DA170326 Dette går fram av to nye rapporter fra henholdsvis Coalswarm , Sierra Club og Greenpeace og WWF Verdens Naturfond.
DA170326 - Det reduserte tempoet i utviklingen av nye kullkraftverk tilsier at målene i Parisavtalen om en global oppvarming på under 2 grader, er innen rekkevidde, konkluderer Greenpeace, Coalswarm og Sierra Club i sin rapport.