AP160707 Våpenbutikken Original Bob's er blant de mest populære i det nordlige Massachusetts.
AP160707 Skytehallen hos Original Bob's her i Salisbury, helt nordøst i Massachusetts, er blant de mest populære i området.
AP160707 På veggen hos Original Bob's henger et rosa, halvautomatisk våpen av typen AR-15, den samme våpentypen som ble brukt av massedrapsmannen i Orlando.