AP160707https://www.aftenposten.no/verden/Sa-store-er-forskjellene-i-USAs-vapenlover-586260b.html Våpenbutikken Original Bob's er blant de mest populære i det nordlige Massachusetts.
AP160707https://www.aftenposten.no/verden/Sa-store-er-forskjellene-i-USAs-vapenlover-586260b.html Skytehallen hos Original Bob's her i Salisbury, helt nordøst i Massachusetts, er blant de mest populære i området.
AP160707https://www.aftenposten.no/verden/Sa-store-er-forskjellene-i-USAs-vapenlover-586260b.html På veggen hos Original Bob's henger et rosa, halvautomatisk våpen av typen AR-15, den samme våpentypen som ble brukt av massedrapsmannen i Orlando.