FV160224 Produktspesialist Sergio Casadiego i Statoil Fuel & Retail sier det i dag er fem-seks stasjoner som har HVO tilgjengelig for store lastebiler.
FV160224 Casadiego i Statoil sier de fraråder bruk at dette produktet på personbiler, hvis det ikke er godkjent av bilprodusent eller importør.
BT160224 Produktspesialist Sergio Casadiego i Statoil Fuel & Retail sier det i dag er fem-seks stasjoner som har HVO tilgjengelig for store lastebiler.
BT160224 Casadiego i Statoil sier de fraråder bruk at dette produktet på personbiler, hvis det ikke er godkjent av bilprodusent eller importør.