EOS-utvalget at en slik oppheving av taushetsplikten krevde en egen lovhjemmel.
AP170119 Der ba komiteen presidentskapet om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170119 Bakgrunnen for saken var at Stortinget i 2014 nedsatte et utvalg, Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget .
AP170118 » Striden gjaldt et utvalg som i 2014 skulle vurdere Stortingets kontroll med de hemmelige tjenestene, det såkalte EOS-utvalget .
AP170118 | Regjeringen støttet EOS-utvalget i striden med Stortingets presidentskap : - Oppsiktsvekkende nytt, sier Høyres Michael Tetzschner.
AP170118 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170118 Saken er knyttet til at Stortinget i 2014 nedsatte et utvalg, Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget .
AP170118 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170118 Presidentskapet fremmet i januar 2015 de lovendringene som EOS-utvalget og de to berørte departementer ønsket og saken løste seg.
AP170118 Nå kan Aftenposten avsløre at det ikke bare var EOS-utvalget som var bekymret for at presidentskapet opphevet taushetsplikt uten lovhjemmel.
AP170118 Lederen for EOS-utvalget Eldbjørg Løwer og stortingspresident Olemic Thommassen.
AP170118 EOS-komiteen som skal kontrollere de hemmelige tjenestene argumenterte selv med at presidentskapets håndtering av saken undergravet den tilliten mellom tjenerne og granskerne som EOS-utvalget er avhengig av.
AP170118 Dette fremgår av den særmeldingen som EOS-utvalget sendte Stortinget i desember 2014.
AP170118 Det er i to e-poster til Aftenposten at departementene for både forsvar og justis forteller at de i 2014 ble klar over kompetansestriden mellom EOS-utvalget og presidentskapet.
AP170118 - Så langt har komiteen bare stilt spørsmål om hvorfor ikke Stortinget ble gjort kjent med at EOS-utvalget mente det ville skade dets virksomhet om det ikke kom en formell lovhjemmel fra Stortinget.
AP170118 » Striden gjaldt et utvalg som i 2014 skulle vurdere Stortingets kontroll med de hemmelige tjenestene, det såkalte EOS-utvalget .
AP170118 | Regjeringen støttet EOS-utvalget i striden med Stortingets presidentskap : - Oppsiktsvekkende nytt, sier Høyres Michael Tetzschner.
AP170118 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170118 Saken er knyttet til at Stortinget i 2014 nedsatte et utvalg, Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget .
AP170118 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170118 Presidentskapet fremmet i januar 2015 de lovendringene som EOS-utvalget og de to berørte departementer ønsket og saken løste seg.
AP170118 Nå kan Aftenposten avsløre at det ikke bare var EOS-utvalget som var bekymret for at presidentskapet opphevet taushetsplikt uten lovhjemmel.
AP170118 Lederen for EOS-utvalget Eldbjørg Løwer og stortingspresident Olemic Thommassen.
AP170118 EOS-komiteen som skal kontrollere de hemmelige tjenestene argumenterte selv med at presidentskapets håndtering av saken undergravet den tilliten mellom tjenerne og granskerne som EOS-utvalget er avhengig av.
AP170118 Dette fremgår av den særmeldingen som EOS-utvalget sendte Stortinget i desember 2014.
AP170118 Det er i to e-poster til Aftenposten at departementene for både forsvar og justis forteller at de i 2014 ble klar over kompetansestriden mellom EOS-utvalget og presidentskapet.
AP170118 - Så langt har komiteen bare stilt spørsmål om hvorfor ikke Stortinget ble gjort kjent med at EOS-utvalget mente det ville skade dets virksomhet om det ikke kom en formell lovhjemmel fra Stortinget.
AP170115 « Komiteen ser at denne kontakten var den endelige årsaken til at EOS-utvalget måtte gå utenom administrasjonen og presidentskapet og henvende seg til Stortinget, » sies det i brevet.
AP170115 I brevet nevnes konkret uenighet og forsøk på tilnærming « som ikke førte frem » mellom Eldbjørg Løwer, leder av EOS-utvalget , og Børresen.
AP170115 FOTO : Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix ¶ EOS-utvalget ledes av tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer ( V ).
AP170115 Derfor var EOS-utvalget opptatt av formelt riktig fritak fra taushetsplikten.
AP170115 Brevet inneholder en rekke spørsmål knyttet til et utvalg som skulle evaluere Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste ( EOS-utvalget ). 2.
AP170115 presidentskapet motarbeidet et ønske fra dem om et utvidet mandat for EOS-utvalget .
AP170115 presidentskapet har skjult en langvarig uenighet om hvorvidt Stortingets presidentskap kunne frita medlemmene av EOS-utvalget for en lovpålagt taushetsplikt når det snakket med medlemmer av Evalueringsutvalget.
DB170113 Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte denne uka et brev til presidentskapet med kritikk av presidentskapets opptreden da kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) skulle evalueres.
DB170113 Komiteen mener presidentskapet ikke hadde lovhjemmel til å gi fritak for taushetsplikten som gjelder for EOS-utvalget .
DB170113 Han stiller seg uforstående til påstanden om at presidentskapet skal ha holdt tilbake viktige opplysninger, en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten med presidentskapet om taushetsplikten.
DB170113 EOS-utvalget ¶ * EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenester.
DB170113 EOS-utvalget
DB170113 Thommessen tok selv affære, og skrev et brev til EOS-utvalget hvor han sa « presidentskapet fritar EOS-utvalget og dets sekretariat for taushetsplikten (... ) overfor EOS-evalueringsutvalget ».
DB170113 Thommessen tok selv affære, og skrev et brev til EOS-utvalget hvor han sa « presidentskapet fritar EOS-utvalget og dets sekretariat for taushetsplikten (... ) overfor EOS-evalueringsutvalget ».
DB170113 Presidentskapet har foreløpig bare avvist kritikken, og hevder at hastemeldingen fra EOS-utvalget til de folkevalgte er lagt ut på nettet og har ligget der i to år.
DB170113 Med svært begrensede ressurser har EOS-utvalget det tunge ansvaret med å passe på at de hemmelige tjenestene arbeider innenfor de grensene jussen og norske politikere setter.
DB170113 Lørdagskupongen er full av engelsk fotball ¶ fra norsk tipping ¶ EOS-utvalget er en skjør blomst i det norske, politiske systemet.
DB170113 I mellomtida hadde Presidentskapet fått gjennom en lovendring i Stortinget slik at EOS-utvalget ble fritatt for taushetsplikten, men det skjedde altså uten at politikerne kjente til bakgrunnen og konflikten mellom EOS-utvalget og presidentskapet.
DB170113 I mellomtida hadde Presidentskapet fått gjennom en lovendring i Stortinget slik at EOS-utvalget ble fritatt for taushetsplikten, men det skjedde altså uten at politikerne kjente til bakgrunnen og konflikten mellom EOS-utvalget og presidentskapet.
DB170113 Historien om presidenstskapets konflikt med EOS-utvalget er utrolig.
DB170113 For å kunne få gjort arbeidet sitt, måtte Solbakken-utvalget få tilgang til informasjon og dokumenter som EOS-utvalget ikke kunne gi fra seg uten å bryte loven.
DB170113 EOS-utvalget skulle fungere som blanke ark og fargestifter til.
DB170113 EOS-utvalget lot seg ikke berolige.
AP170113 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170113 Saken er knyttet til at Stortinget i 2014 nedsatte et utvalg, Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget .
AP170113 SOS fra EOS ¶ EOS-utvalget sendte til slutt en særmelding direkte til Stortinget for å få Stortinget til å sørge for en lovendring som gjorde at EOS-utvalgets medlemmer hadde lov til å snakke med Evalueringsutvalget uten at de senere kunne straffes for brudd på taushetsplikten.
AP170113 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170113 Krevde lovendring ¶ EOS-utvalget understreker at en klar hjemmel er viktig av « hensyn til utvalgets fortsatte kontroll av tjenestene og for å sikre at evalueringen blir tilstrekkelig reell og grundig.
AP170113 Kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget , mente Stortingets presidentskap kunne påføre deres arbeid betydelig skade.
AP170113 I sin såkalte særmelding til Stortinget redegjør EOS-utvalget hvordan informasjonen tilflyter dem både gjennom formelle og uformelle kanaler, i hovedsak på tre måter : ¶
AP170113 Hva saken gjelder ¶ EOS-utvalget oppgaver er å granske om de hemmelige tjenestene, etterretnings, overvåkings og sikkerhetstjenestene, holder seg til norsk lov.
AP170113 Disse er kilder som EOS-utvalget er avhengig av tillit fra, for å kunne foreta kontroll og få vite om mulige kritikkverdige forhold.
AP170113 Dette er informasjon fra personell i de hemmelige tjenestene som ved lov er pålagt å snakke med EOS-utvalget .
AP170113 Da ga EOS-utvalget opp å få Stortingets presidentskap til å forstå alvoret.
AP170113 Da Stortinget, etter forslag fra EOS-utvalget , i mars 2014 nedsatte et utvalg for å vurdere EOS-utvalgets arbeid, kom spørsmålet om å løse EOS-utvalgets medlemmer fra taushetsplikten på bordet.
AP170113 Da EOS-utvalget så seg nødt til å sendte en særmelding til Stortinget, endret presidentskapet holdning.
AP170113 - Tillitsforhold bygget opp over 20 år ¶ EOS-utvalget skrev til presidentskapet om viktigheten av at de hemmelige tjenestene stolte på utvalget : ¶
AP170113 » EOS-utvalget slo alarm fordi de mente at å oppheve taushetsplikten krevde en lovendring.
AP170113 EOS-utvalget mente det måtte en lovendring til.
AP170113 Stortingets kontrollkomité sendte onsdag brev til presidentskapet med sterk kritikk av dets opptreden da kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) skulle evalueres av det såkalte Solbakken-utvalget.
AP170113 Stortingets kontrollkomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ) ¶
AP170113 Saken er knyttet til at Stortingets presidentskap i 2014 nedsatte et utvalg, Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget .
AP170113 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170113 Men det er da ikke noe vi har behov for å skjule, sier Thommessen, og fortsetter : ¶ - EOS-utvalget insisterte på at det var nødvendig med en egen lovhjemmel, og så fikk de det.
AP170113 Leder i EOS-utvalget Eldbjørg Løwer og stortingspresident Olemic Thommessen.
AP170113 Hverken presidentskapet eller jeg har lagt noen prestisje i det, sier Thommessen og legger til at den såkalte særmeldingen fra EOS-utvalget ligger Stortingets nettsider og har vært tilgjengelig der i to år.
AP170113 - Kanskje fordi dere ikke ønsket oppmerksomhet om uenighet med EOS-utvalget om nødvendigheten av en lovhjemmel for at taushetsplikten skulle settes til side ?
AP170113 en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten med presidentskapet om taushetsplikten.
AP170113 Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Stortingets presidentskap om svar og dokumentasjon i forbindelse med en strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
AP170113 Saken er knyttet til at Stortinget i 2014 nedsatte et utvalg, Solbakken-utvalget, som skulle evaluere EOS-utvalget .
AP170113 SOS fra EOS ¶ EOS-utvalget sendte til slutt en særmelding direkte til Stortinget for å få Stortinget til å sørge for en lovendring som gjorde at EOS-utvalgets medlemmer hadde lov til å snakke med Evalueringsutvalget uten at de senere kunne straffes for brudd på taushetsplikten.
AP170113 Presidentskapet skal ha unnlatt å sende videre en hastemelding fra EOS-utvalget om uenigheten til kontrollkomiteen.
AP170113 Krevde lovendring ¶ EOS-utvalget understreker at en klar hjemmel er viktig av « hensyn til utvalgets fortsatte kontroll av tjenestene og for å sikre at evalueringen blir tilstrekkelig reell og grundig.
AP170113 Kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget , mente Stortingets presidentskap kunne påføre deres arbeid betydelig skade.
AP170113 I sin såkalte særmelding til Stortinget redegjør EOS-utvalget hvordan informasjonen tilflyter dem både gjennom formelle og uformelle kanaler, i hovedsak på tre måter : ¶
AP170113 Hva saken gjelder ¶ EOS-utvalget oppgaver er å granske om de hemmelige tjenestene, etterretnings, overvåkings og sikkerhetstjenestene, holder seg til norsk lov.
AP170113 Disse er kilder som EOS-utvalget er avhengig av tillit fra, for å kunne foreta kontroll og få vite om mulige kritikkverdige forhold.
AP170113 Dette er informasjon fra personell i de hemmelige tjenestene som ved lov er pålagt å snakke med EOS-utvalget .
AP170113 Da ga EOS-utvalget opp å få Stortingets presidentskap til å forstå alvoret.
AP170113 Da Stortinget, etter forslag fra EOS-utvalget , i mars 2014 nedsatte et utvalg for å vurdere EOS-utvalgets arbeid, kom spørsmålet om å løse EOS-utvalgets medlemmer fra taushetsplikten på bordet.
AP170113 Da EOS-utvalget så seg nødt til å sendte en særmelding til Stortinget, endret presidentskapet holdning.
AP170113 - Tillitsforhold bygget opp over 20 år ¶ EOS-utvalget skrev til presidentskapet om viktigheten av at de hemmelige tjenestene stolte på utvalget : ¶
AP170113 » EOS-utvalget slo alarm fordi de mente at å oppheve taushetsplikten krevde en lovendring.
AP170113 EOS-utvalget mente det måtte en lovendring til.
AP170113 Presidentskapet skal gjentatte ganger ha forsøkt å frita EOS-utvalget og dets sekretariat for den lovpålagte taushetsplikten i kontakten med Solbakken-utvalget, selv om loven tydelig sier at dette ikke er mulig.
AP170113 Presidentskapet ga seg likevel ikke, og til slutt brukte EOS-utvalget sin lovbestemte adgang til å sende en såkalt særmelding - en hastemelding - til Stortinget.
AP170113 Istedenfor å legge frem EOS-utvalgets hastemelding, utformet presidentskapet forslag til midlertidig lovhjemmel for å unnta EOS-utvalget for taushetsplikt.
AP170113 Denne ble vedtatt i Stortinget, men uten at parlamentarikerne ble gjort kjent med bakgrunnen for lovhjemmelen - nemlig hastemeldingen og kritikken fra EOS-utvalget .
AP170113 Bakgrunnen for kritikken mot presidentskapet er at Stortinget oppnevnte Solbakken-utvalget for å evaluere Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester ( EOS-utvalget ).
SA170112 Stortinget fikk til slutt til behandling et forslag fra presidentskapet om en lovhjemmel som ga EOS-utvalget lov til å dele taushetsbelagt informasjon med utvalget som skulle granske dem, men uten at striden som lå bak, kom fram.
SA170112 Presidentskapet sendte brev til EOS-utvalget der den fritok dem fra taushetsplikten slik at de kunne svare på evalueringsutvalgets spørsmål.
SA170112 Men EOS-utvalget mente det kunne skade deres troverdighet at denne bestemmelsen ikke var forankret hos de folkevalgte.
SA170112 I et brev NTB har fått tilgang til, anklages presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten som gjelder for EOS-utvalget , som fører kontroll med de hemmelige tjenestene.
SA170112 Han presiserer at komiteen tar opp saken fordi den er fagkomité med ansvar for EOS-utvalget , og ikke som kontrollkomité.
SA170112 Det førte til en strid mellom EOS-utvalget og presidentskapet om lovforståelsen når det gjaldt granskernes tilgang på taushetsbelagt informasjon som EOS-utvalgets medlemmer sitter på.
SA170112 Bjerve ) : Kontrollkomiteen på Stortinget anklager stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) for å ha gitt seg selv lovmyndighet den ikke har og forsøke å endre på mandatet for evalueringen av EOS-utvalget .
SA170112 Bakgrunnen for saken er at et utvalg, ledet av Bjørn Solbakken, i 2014 fikk i oppgave å evaluere Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
SA170112 - La beslag på saken ¶ EOS-utvalget forsøkte å melde fra til kontrollkomiteen om striden, men meldingen ble ikke oversendt komiteen.
SA170112 - Det er en enstemmig komité som har sendt brevet til presidentskapet, i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget .
DB170112 Stortinget fikk til slutt til behandling et forslag fra presidentskapet om en lovhjemmel som ga EOS-utvalget lov til å dele taushetsbelagt informasjon med utvalget som skulle granske dem, men uten at striden som lå bak, kom fram.
DB170112 Presidentskapet sendte brev til EOS-utvalget der den fritok dem fra taushetsplikten slik at de kunne svare på evalueringsutvalgets spørsmål.
DB170112 Men EOS-utvalget mente det kunne skade deres troverdighet at denne bestemmelsen ikke var forankret hos de folkevalgte, skriver NTB.
DB170112 I et brev oversendt til presidentskapet onsdag anklager komiteen presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten for EOS-utvalget , som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, ifølge NTB.
DB170112 I 2014 fikk det såkalte Solbakken-utvalget, ledet av Bjørn Solbakken, i oppgave å evaluere Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten ( EOS-utvalget ).
DB170112 Han presiserer at komiteen tar opp saken fordi den er fagkomité med ansvar for EOS-utvalget , og ikke som kontrollkomité.
DB170112 EOS-utvalget ¶ * EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenester.
DB170112 Det førte til en strid mellom EOS-utvalget og presidentskapet om lovforståelsen når det gjaldt granskernes tilgang på taushetsbelagt informasjon som EOS-utvalgets medlemmer sitter på.
DB170112 - Mandatet til EOS-utvalget ble utvidet gjennom en sak som kontrollkomiteen framla for Stortinget, hvor en skulle se på overvåking fra fremmede tjenester på norsk jord.
DB170112 - En enstemmig kontrollkomité har stilt presidentskapet en del spørsmål i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget .
DB170112 EOS-utvalget
DB170112 EOS-utvalget forsøkte å melde fra til kontrollkomiteen om striden, men meldingen ble ikke oversendt komiteen.
DB170112 Solbakken-utvalget, som hadde i oppgave å granske EOS-utvalget , var uenig med presidentskapet om lovforståelsen, men da den forsøkte å melde fra til kontrollkomiteen om striden, ble ikke meldingen oversendt komiteen, skriver NTB.
DB170112 Komiteen anklager presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten for EOS-utvalget , som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, skriver nyhetsbyrået.
DB170112 - En enstemmig kontrollkomité har stilt presidentskapet en del spørsmål i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget .
AP170112 Stortingspresidenten skal ha sittet på en såkalt særmelding om dette fra EOS-utvalget i syv uker før resten av Stortinget og kontrollkomiteen ble varslet.
AP170112 Stortingspresidenten skal ha bedt EOS-utvalget se bort fra sin taushetsplikt overfor granskere uten at det var lovhjemmel for dette.
AP170112 Komiteen stusser også på måten meldingen fra EOS-utvalget er håndtert på i arkivet.
AP170112 Bakgrunnen for saken er at Stortinget nedsatte et utvalg - Solbakken-utvalget - som skulle granske det såkalte EOS-utvalget .
AP170112 EOS-utvalget mente derimot det var behov for en lovhjemmel.
AP170112 EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene.
AP170112 Stortingspresidenten skal ha bedt EOS-utvalget se bort fra sin taushetsplikt overfor granskerne uten at det var lovhjemmel for dette.
AP170112 Presidentskapet skal ha sittet på en såkalt særmelding om dette fra EOS-utvalget i syv uker før resten av Stortinget og kontrollkomiteen ble varslet.
AP170112 Lederen for EOS-utvalget , Eldbjørg Løwer, sier til Aftenposten at den saken som nå er kommet opp, er en sak mellom kontrollkomiteen og presidentskapet.
AP170112 Komiteen synes det er lett å forstå at presidentskapet ikke ønsket oppmerksomhet om uenigheten med EOS-utvalget , men slår fast « at dette ikke kan begrunne at Stortingets forretningsorden skulle fravikes, eller at presidentskapet satte seg i komiteens sted under sakens gang i Stortinget. » - Jeg har ikke vært borti noe så alvorlig i min tid på Stortinget, og har hell
AP170112 Komiteen stusser også på måten meldingen fra EOS-utvalget er håndtert på i arkivet.
AP170112 Bakgrunnen for saken er at Stortinget nedsatte et utvalg - Solbakken-utvalget - som skulle granske det såkalte EOS-utvalget .
AP170112 EOS-utvalget mente derimot det var behov for en lovhjemmel.
AP170112 EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene.
AP170112 Bakgrunnen er arbeidet med å evaluere hvordan arbeidet i Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjeneste - EOS-utvalget - fungerer.
AP170112 Bakgrunnen er arbeidet med å evaluere hvordan arbeidet i Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjeneste - EOS-utvalget - fungerer.
AP160905 Det er bakgrunnen for at EOS-utvalget , Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, før sommeren påpekte at det er behov for at Stortinget klargjør lovverket for E-tjenestens virksomhet. 3rd-party-bio ¶
AP160905 3rd-party-bio ¶ EOS-utvalget bruker ikke selv uttrykket, men det som kom frem i rapporten i juni, er at E-tjenesten opererer i en juridisk gråsone.
AP160607 Derfor må også Stortingets kontrollutvalg, EOS-utvalget , få mer ressurser og større slagkraft.
AP160407 All PSTs metodebruk er dessuten underlagt omfattende etterkontroll fra EOS-utvalget .
AP160317 På kanten av grunnlovsforbud ¶ EOS-utvalget konkluderer i sin årsrapport også at det har vært lang saksbehandlingstid i saker om sikkerhetsklarering fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling, og at det « kan medføre en uforholdsmessig inngripen i enkeltpersoners liv.
AP160317 I årsrapporten for 2015 har EOS-utvalget et eget kapittel om saken om falske basestasjoner.
AP160317 Fakta : Dette er EOS-utvalget
AP160317 En annen litt spesiell sak var at av 14 klager mot PST, ga EOS-utvalget medhold til en klager, og ga PST kritikk.
AP160317 - Prinsipielt meget uheldig ¶ EOS-utvalget kaller hendelsen problematisk, og at det er viktig at samarbeid med politiet ikke er slik at regelverket omgås.
AP160317 EOS-utvalget tok også kontakt med Justisdepartementet for å høre om de kunne gi en fyldigere begrunnelse, men fikk avslag fra statsråd Anundsen & co.
AP160317 EOS-utvalget har tidligere sagt at de vil granske PSTs bruk av falske basestasjoner.
AP160311 Stortingets kontrollutvalg, EOS-utvalget , må få mer ressurser og større slagkraft hvis PST får anledning til å operere friere.
AP160311 EOS-utvalget , som er Stortingets kontrollutvalg, vil fortsette kontrollen av PSTs metodebruk.
AP160309 I juni 2014 publiserte Stortingets kontrollutvalg for etterretnings, - overvåkings- og sikkerhetstjeneste ( EOS-utvalget ) sine undersøkelserav påstandene om overvåkingen av Stabells kontor.
AP160309 EOS-utvalget fant ingen spor ¶
AP160229 Stortingspresidenten stiller seg bak evalueringsutvalgets ros av EOS-utvalget .
AP160229 Stortingets kontrollutvalg for hemmelige tjenester bør få utvidet innsynsrett, styrket teknologisk kompetanse og en leder på heltid, foreslår utvalget som har evaluert EOS-utvalget .
AP160229 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings - og sikkerhetstjeneste ( EOS-utvalget ) får mye ros i en evalueringsrapport som ble lagt fram mandag.
AP160229 Løwer sier at EOS-utvalget i hver eneste årsrapport har bedt om en klargjøring av innsynsretten i de hemmelige tjenestenes materiale.
AP160229 I rapporten heter det blant annet at EOS-utvalget fører til at de hemmelige tjenestene skjerper seg, og at deres anseelse i samfunnet styrkes.
AP160229 Hele EOS-utvalget er sikkerhetsklarert til samme nivå.
AP160229 Evalueringen av EOS-utvalget ble levert til stortingspresident Olemic Thommessen ( H ) mandag.
AP160229 - Det er gledelig å se at også tjenestene gir uttrykk for at EOS-utvalget styrker deres legitimitet.
AP160229 EOS-utvalget bør også få tilgang til PSTs register for kildeopplysninger, heter det.
AP160229 EOS-utvalget bør få en leder på heltid.
AP160224 Videre skal det se på mekanismer som motvirker formålsutglidning, og behovet for å opprette eller forsterke kontrollfunksjonene, altså EOS-utvalget .
AP160126 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) ble så overrasket over ordlyden i brevet fra PST at de få dager senere valgte å varsle både Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings - og sikkerhetstjeneste ( EOS-utvalget ) og Justis- og beredskapsdepartementet.
AP160126 EOS-utvalget vil følge opp ¶ EOS-utvalget skrev i sin årsmelding for 2014 at de vil følge opp PSTs varsling til Nkom.
AP160126 EOS-utvalget vil følge opp ¶
AP160126 EOS-utvalget kontrollerer blant annet PSTs bruk av skjulte tvangsmidler.
AP160126> EOS-utvalget kontrollerer blant annet PSTs bruk av skjulte tvangsmidler.