VG170801 Det skulle jeg jo ønske BDS-bevegelsen som vil boikotte Israel ble nektet også, da jeg oppriktig mener de er antisemittiske.
SA170622 Åpne øynene ! BDS-bevegelsen , som hevder å være vår venn, er fast bestemt på å klandre Israel for alle våre problemer.
SA170622 BDS-bevegelsen og andre anti-Israel-aktivister bruker israelske bosetninger på Vestbredden for å demonisere Israel, men de ser ikke ut til å forstå at bosettingene gagner palestinerne slik situasjonen er på bakken i dag.
DA170614 LO, som i mai vedtok at de skal jobbe for boikott av Israel, har ingen formell kontakt med BDS-bevegelsen .
DA170614 Hvis man argumenterer for at det er ok å produsere SodaStream i ulovlige bosetninger, er man ganske langt utafor alt som berøres av folkeretten, svarer Tavridis-Hansen, som sier han « heller ikke har sett noe sted at BDS-bevegelsen alene tar æren for LOs vedtak ».
DA170614 Eid mener BDS-bevegelsen « bruker » vedtaket til inntekt for egen suksess : ¶
DA170614 Eid er sterkt kritisk til den internasjonale BDS-bevegelsen ( Boikott, desinvesteringer og sanksjoner ), som, med deres egne ord, jobber for boikott av « den israelske staten, israelske selskaper og annen virksomhet som støtter eller profitterer på den israelske okkupasjonen av Palestina ».
DA170614 - Eid mener at BDS-bevegelsen tar vedtaket deres til inntekt for seg, selv om dere ikke har noe koordinert samarbeid.
SA170306 Israels statsminister Benjamin Netanyahu har rettet kraftig kritikk mot BDS-bevegelsen .
SA170306 Den siste tiden har israelske myndigheter selv trappet opp en diplomatisk og juridisk kamp mot den såkalte BDS-bevegelsen .