DB170108 I tillegg til forsvarerne vil Helge Bettemo , statsautoriserte revisor, være til stede i retten i de dagene som gjelder de økonomiske sidene av saken.
DB170108 Bettemo og forsvarerne har gått gjennom de samme tallene, og konkludert med at tallene ikke gir noen bevis for et overforbruk, blant annet fordi det ikke er tatt høyde for forskudd på arv og en felles økonomi med Jensens ekssamboer.