DN170614 Flere organisasjoner mottar også andre midler fra utlandet i tillegg til EØS-midlene, påpeker Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomité, som har fulgt saken tett.
AA170613 - Vi mener det er tragisk, sier Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomité.
AP170206 « Hvit revolusjon » ¶ Csilla Czimbalmos i den norske Helsingforskomiteen følger den dramatiske utviklingen i Romania tett.
AP170206 - Rumenerne er blitt mer bevisste, de vil ha demokrati, transparens og leve i en rettsstat, sier Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomitéen.
AP170206 « Hvit revolusjon » ¶ Csilla Czimbalmos i den norske Helsingforskomiteen følger den dramatiske utviklingen i Romania tett.
AP170206 - Rumenerne er blitt mer bevisste, de vil ha demokrati, transparens og leve i en rettsstat, sier Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomitéen.