DN170614 Flere organisasjoner mottar også andre midler fra utlandet i tillegg til EØS-midlene, påpeker Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomité, som har fulgt saken tett.
DN170614 - De kommer uansett til å bli påvirket, sier Czimbalmos .
AA170613 - Vi mener det er tragisk, sier Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomité.
AA170613 Czimbalmos sier til NTB at hun frykter den nye loven også kan få konsekvenser for de pengene Norge gir til organisasjoner i Ungarn gjennom EØS-midlene.
AP170206 Det var faktisk lettere å mobilisere i 2014, da president Klaus Iohannis ble valgt, enn det var ved parlamentsvalget nå, påpeker Czimbalmos .
AP170206 Csilla Czimbalmos i den norske Helsingforskomiteen følger den dramatiske utviklingen i Romania tett.
AP170206 - Rumenerne er blitt mer bevisste, de vil ha demokrati, transparens og leve i en rettsstat, sier Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomitéen.
AP170206 Det var faktisk lettere å mobilisere i 2014, da president Klaus Iohannis ble valgt, enn det var ved parlamentsvalget nå, påpeker Czimbalmos .
AP170206 Csilla Czimbalmos i den norske Helsingforskomiteen følger den dramatiske utviklingen i Romania tett.
AP170206 - Rumenerne er blitt mer bevisste, de vil ha demokrati, transparens og leve i en rettsstat, sier Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomitéen.