DN170913 Batista-brødrene har gitt påtalemyndigheten det som omtales som sterke beviser mot Temer i form av lydopptak.
AA170913 Batista-brødrene har gitt påtalemyndigheten det som omtales som sterke beviser mot Temer i form av lydopptak.