AP171226 Både Aftenposten, Clemet og andre viser stadig til at det ikke finnes forskning som påviser effekt av lærertetthet.
AP171217 Kristin Clemet skriver i Aftenposten 11. desember at nesten all forskning om lærertetthet viser at flere lærere i seg selv ikke vil ha noen avgjørende betydning for elevenes læring.
AP171216 Men om partiet vinner på det, kommer mye an på partiet selv, skriver Kristin Clemet .
AP171216 Kristin Clemet
AP171216 Kristin Clemet leder tankesmien Civita, og er spaltist i Aftenposten.
AP171211 | Lærernorm og vedtak om daglig fysisk aktivitet : Farlig lek med skolen Kristin Clemet
AP171211 Vedtakene om fysisk aktivitet i skolen er utformet så rigid at gjennomføringen både kan bli vanskelig og gi noen utilsiktede virkninger, som skader mer enn de gagner, mener Kristin Clemet .
AP171211 Kristin Clemet leder tankesmien Civita, og var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001 - 2005.
VG171208 Det blir da vararepresentant Kristin Clemet ( H ) som rykker inn i Nobelkomiteen.
SA171208 Det gjenstår å se om Bondevik vil skylde på sin kunnskapsminister Clemet , fra Høyre. 5 - 6000 tomme studieplasser ¶
SA171208 I mellomtiden skal Høyres vararepresentant i komiteen, Kristin Clemet , fylle plassen.
BT171208 Ettersom Fremskrittspartiet fremmet en kandidat som etter Stortingets mening ikke var valgbar, vil deres plass bli stående tom og Høyres vararepresentant Kristin Clemet rykker opp inntil videre.
AP171208 Som tre nye varamedlemmer, som velges for tre år, foreslås Kristin Clemet ( H ), Inger Skjelsbæk ( SV ) og Sofie Høgestøl ( V ).
AP171208 Dette betyr at Clemet vil møte inntil Frp fremmer en kandidat som ikke er medlem eller vararepresentant til Stortinget.
AP171208 Som tre nye varamedlemmer, som velges for tre år, foreslås Kristin Clemet ( H ), Inger Skjelsbæk ( SV ) og Sofie Høgestøl ( V ).
AP171208 Dette betyr at Clemet vil møte inntil Frp fremmer en kandidat som ikke er medlem eller vararepresentant til Stortinget.
AP171208 | Kristin Clemet : - Jeg tror ikke jeg blir fast medlem ¶
AP171208 - Det er Frp som skulle hatt plassen, sier Kristin Clemet ( H ), som rykker opp til fast plass i Nobelkomiteen.
AA171208 Ettersom Fremskrittspartiet fremmet en kandidat som etter Stortingets mening ikke var valgbar, vil deres plass bli stående tom og Høyres vararepresentant Kristin Clemet rykker opp inntil videre.
AA171208 Som tre nye varamedlemmer, som velges for tre år, foreslås Kristin Clemet ( H ), Inger Skjelsbæk ( SV ) og Sofie Høgestøl ( V ).
AA171208 Dette betyr at Clemet vil møte inntil Frp fremmer en kandidat som ikke er medlem eller vararepresentant til Stortinget.
VG171207 * Så velges tre vararepresentanter for tre år : Kristin Clemet , Inger Skjelsbæk og Sofie Høgestøl.
SA171207 Vararepresentant Kristin Clemet ( H ) vil rykke opp for å fylle plassen.
DB171207 Når Frps plass blir stående tom, vil det sannsynligvis føre til at Kristin Clemet rykker inn som fast medlem i Nobelkomiteen, siden hun har første varaplass.
DB171207 Clemet inn ¶
DB171207 Vararepresentant Kristin Clemet ( H ) vil rykke opp for å fylle plassen.
DA171207 Vararepresentant Kristin Clemet ( H ) vil rykke opp for å fylle plassen.
DA171207 Kristin Clemet er jo også eks-politiker.
AP171207 Kristin Clemet ( H ), Inger Skjelsbæk ( SV ) og Sofie Høgestøl ( V ) ».
AP171207 I praksis betyr det at tidligere Høyrestatsråd Kristin Clemet , som er første varerepresentant til komiteen, blir fast møtende inntil Frp nominerer en kandidat som ikke er i strid med kriteriene.
AP171207 Dette betyr at Clemet vil møte i inntil Frp fremmer en kandidat som ikke er medlem eller vararepresentant til Stortinget.
AP171207 Clemet tar Hagens plass inntil videre ¶
VG171206 KAN RYKKE INN : Kristin Clemet kan rykke opp fra varaplass og overta plassen som Carl I.
VG171206 Dersom Frps plass blir stående tom, betyr det trolig at tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet rykker inn i Nobelkomiteen fra sin plass som første vara.
SA171206 Hvis Frps plass til sjuende og sist blir stående tom, betyr det trolig at tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet rykker inn i Nobelkomiteen fra sin plass som første vara.
DB171206 I stedet - hvis Frps plass blir stående tom også etter voteringa fredag - kommer antagelig Kristin Clemet til å seile inn på Frps faste plass, siden hun er 1.vara.
DA171206 Hvis Frps plass til sjuende og sist blir stående tom, betyr det trolig at tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet rykker inn i Nobelkomiteen fra sin plass som første vara.
DA171206 Hvis Frps plass til sjuende og sist blir stående tom, betyr det trolig at tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet rykker inn i Nobelkomiteen fra sin plass som første vara.
BT171206 Hvis Frps plass til syvende og sist blir stående tom, betyr det trolig at tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet rykker inn i Nobelkomiteen fra sin plass som første vara.
BT171206 Clemet trolig inn som vara ¶
AP171206 Kristin Clemet ( H ), Inger Skjelsbæk ( SV ) og Sofie Høgestøl ( V ) ».
AP171206 Inntil Frp vraker Hagens kandidatur og nominerer en ny og valgbar kandidat, vil Høyres Kristin Clemet rykke opp fra første vara til fast møtende i Nobelkomiteen.
VG171205 Styret i Harry Hole-stiftelsen består av Jo Nesbø, Kristin Clemet , Morten Gjelten, Erik Holst, Adele Matheson Mestad, Kari J.
SA171205 Kristin Clemet rykker opp på Frps plass i Nobelkomiteen.
SA171205 Kristin Clemet ( H ) velges fredag som vara til Nobelkomiteen.
SA171205 Høyres varamedlem Kristin Clemet rykker inn i komiteen inntil Frp har funnet en ny kandidat.
DN171205 | Kan miste plassen til Clemet
DN171205 Men flertallet vil sørge for at Frps plass står tom, og første vara Kristin Clemet møter.
DN171205 I mellomtiden vil en vararepresentant møte i Frps sted, nemlig Høyres Kristin Clemet , som det ikke er knyttet spenning til om blir valgt på fredag.
DB171205 Dermed kan Frps plass i komiteen bli stående tom fram til partiet fremmer en annen kandidat, og Høyres Kristin Clemet ( 1.vara ) rykker ventelig opp.
DA171205 Duket for Clemet
DA171205 Dermed rykker vararepresentanten inn, og da er det duket for tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet fram til Frp eventuelt samler seg om en ny kandidat.
AP171205 På plassene som vararepresentanter foreslås de Kristin Clemet ( H ), forsker Inger Skjelbæk ( SV ) og den 31-årige juristen Sofie Høgestøl fra Institutt for Menneskerettigheter, fra Venstre.
AP171205 Kristin Clemet rykker opp på Frps plass i Nobelkomiteen.
AP171205 Kristin Clemet ( H ) velges fredag som vara til Nobelkomiteen.
AP171205 Høyres varamedlem Kristin Clemet rykker inn i komiteen inntil Frp har funnet en ny kandidat.
AP171205 For Nobelkomiteens arbeid spiller det antagelig ingen rolle så lenge vararepresentant Kristin Clemet rykker opp umiddelbart og tar Hagens plass.
AP171205 Clemet ønsker ikke å kommentere den pågående konflikten om Hagen og Nobelkomiteen.
SA171204 I mellomtiden vil en vararepresentant møte i Frps sted, ventelig Høyres Kristin Clemet .
DA171204 Kristin Clemet blir 1. vararepresentant til Nobelkomiteen, og kan rykke opp til fast plass dersom Frps stortingsgruppe nekter å fremme andre kandidater enn partiveteran Carl I.
DA171204 Hagen er nominert av Frp til fast plass i Nobelkomiteen, mens Kristin Clemet er nominert av Høyre til 1. vara-plass.
DA171204 Dersom Frp ikke fremmer en annen kandidat, kan valgkomiteen simpelthen unnlate å innstille en kandidat til den faste plassen i Nobelkomiteen, noe som vil føre til et direkte opprykk for Clemet .
DA171204 | Clemet kan få Hagens plass i Nobelkomiteen ¶
DA171204 vara til Nobelkomiteen, Kristin Clemet .
DA171204 Kristin Clemet blir 1. vararepresentant til Nobelkomiteen, og kan rykke opp til fast plass dersom Frps stortingsgruppe nekter å fremme andre kandidater enn partiveteran Carl I.
DA171204 Hagen er nominert av Frp til fast plass i Nobelkomiteen, mens Kristin Clemet er nominert av Høyre til 1. vara-plass.
DA171204 Dersom Frp ikke fremmer en annen kandidat, kan valgkomiteen simpelthen unnlate å innstille en kandidat til den faste plassen i Nobelkomiteen, noe som vil føre til et direkte opprykk for Clemet .
DA171204 ( NTB ) ¶ | Clemet kan få Hagens Nobelplass ¶
DA171204 vara til Nobelkomiteen, Kristin Clemet .
BT171204 I mellomtiden vil en vararepresentant møte i Frps sted, ventelig Høyres Kristin Clemet .
AP171201 Skal Stortinget rett og slett bare velge to nye faste medlemmer, og la første vara Kristin Clemet rykke opp til fast plass ?
AP171201 Det er ingen strid om valg av Berit Reiss-Andersen ( Ap ) og Anne Enger ( Sp ), og tre vararepresentanter med Kristin Clemet ( H ) som første vara.
NL171130 Da denne ble fjernet - av Høyres Kristin Clemet - ble det vanskeligere å etterprøve at ressurser ment til skolene faktisk ble brukt der.
DN171122 Kristin Clemet blir Nobelkomiteens første vara ¶
DN171122 DN mener : Dårlig gjennomtenkt av Støre ¶ Clemet blir Nobel-vara ¶
AP171122 Under parolen « back to basics » ville de begge gjenreise kunnskapsskolen, men denne ambisjon kom gradvis i skyggen av et kontrollfiksert målstyringsregime, introdusert av Hernes, med internasjonal ekspansjon under Clemet : kunnskapsskolen ble en konkurranseskole.
AP171122 Paulsen plasserer sitt forsvar for kunnskapsskolen som en kritisk videreføring av linjen til de to betydeligste - og mest omstridte - skolestatsrådene de siste tiår : Gudmund Hernes ( Ap ) og Kristin Clemet ( Høyre ).
AP171122 Kristin Clemet fotografert i 2005 da hun var utdannings- og forskningminister.
AP171122 Det er særlig to forhold som fremheves - begge arvegods fra Hernes & Clemet - som forklaring på at det er så vanskelig å vende tilbake til en kunnskapsorientert skole i bred forstand.
AP171122 Arvegods fra Hernes & Clemet
DN171121 Lxs også : ¶ Clemet blir Nobel-vara ¶
DN171121 Venn og kollega om Kaci Kullmann Fives sykdom : « Jeg håpet det skulle snu » ¶ | Clemet blir Nobel-vara ¶
DN171121 Trond Helleland mener, i lys av debatten om komiteens uavhengighet, at det ikke er et problem at Clemet er tidligere statsråd.
DN171121 Selv om hun bare blir første vara, vil Clemet bli en nyttig tilvekst til komiteen, sier Helleland.
DN171121 Partiets parlamentariske leder Trond Helleland er svært glad for at Clemet takket ja.
DN171121 Og i nyere tid mener jeg prisen til Juan Manuel Santos var en fin pris, sier Clemet .
DN171121 Og Civita har jobbet mye med spørsmål knyttet til totalitære regimer, fremveksten av nasjonalisme og populisme og jeg har selv vært engasjert i Europabevegelsen, sier Clemet .
DN171121 Men jeg skal være godt forberedt hvis jeg blir innkalt, sier Clemet .
DN171121 Kristin Clemet
DN171121 Kristin Clemet har ikke bare erfaring med norsk politikk.
DN171121 Høyres stortingsgruppe vil onsdag innstille Kristin Clemet som første vara til Nobelkomiteen.
DN171121 Hagen ikke kan møte i Nobelkomiteen fordi han er innkalt til Stortinget, blir det Civita-sjef Kristin Clemet som tar plassen.
DN171121 Første vara blir altså Kristin Clemet .
DN171121 Etter at Clemet gikk av, har hun i mange år hatt en yrkeskarriere, sier Helleland.
DN171121 Den saken vil ikke Kristin Clemet kommentere.
DN171121 Clemet bekrefter at Oslo Freedom Forum har vært viktig.
DN171121 Trond Helleland mener, i lys av debatten om komiteens uavhengighet, at det ikke er et problem at Clemet er tidligere statsråd.
DN171121 Selv om hun bare blir første vara, vil Clemet bli en nyttig tilvekst til komiteen, sier Helleland.
DN171121 Partiets parlamentariske leder Trond Helleland er svært glad for at Clemet takket ja.
DN171121 Og i nyere tid mener jeg prisen til Juan Manuel Santos var en fin pris, sier Clemet .
DN171121 Og Civita har jobbet mye med spørsmål knyttet til totalitære regimer, fremveksten av nasjonalisme og populisme og jeg har selv vært engasjert i Europabevegelsen, sier Clemet .
DN171121 Men jeg skal være godt forberedt hvis jeg blir innkalt, sier Clemet .
DN171121 Kristin Clemet
DN171121 Kristin Clemet har ikke bare erfaring med norsk politikk.
DN171121 Høyres stortingsgruppe vil onsdag innstille Kristin Clemet som første vara til Nobelkomiteen.
DN171121 Hovedmålene er som følger : ¶ | Clemet blir Nobel-vara ¶
DN171121 Hagen ikke kan møte i Nobelkomiteen fordi han er innkalt til Stortinget, blir det Civita-sjef Kristin Clemet som tar plassen.
DN171121 Første vara blir altså Kristin Clemet .
DN171121 Etter at Clemet gikk av, har hun i mange år hatt en yrkeskarriere, sier Helleland.
DN171121 Den saken vil ikke Kristin Clemet kommentere.
DN171121 Clemet bekrefter at Oslo Freedom Forum har vært viktig.
VG171119 Kristin Clemet reagerte : - En gavepakke til Listhaug ¶
VG171119 Kristin Clemet reagerte : - En gavepakke til Listhaug ¶
AP171119 Jeg synes dessuten Clemet bør legge til grunn en litt bredere definisjon på hva næringsliv er når hun gjør et poeng av at NRK gir ( for ? ) stor plass til kultur.
AP171119 Jeg er sikker på at Clemet vil følge med på om det skjer og gi oss tydelig tilbakemelding.
AP171119 Jeg er enig med Clemet i at NRK kan levere en enda sterkere dekning av økonomi og næringsliv.
AP171119 I et åpent brev publisert i Aftenposten etterlyser Kristin Clemet både mer og bedre journalistikk om norsk næringsliv fra NRK.
AP171119 For som Clemet skriver den 12. november, så er NRK « vår viktigste og felles finansierte allmennkringkaster.
AP171119 » Clemet har noen gode poenger som jeg er enig med henne i.
AP171119 Clemet mer enn antyder at NRK etter hennes mening ikke prioriterer næringsliv høyt nok fordi vi ikke er utsatt for konkurranse.
NL171116Clemet sin konklusjon om atbefolkningen " i nord ikke fortjener transportløsninger som er likeverdige med resten av landet " hadde ikke sitt utspring fra " et nesten samlet nordnorsk politisk miljø.
NL171116 Men Clemet hadde tydeligvis glømt at også hennes eget parti var blant de 84 stortingsrepresentantene som i 1994 stemte for å skrinlegge planene om å bygge NNB nordover fra Fauske - til tross for en positiv Hovedplan i 1992.
NL171116 Ifjor under ANN sitt arrangement i Alta hadde den tidligere Høyre-statsråden, Kristin Clemet fra tankesmia Civita, et " godt og dristig utspill " i sitt foredrag.
AP171111 | Åpent brev til NRK Kristin Clemet
AP171111 Kristin Clemet FOTO : Stig B.Hansen ¶
AP171111 Hvordan kan NRK forklare at næringslivet dekkes så dårlig av vår viktigste og felles finansierte allmennkringkaster ? 1,8 millioner mennesker arbeider i privat sektor, men de bedriftene de arbeider i, er både oversett og underdekket av NRK, skriver Kristin Clemet i sitt åpne brev til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.
AP171111 Hansen ¶ 1,8 millioner mennesker arbeider i privat sektor, men de bedriftene de arbeider i, er både oversett og underdekket av NRK, skriver Kristin Clemet i sitt åpne brev til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.
DB171020 Daglig leder i tenketanken Civita, Kristin Clemet , sier Søreide vil klare seg veldig bra som utenriksminister, dersom hun får jobben.
DB171020 Både internt i partiet og utenfor nyter Søreide stor respekt for jobben hun har gjort som forsvarsminister, ifølge Clemet .
DB171020 - Hun har gjort en stor oppryddingsjobb og åpnet opp for debatt om omstilling av Forsvaret, ved å røske opp i det som ikke er gjort i fortiden og lage en veldig solid plan for hva som bør gjøres i framtiden, sier Clemet .
DB171020 - Hun er veldig respektert innen sektoren, i departementet, og internasjonalt, og har hatt formidable oppgaver som hun har klart veldig godt, sier Clemet , som blant annet viser til arbeidet med å ruste Forsvaret for framtiden gjennom Langtidsplanen for Forsvaret ( LTP ).
AP171016 Kristin Clemet skriver om elefanter i rommet i innvandringsdebatten ( Aftenposten 8. oktober ), og Likestillings- og diskrimineringsombudet etterlyser en tiltaksplan mot muslimhat ( Klassekampen 11. oktober ).
AP171007 Sylvi Listhaug er en naturlig skyteskive nå, men hun er ikke den første, skriver Kristin Clemet .
AP171007 Samme hvor mye fakta som bringes til torgs, er det ofte det tragiske, sterke og provoserende som rører oss, skriver Kristin Clemet .
AP171007 Kristin Clemet
AP170930 Som Civita-leder Kristin Clemet har påpekt, ser mediegiganten med 5,8 milliarder i budsjett og et bredt samfunnsoppdrag ut til å satse nærmest på alt annet enn samfunnsøkonomi og produksjonsliv.
DB170924 Jo, Kristin Clemet tar fram kalkulatoren.
DB170919 Kristin Clemet skrev i Aftenposten i fjor at innehaveren av Hijab Hus i Oslo solgte flere nikaber da plagget ble debattert i mediene.
DN170918 ¶ Kristin Clemet , tidligere Høyre-statsråd og daglig leder i tankesmien Civita, vil ikke utelukke at KrF velger å gå inn i regjeringskontorene i den kommende fireårsperioden.
DN170918 Lykken har snudd for Juritzen ¶ ¶ | Clemet tror KrF kan snu ¶
DN170913 Frokostmøte : ( Fra venstre ) Daglig leder i Civita, Kristin Clemet , kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, nestleder i AP Trond Giske, nestleder i Venstre Ola Elvestuen og DN's politiske redaktør Kjetil B.
DN170913 Alstadheim har frokostmøte med Torbjørn Røe Isaksen ( kunnskapsminister H ), Kristin Clemet , ( daglig leder Civita ) Trond Giske ( nestleder Ap ), Ola Elvestuen ( nestleder V ), Kristian Tonning Riise ( leder Unge Høyre ), Ida Lindtveit Røse ( leder KrFU ), Tord Hustveit ( leder Unge Venstre ) og Ina Libak ( nestleder AUF ) ¶
DN170913 Sammen med Giske var blant andre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), leder for tankesmien Civita Kristin Clemet til stede for å ta for seg valget.
DN170913 Civita-leder og tidligere statsråd Kristin Clemet hadde sin egen forklaring på problemene for Arbeiderpartiet.
DN170913 Clemet trakk i tillegg frem at Ap tegnet et negativt bilde av Norge samtidig som en rekke tall for økonomisk vekst pekte oppover, i tillegg til flørting med regjeringens samarbeidspartnere KrF og Venstre.
AP170913 Følgegruppen fremhever at det er antall poeng som må vektlegges, noe som er helt i tråd med det blant annet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har foreslått, nemlig et gjennomsnitt på fire, noe som er litt strengere enn de 3,5 i snitt som Clemet ønsket i sin tid som statsråd.
AP170910 På programmet står blant andre musiker Sandra Kolstad, Civita-leder Kristin Clemet , « skamløse jenter»-aktivist Nancy Herz, kritiker og journalist Inger Merete Hobbelstad, skuespiller Synne Øverland Knudsen - og en lang rekke ungdomsparti-ledere.
AP170910 ), Nancy Herz og Kristin Clemet står alle på scenen på Nationaltheatret.
NL170908 Å få fram slike oppfatninger handler om å sikre seg det Kristin Clemet i tenketanken « Civita » har kalt problemformuleringsprivilegiet.
AP170907 Kristin Clemet skriver i Aftenposten at De Grønnes « økonomiske tenkning er vanskelig å forstå ».
AP170907 Clemet og MDGs økonomiske tenkning ¶
AP170902 | Norge trenger ingen eksperimenter nå Kristin Clemet
AP170902 - Heller ikke Norge trenger eksperimenter nå, men stø kurs, skriver Kristin Clemet og fremhever viktigheten av næringslivet for finansieringen av velferdsstaten.
DA170830 Også statsminister Erna Solberg og tidligere skolestatsråd Kristin Clemet ( H ) har kommet med lignende uttalelser.
DA170830 april 2015 skrev Civita-leder Kristin Clemet under tittelen « Er osloskolen verdens beste ? » følgende : « Osloskolen holder ikke bare tritt med nasjonen - den gjør det bedre enn landet for øvrig : Oslo har den klart beste utviklingen når det gjelder å forhindre frafall i videregående opplæring.
AP170829 Listhaug om sitt besøk i Stockholm : Er ikke her for å bli tatt bilde av ¶ Clemet forstår også den svenske statsrådens reaksjon.
AP170829 Leder for tankesmien Civita, Kristin Clemet .
AP170829 Det er mange som ikke er enig med meg, sier Clemet som mener er det er helt OK å reise til Sverige på studietur.
AP170829 Civita-leder Kristin Clemet sier til Aftenposten at hun ikke liker Sylvi Listhaugs reise til bydelen Rinkeby i Stockholm.
AP170829 Civita-leder Kristin Clemet liker ikke Sylvi Listhaugs reise til Stockholm.
AP170829 - Nei, det er å trekke det litt for langt, men det kan nok skape litt irritasjon, sier Kristin Clemet , leder av tankesmien Civita.
AP170829 | Clemet om Listhaugs reise : - Unødvendig polarisering ¶
AP170829 Listhaug om sitt besøk i Stockholm : Er ikke her for å bli tatt bilde av ¶ Clemet forstår også den svenske statsrådens reaksjon.
AP170829 Leder for tankesmien Civita, Kristin Clemet .
AP170829 Det er mange som ikke er enig med meg, sier Clemet som mener er det er helt OK å reise til Sverige på studietur.
AP170829 Civita-leder Kristin Clemet sier til Aftenposten at hun ikke liker Sylvi Listhaugs reise til bydelen Rinkeby i Stockholm.
AP170829 Civita-leder Kristin Clemet liker ikke Sylvi Listhaugs reise til Stockholm.
AP170829 - Nei, det er å trekke det litt for langt, men det kan nok skape litt irritasjon, sier Kristin Clemet , leder av tankesmien Civita.
DB170828 20.25 - Kristin Clemet fra Civita. 20.40 - Julie Lødrup ( LO ) og Torbjørn Sølsnæs ( kommunikasjonsrådgiver, eks-Høyre ). 20.45 - Kristin Halvorsen ( bioteknologinemnda og Cicero, eks-SV-leder ). 21.00 - Prognose basert på faktisk talte stemmer. 21.30 - PR-rådgiver Beate Nossum.
DA170824 « Skal jeg be om å få se lønnsslippene til de som vasker i mitt hus, etter at jeg har betalt fakturaer med moms til et firma som er registrert ? », skriver Clemet på sin blogg.
DA170824 Også leder Kristin Clemet i den borgerlige tenketanken Civita mener Ap-lederen har sitt på det tørre.
DA170824 Kristin Clemet i Civita mener Ap-leder Støre har sitt på det tørre.
DA170824 - Meg bekjent er det ingen regler som tilsier at privatpersoner skal sjekke bakover når de inngår kontrakter, betaler moms og forsikrer seg om at den man handler med er næringsdrivende, sier Clemet .
DA170824 - Det er uklart om Ap mener det burde være sånn, men det er i hvert fall ikke sånn i dag, sier Clemet .
DA170824 Clemet setter imidlertid spørsmålstegn ved forslaget Arbeiderpartiet nylig fremmet i Stortinget om å utvide det såkalte solidaritetsansvaret til bestiller.
AP170815 Kristin Clemet , daglig leder i tankesmien Civita ¶
AA170801 - Det var en av de største svakhetene ved den opprinnelige reformen, som Kristin Clemet og reformen Kunnskapsløftet fikk ryddet opp i.
AP170729 Kristin Clemet , leder i Civita.
AP170729 Kristin Clemet
DB170705 Civita-leder Kristin Clemet har foreslått å innføre det samme i Norge.
SA170701 Men de superrike bidrar godt likevel : Nesten 90 prosent av formuen deres er investert i bedrifter », skriver Kristin Clemet .
DB170630 ¶ CIVITA-SJEFEN : Kristin Clemet , nå også som resept.
DB170630 Legen tenker en stund, sier så : « Gå på Civitas frokostmøte og se Kristin Clemet , mottakeren av Fritt Ords Honnørpris, for en mer saklig og kunnskapsbasert offentlig debatt.
DB170630 Her ble han hyllet og dullet med av tanketenkeren Kristin Clemet og NHO-direktør Kristin Skogen Lund, noe som kan sammenliknes med den gangen mamma braste inn i klasserommet med matboksen din og fortalte alle sammen at de måtte være snille med deg fordi du var en sensitiv liten gutt.
DB170630 . Jeg er Kristin Clemet ».
AP170624 Problemet nå er at denne strategien ikke virker lenger, skriver Kristin Clemet ( innfelt ).
AP170624 Kristin Clemet er leder av den liberale tankesmien Civita.
AP170624 Her er fire av dem Kristin Clemet
AP170624 en halv prosent av fastlands-BNP, skriver Kristin Clemet .
AP170624 Problemet nå er at denne strategien ikke virker lenger, skriver Kristin Clemet ( innfelt ).
AP170624 Kristin Clemet er leder av den liberale tankesmien Civita.
AP170624 Her er fire av dem Kristin Clemet
AP170624 en halv prosent av fastlands-BNP, skriver Kristin Clemet .
AP170624 Problemet nå er at denne strategien ikke virker lenger, skriver Kristin Clemet ( innfelt ).
AP170624 Kristin Clemet er leder av den liberale tankesmien Civita.
AP170624 Her er fire av dem Kristin Clemet
AP170624 en halv prosent av fastlands-BNP, skriver Kristin Clemet .
AA170622 Erna Solberg og hennes blå venner har mye å takke Civita-leder Kristin Clemet for.
DB170620 Kristin Clemet har svaret Spaltist ¶
DB170620 Har et godt forhold til Nord-Korea - noe han er blitt kritisert for av blant andre Frp og Civita-leder Kristin Clemet
DB170620 Civita-leder Kristin Clemet kritiserte Traaviks engasjement i 2014.
DB170620 - Det er dessuten problematisk at Morten Traavik selv ikke ser ut til å ville anerkjenne hva slags regime Nord-Korea egentlig er, skrev Clemet .
DB170620 Har et godt forhold til Nord-Korea - noe han er blitt kritisert for av blant andre Frp og Civita-leder Kristin Clemet
DB170620 Civita-leder Kristin Clemet kritiserte Traaviks engasjement i 2014.
DB170620 - Det er dessuten problematisk at Morten Traavik selv ikke ser ut til å ville anerkjenne hva slags regime Nord-Korea egentlig er, skrev Clemet .
AP170620 Kristin Clemet : Norsk næringsliv i NRKs blindsone ¶
DB170611 « Å nei, nå sier fornuftige Kristin Clemet noe igjen.
DB170611 Så kom « Fredrikssons fabrikk » Meninger ¶ Clemet er faktisk så ledende innenfor offentlig debatt at hun for noen uker siden stod bak det største gjennombruddet i debattforskningen siden oppdagelsen av motargumentet : hun lokaliserte det absolutte lavmål.
DB170611 Poengterte da Kristin Clemet at kanskje venstresidens motiver først og fremst var å sikre kvaliteten til den offentlige skolen ?
DB170611 Og hvor var Clemet i 2004 da en Høyre-minister i en kronikk skrev « Arbeiderpartiet ønsker med dette å fremstå som de fattiges forsvarer, men det er dessverre ved hjelp av en ganske simpel form for politisk kommunikasjon » ?
DB170611 Nei, Civita-leder Clemet syntes det var så godt skrevet at hun ga det ut som Civita-rapport 2008/08.
DB170611 LEDENDE : Clemet er faktisk så ledende innenfor offentlig debatt at hun for noen uker siden stod bak det største gjennombruddet i debattforskningen siden oppdagelsen av motargumentet.
DB170611 Kristin Clemet har svaret ¶ Clemet og det absolutte lavmål.
DB170611 Kristin Clemet har svaret ¶
DB170611 I tillegg til boka om festtaler jeg fikk av farfar til min konfirmasjon, er Kristin Clemet den jeg oftest lener meg på når det gjelder debatteknikk.
DB170611 For Clemet er det absolutte lavmål altså å tillegge motparten uuttalte motiver.
DB170611 Dette handler om prinsipper, og Kristin Clemet er prinsippfast.
DB170611 Da er vel Clemet på Twitter og kaller det et absolutt lavmål ?
DB170611 07:47 den 24 april 2017 tvitret Clemet « Nå når @trond_giske et absolutt lavmål på #polkvart ».
VG170602 SVARER STATSRÅDEN : - Jeg kan berolige både Torbjørn Røe Isaksen og Kristin Clemet at jeg og Agenda er opptatt av skole og utdanning, skriver Marte Gerhardsen.
VG170602 Både Torbjørn Røe Isaksen og Kristin Clemet har skrevet harmdirrende og opprørte kronikker der de hevder at jeg ikke er opptatt av skole og utdanning.
AP170513 | Nasjonalisme kan både være positiv og inkluderende - og negativ og ekskluderende Kristin Clemet
AP170513 Norge er ikke blitt verdens rikeste, likeste, frieste og tryggeste land fordi vi holdt oss for oss selv, skriver Kristin Clemet , som er leder i tankesmien Civita.
AP170513 mai med barn i folkedrakter fra alle verdenshjørner under norske flagg er inkluderende, skriver Kristin Clemet .
DB170512 Clemet sier « noen » bare er opptatt av skatt, og ikke husker at velferdssystemet gjør forskjellene mindre.
DB170512 Clemet er fortsatt en troende.
AP170508 Det har vært viktig at de liberale elitene er blitt oppmerksomme på problemene som oppstår som resultat av økonomisk omstilling, mener Kristin Clemet .
AP170508 Det er blitt populært å omtale EU og EØS-avtalen i negative vendinger, sier Kristin Clemet som er leder den liberalkonservative tankesmien Civita.
DB170505 ULIKHETEN : Civita-leder Kristin Clemet tar i denne kronikken for seg ulikhetsdebatten, som hun mener skjemmes av lavt presisjonsnivå og mange sleivspark til politiske motstandere.
AP170502 | Feil om høyrepopulismen i Europa Kristin Clemet
AP170502 ) tar feil om hovedårsaken til den voksende høyrepopulismen, skriver Kristin Clemet ( t.v.
AP170427 Kristin Clemet forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring og ikke har noe med andre politikkområder å gjøre.
AP170427 Clemet mener ( 21. april ) at det ikke finnes noen sammenheng mellom økende ulikhet i et samfunn og økende oppslutning om høyrepopulistiske partier.
SA170423 Fra venter : Kjell Ingolf Ropstad fra KrF, Ola Elvestuen, Venstre, Bent Høie, Høyre, Ketil Solvik-Olsen, Frp, og Kristin Clemet , Civita-leder, i diskusjon fra Høyres landsmøtet i fjor.
DA170423 Den unge politikeren poserte foran et bilde av frigjøringssymbolet Che, og Kristin Clemet kommenterte på Facebook om at hun ikke burde la seg avbilde med Che Guevara.
AP170420 | Støres analyse av høyrepopulismen holder ikke mål Kristin Clemet
AP170420 Kristin Clemet .
AP170420 Her kan du lese intervjuet med Jonas Gahr Støre som Kristin Clemet svarer på : SV er ikke lenger Aps opplagte førstevalg ¶
AP170420 | Støres analyse av høyrepopulismen holder ikke mål Kristin Clemet
AP170420 Kristin Clemet .
DB170418 Det er, slik Civita-leder Kristin Clemet påpekte på Twitter i dag, forståelig at Arbeiderpartiet vil samarbeide med KrF.
DB170418 Clemet ser derfor på høyrepopulisme-begrunnelsen som et vikarierende argument for å ta regjeringsmakten fra Høyre, noe hun kan ha rett i.
AP170417 Les Kristin Clemet : « Det er ikke kaos i norsk politikk » ¶
AP170409 | Velferdsinnovasjon er mulig Kristin Clemet
AP170405 Det samme mener Kristin Clemet i Aftenposten 31. mars.
AP170401 | Det er ikke kaos i norsk politikk Kristin Clemet
AP170330 | SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd Kristin Clemet
AP170330 Uten markedsøkonomi blir det ingen velstand, og uten velstand blir det ingen velferd, skriver Kristin Clemet .
VG170325 Ifølge Civita-leder Kristin Clemet har Senterpartiet « den strengeste innvandringspolitikken » og partiet er visstnok en del av en nasjonalistisk eller nasjonalkonservativ bølge i Europa.
VG170324 På høyresiden etterlyste Kristin Clemet en selvransakelse blant medier.
DN170324 Gruppen bak studentenes perspektivmelding - Marcus Winnfors Ravik ( fra venstre ), Jenny Clemet von Tetzschner, Eyolf Strømme-Svendsen og Milos Rados - måtte søke ly da fotoseansen med DN ble avbrutt av en haglbyge.
DB170324 Sp-politikere viser det også i sin sårhet når for eksempel Civita-leder Kristin Clemet hevder at Sp har landets strengeste innvandringspolitikk.
DN170323 Gruppen bak studentenes perspektivmelding - Marcus Winnfors Ravik ( fra venstre ), Jenny Clemet von Tetzschner, Eyolf Strømme-Svendsen og Milos Rados - måtte søke ly da fotoseansen med DN ble avbrutt av en haglbyge.
BT170318 Da Kristin Clemet tok over ministerstolen var noe av det første hun gjorde å kartlegge hvilket utbytte elevene fikk av undervisningen.
DB170312 Høyres daværende stortingsrepresentanter Kristin Clemet ( nå leder av Civita ) og John G.
VG170310 KRISTIN CLEMET , leder i Civita ¶
VG170310 DEBATT OM SKATT : - I dag skrives det bannbuller mot dem som vil fjerne formuesskatten - mens VG for fem - ti år siden gjerne skrev ledere under overskriften « Fjern formuesskatten », skriver Kristin Clemet .
DA170302 Om jeg skulle utfordret Kristin Clemet til en kamp på tørre never, det hadde ikke tatt seg ut.
AP170301 Kristin Clemet
AP170301 Kristin Clemet , Civita, og Marte Gerhardsen, Agenda FOTO : Ørn E.
AP170301 Kristin Clemet
AP170301 Kristin Clemet , Civita, og Marte Gerhardsen, Agenda FOTO : Ørn E.
AP170227 Michael Tetzschner ( tv ) og Kristin Clemet ankommer bisettelsen.
AP170225 Kristin Clemet
AP170225 Det var en av de reformene som da virket nesten revolusjonær, fordi den førte til store forandringer i folks liv, skriver Kristin Clemet .
AP170225 Det er igjen på tide med reform Kristin Clemet
DA170221 Hun var en veldig pliktoppfyllende, godt likt og hardt arbeidende politiker, sier Civita-leder og tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet .
VG170220 Tankene går til familien nå, sier tidligere Høyre-politiker og leder av tenketanken Civita Kristin Clemet .
VG170220 Syses regjering - Clemet som kommunalminister og Five som handels- og skipsfartsminister i regjeringen ( 1989-1990 ).
VG170220 - Hun ble landskjent da hun som modig Unge Høyre-leder stilte i partiutspørring sammen med Erling Norvik - og var fra da av et forbilde for mange andre unge kvinner i partiet, minnes Clemet .
BT170220 Som partileder var hun dessuten svært bredt orientert, sier Clemet .
BT170220 Privat utmerket Five seg med et godt humør, sier Clemet .
BT170220 Og i spann med Nordvik og Kåre Willoch hadde Høyre et lederteam som viste en veldig bredde, sier Kristin Clemet .
BT170220 Hun var en veldig pliktoppfyllende, godt likt og hardt arbeidende politiker, sier Clemet .
BT170220 Hun måtte være effektiv, for hun var jo en av de første som kombinerte rollene som topp-politiker og småbarnsmor, sier Clemet .
BT170220 Hun drev absolutt ikke med spill, men rett på sak på en fair måte, sier Clemet .
BT170220 Five var en politiker det var greit å være uenig med, fastslår Clemet .
BT170220 Civita-leder og tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet minnes Kaci Kullmann Five som en politiker det var greit å være uenig med, fordi hun var så redelig.
AA170220 Hun var en veldig pliktoppfyllende, godt likt og hardt arbeidende politiker, sier Civita-leder og tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet .
DB170216 Høyrepopulisme, nærmest hveser Kristin Clemet i Høyre og tenketanken Civita.
AP170216 Kristin Clemet : Kan det dukke opp en norsk Trump ?
VG170213 Gift med Kristin Clemet ( 59 ), leder av tenketanken Civita og mangeårig Høyre-politiker : Hun har blant annet vært utdannings- og forskningsminister og arbeids- og administrasjonsminister.
VG170213 Gift med Kristin Clemet ( 59 ), leder av tenketanken Civita og mangeårig Høyre-politiker : Hun har blant annet vært utdannings- og forskningsminister og arbeids- og administrasjonsminister.
AP170201 | Senterpartiets innvandringspolitikk Kristin Clemet
AP170131 januar tar Kristin Clemet et skritt tilbake i sin Trump-skvetting av Senterpartiet.
AP170128 | Populisme og den norske debatten Kristin Clemet
AP170128 Kristin Clemet er leder i tankesmien Civita FOTO : Stig B.Hansen ¶
AP170128 | Populisme og den norske debatten Kristin Clemet
AP170128 Kristin Clemet er leder i tankesmien Civita FOTO : Stig B.Hansen ¶
AP170124 Kristin Clemet går i bresjen og sauser meningsmotstandere av alle avskygninger sammen i det hun kaller populisme og « den norske trumpismen ».
AP170124 | Clemet bedriver « Trump-skvetting » Anne Beathe Tvinnereim ¶
AP170124 Clemet mener at « høyre- og venstrepopulister » alle er skeptiske til frihandel, EU, innvandring, sentralisering, islam og sanksjonene mot Russland.
AP170122 Kristin Clemet : Kan det dukke opp en norsk Trump ?
AP170121 Kristin Clemet
AP170121 Kristin Clemet
DN170118 Omskriver historien om Kunnskapsløftet Historien om skolereformen fra 2004 er en annen enn den Tone Tellevik Dahl forteller, skriver tidligere utdanningsminister Kristin Clemet . mer ¶
DB170118 I det aktuelle brevet til Solberg, Jensen og Clemet beskriver Breivik hvordan han eller folk fra det angivelige politiske partiet hans, Den nordiske stat ( NS ), i framtida skal ha korttidsdemonstrasjoner foran Stortinget i spesialbygd bil med pansrede glass, dersom kravene hans ikke innfris.
DB170118 Brevet, som er på 14 tettskrevne sider, er henvendt til Erna Solberg, Siv Jensen og Kristin Clemet i tenketanken Civita.
AP161204 Kristin Clemet , fersk utdanningsminister i 2001, uttalte i etterkant av PISA-resultatene at : « Dette er skuffende, nesten som å komme hjem fra et vinter-OL uten en eneste norsk medalje ».
AP161122 Også Civita-leder Kristin Clemet er kritisk til FrP-statsrådens stil.
AP161122 Kristin Clemet ( t.v. ) og Harald Stanghelle er blant dem som er kritiske til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs retorikk.
AP161122 På sin blogg skriver Civita-leder Kristin Clemet tirsdag at hun blir nedstemt av å lese kommentarene som er kommet inn på Listhaugs Facebook-side i etterkant av Joner-saken.
AP161122 På bloggen sin skriver Clemet at hun føler seg lurt av Facebook-kampanjen til Kristoffer Joner og NOAS.
AP161122 Også Civita-leder Kristin Clemet er kritisk til FrP-statsrådens stil.
AP161122 Kristin Clemet ( t.v. ) og Harald Stanghelle er blant dem som er kritiske til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs retorikk.
AP161122 Jeg synes ikke man skal karakterisere sine meningsmotstandere som et hylekor når man er statsråd, sier Clemet til Aftenposten.
AP161122 - Det er blitt en polarisert debatt som både Joner, Listhaug, NOAS og reklamebyrået har bidratt til, sier Clemet .
SA160628 - Vi har slått England, kjempers fødeland - Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clemet Attlee, Henry Cooper, Lady Diana.
AP160628 - Vi har slått England, kjempers fødeland - Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clemet Attlee, Henry Cooper, Lady Diana.
AP160503 BAKGRUNN : Leder for Cevita, Kristin Clemet om skattekrangelen : ¶
AP160422 Vi vil aldri bli enige om alt, men ser vi litt stort på det, har norske politikere vært flinke til å inngå forlik om skattesystemet, skape forutsigbarhet for skattyterne og etablere en miks av skatter og avgifter som er fornuftig, skriver Kristin Clemet .
AP160422 Norge har stort sett hatt et godt skattesystem siden skattereformen av 1992, skriver Kristin Clemet .
AP160422 Men vi ligger ganske godt an Kristin Clemet
AP160409 Jenny Clemet von Tetzschner.
AP160409 Datter av Kristin Clemet og stortingsrepresentant Michael von Tetzschner.
AP160409 : Kristian Tonning Riise, Stefan Heggelund, Henrik Asheim, Rikke Høistad Sjøberg, Gunn Cecilie Ringdal, Jenny Clemet von Tetzschner<b>, </b>Peder Weidemann Egseth og Peter Christian Frølich.