VG170913 Det største Barcelona-budet skal ha vært helt oppe i 1,3 milliard kroner.