AP170609 Rotavirus- og BCG-vaksine beskytter sped- og småbarn henholdsvis mot diaré /oppkast og tuberkulose.
AP170609 Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet bekrefter at nyfødte barn med SCID som får BCG-vaksine kan få en alvorlig, utbredt infeksjon med BCG-bakterien som ligner alvorlig tuberkulose.
AP170609 Flere barn er blitt alvorlig syke etter en BCG-vaksine fordi de har hatt denne immunsvikten.
AP170609 Barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose får tilbud om BCG-vaksine gjennom det norske barnevaksinasjonsprogrammet.