SA170610 Han deler Tor Jarle Bolmes opplevelse av at antall mosjonsløp i regionen er høyt.
AP170610 Han deler Tor Jarle Bolmes opplevelse av at antall mosjonsløp i regionen er høyt.