VG171123 Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe er ikke like entusiastisk.
AP171123 Det betyr at Eirik Jensen og Gjermund Cappelens ankesak vil gå for en jury, i og med at den er berammet til august neste år.
VG171030 Flere reaksjoner : Cappelens mor ikke fornøyd ¶
VG171023 Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, la ned påstand om ti års strafferabatt under sluttprosedyren i Oslo tingrett i mai.
VG171020 | Reagerer på « utlevering » av Gjermund Cappelens familie i ny bok ¶
VG171020 Selv forklarer Eggen at moren og andre av Cappelens nære familiemedlemmer inngår i kategorien « sentrale personer i Cappelens nettverk », og at de derfor er identifisert.
VG171020 Selv forklarer Eggen at moren og andre av Cappelens nære familiemedlemmer inngår i kategorien « sentrale personer i Cappelens nettverk », og at de derfor er identifisert.
VG171020 KRITISK : Forsvarer Benedict de Vibe ( bak ) reagerer sterkt på Torgrim Eggens nye bok, blant annet fordi han mener Gjermund Cappelens familie utleveres.
VG171020 I en e-post til VG skriver forlagssjef Anne Gaathaug at « kun sentrale personer i Gjermund Cappelens nettverk er navngitt, og Torgrim Eggen kommer ikke med påstander som ikke er dokumentert i retten ».
VG171020 I boken er blant andre Gjermund Cappelens mor navngitt og omtalt.
VG171020 Han er dessuten ikke enig i at omtalen av Cappelens mor er negativt ladet.
VG171020 Han bekrefter samtidig at han ikke på noe tidspunkt under arbeidet med boken har kontaktet Cappelens familie.
VG171020 Forsvarer Benedict De Vibe mener forfatter Torgrim Eggens omtale av Cappelens familiemedlemmer er ærekrenkende og helt uakseptabel.
VG171020 De Vibe sier han har snakket med flere av Cappelens nærmeste, som alle reagerer på omtalen.
VG171020 - Du mener omtalen av Cappelens mor er positiv ?
VG171020 - Det er helt hårreisende, mener Cappelens forsvarer Benedict De Vibe.
VG171020 Cappelens mor ikke kontaktet ¶
VG171020 Flere reaksjoner : Cappelens mor ikke fornøyd ¶
DB171020 november 2015 : Seks medlemmer av Cappelens hasjnettverk blir dømt til mellom 5 og 16 års fengsel.
DB171020 januar 2016 : Statsadvokaten tar ut tiltale mot Gjermund Cappelens sønn for heleri av 4,5 millioner kroner.
DB171019 Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe, sier følgende om det han har hørt fra boka.
DB171019 Eggen tar blant annet opp et møte de Vibe hadde på Riksadvokatens kontor like før Cappelens første avhør med Spesialenheten.
DB171019 - Vi ville ikke bidra på noe som helst i denne boka og har gitt klar beskjed om det, sier de Vibe, som også reagerer på at store deler av Cappelens familie blir navngitt med fullt navn.
DB171019 - Jeg ser ikke bort fra at han Jensen kan ha slengt med leppa under Cappelens forklaring, men jeg har ikke fått det med meg, sier han om de eneste ordene de to skal ha utvekslet.
VG171016 Oppbevaringssaken : Her er Cappelens medhjelpere ¶
VG171016 De andre tiltalte i denne saken har allerede fått sine dommer, mens straffeutmålingen for Cappelens del ble utsatt til etter at saken mot ham og Eirik Jensen var ferdig behandlet i Oslo tingrett.
VG171016 Cappelens mor til Oslo tingrett : Gjermund sa at Jensen beskyttet ham ¶
VG171016 Cappelens forsvarer Benedict de Vibe la ned påstand om at Cappelen skulle behandles på mildest mulige måte da han holdt sin prosedyre mandag formiddag.
AP171016 Cappelen : Som forventet ¶ Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, ba retten behandle tiltalte på mildeste måte, men mener det bør gis en særskilt dom og ikke en fellesstraff.
AP171015 Mandag skal partene møtes i retten for de siste prosedyrene, opplyser Cappelens advokat Benedict de Vibe til NTB.
AP171015 Fem medlemmer av Cappelens hasjnettverk ble dømt til strenge straffer for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj i tingretten, men fikk straffene redusert i lagmannsretten.
AA171015 Mandag skal partene møtes i retten for de siste prosedyrene, opplyser Cappelens advokat Benedict de Vibe til NTB.
AP171013 Det betyr at Eirik Jensen og Gjermund Cappelens ankesak vil gå for en jury, men bare dersom den blir berammet i løpet av 2018.
AP171004 Jensen har fastholdt at han ikke kjente til Cappelens narkotikavirksomhet, og at meldingsutvekslingen mellom ham og Cappelen dreide seg om sistnevntes Cappelens rolle som kilde for politimannen. | 30-åring siktet for drap på 52-åring i Skien ¶
AP171004 Jensen har fastholdt at han ikke kjente til Cappelens narkotikavirksomhet, og at meldingsutvekslingen mellom ham og Cappelen dreide seg om sistnevntes Cappelens rolle som kilde for politimannen. | 30-åring siktet for drap på 52-åring i Skien ¶
AP171004 Good » er Jensen, og at Jensen er innforstått med Cappelens kodespråk om innførsel av hasj.
VG171001 Et av punktene gjelder delen av dommen hvor retten mener at Jensen kjente til Cappelens hasjvirksomhet, noe Jensen selv avviser.
DB171001 Det at også han anker, vil ikke ha betydning for Jensens sak, mener Elden : ¶ - Cappelens anke har ingen betydning for oss.
VG170929 MØTTES I BILEN : Eirik Jensen ble filmet da han satte seg inn i Gjermund Cappelens bil i Grønlandsleiret i Oslo.
VG170929 MÅTTE HA CAPPELENS HJELP ¶
VG170929 I dommen heter det at retten ikke er i tvil om at « Spesialenhetens etterforskning av Jensen (... ) ikke hadde kommet i stand uten Cappelens forklaring.
VG170929 Han fortalte Spesialenheten at Jensen fikk betalt 500 kroner per kilo hasj av Cappelen og ga detaljerte opplysninger om Cappelens virksomhet, om barndomsvennen til Jensen, om samarbeidet mellom Cappelen og Jensen.
VG170928 Det har Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, tidligere bekreftet overfor VG.
VG170926 Har forklart seg om Jensen ( Det hadde ikke blitt noe dom mot Jensen uten Cappelens forklaring ).
VG170926 Han har ikke snakket særlig om andre i nettverket og deres roller ¶ Cappelens hasjimport og « hans delaktighet i korrupsjonshandlingen har vært systematisk, kynisk, utspekulert og pågått i mange år, og savner i sidestykke i norsk rettspraksis ».
VG170926 Etter en avtale mellom Asker og Bærum tingrett, påtalemyndigheten og Cappelens forsvarer, ble straffeutmålingen utsatt til Oslo tingretts behandling av innførselssaken - hvor Cappelen var tiltalt sammen med Jensen.
VG170926 Det spiller ifølge forarbeidene ingen rolle at Cappelens motiv for å forklare seg om Jensen var å få strafferabatt.
VG170926 Det bekrefter Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, overfor VG.
VG170926 Alt om saken : Slik var rettssaken ¶ Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, la ned påstand om ti års strafferabatt under sluttprosedyren i mai.
DB170926 Det bekrefter Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.
DA170926 Det bekrefter Gjermund Cappelens ( 50 ) forsvarer, advokat Benedict de Vibe, overfor VG.
AP170926 FOTO : Jan Tomas Espedal ¶ Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, bekrefter overfor VG at 50-åringen ønsker ny rettslig belysning av saken i lagmannsretten.
AA170926 Det bekrefter Gjermund Cappelens ( 50 ) forsvarer, advokat Benedict de Vibe, overfor avisa.
AA170926 Det bekrefter Gjermund Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, overfor VG.
AA170926 Den tidligere politimannen nekter kategorisk straffskyld og hevder Cappelens historie om at Jensen i en årrekke beskyttet hasjvirksomheten hans mot politiinngripen.
AP170925 At provokasjon og Gjermund Thorud ( Cappelens daværende navn ) var et tema da flydroppsaken var oppe i Eidsivating lagmannsrett, kommer klart frem i dommen fra oktober 1994.
DB170923 - Jeg tenkte av og til underveis at kanskje politiet ikke alltid var like interessert i at man skulle få klarlagt og belyst situasjonen i etaten over alle disse åra - at det er krefter i politiet som ikke er like opptatt av at retten og folket skal få vite alt, fortsetter Cappelens advokat.
DB170921 Han beskriver oppgaven slik : - Jeg er Cappelens talerør, og min oppgave i retten er å få dommerne til å tro at han snakker sant.
DB170921 FORSVARER : Advokat Benedict de Vibe er Gjermund Cappelens forsvarer.
VG170920 Tingretten mente også at Jensen aktivt hadde medvirket til å styrke Cappelens hasjvirksomhet.
VG170920 Spesielt trakk han fram at retten kom til at Jensen visste om Cappelens hasjvirksomhet.
VG170920 Oslo tingrett mener en rekke av tekstmeldingene som etterforskerne har funnet på Gjermund Cappelens gamle mobiltelefoner, viser at Jensen ble holdt informert om narkotikatransportene.
DB170920 Retten vil granske hvorvidt Cappelens forklaring styrkes av øvrige bevis, sa tingrettsdommer Sven Olav Solberg i retten i går.
DB170920 I Oslo tingrett hadde aktoratet god hjelp av Gjermund Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, sier Elden.
AP170920 Tiden i varetekt går selvsagt til fradrag på Cappelens straff.
AP170920 I dommen fremgår det at Cappelens forbrytelser i utgangspunktet ville gitt 21 års fengsel.
DB170919 Retten er enig med aktor i at Cappelens betaling viser at det ikke foreligger noe ordinært kilde-politiforhold », heter det i dommen.
AA170919 oktober skal det fastsettes dom i den såkalte oppbevaringssaken, der fem medlemmer av Cappelens nettverk er dømt til strenge straffer, melder NRK.
VG170918 Retten har trodd på narkosmugleren Gjermund Cappelens forklaring.
VG170918 Hovedløgnen var åpenbar for de fleste, den med at Jensen hele tiden forsøkte å benekte kjennskap til Cappelens narkotikavirksomhet.
VG170918 For selv om nyrekrutterte politimenn ble kjørt forbi Cappelens hus og fortalt at « her bor storsmugleren », fikk han fortsette bisnissen.
VG170918 Det ble starten på Cappelens fall.
VG170918 Av 100 av Cappelens gigantiske hasjlaster inn til Norge, ble kun tre stoppet.
VG170918 Påtalemyndigheten mener han må domfelles for grov korrupsjon, medvirkning til Gjermund Cappelens hasjvirksomhet og brudd på våpenloven.
VG170918 Påtalemyndigheten mener Eirik Jensen var Gjermund Cappelens sikkerhet og støtte i hasjvirksomheten.
VG170918 Pengene fikk Jensen ifølge tiltalen for å styrke Cappelens virksomhet og bidra til å redusere risikoen for at Cappelen skulle bli tatt.
VG170918 Ifølge Spesialenheten betyr tekstmeldingene følgende : ¶ * 1 At politiets ressurser er opptatte med andre gjøremål ¶ * 1 At det ikke er spaning eller aksjoner mot Cappelen ¶ * 1 Eller at det på tidspunkt for innførsler ikke er aksjoner på gang eller aksjoner som kan knyttes til Cappelens virksomhet.
VG170918 - Eirik Jensen var Cappelens sikkerhet og støtte mot ikke å bli tatt for innførslene, sa Schilling under prosedyren.
VG170918 mai med å stille disse fire spørsmålene, som hun sa er de avgjørende spørsmålene dommerne må svare på : ¶ * 1 Har Cappelen drevet med omfattende innførsler av narkotika fra 2004 til 2013 ? * 1 Har Eirik Jensen kjent til dette ? * 1 Har Eirik Jensen opptrådt slik at han styrket Cappelens forsett ( vilje, journ.anm. ) til å innføre narkotika ? * 1 Har Eirik Jense
VG170918 - Cappelens sikkerhet ¶
VG170918 Som nevnt overfor må Cappelens virksomhet anses som et sammenhengende straffbart forhold, sa Heger.
VG170918 Reagerer på at Jensen ikke fengsles ¶ Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sier til VG at hans klient ikke er fornøyd med seks års strafferabatt, og at han ønsker betenkningstid før en eventuell anke.
VG170918 Jensens forklaring ble plukket fra hverandre, bit for bit - og etter første pause sa dommer Heger at retten anser det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen, forsettelig og systematisk, har medvirket til Cappelens sammenhengende import av en meget betydelig mengde hasj.
VG170918 Oslo tingrett mener en rekke av tekstmeldingene, som etterforskerne har funnet på Gjermund Cappelens gamle mobiltelefoner, viser at Jensen ble holdt informert om narkotikatransportene.
VG170918 Konklusjon : Retten mener Cappelens rolle i oppussingen av Jensens bad er korrupsjon - og at det klart faller utenfor forsvarlig, adekvat og godt kilde- og politiarbeid.
VG170918 Jensen har forklart at han skulle betale Cappelens danske håndverker 120.000 kroner, men at vedkommende « forsvant ».
VG170918 Det er også funnet en falsk kvittering med fingeravtrykk fra Gjermund Cappelen og den såkalte « rørleggeren » - en av medlemmene i Cappelens hasjliga.
VG170918 Jensen mener politiet og påtalemyndigheten ikke har ettergått Cappelens forklaring for å få fakta på bordet.
VG170918 Han påstår at politiet og påtalemyndigheten har slukt Cappelens forklaring rått.
VG170918 Elden hevdet i prosedyren i mai at påstanden om at Jensen var Cappelens sikkerhetsnett ikke har hold i virkeligheten.
VG170918 mai, da Elden holdt prosedyre, sa han at Gjermund Cappelens fremstilling av saken er et eventyr, og at Cappelens forklaring burde ha startet med « det var en gang, slik eventyr gjør ».
VG170918 mai, da Elden holdt prosedyre, sa han at Gjermund Cappelens fremstilling av saken er et eventyr, og at Cappelens forklaring burde ha startet med « det var en gang, slik eventyr gjør ».
DN170918 Advokaten mener det er åpenbare svakheter med tingrettens vektlegging av de mange opplysningene som ble lagt fram i retten og sier også det er lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DN170918 Retten mener også at Jensen ønsket å holde det skjult at badet ble pusset opp av Cappelens kontakter i hasjnettverket.
DN170918 Det var også personer i Cappelens hasjnettverk som sto for oppussingen.
DN170918 Ekspolitimann Eirik Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport, konkluderer retten.
DN170918 - Det avgjørende for skyldspørsmålet er at Jensen ved sin støtte og bistand har gitt inntrykk av at Cappelens hasjinnførsel er beskyttet, sier han.
DN170918 Jensen har også uttalt at han ikke kjente til Cappelens hasjvirksomhet fordi Asker og Bærum politikammer ikke informerte Oslo-politiet om mistankene mot Cappelen.
DN170918 Påtalemyndigheten mener over 1.500 tekstmeldinger og eposter og annen kommunikasjon, et overforbruk på 1,67 millioner kroner, oppussingen av et bad hjemme hos Jensen og ikke minst Cappelens forklaring til sammen beviser at de to samarbeidet.
DN170918 Gjermund Cappelens sønn heleritiltalt ¶
DB170918 Samtidig mener han det er manipulering fra Cappelen, at han ikke kjente til Cappelens hasjimport og at han aldri har mottatt en krone fra hasjbaronen.
DB170918 Retten vil granske hvorvidt Cappelens forklaring styrkes av øvrige bevis, sier tingrettsdommer Sven Olav Solberg.
DB170918 Retten mener dette underbygger Cappelens forklaring om at han importerte mye hasj.
DB170918 Retten mener det understøttes av Cappelens enorme overforbruk, og at dette må ha kommet fra ulovlige kilder.
DB170918 Retten har vurdert følgende Cappelens forklaring, kommunikasjon med Jensen, narkotikabeslag på Svinesund, i Sverige, i Sørkedalsveien i Oslo, hasjregnskapet hans, ransaking hos Cappelen, Cappelens pengeforbruk og reisevirksomhet, tidligere domfellelser, etterretningsrapporter fra 1997 til i dag, domfellelser i påstått nettverk og vitneforklaringer.
DB170918 Retten har vurdert følgende Cappelens forklaring, kommunikasjon med Jensen, narkotikabeslag på Svinesund, i Sverige, i Sørkedalsveien i Oslo, hasjregnskapet hans, ransaking hos Cappelen, Cappelens pengeforbruk og reisevirksomhet, tidligere domfellelser, etterretningsrapporter fra 1997 til i dag, domfellelser i påstått nettver
DB170918 Mye av straffesaken har dreid seg om nettopp Cappelens forklaring, som var det som satte i gang hele saken.
DB170918 I RETTEN : Gjermund Cappelens forklaring ble gjennomgått av retten.
DB170918 Han sier at retten har tatt en vurdering på om Cappelens forklaring støttes av andre bevis.
DB170918 ( Dagbladet ) : Eirik Jensens forsvarere mener hasjbaronen Gjermund Cappelens forklaring i retten er rent oppspinn.
DB170918 Cappelens mange reiser til Nederland, og hans omfattende kontakt med hasjligaen og kodespråket de brukte.
DB170918 Samtidig mener de Eirik Jensens forklaring ikke er troverdig, og at det er helt usannsynlig at Jensen ikke visste om Cappelens hasjvirksomhet, slik han selv har forklart.
DB170918 Retten mener Jensen sannsynlig er kjent med at arbeidet på et bad på gården hans på Romerike ble utført av en rørlegger som er en av Cappelens nærmeste medarbeidere og som er dømt til elleve års fengsel som medlem av hasjligaen.
DB170918 Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at forholdet mellom Cappelen og Jensen aldri har vært et normalt kildeforhold, men at Jensen har sett mellom fingrene på Cappelens hasjvirksomhet.
DB170918 Retten finner det bevist at Jensen forsettlig og systematisk har medvirket til hasjbaronen Cappelens hasjimport.
DB170918 Ifølge politimannen har denne kontakten dreid seg om Cappelens rolle som informant og kilde for politiet.
DB170918 I dommen heter det også at han har gitt råd og oppmuntret Cappelen, og dermed aktivt styrket Cappelens forsett.
DB170918 Bildet som røpet Cappelens kontakt med Jensen Dagbladet Pluss ¶
DB170918 Samtidig mener han det er manipulering fra Cappelen, at han ikke kjente til Cappelens hasjimport og at han aldri har mottatt en krone fra hasjbaronen.
DB170918 Samtidig mener de Eirik Jensens forklaring ikke er troverdig, og at det er helt usannsynlig at Jensen ikke visste om Cappelens hasjvirksomhet, slik han selv har forklart.
DB170918 Les mer om Cappelens forklaring her.
DB170918 Ifølge Heger omhandlet forhandlingene bak lukkede dører blant annet Cappelens informantvirksomhet og Jensens håndtering av Cappelens informasjon.
DB170918 Ifølge Heger omhandlet forhandlingene bak lukkede dører blant annet Cappelens informantvirksomhet og Jensens håndtering av Cappelens informasjon.
DB170918 Dommen understreker at store deler av tiltalen bygger på Cappelens forklaring.
DB170918 De mener den tidligere politimannen har bidratt til informasjon som var nyttig for Cappelens innførselsvirksomhet.
DB170918 Cappelens forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Mallin ankom salen like etter klokka 09.
DB170918 På selvstendig grunnlag er den verdiløs, men vi mener de har gitt Cappelens forklaring for mye vekt når den er støttebevis.
DB170918 Han er skeptisk til tingrettens definisjon av passiv medvirkning, og mener den da bør ramme alle politifolk som har vitnet i tingretten og sagt de visste om Cappelens virksomhet uten å stoppe ham.
DB170918 - Retten har ikke lagt vekt på Cappelens forklaring.
DB170918 Retten mener Jensen sannsynlig er kjent med at arbeidet på et bad på gården hans på Romerike ble utført av en rørlegger som er en av Cappelens nærmeste medarbeidere og som er dømt til elleve års fengsel som medlem av hasjligaen.
DB170918 Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen forsettelig og systematisk medvirket til Cappelens hasjimport.
DB170918 Nå vurderer han om Jensen har vært aktiv medvirkende i Cappelens hasjimport.
DB170918 Jensen overtok en kilde i et kriminelt miljø rundt år 2000, og vedkommende hadde detaljert informasjon om Cappelens påståtte virksomhet, oppsummerer dommeren.
DB170918 Heger slår fast at en del av Jensens forklaring om manglende kunnskap om Cappelens virksomhet ikke er troverdig.
DB170918 Dommeren viser videre til at Cappelens mor i retten har sagt at hun oppfattet Jensen som en beskyttende faktor for hennes sønn.
DB170918 Der kom det fram mange og detaljerte opplysninger om Cappelens narkotikainnførsler.
DB170918 - Retten finner det bevist utover enhver rimelig vil at at forholdet mellom Cappelen og Jensen aldri har vært et normalt kildeforhold, men at Jensen har sett mellom fingrene på Cappelens hasjvirksomhet.
DB170918 ) På denne måten har Jensens aktivt styrket Cappelens forsett, leser Heger.
DB170918 Cappelens innførsel må regnes som én sammenhengende forbrytelse.
DB170918 Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, tror en årsak til formatet kan være at dommeren vil unngå oppstyr.
DB170918 Det samme gjorde Cappelens forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Mallin og statsadvokat Lars Erik Alfheim.
DB170918 Cirka fire års strafferabatt bør være passende for Cappelens tilståelse, heter det i dommen.
DB170918 - Spesialenhetens etterforskning hadde ikke kommet i stand uten Cappelens forklaring, sier Solberg.
DB170918 - Forskjellsbehandling ¶ Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, reagerer.
DB170918 Nye politifolk har blitt tatt med på sightseeing til huset hans, men verken politi eller skattemyndigheter har klart å stoppe Cappelens virksomhet.
DB170918 Medtiltalte Gjermund Cappelens forbrytelser kvalifiserer etter dommernes mening til like streng straff.
DB170918 Både dommen av Jensen og Cappelens strafferabatt er grundig begrunnet i en rettspraksis der narkotikastraffene har løpt løpsk sammenliknet med annen kriminalitet.
DA170918 Cappelens sønn ( 29 ) ble dømt til halvannet års fengsel for heleri i samme sak.
DA170918 Både Elden og medforsvarer Arild Holden mener det er åpenbare svakheter ved dommen, blant annet at retten har lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring ¶
DA170918 Advokaten mener det er åpenbare svakheter med tingrettens vektlegging av de mange opplysningene som ble lagt fram i retten og sier også det er lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring.
DA170918 - Retten er ikke i tvil om at Spesialenheten ikke ville være i stand til å innlede etterforskning mot Jensen uten Cappelens forklaring, går det fram av dommen.
DA170918 Han er likevel skuffet forteller Cappelens advokat Benedict de Vibe.
DA170918 Gjermund Cappelen hadde forventet en lavere straff enn 15 år, forteller Cappelens advokat Benedict de Vibe.
AP170918 I dommen slår retten fast at Jensen var klar over Cappelens omfattende hasjsmugling, og at han hadde en plikt til å gripe inn.
AP170918 Dommerne leste fra den delen av dommen som omhandler de mange hundre SMS-ene mellom de to tiltalte, blant annet kommunikasjonen etter innbruddet i Cappelens hasjlager.
AP170918 Dommen gjenga også Cappelens uttalelser i retten om at Eirik Jensen stadig maste om mer penger.
AP170918 - Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Cappelens importvirksomhet.
AP170918 - Allerede ved Jensens kunnskap om Cappelens hasjimport, har Jensen trådt inn i sirkelen av straffbar medvirkning.
AP170918 I dommen slår retten fast at Jensen var klar over Cappelens omfattende hasjsmugling, og at han hadde en plikt til å gripe inn.
AP170918 Dommerne leste fra den delen av dommen som omhandler de mange hundre SMS-ene mellom de to tiltalte, blant annet kommunikasjonen etter innbruddet i Cappelens hasjlager.
AP170918 Dommen gjenga også Cappelens uttalelser i retten om at Eirik Jensen stadig maste om mer penger.
AP170918 - Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Cappelens importvirksomhet.
AP170918 - Allerede ved Jensens kunnskap om Cappelens hasjimport, har Jensen trådt inn i sirkelen av straffbar medvirkning.
AP170918 Tvert imot må hans medvirkning anses som en sentral og viktig del av Cappelens hasjvirksomhet.
AP170918 Om Cappelen : Det er ubestridt at Cappelens hasjvirksomhet har hatt en omsetning i hele tiltaleperioden på godt over en milliard kroner.
AP170918 Jensen har gjennom sin medvirkning ikke bare aktivt styrket Cappelens forsett, men også engasjert seg i Cappelens kriminelle virksomhet.
AP170918 Jensen har gjennom sin medvirkning ikke bare aktivt styrket Cappelens forsett, men også engasjert seg i Cappelens kriminelle virksomhet.
AP170918 Gjermund Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, hevdet i sin prosedyre i retten at det straffbare forholdet mellom Cappelen og Jensen burde ha vært stanset på et langt tidligere tidspunkt.
AP170918 Helt detaljert har Oslo tingrett gått gjennom kontakten mellom Cappelen, Jensen og Cappelens nettverk - og mener at det er et typisk mønster før, under og etter leveranse av hasj. 4.
AP170918 « Jensen har gjennom sin medvirkning ikke bare aktivt styrket Cappelens forsett, men også̊ engasjert seg i Cappelens kriminelle virksomhet.
AP170918 « Jensen har gjennom sin medvirkning ikke bare aktivt styrket Cappelens forsett, men også̊ engasjert seg i Cappelens kriminelle virksomhet.
AP170918 Tvert imot må hans medvirkning anses som en sentral og viktig del av Cappelens virksomhet.
AP170918 Tingretten bemerker blant annet at Jensens medvirkning til Gjermund Cappelens mangeårige import av hasj ikke kan betegnes som perifer eller beskjeden.
AP170918 Politimannen styrket ikke bare Cappelens forsett gjennom aktiv medvirkning.
AP170918 Han engasjerte seg aktivt i Cappelens kriminelle virksomhet ved å holde seg orientert om aktuelle innførsler - og i den forbindelse gitt hasjbaronen beroligende informasjon og råd.
AA170918 | Retten finner bevist at Jensen kjente til Cappelens hasjsmugling ¶
AA170918 - Retten mener det er hevet over enhver tvil at Jensen var godt kjent med Cappelens virksomhet, leste tingrettsdommer Kim Heger.
AA170918 Retten viser også til at Cappelens forklaring understøttes av andre forhold.
AA170918 Påtalemyndigheten mener over 1.500 tekstmeldinger og eposter og annen kommunikasjon, et overforbruk på 1,67 millioner kroner, oppussingen av et bad hjemme hos Jensen og ikke minst Cappelens forklaring til sammen beviser at de to samarbeidet.
AA170918 Advokaten mener det er åpenbare svakheter med tingrettens vektlegging av de mange opplysningene som ble lagt fram i retten og sier også det er lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring.
AA170918 Advokaten mener det er åpenbare svakheter med tingrettens vektlegging av de mange opplysningene som ble lagt fram i retten og sier også det er lagt altfor mye vekt på Gjermund Cappelens forklaring ¶
AA170918 - Retten er ikke i tvil om at Spesialenheten ikke ville være i stand til å innlede etterforskning mot Jensen uten Cappelens forklaring, går det fram av dommen.
AA170918 Ekspolitimann Eirik Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport, konkluderer retten.
AA170918 - Det avgjørende for skyldspørsmålet er at Jensen ved sin støtte og bistand har gitt inntrykk av at Cappelens hasjinnførsel er beskyttet, sa han.
AA170918 Ekspolitimann Eirik Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport, konkluderer retten.
AA170918 - Det avgjørende for skyldspørsmålet er at Jensen ved sin støtte og bistand har gitt inntrykk av at Cappelens hasjinnførsel er beskyttet, sier han.
AA170918 Retten mener også at Jensen ønsket å holde det skjult at badet ble pusset opp av Cappelens kontakter i hasjnettverket.
AA170918 Det var også personer i Cappelens hasjnettverk som sto for oppussingen.
AA170918 | Dommer : - Jensen kjente til Cappelens hasjimport ¶
AA170918 Jensen har også uttalt at han ikke kjente til Cappelens hasjvirksomhet fordi Asker og Bærum politikammer ikke informerte Oslo-politiet om mistankene mot Cappelen.
AA170918 - Retten mener det er hevet over enhver tvil at Jensen var godt kjent med Cappelens virksomhet, sier tingrettsdommer Kim Heger.
AA170918 | Dommer : - Jensen bidro aktivt til Cappelens hasjimport ¶
AA170918 Det er bevist utover enhver rimelig tvil at Eirik Jensen aktivt har styrket Gjermund Cappelens forsett om hasjimport, mener Oslo tingrett.
AA170918 - Retten sitter igjen med et bilde av en aktiv medvirkning av Cappelens hasjimport, konkluderte dommer Kim Heger i Oslo tingrett mandag.
AA170918 Ekspolitimann Eirik Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Gjermund Cappelens hasjimport, konkluderer retten.
AA170918 - Det avgjørende for skyldspørsmålet er at Jensen ved sin støtte og bistand har gitt inntrykk av at Cappelens hasjinnførsel er beskyttet, sa han.
VG170917 Lagmannsretten : Cappelens forklaring er troverdig ¶
VG170917 Jensen-forsvaret betegner Cappelens forklaring som et « eventyr ».
VG170917 Han mener Cappelens forklaring har ett klart motiv : strafferabatt.
VG170917 Det ble avvist av lagmannsretten at man ikke kunne feste lit til Cappelens forklaring fordi den var motivert av strafferabatt.
VG170917 Bevisene mot Jensen er Cappelens forklaring, tekstmeldinger, en pengeoverlevering, en analyse av privatøkonomien og oppussingen av et baderom.
VG170917 Cappelens forsvarere sier det ville være umulig å fortelle om hasjvirksomheten, uten å fortelle om Jensen.
DB170917 SPENT : Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe ( t.v. ).
DB170917 Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, tror en årsak til formatet kan være at dommeren vil unngå oppstyr.
DB170917 De mener den tidligere politimannen har bidratt til informasjon som var nyttig for Cappelens innførselsvirksomhet.
AP170917 Hvor troverdig er Gjermund Cappelens forklaring ?
VG170916 Hva er de håndfaste bevisene, utenom Cappelens forklaring ? sa Jensen da.
VG170909 Forsvaret : Derfor skal Jensen frikjennes ¶ Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, sier til VG i dag at Cappelen sikkert gleder seg til den dagen er over.
DB170712 Spesialenheten mener Jensen har bidratt med informasjon som var nyttig for hasjbaronen Gjermund Cappelens innførselsvirksomhet, og har dermed tiltalt ham for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og for å ha mottatt minst 2,1 millioner kroner for det.
DB170616 I hylla følgende utgivelser : Cappelens Leksikon, ett bind ( 1939 ), noen bygdebøker, en ganske tjukk trykksak om hvordan føre regnskap, signert Leif Hamre « Otter tre to kaller » ( 1957 ), Attilio Gatti « Det svarteste Afrika » ( 1950 ), Harald Sandvik « Norsk SKI-instruksjon » ( 1956 ), signert 21/1 1952, Hjalmar Andersen « Har
DA170531 Claire-Louise Bennett deltar på Litteraturfestivalen i Lillehammer onsdag og torsdag, og på et arrangement i Cappelens Forslag fredag.
DB170525 Hvor er validitetssjekken av Cappelens påstander før man starter ? ».
DB170525 Elden kalte medtiltalte Gjermund Cappelens forklaring « et eventyr » og beskrev den såkalte hasjbaronen som kynisk, pengedreven og uten empati.
AA170525 Hvor er validitetssjekken av Cappelens påstander før man starter ? ».
AA170525 Elden kalte medtiltalte Gjermund Cappelens forklaring « et eventyr » og beskrev den såkalte hasjbaronen som kynisk, pengedreven og uten empati.
DB170524 Da er det bare Cappelens forklaring igjen ¶
VG170523 « SLUKTE CAPPELEN RÅTT » : Eirik Jensens forsvarer Arild Holden om påtalemyndighetenes mottakelse av Gjermund Cappelens forklaring.
VG170523 « EVENTYRHISTORIE » : Forsvarer John Christian Elden snakket i sin prosedyre om Cappelens behov for å dikte opp en cover-historie for å dekke over at han var Eirik Jensens informant.
VG170523 Her er Cappelens medhjelpere : Lagmannsretten tror på Cappelen ¶
VG170523 Det viktigste er Cappelens manglende troverdighet.
VG170523 Cappelens løgner er Elden og Holdens aller viktigste verdi.
VG170523 Holden mener det ikke rimer med at kommunikasjonen dreier seg om at Jensen medvirker til Cappelens hasjsmugling.
VG170523 Forsvaret mener de har slukt Cappelens forklaring rått, uten å stille viktige spørsmål.
VG170523 Dette var Cappelens siste planlagte innførsel før han ble pågrepet noen dager senere.
VG170523 Advokat John Christian Elden startet prosedyren med å argumentere for at påtalemyndighetens bevis ikke holder for å domfelle Eirik Jensen for medvirkning til Cappelens hasjinnførsler, ei heller for grov korrupsjon for å ha vært Cappelens « sikkerhetsnett » og mottatt betaling for dette.
VG170523 Advokat John Christian Elden startet prosedyren med å argumentere for at påtalemyndighetens bevis ikke holder for å domfelle Eirik Jensen for medvirkning til Cappelens hasjinnførsler, ei heller for grov korrupsjon for å ha vært Cappelens « sikkerhetsnett » og mottatt betaling for dette.
VG170523 desember 2013 fingerte politiet et innbrudd i et av Cappelens hasjlagre.
VG170523 Spesialenheten og statsadvokat Alfheim viser derimot til at Cappelens forklaring i den såkalte oppbevaringssaken, har vist seg å stemme med annen etterforskning, og Spesialenheten mener at den også har gjort det i saken mot Jensen.
VG170523 Jensen-forsvaret, ved Elden og Arild Holden, mener bevisene ikke holder for å dømme eks-politileder Jensen for medvirkning til Cappelens hasjinnførsler over 10 år og heller ikke for grov korrupsjon.
VG170523 Her er Cappelens medhjelpere : Lagmannsretten tror på Cappelen ¶
VG170523 Forsvaret mener at Cappelens forklaring om at Jensen lekket politiinformasjon til Cappelen, som var nyttig for hans hasjinnførselsvirksomhet, ikke er troverdig.
VG170523 Elden svarte med å vise til helerisaken mot Cappelens sønn, hvor tingretten falt ned på at Cappelens forklaring har liten bevisverdi.
VG170523 Elden svarte med å vise til helerisaken mot Cappelens sønn, hvor tingretten falt ned på at Cappelens forklaring har liten bevisverdi.
VG170523 Elden starter med å si at Cappelens fremstilling av saken er et eventyr, og at Cappelens forklaring burde ha startet med « det var en gang, slik eventyr gjør ».
VG170523 Elden starter med å si at Cappelens fremstilling av saken er et eventyr, og at Cappelens forklaring burde ha startet med « det var en gang, slik eventyr gjør ».
VG170523 Elden hevder at påstanden om at Eirik Jensen var Gjermund Cappelens sikkerhetsnett ikke har hold i virkeligheten, særlig fordi Cappelen først forklarte at Jensen kunne styre ressursene på grenseoverganger, for å så gå tilbake på denne påstanden.
VG170523 Eirik Jensens forsvarere mener retten ikke må legge Gjermund Cappelens forklaring til grunn for domfellelse.
DB170523 Forsvareren har allerede beskrevet hele Cappelens forklaring som et eventyr, og antydet at de vil påstå null dager straff for Jensen.
DB170523 Holden retter fokus over på Cappelens hukommelse.
DB170523 - Tema her i retten er Cappelens tolkninger, ikke hvem som helst sine tolkninger.
DB170523 Statsadvokat Lars Erik Alfheim mener Cappelens forklaring er troverdig.
DB170523 Man har en spekulasjonsspaning - der Jensen forlater Cappelens bil med noe hvitt i hånden etterpå.
DB170523 Elden har før i dag beskrevet Cappelens forklaring som et eventyr.
DB170523 Vil ha Cappelens straff halvert : - Den påstanden som er nedlagt mener jeg er en hån mot norsk politi ¶
AP170523 Slik er det også med Cappelens eventyr, det er noe rart innenfor en ramme man kjenner seg igjen i, åpnet Elden.
AP170523 Mens Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mandag trakk paralleller til Margrethe Munthe og hennes « Sladrehank skal selv ha bank », tok John Christian Elden tirsdag morgen utgangspunkt i eventyret om Rødhette og ulven.
AP170523 Holden mener at påtalemyndigheten sluker Cappelens påstander rått.
AP170523 De gjorde sitt beste for å de knuse Gjermund Cappelens troverdighet.
AP170523 Da sitter man kun med Cappelens forklaringer.
AP170523 - Det som legges frem, er jo Cappelens tolkninger, sier Holden.
AA170523 Elden innledet sin prosedyre med ordene « det var en gang » og omtalte Cappelens forklaring om at Jensen var hans politimann på innsiden, som et eventyr.
AA170523 Blant annet gikk han gjennom Cappelens forklaring der han selv har beskrevet ting han har forklart seg detaljert om, som « tull og tøys » og fri fantasi, og framholdt at Cappelen har innrømmet løgn i det første avhøret med politiet.
AA170523 At Spesialenheten så bygger tiltalen på Cappelens tolkninger, er svært betenkelig, mener han.
VG170522 KREVER STRAFFERABATT : Gjermund Cappelens forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling ( til høyre ) holdt sin prosedyre mandag.
VG170522 Cappelens rabatt : Påtalemyndighetens fire punkter ¶
VG170522 Cappelens forsvarere mener han tilsto nærmest straks, mens aktoratet mener tilståelsen satt lenger inne.
VG170522 Cappelens forsvarere er uenige : - De var samarbeidspartnere.
VG170522 Spesialenheten har fortalt dette, og store deler av bevisførselen stammer fra Cappelens forklaring, sier hun.
VG170522 She's 71 🙌 ¶ - billy eichner ( @billyeichner )22.05.17, 04:41 ¶ | Cappelens forsvarer gir Politi-Norge slakt : - De må bære en stor del av ansvaret ¶
VG170522 Malling anfører at Cappelens tilståelse har hatt en prosessøkonomisk betydning - noe dommer Kim Heger har stilt spørsmål ved tidligere.
VG170522 Jeg oppfatter tysting som at man forteller noe som egentlig er sant, men som ikke er noe ålreit, sier de Vibe om Cappelens forklaring om det påståtte hasjsamarbeidet mellom ham selv og eks-politilederen Eirik Jensen.
VG170522 Han viser til at Jensen selv har karakterisert Cappelens som en « elefanthjerne ».
VG170522 Diktet, av Margrethe Munthe, blir lest opp av Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, under hans prosedyre.
VG170522 Cappelens rabatt : Påtalemyndighetens fire punkter ¶
VG170522 - Cappelens forklaring har vært utgangspunktet for politiets etterforskning.
DB170522 Men på grunn av denne nærmest bataljen mellom disse to og spørsmålet om troverdighet, vil jeg komme inn på momenter som styrker Cappelens sak.
DB170522 Det sier hasjbaron Gjermund Cappelens advokat Benedict de Vibe i sluttprosedyren i Oslo tingrett i dag - på den nest siste og 67. dagen av rettssaken mot Cappelen og politimannen Eirik Jensen.
DB170522 De Vibe mener retten har fått et godt innblikk i Cappelen og Cappelens liv.
DB170522 ¶ PROSEDYRE : I dag er det Gjermund Cappelens forsvarere som holder prosedyre i rettssaken mot Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen..
DB170522 ¶ KREVER STRAFFEREDUKSJON : Gjermund Cappelens forsvarere mener hans samarbeid med politiet og tilståelse bør gi ham redusert straff.
DB170522 Hennes far og Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sa de legger til grunn at det ikke hadde vært tatt ut tiltale mot Jensen om det ikke var for Cappelens forklaring.
DB170522 Hennes far og Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sa de legger til grunn at det ikke hadde vært tatt ut tiltale mot Jensen om det ikke var for Cappelens forklaring.
DB170522 Det har vært vidløftige påstander fra Jensens side, som har hevdet Cappelens var Norges beste informant, sier hun ¶
DB170522 Det er sannsynlig at Cappelens familie må beskyttes - og det vil vedvare over tid, sier Benedict de Vibe.
DB170522 Det er et alvorlig signal, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe i sin prosedyre i Oslo tingrett i dag.
DB170522 De Vibe Malling sikter også til at Cappelens tilståelse har hatt prosessøkonomisk betydning.
DB170522 - Utgangspunktet for straffen til Gjermund Cappelen er 21 år, der er vi enig med statsadvokaten, sa Cappelens medforsvarer Kaja de Vibe Malling, som gikk gjennom relevant rettspraksis i dag.
DB170522 - Jeg nedlegger en påstand for Cappelen om at han anses på den mildeste måte av retten, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe i Oslo tingrett.
DB170522 - Gjermund Cappelens forklaring er utgangspunkt for Spesialenhetens etterforskning av Eirik Jensen.
DB170522 Cappelens forsvarer Benedict de Vibe t.v i retten.
AP170522 Vi vet også at mange politifolk må ha visst om Cappelens virksomhet, sa de Vibe.
AP170522 Mange vitner har helt konkret sagt at Cappelen drev med innførsel og at Jensens jobb var å beskytte denne så Cappelens folk ikke ble tatt.
AP170522 | Cappelens forsvarere : - Krever halv straff ¶
AA170522 Hun bestrider også aktors påstand om at Cappelens forklaring har kommet gradvis.
AA170522 - Hvordan står dette mot en person som nekter å forklare seg og som flere ganger har endret forklaring, spurte de Vibe og siktet til Cappelens medtiltalte Eirik Jensen.
AA170522 - Cappelens forklaring har jo vært utgangspunktet for politiets etterforskning.
AA170522 | Forsvarer vil ha Cappelens straff halvert ¶
AA170522 I retten framholdt Cappelens forsvarere at det er hans forklaring som er utgangspunktet for hele saken.
AA170522 Cappelens tilståelse har dermed i realiteten ført til strengere straff, hevder advokaten.
AA170522 ( ©NTB ) ¶ | Cappelens forsvarere : En hån mot Politi-Norge ¶
VG170519 - Så enkel mener vi vurderingen av skyldspørsmålet er : Det kan ikke være noe annen forklaring enn at Jensen er Cappelens medsammensvorne, sa aktor Kristine Schilling mot slutten av sin prosedyre i tingretten fredag.
VG170519 Spesialenheten mener det følgende besvier at Jensen må ha visst om Cappelens hasjvirksomhet : ¶ 1.
VG170519 NEKTER SKYLD : Eirik Jensen nekter for å ha vært korrupt og for å ha medvirket til Gjermund Cappelens innførsler.
VG170519 Har Eirik Jensen opptrådt slik at han styrket Cappelens forsett ( vilje, journ. anm. ) ?
VG170519 Eller at det på tidspunkt for innførsler ikke er aksjoner på gang eller aksjoner som kan knyttes til Cappelens virksomhet.
VG170519 Aktor Kristine Schilling mener Cappelens betaling av baderommet også har en annen side, som rammer Jensens eks-samboer.
VG170519 - Informantsamarbeidet utviklet seg til et samarbeid om Cappelens virksomhet.
VG170519 - Eirik Jensen var Cappelens sikkerhet og støtte mot ikke å bli tatt for innførslene, sier hun.
VG170519 - Eirik Jensen var Cappelens sikkerhet og støtte mot ikke å bli tatt for innførslene, sier Kristine Schilling i Spesialenheten i sin prosedyre mot eks-politilederen Jensen.
VG170519 Spesialenheten mener Jensen må dømmes for medvirkning til Cappelens hasjinnførsler fra 2004 til 2013.
VG170519 Spesialenheten mener Eirik Jensen, tiltalt for grov korrupsjon, medvirkning til Gjermund Cappelens hasjvirksomhet og brudd på våpenloven, skal ilegges en fengselsstraff på 21 år.
VG170519 Pengene fikk han ifølge tiltalen for å styrke Cappelens virksomhet og bidra til å redusere risikoen for at Cappelen skulle bli tatt.
VG170519 Har Eirik Jensen opptrådt slik at han styrket Cappelens forsett ( vilje, journ.anm. ) ?
VG170519 Eller at det på tidspunkt for innførsler ikke er aksjoner på gang eller aksjoner som kan knyttes til Cappelens virksomhet.
VG170519 - MÅ DØMMES : Spesialenheten mener Eirik Jensen må dømmes for medvirkning til Cappelens hasjvirksomhet og for grov korrupsjon.
VG170519 - Eirik Jensen var Cappelens sikkerhet og støtte mot ikke å bli tatt for innførslene, sa Kristine Schilling tidligere i dag.
FV170519 Mandag skal Cappelens forsvarer holde prosedyre, mens Jensens forsvarere skal prosedere på tirsdag.
FV170519 Han har hatt tilgang til informasjon som har vært viktig for Cappelens virksomhet, sa Kleppe.
FV170519 For Cappelens del er det påstand om inndragning av astronomiske 825 millioner kroner, herunder verdier i form av blant annet smykker og malerier.
FV170519 Det er først og fremst Cappelens forklaring som ligger til grunn for tiltalen mot Jensen, og det har lenge vært spekulert på hvor mye strafferabatt Cappelen ville få for dette.
FV170519 - Han har hatt en viktig organisatorisk rolle i Cappelens nettverk.
DB170519 Spesialenheten mener et punkt bør tas med som formildende for Cappelens straff.
DB170519 Jensens forsvarere har flere ganger vært kritisk til Cappelens forklaring, og spurt seg om hasjbaronen er en lystløgner.
DB170519 Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sier til Dagbladet at Cappelen ikke hadde forventet en så streng påstand.
DB170519 Spesialenheten mener Jensen har bidratt med informasjon som var nyttig for Cappelens innførselsvirksomhet.
DB170519 Spesialenheten mener Cappelen betalte for oppussing av Cappelens bad til 292 000 kroner, et meget sentralt punkt i korrupsjonstiltalen.
DB170519 Hun mener det ikke er grunn til å tro at Jensen har vært godtroende og uvitende om Cappelens virksomhet.
DB170519 Spesialenheten mener Jensen har bidratt med informasjon som var nyttig for Cappelens innførselsvirksomhet, og har dermed tiltalt ham for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.
DB170519 Schilling mener det ikke er grunn til å tro at Jensen har vært godtroende og uvitende om Cappelens virksomhet.
DB170519 På mandag vil Cappelens forsvarere prosedere, før Jensens forsvarer holder sine prosedyrer på tirsdag.
DB170519 Spesialenheten mener et punkt bør tas med som formildende for Cappelens straff.
DB170519 Spesialenheten mener Jensen har bidratt med informasjon som var nyttig for hasjbaronen Gjermund Cappelens innførselsvirksomhet, og har dermed tiltalt ham for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og for å ha mottatt minst 2,1 millioner kroner for det.
DB170519 Schilling mener det ikke er grunn til å tro at Jensen har vært godtroende og uvitende om Cappelens virksomhet.
DB170519 Jensen har forklart at han ikke kjente til hvor omfattende Gjermund Cappelens narkotikavirksomhet var.
DB170519 Spesialenheten mener Jensen har bidratt med informasjon som var nyttig for Cappelens innførselsvirksomhet, og har dermed tiltalt ham for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.
DB170519 Schilling mener det ikke er grunn til å tro at Jensen har vært godtroende og uvitende om Cappelens virksomhet.
DB170519 På samme måte er både tidsavgrensningen og omfanget av innførsler i tiltalen kortere enn i Cappelens forklaring.
DB170519 På samme måte er både tidsavgrensningen og omfanget av innførsler i tiltalen kortere enn i Cappelens forklaring.
DA170519 Mandag skal Cappelens forsvarer holde prosedyre, mens Jensens forsvarere skal prosedere på tirsdag.
DA170519 Han har hatt tilgang til informasjon som har vært viktig for Cappelens virksomhet, sa Kleppe.
DA170519 For Cappelens del er det påstand om inndragning av astronomiske 825 millioner kroner, herunder verdier i form av blant annet smykker og malerier.
DA170519 Det er først og fremst Cappelens forklaring som ligger til grunn for tiltalen mot Jensen, og det har lenge vært spekulert på hvor mye strafferabatt Cappelen ville få for dette.
DA170519 - Han har hatt en viktig organisatorisk rolle i Cappelens nettverk.
BT170519 På direkte spørsmål har Jensen forklart at om han var kjent med Cappelens kriminelle virksomhet, så ville dette ha utløst en reaksjonsplikt hos ham som politimann.
BT170519 Og Cappelens versjon har stort sett stemt overens med etterforskningen.
BT170519 Da Spesialenheten skulle dokumentere Jensens rolle i Cappelens storstilte narkotikainnførsel, baserte de seg i stor grad på tolking og indisier.
BT170519 At Jensen har støttet og tilrettelagt for Cappelens narkotikainnførsel, vil være tilstrekkelig.
AP170519 På direkte spørsmål har Jensen forklart at om han var kjent med Cappelens kriminelle virksomhet, så ville dette ha utløst en reaksjonsplikt hos ham som politimann.
AP170519 Cappelens forsvarer Benedict de Vibe ga uttrykk for noe skuffelse over at statsadvokaten ikke har innrømmet hans klient større strafferabatt.
AA170519 Mandag skal Cappelens forsvarer holde prosedyre, mens Jensens forsvarere skal prosedere på tirsdag.
AA170519 Han har hatt tilgang til informasjon som har vært viktig for Cappelens virksomhet, sa Kleppe.
AA170519 For Cappelens del er det påstand om inndragning av astronomiske 825 millioner kroner, herunder verdier i form av blant annet smykker og malerier.
AA170519 Det er først og fremst Cappelens forklaring som ligger til grunn for tiltalen mot Jensen, og det har lenge vært spekulert på hvor mye strafferabatt Cappelen ville få for dette.
AA170519 - Han har hatt en viktig organisatorisk rolle i Cappelens nettverk.
AA170519 Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sier at hans klient er overrasket over påstanden om 18 års fengsel.
VG170518 - Det vitner om en trygghet og selvsikkerhet i Cappelens tilværelse som jeg tror få besitter.
VG170518 « Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder i straffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne », står det i dommen.
VG170518 Retten : Cappelen troverdig ¶ Cappelens hasjligamedlemmer anket dommen fra tingretten og fikk nedsatt straff i lagmannsretten.
VG170518 Mange med alvorlige straffer har det tøft under soning, og jeg tror ikke Cappelens situasjon avviker spesielt fra andre i samme situasjon, sier Alfheim. 4.
VG170518 I dommen påpekes det at Cappelens forklaring i stor grad stemmer overens med andre bevis som politiet har innhentet.
VG170518 Han viser til kontakt i Cappelens hasjnettverk, og kontakt med Jensen, i tiden rundt de angivelige innførslene 2004 til 2013.
VG170518 Borgarting lagmannsretten ser imidlertid bort Cappelens forklaring når det gjelder den samlede mengden hasj som er omsatt.
VG170518 Alfheim avsluttet prosedyren med å presentere at utgangspunktet for Cappelens straff er 21 års fengsel.
VG170518 Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, har vært klar på at Cappelen fortjener strafferabatt for å ha snakket ut om det påståtte kriminelle forholdet til Eirik Jensen.
DB170518 Alfheim redegjorde for Cappelens profesjonelle nettverk og oppbygning.
DB170518 Spesialenheten holder sin prosedyre i morgen, Cappelens forsvarere på mandag og Jensens forsvarere tirsdag.
DB170518 NEKTER STRAFFSKYLD : Eirik Jensen nekter for at han har bidratt til Cappelens narkoinnførsler og nekter for grov korrupsjon.
DB170518 Mye av Spesialenhetens etterforskning har basert seg på Cappelens forklaring om at Jensen hjalp ham med innførsler mot betaling.
DB170518 Jensens forsvarere har flere ganger vært kritisk til Cappelens forklaring, og spurt seg om hasjbaronen er en lystløgner.
DB170518 I morgen følger Spesialenheten med sin sluttprosedyre, før Cappelens forsvarere kommer til mandag og Jensens forsvarere tirsdag.
DB170518 Good » på Cappelens telefon, bidrar med informasjon angående politiets ressurser.
DB170518 Good » - et navn funnet på Cappelens telefon.
DB170518 Et sentralt stridspunkt har vært SMS-er fra Cappelens telefon til « Mr.
DB170518 De mener Cappelens forklaring om flere detaljer, operasjoner og konkrete hendelser de siste 20 åra stemmer overens med deres etterforskning, og at hasjbaronen derfor snakker sant.
DB170518 - Men det betyr at dere kan legge Gjermund Cappelens forklaring trygt til grunn om stadige innførsler i denne perioden, sier statsadvokaten.
DB170518 rettsdagen i saken mot de to, redegjorde imidlertid statsadvokat Lars Erik Alfheim for hvorfor de mener Cappelens forklaring er troverdig.
DB170518 Statsadvokat Lars Erik Alfheim redegjorde i sin sluttprosedyre i rettssaken i dag for Cappelens enorme forbruk og mener det sannsynliggjør at Cappelen faktisk drev storstilt narkoimport i 20 år.
AP170518 Vi har uttransport av penger, blant annet av Cappelens egen sønn, sa Alfheim.
AP170518 Cappelens eksponering i media.
AP170518 Alfheim gikk systematisk til verks, år for år, måned for måned og trakk frem eksempler på sms-er, innførseltidspunkter, et enormt pengeforbruk, og ikke minst - Cappelens egen tilståelse.
AP170518 Hans oppgave er samle de bevismessige trådene omkring Gjermund Cappelens mangeårige virksomhet som hasjbaron.
AP170518 « Retten legger derfor ingen vekt på Cappelens forklaring når han nærmest frifinner medtiltalte eller når han forklarer seg sammenfallende med medtiltalte om hvilket kvantum den enkelte har kjøpt ».
AP170518 Retten legger Cappelens forklaring til grunn når det gjelder hans egen befatning med hasjen.
AP170518 Jeg tror neppe riksadvokaten ville ha beordret tiltalte mot Jensen på bakgrunn av Cappelens forklaring alene.
AP170518 Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim og Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe i Oslo tingrett mandag.
AP170518 Det må nødvendigvis være ytterligere bevis som etter aktoratets mening støtter opp om Cappelens forklaring.
AP170518 Alt er bare oppspinn fra Cappelens side.
AA170518 Jensen har benektet enhver befatning med Cappelens hasjimperium.
AA170518 Jensen blånekter for enhver befatning med Cappelens hasjimperium, men hevder tvert imot at Cappelen var en av hans viktigste informanter.
AA170518 Der ba han retten feste lit til Cappelens forklaring.
DB170511 Medlem av Cappelens hasjliga jobbet på Jensens bad.
DB170511 Jensen nekter for at han har bidratt med nyttig informasjon til Cappelens innførselvirksomhet, og nekter videre for å ha fått godtgjørelse for slik informasjon.
DB170511 Denne rørleggeren ble i fjor dømt som et av Cappelens hasjliga sentrale medlemmer.
DB170511 Arbeidernes leksikon ( 1935 ), Cappelens leksikon ( 1958 ) og Aschehougs konversasjonsleksikon ( 1973 ) er ikke mye bedre.
VG170510 CAPPELENS MOR : Hevder sønnen sa at politimann beskyttet han ¶ * 1 Cappelen var en av de største hasjimportørene i Norge, men fikk likevel holde på ettersom han hadde Jensen i ryggen.
DB170510 Mannen, som var i Cappelens omgangskrets noen år, og hadde felles venner med han, sa at hasjbaronen ikke la skjul på sin kontakt med Jensen.
AP170508 Gjermund Cappelens troverdighet er tynnslitt, mener rettskommentator Inge D.
DN170503 Eide var blant annet bindeleddet mellom Alevo og hasjsmugler Cappelens investering i Alevo, og har vært Eikelands advokat gjennom en rekke kontroversielle saker i Norge.
DB170503 Han sier imidlertid han kan ha hørt om navnet Thorud - som var Cappelens tidligere navn - da han jobbet på narkotika på 80- og 90-tallet, men at han ikke kobler dette til Cappelen.
DB170503 Asker og Bærum politidistrikt hevder at de så Eirik Jensen gå inn i Cappelens bil i 2000, kjøre en tur, for å så bli sluppet av igjen.
AP170503 Slik mener Kripos-etterforskerne at de kan knytte Eirik Jensen til Cappelens hasjliga ¶
AA170503 Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha medvirket til Gjermund Cappelens smugling av 13,9 tonn hasj til Norge.
DB170502 Medtiltalt for innførslene, den tidligere politiledere Eirik Jensen, nekter for medvirkning og sier han ikke kjente til Cappelens omfattende kriminalitet.
DB170502 Jensen er totalt uenig i Cappelens virkelighetsforståelse.
DB170502 Det er også flere meldinger fra Tollvesenet om Cappelens hyppige reiser til Nederland og at han deklarerer store pengesummer.
DB170502 Den tidligere politilederen sier han ikke visste om Cappelens kriminelle virksomhet.
AP170502 Retten satte Cappelens egen forklaring om volumet til side, der hvor det ikke fantes andre underbyggende bevis.
AP170502 Det nærmeste vi har sett og hørt av det i forklaringene under rettssaken, er spanere som har observert Jensen gående fra Cappelens bil med noe som kan se ut som en brun konvolutt i hånden.
AP170502 Da ankesaken mot Cappelens hasjnettverk nylig var oppe til doms i Borgarting lagmannsrett reduserte retten straffen for flere av medlemmene.
AP170502 Blant håndverkerne som deltok i oppussingen var flere medlemmer av Gjermund Cappelens hasjnettverk.
AP170426 | Slik mener Kripos-etterforskerne at de kan knytte Eirik Jensen til Cappelens hasjliga ¶
AP170426 Borgarting reduserte straffen for Cappelens hasjkompiser ¶
DB170425 I april 2010 mener imidlertid Spesialenheten kontakten mellom Cappelen og Jensen er knyttet til en politioperasjon og Cappelens rolle som kilde eller informant.
DB170425 ( Dagbladet ) : Var det noen sammenheng mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelens hyppige kontakt og sistnevntes hasjinnførsler til Norge ?
DB170425 Cappelens mor ble fortalt av sønnen at hun ikke trengte å engste seg fordi Eirik beskyttet ham ¶
DB170425 Ett av dem, i april/mai 2010, skal dreie seg om Cappelens rolle som Jensens kilde/informant i politiet.
DB170424 Uka etter får Spesialenheten vite om den hemmelige ransakingen av Cappelens hasjlager på Røa.
DB170424 Derfor tok Cappelens mor Jensen i hånda og takket ham ¶
DB170424 Slik beskriver en av Gjermund Cappelens barndomsvenner den dømte hasjbaronen som sitter tiltalt for grov korrupsjon og innførsel av 13,9 tonn hasj.
DB170424 Jensen nektet straffskyld, og hans forsvarere mener Cappelens forklaring ikke er troverdig.
DB170424 Han sier han etter hvert trodde på Cappelens forklaring om at han hadde en politimann ved navn Eirik som beskyttet ham.
DB170424 Det bestrider påtalemyndigheten og Cappelens forsvarer også.
DB170424 Barndomsvennens forklaring kommer i forlengelsen av at Cappelens mor og eks-kone vitnet i forrige uke.
DB170424 - Hvordan reagerte du da han fortalte om politisamarbeidet ? Cappelens verden raste sammen da han ble tatt : - Jeg følte at Eirik hadde sviktet meg ¶
DB170424 Reagerer på Cappelens PFU-klage mot TV 2 : « Lavmål », « Sjokkerende », « Fullstendig useriøst » ¶
DB170421 Til Dagbladet sier Cappelens mor at de « ikke ønsker å tilføye denne saken noe mer drama nå ».
DB170421 Hun får støtte av Cappelens ekssamboeren, som sier hun ser fram til at saken skal bli ferdig.
DB170421 Etter å ha forklart seg, gikk Cappelens mor bort til Jensen og tok ham i hånda.
DB170421 Det er det som er poenget, sier Cappelens mor til Dagbladet.
DB170421 Både Cappelens mor og ekskone inntar vitneboksen ¶
DB170421 ( Dagbladet ) : Både Cappelens mor og Cappelens tidligere samboer ga i går sin sine forklaringer for Oslo Tingrett.
DB170421 ( Dagbladet ) : Både Cappelens mor og Cappelens tidligere samboer ga i går sin sine forklaringer for Oslo Tingrett.
DB170421 Cappelens mor tillføyer : ¶
DB170421 Cappelens mor ble fortalt av sønnen at hun ikke trengte å engste seg fordi Eirik beskyttet ham ¶
DB170421 Både Cappelens mor, hans sønns mor og hennes eksmann var tydelige på motivet bak historien : Cappelen ville berolige dem, ved å si at de ikke trengte å være redde for ham.
DB170421 Cappelens mor fortalte om en glad gutt som ble skilsmissebarn da han var seks år.
VG170420 På slutten av 1980-tallet ble moren kjent med Cappelens heroinmisbruk i en samtale med en politimann, som sa at sønnen var « sliten nå ».
VG170420 Hun ble skilt fra Cappelens far da hasjsmugleren var seks år gammel.
VG170420 Følg rettssaken direkte her ! - Cappelens far visste om Jensen-kontakt ¶
VG170420 - Hvordan har Cappelens forhold til penger vært ? spør aktor.
VG170420 | Cappelens mor hevder sønnen sa : « Eirik Jensen beskytter meg.
DB170420 ¶ FAMILIEN PÅ BESØK : Gjermund Cappelens mor vitnet i retten i dag.
DB170420 Både Cappelens mor og ekskone inntar vitneboksen ¶
DB170420 ( Dagbladet ) : Gjermund Cappelens mor sier at hun aldri har møtt Eirik Jensen før i dag, i Oslo tingrett, hvor hun er innkalt som vitne i rettssaken mot sønnen og eks-politimannen Jensen.
DB170420 Manchester United og nyopprykkede Brighton på midtukekupongen ¶ fra norsk tipping ¶ Cappelens mor ble fortalt av sønnen at hun ikke trengte å engste seg fordi Eirik beskyttet ham ¶
DB170420 Han forteller at han møtte Cappelen første gang i 1993, og at han etter hvert ble godt kjent med ham, ettersom han var stefar til Cappelens sønn i 16 år.
DB170420 En av dem er eksmannen til Cappelens sønns mor.
DB170420 Den tidligere stefaren til Cappelens sønn sier at han også har vært sammen med Cappelen når han har ringt politimannen.
DB170420 Både Cappelens mor og ekskone inntar vitneboksen ¶
DB170420 - Var det kodepreget ? spør Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.
DB170420 Kunnskap fra 90-tallet ¶ Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sier til Dagbladet at Cappelen synes det er greit at de tre involveres i rettssaken.
DB170420 I mars avga Cappelens eldste sønn ( 29 ) sin forklaring for retten, og han fortalte da at han hadde relativt lite kontakt med faren sin som barn.
DB170420 - Vitnene er Cappelens mor, Cappelens tidligere samboer, og hennes tidligere samboer også.
DB170420 - Vitnene er Cappelens mor, Cappelens tidligere samboer, og hennes tidligere samboer også.
DB170420 - Mener dere dette styrker Cappelens forklaring ?
VG170419 « Lagmannsretten har i sin vurdering av straffespørsmålet lagt vekt på Cappelens forklaring i den grad den stemmer med andre bevis - noe forklaringen i stor grad gjør... », står det i dommen.
VG170419 « Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder i straffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne », står det videre i dommen.
VG170419 | Her er Cappelens medhjelpere ¶
VG170419 Samtidig levde han et dobbeltliv, hvor han skjulte ett av Cappelens narkotikalagre i familieboligens garasje.
VG170419 Rettssaken : Oppsummering : Dette skjedde i går ¶ Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, ønsker ikke å kommentere lagmannsrettens vurdering av hasjsmuglerens troverdighet før han selv har prosedert i Jensen-saken i Oslo tingrett.
VG170419 Likevel har retten vært forsiktig med å legge Cappelens forklaring til grunn alene, når det ikke finnes andre støttebevis.
VG170419 I likhet med Jensens forsvarere, så hevdet advokatene til Cappelens medhjelpere at retten ikke kunne legge hasjsmuglerens forklaring til grunn, fordi den var motivert av ønsket om strafferabatt.
VG170419 Han benekter hardnakket befatning med Cappelens hasjvirksomhet - en forklaring lagmannsretten betegner som « lite troverdig ».
VG170419 Fra 2010 til 2013 er det funnet 630 tekstmeldinger til Johan Garbin på Cappelens telefoner.
VG170419 Den tidligere brusutsalgseieren var blant dem som mislikte Cappelens nye forklaring.
VG170419 Borgarting lagmannsrett tror på Gjermund Cappelens forklaring om hasjligaens virksomhet.
VG170419 « Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder i straffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne », står det i dommen.
VG170419 | Retten mener Cappelens forklaring er troverdig ¶
VG170419 I dommen påpekes det at Cappelens forklaring i stor grad stemmer overens med andre bevis som politiet har innhentet.
VG170419 Han nekter selv for å ha noen befatning med Cappelens hasjvirksomhet, utover å ha kjøpt hasj av ham i 2007/2008, men retten mener forklaringen er oppkonstruert og lite troverdig.
VG170419 Han mente Cappelens motivasjon var strafferabatt.
VG170419 Fra januar 2010 til desember 2013 er det funnet 630 unike sms til og den såkalte « brusselgeren » på Cappelens telefoner.
VG170419 Forsvarerne til de tiltalte i oppbevaringssaken har også hevdet at retten ikke kan feste lit Cappelens forklaring, blant annet fordi den kan være motivert i et ønske om å oppnå strafferabatt.
VG170419 Borgarting lagmannsretten ser imidlertid bort Cappelens forklaring når det gjelder den samlede mengden hasj som er omsatt.
VG170419 Borgarting lagmannsrett har lagt Gjermund Cappelens ( 50 ) forklaring til grunn i dommen mot de andre medlemmene av hasjligaen.
VG170419 Cappelens mellommann ¶
DB170419 Slik gikk det da vi prøvde å sladde ¶ fra Citroën ¶ Cappelens hasjliga får mildere straffer ¶
DB170419 Mannen som omtales som Cappelens nestkommanderende, ved navn « China », mener lagmannsretten medvirket til oppbevaring og salg av 1063 kilo hasj.
DB170419 Mannen som i Cappelens tekstmeldinger og hasjregnskap er omtalt som « Legg », og som hadde ansvar for hasjlageret på Røa, domfelles for befatning med totalt 867 kilo hasj.
DB170419 Lagmannsretten la i sin vurdering av straffespørsmålet vekt på Cappelens forklaring « i den grad den stemmer med andre bevis », noe de mente forklaringen i stor grad gjorde.
DB170419 Jensens barndomsvenn om det stjålne Munch-maleriet : - Vi skulle få 500.000 kroner Dagbladet Pluss ¶ Cappelens forklaring ¶
DB170419 Forsvarerne anførte for lagmannsretten at man ikke kunne feste lit til Cappelens forklaring, blant annet fordi den kunne være motivert av et ønske om å oppnå strafferabatt.
DB170419 - Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder istraffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne, skriver lagmannsretten.
DB170419 ( Dagbladet ) : Lagmannsretten har bestemt at medlemmene av Gjermund Cappelens hasjliga skal få lavere straffer.
AP170419 | Lavere straffer for Cappelens hasjliga etter ankesak i Borgarting lagmannsrett ¶
AP170419 Retten har inndratt 1,6 millioner kroner i kontanter og penger på sparekonto fra mannen som var en av Cappelens nærmeste og mest betrodde medarbeidere.
AP170419 Nå har det falt dom i Borgarting lagmannsrett over fem medlemmer av Cappelens hasjnettverk i Norge.
AP170419 Borgarting lagmannsrett reduserer straffen for flere av medlemmene i Gjermund Cappelens hasjnettverk.
DB170418 Oppdrag for Cappelen ¶ 59-åringen hevder at han på oppdrag for Cappelen banket opp eksen til Cappelens samboer, et oppdrag han og en annen person fikk 20 000 kroner hver for.
AP170418 | Eirik Jensens kamerat ble Gjermund Cappelens torpedo ¶
AP170418 Jobben besto i å oppsøke den nye kjæresten til Cappelens tidligere samboer, som han har et barn med.
DB170406 Spanerne fulgte videre etter bilen, som kjørte til Cappelens hjem i Asker.
VG170405 Til tross for at vitnet selv benektet dette i retten, sier Cappelens forsvarer, Benedict De Vibe, til VG at han tror vitnet følte at det var lettere å snakke så åpent fordi han ikke lenger har så sterke bånd til Oslo politidistrikt som andre som har vært inne og vitnet har.
VG170405 Har du sett Riises tips til antall Bendtner-mål i Eliteserien ? | Cappelens advokat om vitnemål : - Noen vil kalle det et karakterdrap ¶
VG170405 Da Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, fikk samme spørsmål svarte han følgende : ¶
DB170405 - Skrekkeksempel ¶ Cappelens forsvarer Benedict de Vibe spør politipensjonisten om han på noe tidspunkt snakket med Jensen om at han hadde omgjort informanter til kilder.
DB170404 Dagbladet har tidligere skrevet at den manglende avlyttingen av Cappelens bil var en gedigen tabbe av politiet i Asker og Bærum, basert på informasjon fra en rekke kilder.
DB170404 ( Dagbladet ) : I rettssaken mot Eirik Jensen har romavlytting av Gjermund Cappelens BMW X3 vært tema.
VG170403 SPANET FRA LEILIGHET : Et av politiets spaningslag fulgte Gjermund Cappelens BMW mens det andre så på møtet i bilen.
VG170403 MØTTES I BILEN : Eirik Jensen ble filmet da han satte seg inn i Gjermund Cappelens bil i Grønlandsleiret i Oslo.
DB170403 Dagbladet har tidligere skrevet at den manglende avlyttingen av Cappelens bil var en gedigen tabbe av politiet i Asker og Bærum, basert på informasjon fra en rekke kilder.
DB170330 På spørsmål fra Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe sier hun at det ikke har vært rutine i Tollvesenet at navnet til en polititjenestemann skrives ned dersom noen fra politiet har kontaktet dem med konkrete spørsmål.
DB170328 Jensen nekter for at han har bidratt med nyttig informasjon til Cappelens innførselvirksomhet, og nekter videre for å ha fått godtgjørelse for slik informasjon.
DB170328 Ifølge Gjemund Cappelens forklaring har Eirik Jensen mottatt 500 kroner per kilo innført hasj.
DB170328 Bildet som røpet Cappelens kontakt med Jensen Dagbladet Pluss ¶
DB170328 - De sporene er uansett langt unna Cappelens forklaring, påpeker dommeren.
DB170328 Også Cappelens fingeravtrykk er funnet i permen.
DB170328 Jensen nekter for at han har bidratt med nyttig informasjon til Cappelens innførselvirksomhet, og nekter videre for å ha fått godtgjørelse for slik informasjon.
DB170328 Fakturaene var også merket med Cappelens navn.
DB170328 Det er tidligere kjent at kvitteringer med navnet Thorud - som var Cappelens tidligere navn - er klippet av i boligpermen.
DB170328 Den mye omtalte 52 år gamle « rørleggeren », som er dømt for å ha vært med i Cappelens hasjliga, var en av de som jobbet på gården.
DB170328 Bildet som røpet Cappelens kontakt med Jensen Dagbladet Pluss ¶
VG170327 TØFF DAG I RETTEN : Eirik Jensen fikk høre hvordan Spesialenheten for politisaker setter Gjermund Cappelens troverdighet over hans egen.
VG170327 Cappelen het tidligere Thorud til etternavn og den aktuelle rørleggeren er dømt som medlem av Cappelens hasjliga.
VG170327 - Vi har ingen opplysninger om at andre har kjørt disse platene til gården og vi mener det styrker Cappelens forklaring, sa Vidar Sæther da han vitnet. 2.
VG170327 Cappelens fingeravtrykk er funnet på ordrebekreftelsen.
DB170327 Medlem av Cappelens hasjliga jobbet på Jensens bad.
DB170327 Jensen nekter for at han har bidratt med nyttig informasjon til Cappelens innførselvirksomhet, og nekter videre for å ha fått godtgjørelse for slik informasjon.
DB170327 Denne rørleggeren ble i fjor dømt som et av Cappelens hasjliga sentrale medlemmer.
DB170327 Bildet som røpet Cappelens kontakt med Jensen Dagbladet Pluss ¶
DB170327 Spesialenheten mener Cappelens forklaring og fakturaer for oppussingsarbeidet, viser at Cappelen betalte for arbeidet som ble gjort.
DB170327 I fakturaene Spesialenheten har fått direkte fra baderomsleverandøren, står her navnet « Thorud », Cappelens tidligere navn.
DB170327 Den mye omtalte 52 år gamle « rørleggeren », som er dømt for å ha vært med i Cappelens hasjliga, var en av de som jobbet på gården.
VG170325 - Men vi har aldri tenkt at Jensen har vært en del av Cappelens nettverk.
DB170325 Bildet som røpet Cappelens kontakt med Jensen Dagbladet Pluss ¶
DB170325 | Bildet som røpet Cappelens kontakt med Jensen ¶
DB170325 | Bildet som røpet Cappelens kontakt med Jensen ¶
DB170323 Medlem av Cappelens hasjliga jobbet på Jensens bad.
DB170323 Det ble også konstatert at en av de dømte i Cappelens hasjliga gjorde rørleggerarbeid på badet til Jensen.
DB170323 Da jobbet Aas i Gjermund Cappelens hjemdistrikt Asker og Bærum, med en sak der Jensen ble hentet inn fra Oslo som det Aas i går kalte « en slags ekspert » på MC-miljøet.
VG170321 Og Wold ga politiet svært detaljert informasjon om Gjermund Cappelens narkotikasmugling.
VG170321 Det endte med at Jensen måtte innrømme at han « kanskje » fikk informasjon om Cappelens kriminalitet i 2000.
VG170321 Cappelens forsvarer Benedict de Vibe spør senere Eirik Jensen om hvordan Cappelen kunne gjengi innholdet i disse samtalene med kilden da han ble avhørt av Spesialenheten for politisaker.
DB170321 « Herregud, jeg trodde han skulle hjelpe deg », sa Cappelens samboer om Jensen ¶
DB170321 « Herregud, jeg trodde han skulle hjelpe deg », sa Cappelens samboer om Jensen ¶
DB170320 Skal forsøke å bevise at Jensen fikk millioner av Cappelens narko-penger ¶
VG170316 Jobben ble aldri betalt : Cappelens betrodde venn pusset opp Jensens bad ¶
VG170316 En av kildene var Cappelens egen narkolanger, og han ga konkret informasjon om innsmugling av kilovis med hasj i spesialsveisede biler.
VG170316 Kripos har også undersøkt den falske underskriften og konkludert med at det sannsynligvis er Cappelens håndskrift.
DB170316 Medlem av Cappelens hasjliga jobbet på Jensens bad.
DB170316 Det ble også konstatert at en av de dømte i Cappelens hasjliga gjorde rørleggerarbeid på badet til Jensen.
AP170316 Arbeidet ble utført blant annet av en rørlegger som var en del av Cappelens narkonettverk. ( ©NTB ) ¶
AA170316 Arbeidet ble utført blant annet av en rørlegger som var en del av Cappelens narkonettverk. ( ©NTB ) ¶
DB170315 Asker og Bærum politidistrikt hevder at de så Eirik Jensen gå inn i Cappelens bil i 2000, kjøre en tur, for å så bli sluppet av igjen.
DB170315 - Vår oppfatning om virksometen til Throud ( Cappelens tidligere navn ) er at det var veldig mange som snakket om ham.
AP170315 Han tok sitt eget liv på cellen og ble ikke tiltalt i saken mot Cappelens hasjliga.
AP170315 - Hva sa du til at han ville overta kilden ? spurte advokat Benedict de Vibe, Gjermund Cappelens forsvarer.
VG170314 For første gang var det flere enn Jensen som snakket om kodet « blomsterspråk » og om narkosmugleren Gjermund Cappelens løgnaktighet.
VG170314 - Men igjen, hva vet jeg om hvilken takknemlighetsgjeld Thorud ( Cappelens tidl. etternavn ) måtte ha til Eirik.
DB170314 Cappelens påstand ¶
DB170314 Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, gjorde Glavin oppmerksom på at Cappelen ble tiltalt i saken, men ble frikjent.
VG170313 I tiltalen mot Eirik Jensen er Gjermund Cappelens forklaring lagt til grunn : Pengene stammer fra ham som godtgjørelse for informasjon om politiets aktivitet.
DB170313 Etter hva Dagbladet erfarer, kommer de til å legge fram økonomiske tall som er kraftig nedjustert fra de første estimatene - som skal ha hatt utgangspunkt i Gjermund Cappelens forklaringer.
DB170313 Skal forsøke å bevise at Jensen fikk millioner av Cappelens narko-penger ¶
DB170313 Ifølge tiltalen har Jensen bidratt med informasjon som har vært til nytte for Cappelens hasjinnførselsvirksomhet og fått betydelig godtgjørelse for dette.
AP170313 Mens Oslo tingrett de siste ukene har hørt vitner som i detalj har forklart seg mest om Gjermund Cappelens hasjinnførsler, er det denne uken den korrupsjons- og narkotikatiltalte Eirik Jensen som står i fokus i rettssal 250.
AP170313 Hasjregnskapet felte Gjermund Cappelens nettverk : Mange små lapper avslørte samarbeid ¶
VG170309 Blant dem medsiktede Gjermund Cappelens advokat, Benedict de Vibe.
VG170309 Cappelens advokat : - Ikke greit ¶
VG170308 Han kan snakke om bøker, men om denne saken bør han ikke få spørsmål eller svare på noe som helst, sier Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, til VG.
VG170307 Samtidig blir det å huske godt, som Cappelens detaljrikdom tyder på, en anklage, det også.
VG170307 Problemet med vitnemålet til Cappelens ivrige værmelder var i alle fall omvendt.
VG170307 Han fortalte for eksempel om sin kjøper med kallenavn « Spurven » som Cappelen hevdet var tatt nesten 20 år tidligere med mellom 5 og 6 kilo av Cappelens hasj.
AP170307 På Røa i Oslo fant politiet 220 kilo hasj hjemme hos en av Cappelens grossister.
AP170307 Ifølge aktor Lars Erik Alfheim leverte Cappelens liga hasj av ypperste kvalitet.
AP170307 Aktor Lars Erik Alfheim ville frem til at Cappelens liga importerte potent hasj av svært god kvalitet : ¶
VG170306 Politirevisoren som inntok vitneboksen har saumfart Cappelens økonomi og funnet ekstremt dyre ferier, smykker, biler, luksusklær og klokker til mange hundre tusen.
VG170306 Og det livet kunne vitnet som kom etter Cappelens samboer utbrodere i detalj.
VG170306 Narkosmugleren Gjermund Cappelens samboer bor på hemmelig adresse.
VG170306 Hvordan Cappelens samboer forklarte overfloden, får nok retten aldri vite.
VG170306 Cappelens håp om strafferabatt avhenger av at retten tror ham på at han betalte Jensen penger under bordet.
DB170306 » Timer før hadde politiet brutt seg inn i Cappelens hasjlager og det herjet kaos i nettverket.
DB170306 ( Dagbladet ) : Cappelens tidligere samboer møtte som vitne i retten i dag.
DB170306 Cappelens narkotikaregnskap : - Det er masse lapper, koder, tall og kallenavn ¶
AP170306 Politiets gjennomgang av Gjermund Cappelens økonomi viser enormt personlig forbruk, uten lovlige inntekter.
AP170306 Politiet visste om Cappelens hasjvirksomhet og luksusliv i tiår.
AP170306 Politiet har gått nøye gjennom Cappelens økonomi med hovedvekt på årene 2008 - 2013.
AP170306 Politiet har ettergått Gjermunds Cappelens luksusliv.
AP170306 Millioner i avgifter ble betalt til Tollvesenet ved Cappelens innførsel av luksusbiler fra Tyskland.
AP170306 I sin analyse av Gjermund Cappelens økonomi fant politiet ut at samboeren hadde kjørt drosje for 25 000 kroner i 2013.
AP170306 Det eneste av fast og inntektsgivende arbeid er fem uker i Aftenposten i oktober november 1981, tre uker i Statens vegvesen i 1982 og 11 måneder i et av Cappelens egne selskaper i 1990.
AP170306 Det ble også funnet en eiendom verdt 4,2 millioner i Phuket i Thailand, eid av et av Cappelens selskaper.
AP170306 Den detaljerte gjennomgangen av økonomien viste stor gjennomstrømming av penger, blant annet 50 millioner kroner til og fra Cappelens 24 konti i banker i inn- og utland og mellom Cappelen og hans fire selskaper.
AP170306 Cappelens fortjeneste er beregnet til 83,85 millioner kroner.
AP170306 Gjermund Cappelens 41 år gamle samboer er ikke av de mest snakkesalige som har inntatt vitneboksen her i sal 250.
VG170302 - Men vi har aldri tenkt at Jensen har vært en del av Cappelens nettverk.
DB170302 - Hadde du mistanke til å tro at Jensen var en del av nettverket til Cappelens innførsel og omsetting av narkotika ? spør Alfheim ham.
DB170302 Hun forteller videre at politiet har identifisert totalt 34 ulike kallenavn, som de mener representerer kunder i Cappelens hasjnettverk.
DB170302 - Men legger man Cappelens forklring til grunn er det mer, sier hun, og viser til at han selv har forklart at det skal ha vært 1389 kilo til sammen.
DB170302 Cappelens hasjliga ble dømt til 13 år, 16 år, 15 år, 5 og et halvt år, 9 år og 5 år i fengsel 19. november i fjor i Asker og Bærum tingrett for grove narkotikaforbrytelser.
DB170302 Sønnen bodde i en periode hjemme hos « Brusselgeren », dømt etter mafiaparagrafen til å være Cappelens nestkommanderende.
DB170302 Cappelens sønn har ikke lyst til å utdype videre mer om hvordan han skulle ønske det hadde vært.
BT170302 Torsdag fikk retten også en gjennomgang av " hasjregnskap " fra Cappelens nettverk, skriver Dagbladet.
BT170302 Thue opplyste ifølge VG at han har tilbrakt mange timer i bil i nærheten av Gjermund Cappelens bolig i Bærum og også på hjul etter ham.
BT170302 Men vi har aldri tenkt at Jensen har vært en del av Cappelens nettverk.
AP170302 han har selv sittet mange timer som spaner utenfor Cappelens bolig i Bærum og også kjørt etter ham i spaningsbil.
AP170302 desember 2013 fjernet politiet 110 kilo hasj fra et av Cappelens lagre, for å registrere reaksjonene i nettverket.
AA170302 Torsdag fikk retten også en gjennomgang av " hasjregnskap " fra Cappelens nettverk, skriver Dagbladet.
AA170302 Thue opplyste ifølge VG at han har tilbrakt mange timer i bil i nærheten av Gjermund Cappelens bolig i Bærum og også på hjul etter ham.
AA170302 Men vi har aldri tenkt at Jensen har vært en del av Cappelens nettverk.
DB170301 ¶ FAR : Gjermund Cappelens sønn avgir i dag sin forklaring for Oslo tingrett.
DB170301 - Gjermund sa han hadde et samarbeid med en politimann, og at det var grunnen til at han hadde klart seg så lenge ¶ Cappelens 29 år gamle sønn ble pågrepet rett før jul 2013, da han ifølge politiet skulle reise til Amsterdam med over tre millioner kroner i bagasjen.
DB170301 ( Dagbladet ) : I den pågående rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen har i dag Cappelens eldste sønn ( 29 ) avgitt sin forklaring.
DB170301 På spørsmål fra Cappelens forsvarer Benedict de Vibe om « Rørleggeren » sa noe om at denne politimannen var en slags hjelper, sier mannen : ¶
AP170301 I avhørene bekreftet Cappelens sønn at han alt som gutt hadde fått høre at faren samarbeidet med en politimann, og at denne politimannen også fikk betalt pr. kilo hasj som ble smuglet inn til landet.
AP170301 Her kan du lese hele dommen fra tingretten ¶ | Cappelens sønn : Fikk høre om Jensen som tiåring ¶
AP170301 Gjermund Cappelens sønn forklarte i Oslo tingrett onsdag at han alt som tiåring fikk høre om politimannen Eirik Jensen, som hjalp faren hans.
AP170301 - Han har jo drevet en spennende virksomhet, forklarte Gjermund Cappelens 29 år gamle sønn da han onsdag vitnet i Oslo tingrett.
AP170301 Cappelens sønn innrømmer heleri av 3,4 millioner Da Gjermund Cappelen i 2010 ble tatt av politiet på Maldivene og satt i varetekt på grunn av befatning med heroin, ringte han sin sønn.
AP170301 Cappelens sønn : Innrømmer heleri av 3,4 millioner ¶
AA170301 På ettermiddag inntok Cappelens 29 år gamle sønn, som for tiden soner en dom for heleri, i vitneboksen.
AA170301 Bare ett av flere vitner fra Cappelens hasjmiljø og gamle bekjente ønsket å si noe i retten onsdag, ifølge NRK.
DB170228 Cappelens forsvarere opplyser i retten i dag at tiltalte vil møte i morgen.
DB170228 Spaningsobservasjonene av blant annet dette bilbyttet var noe av det som førte til at politiet fingerte et innbrudd i et av Cappelens hasjdepoer den samme natta.
DB170228 Cappelens forsvarere opplyser i retten i dag at tiltalte vil møte i morgen.
AP170228 | Hasjregnskapet felte Cappelens nettverk ¶
AP170228 Politiet brøt seg inn i det ene av Cappelens to hasjlagre natten 18. desember 2013. 110 kilo hasj ble fjernet.
AP170228 Idag skal flere kunder og andre som tidligere har hatt befatning med Cappelens nettverk forklare seg.
AP170228 En toller skal også forklare seg som vitne, og Cappelens sønn er innkalt som vitne.
AP170228 Det er blant annet sikret 50 000 sms fra Cappelens og nettverkets mobiltelefoner.
VG170227 RØRLEGGEREN : Den 52 år gamle rørleggeren ble i 2015 utpekt som en av Gjermund Cappelens mest sentrale medarbeidere i hasjligaen, og dømt til fengsel i 13 år.
VG170227 På en spaningsvideo fra sommeren 2015 virker Cappelens rørlegger-kompis å « fungere noenlunde greit ».
VG170227 I avlyttingsopptakene politiet gjorde av Cappelens liga i tiden før pågripelsen fremstår « Rørleggeren » som en frisk og oppegående mann.
DN170227 | Medlemmer av Cappelens hasjliga inntar vitneboksen ¶
DN170227 Tirsdag er det Cappelens familie og personer i omgangskretsen som skal vitne.
DN170227 Rørleggeren var en av Cappelens nærmeste og har vært stille siden han ble pågrepet i desember 2013.
DN170227 I tillegg til rørleggeren vitner også fire andre menn fra Cappelens hasjliga i Oslo tingrett mandag.
DN170227 Hasjpåstander mot Cappelens forsvarer ¶
DN170227 Flere personer fra Gjermund Cappelens gamle hasjnettverk skal forklare seg i retten i dag.
DN170227 Flere fra Gjermund Cappelens gamle hasjnettverk skal forklare seg i Oslo tingrett mandag.
DB170227 januar, hvor han står tiltalt for å ha vært medlem av Cappelens hasjliga.
DB170227 ( Dagbladet ) : I dag sitter Gjermund Cappelens hasjliga i vitneboksen.
DB170227 Cappelens forklaring er at Jensen varslet hasjbaronen om forhold som var til nytte for hans innførselsvirksomhet.
AP170227 Spaningsrapporter og kommunikasjonskontroll som er fremlagt i retten har også vist at 64-åringen nesten hver dag ventet i bil utenfor Cappelens hus i Bærum, og at de hadde hyppig kontakt over mobiltelefon.
AP170227 Mannen står for tiden i en ankesak Borgarting lagmannsrett, og er på frifot selv om han i Asker og Bærum tingrett ble dømt til 16 års fengsel for sin rolle i Cappelens hasjnettverk.
AP170227 En av Gjermund Cappelens nære medarbeidere sammenlignet Cappelen med den tyske lystløgneren baron von Münchhausen.
AP170227 En 64 år gammel mann som er omtalt som Gjermund Cappelens høyre hånd har lite godt å si om « sjefens » troverdighet : - Dere kan like gjerne lese Münchhausens fantastiske historier, sa han til Oslo tingrett.
AP170227 64-åringen som er omtalt som Cappelens nærmeste medarbeider kom til Oslo tingrett mandag formiddag, fulgt av sin forsvarer Erling Lyngtveit.
AP170227 Tirsdag er det Cappelens familie og personer i omgangskretsen som skal vitne.
AP170227 Rørleggeren var en av Cappelens nærmeste og har vært stille siden han ble pågrepet i desember 2013.
AP170227 I tillegg til rørleggeren vitner også fire andre menn fra Cappelens hasjliga i Oslo tingrett mandag.
AP170227 Flere medlemmer fra Gjermund Cappelens hasjnettverk skal vitne i Oslo tingrett mandag.
AP170227 Flere fra Gjermund Cappelens gamle hasjnettverk skal forklare seg i Oslo tingrett mandag.
AP170227 | Cappelens « ansatte » forklarte seg.
VG170226 Under rettsforhandlingene torsdag virket heller ikke statsadvokat Lars Erik Alfheim, som har ansvar for den delen av saken som handler om Cappelens innføring av hasj, særlig optimistisk med tanke på at rørleggeren nå skulle begynne å snakke, over tre år etter at han ble pågrepet.
VG170226 RØRLEGGEREN : Den 52 år gamle rørleggeren ble i 2015 utpekt som en av Gjermund Cappelens mest sentrale medarbeidere i hasjligaen, og dømt til fengsel i 13 år.
VG170226 På mandag er han, sammen med flere av de andre i Cappelens hasjliga innkalt som vitne til sal 250 i Oslo tingrett.
VG170226 Jobben ble aldri betalt : Cappelens betrodde venn pusset opp Jensens bad ¶
VG170226 Han var en velfungerende rørlegger, og en av Gjermund Cappelens nærmeste.
VG170226 Dette til tross for at han i avlyttingsopptakene politiet gjorde av Cappelens liga i tiden før pågripelsen fremstår som frisk og oppegående.
VG170226 Bli varslet på mobilen med en gang det skjer noe ! | Cappelens betrodde mann har nektet å forklare seg : « Jeg tør ikke » ¶
VG170223 desember skjer etter at politiet hadde gjort innbrudd i ett av Cappelens lagre og fjernet hasjen.
DB170223 januar, hvor han står tiltalt for å ha vært medlem av Cappelens hasjliga, satt han med ei jakke over hodet og en lue trukket godt ned i ansiktet, mens han vugget fram og tilbake.
DB170223 Deres to mindreårige barn ble tatt hånd om av barnevernet, mens Cappelens eldste sønn også ble pågrepet.
DB170223 BESLAG : Miniutgaver av politiets egne beslagsbilder fra Cappelens hasjdepot ble lagt frem i rettssalen under saken mot Gjermund Cappelen og sju andre medtiltalte.
DB170223 Spesialenheten mener Jensen bidro til å redusere risikoen rundt Cappelens hasjvirksomhet ved å varsle ham om forhold som var til nytte for hasjbaronens virksomhet.
DB170223 Der ser man at Jensen har noe hvitt i begge hender etter at han forlater Cappelens bil.
DB170223 Da hadde det herjet kaos i Cappelens nettverk i over et døgn.
DB170223 desember hadde politiet brutt seg inn i Cappelens hasjlager på Røa. 110 kilo hasj og 68 850 kroner i kontanter var borte.
DB170223 59-åring nekter for å være Cappelens pengeinnkrever ¶
VG170222 Rapporten ble omtalt i retten av Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.
VG170222 I retten spurte Cappelens forsvarer om Eirik Jensen hadde lest Slåttes forklaring om innholdet i samtalen.
DB170222 59-åring nekter for å være Cappelens pengeinnkrever ¶
DB170222 Under Cappelens forklaring spurte aktor Alfheim om hvor mye penger Jensen skulle ha for den siste innførselen. - 160 000 til sammen, svarte Cappelen.
DB170222 Klokka 12.20 samme dag ble Cappelens BMW observert på Gardermoen lufthavn. 19. desember, samme dag som Cappelen ble pågrepet på kvelden, spanet « Operasjon Silent » både på Eirik Jensen og Cappelen.
DB170222 I retten i dag gikk spanerne gjennom rapporter som beskriver Cappelens møter med flere fra hasjnettverket sitt, som nå er dømt for narkotikavirksomhet.
DB170222 Der ser man at Jensen har noe hvitt i begge hender etter at han forlater Cappelens bil.
DB170222 De ledet spaningen i den topphemmelige « Operasjon Silent », som skulle knuse Cappelens hasjliga og velte hasjbaronen som de i mange år hadde mistenkt at hadde drevet stort innen hasj, men som de ikke hadde klart å ta.
DB170222 desember hadde Cappelens hasjlager på Røa blitt raidet av politiet. 110 kilo hasj og 68 850 kroner i kontanter var borte.
DB170222 59-åring nekter for å være Cappelens pengeinnkrever ¶
DB170221 De ble i fjor dømt som sentrale medlemmer i Cappelens hasjliga. 59-åring nekter for å være Cappelens pengeinnkrever ¶
DB170221 januar, hvor han står tiltalt for å ha vært medlem av Cappelens hasjliga, satt han med ei jakke over hodet og en lue trukket godt ned i ansiktet, mens han vugget fram og tilbake.
DB170221 59-åring nekter for å være Cappelens pengeinnkrever ¶
DB170221 I dag har aktoratet blant annet ført vitner som de mener har tilknytning til Cappelens omgangskrets, blant dem en 59 år gammel mann de mener har jobbet som pengeinnkrever for Cappelen.
VG170220 42-åringen tok et bilde som viser Cappelens sølvgrå BMW X3 stå parkert ved siden av en Volvo V70.
VG170220 TAUS : Den hasjtiltalte rørleggeren ( 52 ) var en av Cappelens mest betrodde partnere.
VG170220 Kripos har undersøkt den falske underskriften på kvitteringen og konkludert med at det sannsynligvis er Cappelens håndskrift.
DB170220 Forskjellige forklaringer ¶ Cappelens straffesak er etterforsket både av Asker og Bærum politidistrikt og av Spesialenheten for politisaker.
DB170220 Dommeren rystet av Cappelens møte med politiet : - Det er bare rør her ¶
DB170220 Da kan jeg snakke med rørleggeren da, han er jo ikke å få i tale dessverre, sier Cappelen, om en 52 år gammel mann som nå sitter tiltalt for å ha vært en del av Cappelens hasjliga, men som ikke sier ett ord og som tidligere har fått permisjon fra å delta i retten på grunn av sykdom. | - Jeg har ingenting mer å si om situasjonen.
AP170220 En foreløpig konklusjon etter at begge de tiltalte har forklart seg, er at retten neppe kan dømme Jensen kun på bakgrunn av Cappelens forklaring.
AP170220 En foreløpig konklusjon etter at begge de tiltalte har forklart seg, er at retten neppe kan dømme Jensen kun på bakgrunn av Cappelens forklaring.
AA170220 | Elden sterkt kritisk til Cappelens hukommelse ¶
AA170220 Elden gikk inn på Cappelens forklaring om at han flere ganger skal ha sittet sammen med Jensen mens transportene krysset grensen inn til Norge.
AA170220 Eirik Jensens forsvarer mener press kan ligge bak korrupsjonspåstandene mot den tidligere polititoppen og stiller spørsmål ved Gjermund Cappelens forklaringer.
AP170219 Slik var Cappelens lukrative hasj-kjede : Innen hasjen nådde brukerne, hadde verdien mangedoblet seg ¶
AP170219 Kan be om bistand ¶ Én av dem som var med på mange av flyreisene til det som allment er ansett som Nord-Europas narkohovedsteder, var mannen som anses for å være Cappelens nærmeste medarbeider.
AP170219 Hvorfor klarte ikke politiet å stanse Cappelens påståtte enorme import av hasj til Norge ?
AP170219 Hvis man regner med alle turene, har Cappelens reisefrekvens vært omtrent en utenlandsreise annenhver uke.
AP170219 Burde ligningsmyndighetene ha oppdaget Cappelens påstått enorme kontantøkonomi ?
AP170219 Aftenposten har gått gjennom Cappelens reisevirksomhet.
VG170217 Cappelens torpedooffer : - Jeg kunne ikke gå på to uker ¶
VG170216 Les også : Gjermund Cappelens sønn ( 29 ) banket opp ¶
VG170216 Les også : Cappelens torpedooffer : - Jeg kunne ikke gå på to uker ¶
VG170216 Deler av Cappelens informasjon ble tatt inn i den store, offentlige rapporten Oslo 2022, skrevet av Jensen og tre kolleger, med to visepolitimestere i styringsgruppen.
VG170216 At politiet har tatt Cappelens råd, er i alle fall i ettertid lett å se var en tabbe.
DB170216 Jensen-forsvarer Arild Holden forsøker i sin utspørring av Cappelen å få vite hva Jensen kan ha visst som kan ha vært nyttig for Cappelens hasjinnførsler.
DB170216 I denne toppleiligheten i Skandinavias hasjhovedstad bor Cappelens mystiske hasjvenn.
DB170216 Han gikk raskt gikk gjennom temaer som har vært mye omtalt i retten, som hasjbaronens mange telefoner, økonomi, helse og hvem i hasjligaen som eventuelt visste om Cappelens påståtte samarbeid med Jensen.
DB170216 Dommeren rystet av Cappelens møte med politiet : - Det er bare rør her ¶
DB170216 Dagen i retten i dag startet med at Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, holdt en utspørring på 40 minutter.
AP170216 Elden til frontalangrep på Gjermund Cappelens troverdighet ¶
VG170215 TILTALT : Eirik Jensen følger med på Gjermund Cappelens forklaring.
DB170215 Messi var også et kodenavn Cappelens hasjliga brukte for hasj.
DB170215 Dommeren rystet av Cappelens møte med politiet : - Det er bare rør her ¶
DB170215 Dagbladet vet at flere enkeltpersoner har forklart at de hver investerte rundt 100 000 kroner i Cappelens selskap, etter råd fra Saber.
DB170215 Jensen nekter straffskyld, og sier den omfattende kontakten dem imellom dreide seg om Cappelens rolle som kilde og informant.
DB170215 Jensen nekter for at han har bidratt til Cappelens mangeårige hasjinnførsel.
DB170215 Jensen er totalt uenig i Cappelens virkelighetsforståelse.
DB170215 Den tidligere politilederen sier han ikke visste om Cappelens kriminelle virksomhet.
DB170215 « Johan » og en til skal ha fått 20 000 kroner for å banke opp han som forgrep seg på Cappelens samboer.
VG170214 VG har vært i kontakt med det ett av ofrene som skal ha fått bank fra Gjermund Cappelens torpedoer.
VG170214 OSLO TINGRETT ( VG ) Ifølge Gjermund Cappelens forklaring i retten satte Eirik Jensen ham i kontakt med en barndomsvenn da han trengte torpedo.
VG170214 Ifølge Gjermund Cappelens forklaring i retten skal imidlertid Jensen ha anbefalt « Johan » da Cappelen « hadde behov for en kar som kunne gjøre ting som ikke var helt lovlig ».
VG170214 | Cappelens torpedooffer : - Jeg kunne ikke gå på to uker ¶
DB170214 ¶ STRID : Eirik Jensen nekter for at han hjalp Gjermund Cappelen med hasjinnførsler, og sier han ikke visste om Cappelens kriminelle virksomhet.
DB170214 Ifølge Cappelen fikk Jensens venn med seg en annen mann for å reise til mannen som Cappelens eks-kjæreste hevdet hadde forgrepet seg på henne.
DB170214 Dette var blant annet nestkommanderende i hasjligaen « Brusselgeren » ( 64 ), Cappelens sønn ( 29 ) som i fjor ble dømt for heleri og en mann i rusmiljøet som Cappelen hjalp.
DB170214 Blant navnene han ramset opp i Oslo tingretts sal 250 i dag var « Rørleggeren » ( 52 ), en av Cappelens medhjelpere i hasjligaen, Cappelens mor og far, hans tidligere samboer og hennes nye mann, én av hasjleverandørene hans i Nederland og barndomsvenner Cappelen hadde.
DB170214 Blant navnene han ramset opp i Oslo tingretts sal 250 i dag var « Rørleggeren » ( 52 ), en av Cappelens medhjelpere i hasjligaen, Cappelens mor og far, hans tidligere samboer og hennes nye mann, én av hasjleverandørene hans i Nederland og barndomsvenner Cappelen hadde.
DB170214 Cappelens forsvarer Kaja de Vibe Malling sier til Dagbladet at han har vært åpen om navnene i avhør.
DB170214 Så fingerte de et tyveri av hasj fra et av Cappelens lagre, for å overvåke hvordan de involverte oppførte seg da.
AP170214 Venn av Jensen banket opp Cappelens kunde.
AP170214 FOTO : Cornelius Poppe, NTB scanpix ¶ Cappelens forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling idet Cappelen startet sine forklaringer tirsdag.
AA170214 Både Jensens forsvarere, John Christian Elden og Arild Holden, og Cappelens forsvarere, Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling, vil spørre 50-åringen ytterligere ut om hans mangeårige samarbeid med den medtiltalte politimannen. ( ©NTB ) ¶
DB170213 Ifølge den tidligere politimannens forklaring var kontakten dem mellom i 20 år relatert til Cappelens informantvirksomhet.
DA170213 Av den grunn har deler av både Eirik Jensens og Gjermund Cappelens forklaring i retten gått bak lukkede dører.
DA170213 Aktor Hulda Olsen Karlsdottir sa i etterkant av vitnemålet at Cappelens forklaring styrker påtalemyndighetens sak.
VG170211 Som å komme til himmelen » ¶ Cappelens høyre hånd vet vi sto utenfor huset til Cappelen og ventet om morgenen, han håndterte penger, deltok på turene til utlandet, testet hasj.
VG170211 I hemmelighet var han Cappelens losser, drev med pengeinnsamling og leverte ut hasj.
VG170211 Cappelens lagersjef tok sitt eget liv like etter arrestasjonen.
DB170211 Gjermund Cappelens samarbeidspartnere er helt vanlige folk som behandler hasj som en helt vanlig vare.
DB170211 For enkelte av dem har nok de vanlige jobbene blitt nedprioritert gjennom åra, Cappelens nestkommanderende « brusselgeren » har tidligere drevet et brusutsalg og butikk, men oppga å være arbeidsledig i Asker og Bærum tingrett.
DB170211 Det er lett å forstå at naboer ikke har fattet mistanke til Cappelens venner.
VG170210 | Gjermund Cappelens sønn ( 29 ) banket opp ¶
VG170210 Cappelens 29 år gamle sønn ble i midten av juni i fjor dømt til halvannet års fengsel for heleri av 4,5 millioner kroner.
DB170210 Påtalemyndigheten mener « Brusselgeren » har hatt en svært sentral rolle i Cappelens hasjdrift.
DB170210 Politiet har lenge vært overbevist om at « China » er kodenavn for den 64 år gamle brusselgeren politiet mener er Cappelens nærmeste medarbeider.
DB170210 I Cappelens hasjregnskap framkommer navnet « China ».
DB170210 Han har levert til flere av Cappelens hasjkjøpere og var kontaktperson for hasjlageret.
DB170210 ( Dagbladet ) : I dag vitner Gjermund Cappelen ( 50 ) i ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot fem menn som skal ha tilhørt Cappelens hasjliga.
AP170210 På hotellrommet lå det 1,5 millioner kroner politiet tror stammer fra Cappelens hasjliga.
AP170210 Også hasjleveranser til ham ble belyst gjennom Cappelens vitnemål i Borgarting lagmannsrett fredag, etter spørsmål fra aktor.
AP170210 Lyngtveit forsvarer Cappelens bestevenn, mens Johnny Veum forsvarer en lagersjef som også er kjent som rørleggeren.
AP170210 Borte er Cappelens ofte svevende svar slik vi har hørt ham de siste ukene i tingretten.
DB170209 De vil høre om Cappelens forhold til Eirik Jensen.
DB170209 Opptakene viser at Cappelens forklaring om Jensen har vært relativt konsistent siden dag én.
DB170209 Jensen har gjennom Cappelens forklaring sittet på raden bak forsvarerne sine og mye av tida har han holdt blikket i bordet foran seg.
DB170209 Benedict de Vibe, Cappelens forsvarer, håper at hasjsmugleren kan være en fri mann om fem år.
DB170209 At han foreslo å bruke skjult mikrofon for å avsløre politimannen, var nok mye i håp om å slippe løs fra varetekt, men styrker samtidig Cappelens troverdighet.
DB170209 Cappelens krav ville de ta med « oppover i systemet » og komme tilbake til ham.
VG170208 Men det vi hører er ikke politiet som legger ord i Cappelens munn.
VG170208 På dette tidspunktet har hasjtransporten passert grensen og klokken 19 møter en av Cappelens medhjelpere kureren på Texburger på Skøyen i Oslo ¶
VG170208 Ifølge Eirik Jensens forklaring i retten dreier ikke kommunikasjonen seg om hasjleveransen, men Cappelens arbeid som kilde for politiet.
VG170208 Ifølge Cappelens forklaring betyr meldingen at det er rolig hos politiet og Jensen reiser hjem igjen.
VG170208 Han mener SMS-ene handler om Cappelens « informasjonsinnhenting » og at han ikke prioriterte å svare med en gang.
VG170208 De følgende dagene - mens luksushasjen fra Spania distribueres i Cappelens nettverk - går det flere tekstmeldinger mellom ham og Jensen.
SA170208 | Spesialenheten graver i Cappelens forhold til Jensen ¶
DB170208 NEKTER STRAFFESKYLD : Gjermund Cappelens forklaring til de to tjenestemennene strider med Jensens syn.
VG170207 Les mer : Dommeren skeptisk til Cappelens forklaring ¶
SA170207 | Cappelens kodede hasjregnskap oppe i retten ¶
DB170207 Like etter at politiet hadde brutt seg inn i Cappelens hasjlager og tatt 110 kilo hasj og 68 850 kroner i kontanter, sendte Cappelen følgende SMS til Eirik Jensen : « Er du i byen i dag ?
DB170207 desember gjør de beslag i Cappelens hasjlager på Røa.
DB170207 Også Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mener Alfheim stilte unødvendig mange spørsmål om Cappelens hasjliga.
DB170207 Også Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mener Alfheim stilte unødvendig mange spørsmål om Cappelens hasjliga.
DB170207 I retten i fjor sa Cappelens sønn : - Men jeg er lei meg.
DB170207 Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden har også stilt spørsmål ved om Cappelens motivasjon for å snakke om Jensen er for å få lavest mulig straff.
DB170207 Thor Bache-Wiig forsvarer « karatelæreren », en av Cappelens hasj-kunder.
DB170207 Imran Saber, kjent som « Onkel Skrue », investerte tungt i Cappelens snus-import og tapte mye penger da selskapet gikk konkurs.
VG170206 I 2012 ble en annen av Cappelens transporter stanset på Svinesund med 220 kilo hasj.
DB170206 På støttegruppa skriver Jensen at ansvaret for Cappelens valg om å gå til politiet med sin forklaring om forholdet, « nå ligger hos de som har valgt å benytte hans historie », og peker antakelig mot påtalemyndigheten.
DB170206 Han ga klart uttrykk for at Cappelens forklaring var helt fjern for ham.
DB170206 » skriver Jensen, som under Cappelens forklaring ved flere anledninger smilte og lo for seg selv.
DB170206 Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, sier det ikke er grunnlag for å komme med slike påstander.
DB170206 Jensen etter Cappelens forklaring : « Enkelte ganger var det umulig å ikke reagere med frustrasjon og sinne » ¶
DB170206 Mannen som omtales som Cappelens nestkommanderende i hasjligaen, « Brusselegeren » ( 64 ), møtte i februar 2013 to karer som drev en butikk som formidlet utstyr til produksjon av hasj.
DB170206 Jensen etter Cappelens forklaring : « Enkelte ganger var det umulig å ikke reagere med frustrasjon og sinne » ¶
DB170206 En av dem var Cappelens nestkommanderende « Brusselgeren ».
DB170206 Eirik Jensen nekter for å ha gitt Cappelen slik informasjon, og sier den omfattende kontakten mellom dem dreide seg om Cappelens rolle som kilde og informant.
AA170206 Cappelens kontakt med 39-åringen ble et tema i retten mandag.
DB170205 Samtidig som denne saken pågår i Oslo tingrett, sitter noen av Cappelens samarbeidspartnere i Borgarting lagmannsrett.
DB170205 Logistikken i Cappelens nettverk framstilles som så effektivt at han selv kunne jobbe administrativt på dagtid mens barna var i skole og barnehage, og på korte « forretningsreiser » til steder som Amsterdam og København.
VG170203 De mener han ikke er noen lystløgner, og mener kommunikasjon som støtter opp om Cappelens forklaring.
VG170203 NEKTER : Eirik Jensen stiller seg uforstående til anklagende om at han har bidratt til Gjermund Cappelens hasjvirksomhet.
DB170203 Krangler om Cappelens hasjvenner : - Unødvendig ¶
DB170203 Ifølge Cappelen sa Jensen her at det gikk utover deres samarbeid fordi folk i Cappelens organisasjon ikke gjorde som de skulle.
DB170203 Cappelens hasjliga fikk inn mye forskjellig hasj av varierende kvalitet og pris.
DB170203 Riksadvokaten ville neppe tatt ut tiltale basert på Cappelens forklaring alene.
DB170203 Pikant nok har også Jensen antydet at Cappelens påstander om at politimannen var korrupt også har vært storsmuglerens dekkhistorie overfor andre kriminelle.
DN170202 Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe avviser dette.
DB170202 Men hvem som har vært med på å ta imot hasjen i Norge er helt uvesentlig, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til Dagbladet.
DB170202 Likevel er Cappelens hasjvenner en viktig del av påtalemyndighetens bevisførsel i Oslo tingrett.
DB170202 Enkelte av Cappelens venner og bekjente ble også et tema i retten i dag.
DB170202 Eirik Jensen ( 59 ) er tiltalt for å ha medvirket til innførselen ved å varsle om forhold som kan være nyttig for Cappelens innførselvirksomhet og for å ha mottatt minst 2,1 millioner kroner for det.
DB170202 BRØT INN : Tingrettsdommer Kim Heger måtte spørre hvem Cappelens hasjvenner er.
DB170202 november i fjor ble Cappelens hasjliga dømt til 13 år, 16 år, 15 år, 5 og et halvt år, 9 år og 5 år i fengsel i Asker og Bærum tingrett for grove narkotikaforbrytelser.
DB170202 Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mener mange av spørsmålene ikke er relevant for saken.
DB170202 Krangler om Cappelens hasjvenner : - Unødvendig ¶
DB170202 En mann i Cappelens hasjnettverk, som omtales som « Cruise », etter biltypen « Land Cruiser », skriver 4. november til Cappelen : ¶
DB170202 ( Dagbladet ) : Torsdagens utspørring av Gjermund Cappelen handlet om kommunikasjonen hans med Eirik Jensen og Cappelens hasjvenner i 2011.
DB170202 Krangler om Cappelens hasjvenner : - Unødvendig ¶
DB170202 I tillegg fungerer Cappelens forsvarer Benedict de Vibe som aktoratets støtte i denne saken.
DB170202 Et av Cappelens krav til politiet var at hun skulle slippe fri.
DB170202 Cappelens samboer ble også først arrestert, og avlytting tyder på at de to diskuterte virksomheten.
VG170201 Les også : Dommeren skeptisk til Cappelens SMS-forklaring ¶
VG170201 For nå er det narkosmugleren Gjermund Cappelens tur til å sitte og vri seg og ikke huske i saken hvor han står tiltalt for hasjsmugling og korrupsjon.
DB170201 ¶ FORKLARER SEG : Rettsaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen og Gjermund Cappelen fortsetter med Cappelens forklaring i dag.
DB170201 Cappelen sier han ikke tør snakke om hasjleverandørene : - Det vil være omtrent selvmord ¶ Cappelens forklaring handler om et bekmørkt forhold mellom ham som storimportør av hasj og en korrupt politimann som mottok 500 kroner per kilo hasj som ble innført.
DB170201 ( Dagbladet ) : I går startet hasjbaron Gjermund Cappelens forklaring i sal 250 i Oslo tingrett.
DB170201 Cappelens verden raste sammen da han ble tatt : - Jeg følte at Eirik hadde sviktet meg ¶
DB170201 Cappelens og Jensens forklaringer er som natt og dag.
DB170201 Mannen som også er omtalt som « Gull-gruben » ble i 2013 dømt for hvitvasking av 24 millioner kroner, og er blitt omtalt som Cappelens økonomisjef.
DB170201 Jensen mente den eneste måten det kunne legges press på myndighetene i Maldivene på, var ved offisielle dokumenter, men at han ville vente med å se an hva Cappelens advokater kunne ordne.
DB170201 Cappelen ba i e-poster Jensen om å uttrykke bekymring for Cappelens helse og si at det kunne gå utover forretningsvirksomheten at han måtte bli der nede.
DB170201 Vet du da at det er full kontroll ? Cappelens verden raste sammen da han ble tatt : - Jeg følte at Eirik hadde sviktet meg ¶
DB170201 Heger vil vite hva Cappelen fikk ut av meldinger han fikk av Jensen, som ifølge tiltalen var varslinger og informasjon om forhold på grenser og ressurssituasjonen i politiet som kunne være nyttig for Cappelens innførselsvirksomhet.
DB170201 Etter en lengre utspørring om Gjermund Cappelens elleville opphold på Maldivene, hvor han ble pågrepet for besittelse av heroin, men klarte å bestikke seg hjem igjen til Norge, ønsker Heger å vite hvilken konkret nytte Cappelen hadde av kontakten med politimannen Eirik Jensen.
DB170201 ¶ LYTTER : Eirik Jensen har sukket høylytt og fnyst av deler av Gjermund Cappelens forklaring.
DB170201 Under hele Cappelens forklaring følger Jensen med på den såkalte tidslinja påtalemyndighetene har utarbeidet, samtidig som han tar notater.
DB170201 Til tross for at han er påtalemyndighetens kronvitne, har Spesialenheten tilsynelatende tatt Cappelens forklaring med en klype salt - eller to.
AP170201 Han omtaler Cappelens forklaring tirsdag og onsdag « helt som forventet ».
AP170201 Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, mener klienten kan få opp til halvert straff.
DB170131 FORSVARER : Ifølge Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sier hans klient delvis gruet seg til å avgi sin forklaring.
DB170131 En av de som kjøpte i store kvanta var en pakistaner som i Cappelens hasjregnskap ble kalt « Opak », en forkortelse for « Oslo-pakistaneren ».
DB170131 Cappelens verden raste sammen da han ble tatt : - Jeg følte at Eirik hadde sviktet meg ¶
DB170131 Påtalemyndigheten mente han hadde hatt en sentral rolle i Cappelens organisasjon, og at handlingene kvalifiserte til 15 år i fengsel, men han fikk to år i strafferabatt fordi han tidlig kom med en delvis innrømmelse og fordi han « fremstår fortsatt som svært preget av saken ».
DB170131 I Gjermund Cappelens hasjregnskap er 52-åringen omtalt som « Legg ».
DB170131 Cappelens verden raste sammen da han ble tatt : - Jeg følte at Eirik hadde sviktet meg ¶
DB170131 Presses av Cappelens forsvarer : - Fikk informasjon om drap, Bandidos og Gjermund Cappelen ¶
DB170131 I Cappelens forklaring i dag, fortalte han at den første innførselen Jensen visste om skjedde i 1993. 20 år etterpå sitter Cappelen på kroken, en pågripelse han redegjorde for i dag.
DB170131 Deretter skjer det berømte « innbruddet » der politiet beslagla store mengder hasj fra en i Cappelens hasjliga i en garasje på Røa.
DB170131 John Christian Elden, Jensens forsvarer, sier det er vanskelig å tro på Cappelens forklaring når han bare snakker detaljert om Jensen, men ikke om andre medlemmer av hans nettverk.
DB170131 Han sa også at en av mennene politiet mener er Cappelens nærmeste ikke var noen « hovedaktør i businessen ».
DB170131 Cappelens verden raste sammen da han ble tatt : - Jeg følte at Eirik hadde sviktet meg ¶
DB170131 Presses av Cappelens forsvarer : - Fikk informasjon om drap, Bandidos og Gjermund Cappelen ¶
DB170131 Verken Eirik Jensens eller Gjermund Cappelens forklaringer er fullt ut troverdige.
DB170131 I går antydet Jensen at dette kunne være et mulig motiv for Cappelens forklaring om ham.
DB170131 I dag er det altså Gjermund Cappelens sjanse til å fortelle sin versjon av sannheten.
AP170131 I tillegg mener påtalemyndigheten, takket være Cappelens hjelp, å kunne føre bevis for at han har fått verdifull og omfattende bistand av politimannen Eirik Jensen.
AP170131 Cappelens forbrytelse kan kvalifisere til lovens strengeste straff på 21 års fengsel.
DB170130 Retten åpnet imidlertid dørene igjen da Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe startet sin utspørring av Jensen.
DB170130 LUKSUS : BMW 760i er den tyske produsentens absolutte toppmodell og var i Gjermund Cappelens eie.
DB170130 Et av de sentrale spørsmålene i saken er om Jensen har visst om Cappelens kriminelle virksomhet, men sett mellom fingrene på det.
DB170130 De Vibe var også interessert i hva Jensen tenkte om Cappelens forbruk.
DB170130 - Spørsmålet er om denne kilden ga deg informasjon om Cappelens narkotikatrafikk ? spør de Vibe.
DB170130 Cappelens eksemplar var lenge det eneste i Norge før Statsministerens kontor kjøpte to og Norges bank kjøpte én.
DB170130 Nå, i den uformelle samtalen, vil politietterforskerne fra Asker og Bærum politidistrikt høre om Cappelens forhold til politioverbetjent Eirik Jensen.
DB170130 Mandag startet den siste dagen med spørsmål til eks-politimannen, og til slutt skal Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe stille spørsmål til Jensen.
DB170130 Jensen er tiltalt for korrupsjon ettersom påtalemyndigheten mener han varslet om forhold som kunne være av betydning for Cappelens innførselsvikrsomhet, og dermed reduserte risikoen for at Cappelen ble avslørt.
DB170130 Presses av Cappelens forsvarer : - Fikk informasjon om drap, Bandidos og Gjermund Cappelen ¶ 19. november i 2015 ble seks medlemmer av Cappelens hasjnettverk dømt til mellom 5 og 16 års fengsel.
DB170130 Deretter begynner Alfheim og ramse opp betegnelser som ble brukt av Cappelens hasjliga til å beskrive narkotika : « BMW », « Mexico », « Motorsykkel », « Dior », « Ørn », « F12 ».
DB170130 Blant annet er Cappelens sønn dømt for heleri, men han anket ikke dommen.
DB170130 ( Dagbladet ) : I morgen starter ankesaken mot medlemmer fra Gjermund Cappelens gamle hasjliga som står tiltalt for narkotikavirksomhet.
DB170130 november i 2015 ble seks medlemmer av Cappelens hasjnettverk dømt til mellom 5 og 16 års fengsel.
AP170129 Slik var Cappelens lukrative hasj-kjede ¶
AP170129 Han fremstår som Cappelens høyre hånd, skrev tingrettsdommer Cecilie Walnum.
AP170129 - Retten finner at XX har vært Cappelens nærmeste medarbeider og mest betrodde mann.
AP170129 Cappelens mest betrodde mann ¶
AP170129 Cappelens luksusliv før pågripelsen : Luksusklokker, Munch-maleri og 5 mill. i kontanter ¶
DB170128 Jensen var nysgjerrig på Cappelens virksomhet, forklarte den tidligere politilederen i Oslo tingrett sal 250 onsdag denne uka.
DB170128 I retten kom det også fram at Jensen fortalte PTO-kontoret ( Politi og Toll Oslo ) om Cappelens nye virksomhet.
DB170128 Dagbladet vet at flere enkeltpersoner har forklart at de hver investerte rundt 100 000 kroner i Cappelens selskap, etter råd fra Saber.
DB170128 ( Dagbladet ) : Eirik Jensen ( 59 ) trodde Gjermund Cappelens ( 50 ) snusvirksomhet var hasjbaronens nye, lovlige levevei.
DB170127 Cappelens brede glis Kommentar ¶
DB170125 Spesialenheten, samt Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, fikk gjennomslag for lukkede dører i forrige uke.
DB170125 Lørdagen som følger, mener Spesialenheten det er gått 150 kilo hasj inn til Norge fra Nederland i Cappelens regi.
DB170125 - Hva i Cappelens liv fører til at han kommer i trusselsituasjon med denne personen ?
DB170124 Cappelens brede glis Kommentar ¶
DB170124 - Basert på Cappelens forklaring, som du ikke mener stemmer, fikk du 500 kroner per kilo.
DB170124 Cappelens brede glis Kommentar ¶
DB170124 | Cappelens brede glis ¶
DB170124 Cappelens smil viser tydelig hvor aktors virkelighetsforståelse og tolkning av kommunikasjonen mellom ham og Eirik Jensen kommer fra.
AP170124 Mens Eirik Jensen forklarer at kodemeldinger fra sommeren og høsten 2011 relaterer seg til hans bekymring for Cappelens snusfirma « Pure Nordic Tobacco », mener aktor Kristine Schilling at eks-politimannen maser for å få mer penger.
DN170123 | Hasjpåstander mot Cappelens forsvarer ¶
DB170123 Resten av uka vil Jensens forsvarere og Gjermund Cappelens forsvarere spørre ut Jensen i Oslo tingretts sal 250.
DB170123 - Ja, hvis det var fett nok det som kom inn så, svarer Jensen, som dermed står fast ved at Cappelens informasjon ble brukt til politiarbeid og at kommunikasjonen mellom ham og Cappelen ikke var varsler som hjalp Cappelens innførselvirksomhet.
DB170123 - Ja, hvis det var fett nok det som kom inn så, svarer Jensen, som dermed står fast ved at Cappelens informasjon ble brukt til politiarbeid og at kommunikasjonen mellom ham og Cappelen ikke var varsler som hjalp Cappelens innførselvirksomhet.
AP170123 | Jensen med hasjpåstander mot Cappelens forsvarer ¶
AP170123 Cappelens forsvarer om Eirik Jensen-boken : - Ting blir ikke mer sant fordi det står i en bok ¶
DB170119 « Mr Good » er på Cappelens telefon oppført med et nederlandsk nummer.
DB170119 Men Spesialenheten har ikke funnet disse meldingene på noen av Jensens telefoner, bare på en av Cappelens , hvor det er funnet tekstmeldinger fra en kontakt lagret med navnet « Mr.
DB170119 Medlem av Cappelens hasjliga jobbet på Jensens bad.
DB170119 Good » på Cappelens telefon, bidrar med informasjon angående politiets ressurser.
DB170119 Medlem av Cappelens hasjliga jobbet på Jensens bad.
DB170119 Ut fra SMS-ene ser det ut til at Cappelen og Jensen avtaler et møte, men at noe uventet skjer i Cappelens liv.
DB170119 NEKTER Å HILSE : Eirik Jensen og Gjermund Cappelens sitter tiltalt i Oslo tingrett.
DB170119 Medlem av Cappelens hasjliga jobbet på Jensens bad.
DB170119 Rørleggeren er viktig fordi han er en av Cappelens nære samarbeidspartnere i hasj-ligaen.
DB170118 NEKTER Å HILSE : Eirik Jensen og Gjermund Cappelens sitter tiltalt i Oslo tingrett.
DB170118 Heller ikke Cappelens forsvarer Benedict de Vibe ønsket å svare på spørsmål i går.
DB170118 Denne rørleggeren ble i fjor dømt som et av Cappelens hasjliga sentrale medlemmer.
DB170118 Cappelens mann ¶
DB170118 I realiteten var det en topphemmelig reaksjon fra politiet i Asker og Bærum der de skulle se hvordan Cappelens hasjliga reagerte.
DB170118 11.58 samme dag ringer han Cappelens nummer to ganger.
DB170118 Men elefanthjerne-uttrykket vet jeg ikke helt om jeg skal kommentere på, sier Kaja de Vibe Malling, Cappelens forsvarer.
DB170118 Medlem av Cappelens hasjliga jobbet på Jensens bad.
DB170118 Det ble også konstatert at en av de dømte i Cappelens hasjliga gjorde rørleggerarbeid på badet til Jensen.
DB170118 Cappelen ser fram til å komme med sin forklaring, sier de Vibe Malling, som mener at Cappelens tegninger av eiendommen og husets inventar er en god indikasjon på at Cappelen faktisk har vært på gården.
DB170118 - Det ser ut som en ordinær barnetegning av et hus, sier Jensen om Cappelens fasadetegning.
AP170118 | Gjermund Cappelens betrodde mann jobbet for Eirik Jensen ¶
AP170118 Tingrettsdommen beskriver 52-åringen som en åpenbart viktig og betrodd medhjelper i Cappelens narkonettverk.
AP170118 Rørleggeren ( 52 ) som utførte VVS-arbeidet på Eirik Jensens bad, var med i Cappelens narkobande og ble i fjor dømt for oppbevaring av 476 kilo hasj.
AP170118 Innen Cappelens marokkanske hasj nådde brukerne, hadde verdien mangedoblet seg : Slik var Cappelens lukrative hasj-kjede ¶
AP170118 Innen Cappelens marokkanske hasj nådde brukerne, hadde verdien mangedoblet seg : Slik var Cappelens lukrative hasj-kjede ¶
AP170118 Eirik Jensens ( bildet ) bad ble pusset opp av en av Gjermund Cappelens kumpaner i hasjligaen.
AP170118 Det viser seg at rørleggeren var en av hasjimportør Gjermund Cappelens menn i hasjligaen.
AP170118 Dem har tatt alt som er », sa mannen, disponerte ett av Cappelens to lagre.
DB170117 Spesialenheten stilte i dag en rekke spørsmål om Cappelens penger og hvorvidt det var mulig for ham å bruke pengene han ervervet gjennom omfattende narkovirksomhet.
DB170117 NEKTER Å HILSE : Eirik Jensen og Gjermund Cappelens sitter tiltalt i Oslo tingrett.
DB170117 Det Jensen forklarer er ikke det samme som Cappelens historie, sier de Vibe forsvarer til Dagbladet.
DB170117 - Der var ikke forklaringen til Jensen helt i tråd med Cappelens virkelighetsoppfatning.
DB170117 Det var for denne delen av Jensens forklaring at Spesialenheten begjærte lukkede dører, noe også Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, så seg svært enig i.
DB170117 Det skal også ha blitt sendt til Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.
DB170117 konfronterte Jensen med kontakten han hadde med Cappelen dagen etter at politiet brøt seg inn og stjal hasj fra Cappelens lager på Røa.
DB170117 NEKTER Å HILSE : Eirik Jensen og Gjermund Cappelens sitter tiltalt i Oslo tingrett.
DB170117 Like etter at politiet hadde brutt seg inn i Cappelens hasjlager og tatt 110 kilo hasj, sendte Cappelen følgende SMS til Eirik Jensen : « Er du i byen i dag ?
DB170117 Ifølge Spesialenheten fikk Jensen tilbake pengene av Cappelen i Cappelens BMW ved Kiwi i Platous gate - like ved politihuset på Grønland.
DB170117 Det var slik det fungerte : Med en gang det kom hasj inn, så ble det betalt, sa advokat Benedict de Vibe, Cappelens forsvarer, til Dagbladet den gang.
DB170117 Dagbladet har tidligere skrevet om Cappelens BMW-er og at det var en komplisert feil på en BMW 760 som ble levert ut av verkstedet to uker før Cappelen ble pågrepet.
DB170117 Jensen har mer eller mindre aktivt unngått kunnnskapen om Cappelens kriminalitet.
SA170116 Dette er opplysninger som er egnet til sette både Cappelens og Jensens sikkerhet i fare, anser påtalemyndigheten.
DB170116 Det skal også ha blitt sendt til Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.
DB170116 Blant Cappelens tvilsomme bekjente går utvilsomt spekulasjonene høyt.
AP170116 Nå avventer vi Gjermund Cappelens forklaring.
AP170116 Ifølge Bertheussen var det han som gjorde jobben - amfetaminet ble lagt i bagasjerommet på Cappelens hvite Golf mens de spiste lunsj.
AP170116 Flydroppsaken, som den senere ble kjent som, sto sentralt da Eirik Jensen mandag forklarte seg bak lukkede dører i Oslo tingrett om Gjermund Cappelens liv som politiinformant.
DB170115 Mens advokat Benedict de Vibe, Gjermund Cappelens forsvarer, støttet kravet om lukkede dører, og mener det dreier seg om liv eller død for Cappelen.
DB170115 januar, før det blir Gjermund Cappelens tur til å innta vitneboksen i sal 250 i Oslo tingrett.
DB170114 Cappelens betroelser til norsk politi er av et kaliber som i grunnen kvalifiserer til en bauta i luftegården på Ila.
DB170113 Det er jo forskjellige oppfatninger her, sa Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til Dagbladet.
SA170112 Hasjbaron Gjermund Cappelen påstår at Eirik Jensen mottok bestikkelser for informasjon som hjalp Cappelens narkoliga.
DB170112 Det skal også ha blitt sendt til Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.
DB170112 Når Spesialenheten i dag fortsetter sin utspørring av Jensen, kan Cappelens avhør bli tatt opp.
DB170112 Da hadde de blant annet fulgt med på tekstmeldingene som ble sendt mellom dem da politiet raidet Cappelens hasjlager på Røa i Oslo 18. november.
DB170112 De to skal ha hatt nær kontakt i den samme perioden, uten at Jensen har ant noe om Cappelens kriminelle virksomhet.
BT170112 Tiden i varetekt hadde vært vanskelig og da han fikk innsyn i medtiltalte Gjermund Cappelens avhør som utgjorde grunnlaget for at han selv var trukket inn i hasjsaken.
SA170111 Jensen sa det var tungt for ham å avsløre Cappelens rolle som informant.
SA170111 Ifølge advokat Benedict de Vibe, som forsvarer 50-åringen, var det like før de reiste et krav om at retten skulle lukke dørene av frykt for at Cappelens sikkerhet skulle bli truet som følge av Jensens vitnemål.
SA170111 Da etterforsket politiet i Asker og Bærum Cappelens hasjnettverk med økende intensitet og fattet samtidig mistanke til om Eirik Jensen kunne ha en rolle i saken. ( ©NTB ) ¶
FV170111 Han avviste på det mest bestemte antydningen fra Spesialenheten for politisaker om at han ikke hadde ført Cappelens navn eller opplysninger fra ham inn i registrene som ble brukt.
DN170111 Han avviste på det mest bestemte antydningen fra Spesialenheten for politisaker om at han ikke hadde ført Cappelens navn eller opplysninger fra ham inn i registrene som ble brukt.
DN170111 - Han ga en hjelpende hånd til Jensen som i ettertid fikk veldig mye « kred » for å ha skaffet gjenstandene tilbake, sier Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe.
DB170111 Eller var det koder, knyttet til det Jensen har forklart var Cappelens rolle som informant ?
DB170111 Han forklarer at det var viktig for dem at de visste om Cappelens rutiner, ettersom han reiste mye.
DB170111 Kaja de Vibe Malling, en av Cappelens forsvarere, vil ikke gå detaljert inn på Jensens forklaring og det han sa om Cappelens angivelige informantvirksomhet i utlandet.
DB170111 Kaja de Vibe Malling, en av Cappelens forsvarere, vil ikke gå detaljert inn på Jensens forklaring og det han sa om Cappelens angivelige informantvirksomhet i utlandet.
DB170111 Jensen forklarte at det var viktig for dem at de visste om Cappelens rutiner, ettersom han reiste mye.
DB170111 FORTALTE OM CAPPELENS ROLLE : Eirik Jensen fortalte at Gjermund Cappelen etterhvert kom med informasjon om smuglerruter og narkotikavirksomhet i Europa.
DB170111 Jensen sier dermed at Cappelens advokat Benedict de Vibe, som også forsvarer hasjbaronen i den pågående rettssaken, visste om og klargjore for at Cappelen ble politiets informant allerede i 1993.
DB170111 Jensen og Cappelens forhold strekker seg altså over 20 år tilbake i tid, og Jensen gikk detaljert inn på det i sin forklaring.
DB170111 Jensen mener også Cappelens informasjon avslørte smuglerruter i Europa.
DB170111 - IKKE SANT : Gjemund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe benekter at han visste om Gjermund Cappelens angivelige informantvirksomhet allerede fra 1993.
DB170111 - IKKE SANT : Gjemund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe benekter at han visste om Gjermund Cappelens angivelige informantvirksomhet allerede fra 1993.
BT170111 Utover det, var det lite konkret å hente om Gjermund Cappelens bidrag til politiets etterretning.
BT170111 « NØDRETT » : - Det er tungt for meg å avsløre Cappelens rolle som informant.
BT170111 Jensen fortalte at han ble tilkalt av Cappelens far for hjelp.
BT170111 - Det er tungt for meg å avsløre Cappelens rolle som informant.
AP170111 Cornelius Poppe, NTB scanpix ¶ Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, velger å tro at det Jensen sa om hans klient var for generelt til å endre sikkerhetssituasjonen.
AP170111 - Det har vært noen utfordringer rundt Gjermund Cappelens sikkerhet hele veien, og hvilke tiltak vi skal sette i verk er til løpende vurdering, sier direktør Knut Bjarkeid ved Ila.
AP170111 Cappelens sikkerhet vurderes nå fortløpende både ved Ila fengsel og av Bærums-politiet, får Aftenposten bekreftet.
AP170111 Cornelius Poppe, NTB scanpix ¶ Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, velger å tro at det Jensen sa om hans klient var for generelt til å endre sikkerhetssituasjonen.
AP170111 - Det har vært noen utfordringer rundt Gjermund Cappelens sikkerhet hele veien, og hvilke tiltak vi skal sette i verk er til løpende vurdering, sier direktør Knut Bjarkeid ved Ila.
AP170111 Cappelens sikkerhet vurderes nå fortløpende både ved Ila fengsel og av Bærums-politiet, får Aftenposten bekreftet.
AP170111 Mannen blir beskrevet som en av tre nestkommanderende i Gjermund Cappelens forbrytersyndikat.
AP170111 Jensen : Det gjelder Cappelens liv ¶
AP170111 - Jeg har absolutt brydd meg om Cappelen som menneske og har brukt mye tid på få ham rehabilitert, sa Jensen, da han forklarte seg om Cappelens store rusproblemer.
SA170110 Oslo ( NTB ) : Gjermund Cappelens advokat Benedict de Vibe avviser spekulasjonene fra Eirik Jensens forsvarer om at Cappelen måtte fri seg fra mistanker i det kriminelle miljøet om at han var « politiets mann ».
SA170110 - Dette kan ha blitt spredt i Cappelens omgangskrets og kan ha reist spørsmål.
SA170110 | Cappelens forsvarer avviser motivspekulasjoner ¶
DB170110 Blant annet presenterte statsadvokat Lars Erik Alfheim i går SMS-er mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen dagen etter at politiet hadde gjennomført innbrudd i Cappelens hasjlager i en garasje på Røa.
DB170110 november 2015 : Seks medlemmer av Gjermund Cappelens hasjnettverk blir dømt til mellom 5 og 16 års fengsel.
DB170110 januar 2016 : Statsadvokaten tar ut tiltale mot Gjermund Cappelens sønn for heleri av 4,5 millioner kroner.
DB170110 Cappelens hasjpartner ble tatt i 1995.
DB170110 De ble i fjor ble dømt som sentrale medlemmer i Cappelens hasjliga.
DB170110 Statsadvokat Lars Erik Alfheim avbrøt et øyeblikk Eldens innledningsforedrag etter at forsvareren hadde kommet med det Alfheim mente var personelige bemerkninger om Cappelens troverdighet.
DB170110 Her hilser Jensen på Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe.
DB170110 Han viste også flere bemerkelser og attester Jensen har fått i løpet av sin tjeneste og gjorde klart at de ikke ønsket å lukke dørene under Jensens forklaring, og vil motsette seg lukkede dører når Spesialenheten og Cappelens forsvarere begjærer dette.
DB170110 Elden stilte også flere spørsmål ved Cappelens mulige motiv for å snakke Jensen inn i saken.
DB170110 Det kan da ha blitt reist spørsmål i Cappelens omgangskrets om han var kilde hvorpå han har svart : « nei, jeg snakker ikke med politiet, men jeg har en politimann i lomma ».
DB170110 Benedict de Vibe, Cappelens forsvarer, ville først komme med bemerkninger til hva statsadvokat Lars Erik Alfheim sa om Cappelens hasjimperium og hvilke verdier han satt på.
DB170110 Benedict de Vibe, Cappelens forsvarer, ville først komme med bemerkninger til hva statsadvokat Lars Erik Alfheim sa om Cappelens hasjimperium og hvilke verdier han satt på.
DB170110 Cappelens sak er en minusstraffesak og ikke en plusstraffesak, sier Elden, som også kommenterte aktoratets forklaring i går om at informantopplysninger kan ha bidratt til opprullingen av etterforskningen mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.
DB170110 Men ikke at det var et informantforhold, sier advokat Kaja de Vibe Malling, en av Cappelens to forsvarere.
DB170110 Retten skal komme fram til om den tidligere politilederen Eirik Jensen ( 59 ) var delaktig i Gjermund Cappelens ( 50 ) storstilte narkosmugling til Norge, eller om Cappelen var Jensens hemmelige politiinformant.
DB170110 Også Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, sier at hans klient ikke satte pris på å treffe Jensen igjen.
DB170110 Han hadde forsvarerne John Christian Elden og Arild Holden på høyre side da han hilste på Cappelens forsvarerteam Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling.
DB170110 Jensen står tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet, ettersom Spesialenheten mener at Jensen mottok betydelige godtgjørelser fra hasjbaron Gjermund Cappelen som han videre ga varslinger som bidro til å styrke Cappelens narkotikavirksomhet.
BT170110 Kriminalteknikerne har da også funnet Cappelens fingeravtrykk på dokumentet.
BT170110 Han skal ha medvirket til Cappelens innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og 2013.
BT170110 Allerede i sine innledende kommentarer varslet Eirik Jensen forsvarer, advokat John Christian Elden at de vil stå på hardt for å renvaske klienten mot Gjermund Cappelens beskyldninger.
BT170110 - En av Cappelens medtiltalte i oppbevaringssaken ble i romjulen funnet på et hotellrom i Trondheim med 1,5 millioner kroner.
BT170110 Han skal ha medvirket til Cappelens innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og 2013.
BT170110 Allerede i sine innledende kommentarer varslet Eirik Jensen forsvarer, advokat John Christian Elden at de vil stå på hardt for å renvaske klienten mot Gjermund Cappelens beskyldninger.
AP170110 Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, brukte tid på å tilbakevise at Cappelen har smuglet hasj for mellom en og to milliarder kroner.
AP170110 Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, brukte tid på å tilbakevise at Cappelen har smuglet hasj for mellom en og to milliarder kroner.
SA170109 Spesialenheten for politisaker mener den tidligere så respekterte politimannen har vært delaktig i innføringen av 13,9 av tonnene med hasj som Cappelens fikk inn i landet.
SA170109 - Det var ikke noe hjertelig gjensyn, men en spent atmosfære, akkurat som forventet, sier Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, til NTB.
SA170109 Ord står mot ord i saken der Cappelen hevder Jensen ble betalt for å holde en beskyttende hånd over hans hasjimperium, mens Jensen påstår Cappelens var en av hans informanter i Oslos underverden.
SA170109 | Cappelens forsvarer : - Måtte fortelle om Jensen ¶
SA170109 Cappelens forsvarer mener også at Jensens manglende loggføring av kontakten med sin påståtte informant vil bidra til å svekke hans sak.
SA170109 Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sammen med Gjermund Cappelen i Oslo tingrett mandag.
DB170109 november 2015 : Seks medlemmer av Gjermund Cappelens hasjnettverk blir dømt til mellom 5 og 16 års fengsel.
DB170109 januar 2016 : Statsadvokaten tar ut tiltale mot Gjermund Cappelens sønn for heleri av 4,5 millioner kroner.
DB170109 NEKTER Å HILSE : Eirik Jensen og Gjermund Cappelens sitter tiltalt i Oslo tingrett.
DB170109 I RETTEN : Eirik Jensen og Gjermund Cappelens sitter tiltalt i Oslo tingrett.
DB170109 Men han ser frem til at saken kommer i gang og at den blir ferdig, sier Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, til Dagbladet.
DB170109 Like etter han ankom hilste Jensen på Cappelens forsvarerteam Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling.
DB170109 I RETTEN : Eirik Jensen og Gjermund Cappelens sitter tiltalt i Oslo tingrett.
DB170109 HILSTE : Eirik Jensen hilste på Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe ( i midten ).
DB170109 Ønsket et mulig samarbeid ¶ Cappelens hasjpartner ble tatt i 1995.
DB170109 Her snakker han om Cappelens motiver for skylderkjennelsen.
DB170109 Det sentrale punktet i rettssaken er hvorvidt Eirik Jensen var en medsammensvoren til Cappelens mangeårige og storstilte innførsel av narkotika til Norge, eller om Cappelen var Jensens hemmelige politiinformant.
DB170109 Dagbladet konfrontrerte i dag Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, med opplysnigene om at Cappelen i avhør kalte Jensen for sin kildefører.
DB170109 Under dagens innledningsforedag, brukte statsadvokat Alfheim tid på denne dommen for å bevise hvilken hasjbaron Cappelen har vært og for å belyse at dette ikke er oppspinn fra Cappelens side, slik som Jensens forsvarere påstår, ifølge ham.
DB170109 NEKTER Å HILSE : Eirik Jensen og Gjermund Cappelens sitter tiltalt i Oslo tingrett.
DB170109 Her snakker han om Cappelens motiver for skyldserkjennelsen.
DB170109 - Oppspinn ¶ Cappelens hasjliga ble dømt til 13 år, 16 år, 15 år, 5 og et halvt år, 9 år og 5 år i fengsel 19. november i fjor i Asker og Bærum tingrett for grove narkotikaforbrytelser.
DB170109 - Egentlig er den distribusjonen i dommen fra Asker og Bærum begrenset litt ut fra Cappelens egne forklaringer.
DB170109 - De sier at det er oppspinn fra Cappelens side.
DB170109 I RETTEN : Eirik Jensen og Gjermund Cappelens sitter tiltalt i Oslo tingrett.
DB170109 Han sier også at Gjermund Cappelens egne detaljkunnskap er viktig.
DB170109 Han sier de vil vise fram narkotikaregnskap, Cappelens omfattede telefonkontakt med interesser i utlandet og mange flyreiser.
DB170109 Alfheim tok deretter opp deler av Gjermund Cappelens angivelige narkonettverk.
DB170109 Alfheim redegjorde også for Cappelens yrkesbakgrunn.
DB170109 Alfheim redegjorde i innledningsforedraget for aktoratets syn på hva slags motiver Cappelen kan ha hatt for å snakke om sin omfattende kriminelle virksomhet, og tok da opp at Cappelens mulighet til straffereduksjon ved å angi Eirik Jensen har vært et tema i pressen.
DB170109 Alfheim opplyste om Cappelens navnebytte fra Gjermund Maack Thorud i 2009.
DB170109 Her snakker han om Cappelens motiver for skylderkjennelsen.
DB170109 Da ble en nå 64 år gammel mann, som i fjor ble dømt som en av hovedmennene i Cappelens hasjliga, tatt og senere dømt til seks års fengsel for innførsel av 52 kilo hasj.
DB170109 Cappelen har forklart at « RØ » er rørleggeren, som i fjor ble dømt som en del av Cappelens hasjliga.
DB170109 desember stjal 110 kilo hasj fra et av Cappelens hasjlager, som en uføretrygdet rørlegger hadde ansvaret for.
DB170109 Både Cappelens og Jensens forsvarere merket seg nok noen detaljer som kan tale til hver av de tiltaltes fordel.
BT170109 Ingen av de to tiltalte ga kommentarer til pressen da de ankom tingretten mandag morgen, men Cappelens advokat, Benedict de Vibe, sa at Cappelen gledet seg til å komme i gang.
BT170109 FORSVARER : Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe før rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen Oslo tingrett mandag.
BT170109 * I tillegg har aktoratet stevnet Eirik Jensens tidligere samboer, medlemmer av Gjermund Cappelens familie og seks personer fra den såkalte Cappelen-ligaen som vitner.
BT170109 Cappelens advokat ser det annerledes.
BT170109 Hvis saken står og faller på Cappelens troverdighet, er den syltynn.
BT170109 Et svar på Cappelens behov for støtte, hele døgnet, på grunn av trusler og utrygghet, ifølge Jensen.
BT170109 Cappelens beskyldninger må underbygges med konkrete bevis - som pengestrømmer, tekstmeldinger og avkoding.
BT170109 Spesialenheten tar seg av sakskomplekset som involverer politimannen, mens Cappelens narkotikainnførsel er etterforsket av ordinært politi, og blir håndtert av Statsadvokatene i Oslo.
BT170109 Mens de avlyttet telefoner og drev aktiv spaning, ble en stor mengde hasj og kontanter fjernet fra Cappelens eiendom.
BT170109 Men som aktor sa i retten : Spørsmålet om skyld avgjøres ikke av Cappelens motiver for å tyste.
BT170109 Ingen av de to tiltalte ga kommentarer til pressen da de ankom tingretten mandag morgen, men Cappelens advokat, Benedict de Vibe, sa at Cappelen gledet seg til å komme i gang.
BT170109 FORSVARER : Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe før rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen Oslo tingrett mandag.
BT170109 * I tillegg har aktoratet stevnet Eirik Jensens tidligere samboer, medlemmer av Gjermund Cappelens familie og seks personer fra den såkalte Cappelen-ligaen som vitner.
BT170109 Cappelens advokat ser det annerledes.
BT170109 Spesialenheten tar seg av sakskomplekset som involverer politimannen, mens Cappelens narkotikainnførsel er etterforsket av ordinært politi, og blir håndtert av Statsadvokatene i Oslo.
BT170109 Mens de avlyttet telefoner og drev aktiv spaning, ble en stor mengde hasj og kontanter fjernet fra Cappelens eiendom.
BT170109 Men som aktor sa i retten : Spørsmålet om skyld avgjøres ikke av Cappelens motiver for å tyste.
AP170109 | Tror ikke på Cappelens forklaring om pengebruk ¶
AP170109 Statsadvokat Lars Erik Alfheim tegnet i formiddag et bilde av Gjermund Cappelens omfattende narkotikanettverk, med enorme fortjenester og et stort forbruk av kontanter.
AP170109 Her i samtale med Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.
AP170109 - Så det er punkt hvor dere ikke har tillit til Cappelens forklaring ? spurte tingrettsdommer Kim Heger.
AP170109 Statsadvokat Lars Erik Alfheim fokuserte i sitt innledningsforedrag i rettssaken mot politioverbetjent Eirik Jensen og hasjimportør Gjermund Cappelen, på Cappelens omfattende smugling av hasj, hans nettverk og hvordan bærumsmannen hadde forsøkt å hvitvaske milliardinntekter gjennom legal virksomhet.
AP170109 Mannen var en av Cappelens nærmeste medsammensvorne i hasjdistribusjonen.
AP170109 Mandag gikk i hovedsak til å fokusere på Cappelens hasjsmugling.
AP170109 I et av selskapene, som fikk navnet Exclusive Tuning, var Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe ført opp som styreformann.
AP170109 Halvparten av beslaget ble funnet som kontanter i en leiebil som ble disponert av Cappelens sønn, og i et beslag på Cappelens bopel.
AP170109 Halvparten av beslaget ble funnet som kontanter i en leiebil som ble disponert av Cappelens sønn, og i et beslag på Cappelens bopel.
AP170109 Ett av Cappelens siste foretak, Pure Nordic Tobacco, gikk konkurs i 2014.
AP170109 Det tilsvarer mellom 0,5 og 1 prosent av det påtalemyndigheten anslår som Cappelens egentlige omsetning.
AP170109 Alfheim forklarte at politiet har forsøkt å spore opp verdier knyttet til Cappelens virksomhet, men at etterforskningen kun har avdekket kontanter og verdier for 10 millioner kroner.
AP170109 Men politiet i Asker og Bærum hadde flere ganger tidligere forsøkt å få stoppet Cappelens virksomhet.
AP170109 Alfheim beskrev Gjermund Cappelens liv siden 1983, uten fast arbeid, med overdrevent luksusforbruk, utstrakt kontakt med kriminelle, stadige reiser til Danmark og Nederland, og med en rekke dommer bak seg.
AP170109 desember 2013 hadde politiet fått mistanke om et mulig samarbeid med Cappelen, og fingerte et innbrudd der de fjernet 109 kilo hasj fra Cappelens lager på Røa i Oslo.
AP170109 Politiet tror ikke på Cappelens forklaring om pengebruk : « Det er naivt å tro at det er alt som finnes ».
AP170109 Kriminalteknikerne har da også funnet Cappelens fingeravtrykk på dokumentet.
AP170109 Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim og Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe i Oslo tingrett mandag.
AP170109 Alt er bare oppspinn fra Cappelens side.
SA170108 Deler av denne artikkelen ble første gang publisert 10.2.2015 ¶ | - Politiet hadde hemmelig informant i Cappelens nettverk ¶
DB170108 Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe sier hans klient har forberedt seg til rettssaken ved å gå gjennom de mange og lange forklaringene han har gitt ¶
BT170108 59 år gamle Jensen nekter straffskyld for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet, og han har tidligere sagt at Cappelens historie ikke er sann.
BT170108 | TV 2 : Politiet hadde informant i Cappelens nettverk ¶
BT170108 Politiet jobbet i to tiår med å sprenge Cappelens narkotikaimperium, men det var først da Oslo-politiet satte i gang det svært hemmelige prosjektet « Operasjon Silent » høsten 2013 at de endelig lyktes.
BT170108 Ifølge TV 2s opplysninger hadde politiet i løpet av høsten 2013 sikret seg en hemmelig informant på innsiden av Cappelens hasjnettverk.
BT170108 En person med nære forbindelser til kriminelle miljøer i Oslo var informant på innsiden av Gjermund Cappelens hasjnettverk.
BT170108 59 år gamle Jensen nekter straffskyld for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet, og han har tidligere sagt at Cappelens historie ikke er sann.
DB170107 Dette skal være bakgrunnen for Cappelens krav om beskyttelse for seg selv og familien.
DB170107 Dette blir kategorisk avvist av Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe.
DB170107 Det er uklart om han får gjennomslag for noen av de andre, og Dagbladet får opplyst at Cappelens krav vil bli tema under rettssaken.
DB170107 Det ble starten på opprullingen av Cappelens hasjliga.
DB170107 Asker og Bærum tingrett avsa meget strenge dommer mot de andre medlemmene i Cappelens hasjliga.
AP161004 - Jeg vil anbefale at folk har med seg et kart, for eksempel Cappelens kart Vestfold 1:75000, der severdigheter, utsiktspunkter og sykkelrute er tegnet inn, sier Wold.
AP160611 - Etter først å ha uttrykt seg i særdeles sterke ordelag om ordningen, delvis i den tro at det var den borgerlige regjeringen som hadde tatt initiativet, gjorde Brofoss ham oppmerksom på at det var i Cappelens egen tid som finansminister, sommeren 1965, at ordningen hadde kommet i stand.
AP160208 Tekstmeldingene er en viktig del av grunnlaget for tiltalen, der det heter at tekstmeldinger og e-poster « med ofte tilforlatelig innhold », i realiteten var varsler av betydning for Cappelens hasjvirksomhet.
AP160208 Om Cappelens forklaring ikke holder, velter saken.
AP160208 Min klient har ikke disse pengene uansett, sier Cappelens advokat, Benedict de Vibe.
AP160208 I forrige uke ble det også kjent at Cappelens sønn er ¶
AP160208 Tekstmeldingene er en viktig del av grunnlaget for tiltalen, der det heter at tekstmeldinger og e-poster « med ofte tilforlatelig innhold », i realiteten var varsler av betydning for Cappelens hasjvirksomhet.
AP160208 Om Cappelens forklaring ikke holder, velter saken.
AP160208 Min klient har ikke disse pengene uansett, sier Cappelens advokat, Benedict de Vibe.
AP160208 I forrige uke ble det også kjent at Cappelens sønn er ¶
AP160208 Tiltalen sier at Eirik Jensen i tidsrommet 2004 til 2013 medvirket til Cappelens innførsel av meget stort kvantum med hasj til Norge.
AP160208 Gjennom ovennevnte hndlemåte medvirket Jensen til den sammenhengende innførselsvirksomheten, eller en vesentlig del av denne, ved å styrke Cappelens forsett.
AP160208> Gjennom ovennevnte hndlemåte medvirket Jensen til den sammenhengende innførselsvirksomheten, eller en vesentlig del av denne, ved å styrke Cappelens forsett.