DA170613 Hun reagerer også på at rådmannen i sitt framlegg flere ganger nevner at det videre arbeidet med en ny bypakke likevel skal ta utgangspunkt i Buskerudbypakke 2 ( BBP2 ) - fra høsten 2016, selv om den ble forkastet.
DA170613 Den forhenværende rådmannen i Drammen var den som i sin tid utfordret aksjonsgruppa til selv å utforme et alternativ til BBP2 .
DA170613 - Det er helt hinsides, for BBP2 legger opp til en fortsatt knutepunktsstruktur der all trafikk ledes via Bangeløkka og Rosenkrantz gate.
DA170613 Det vises til utredningsprogrammet : " Det utarbeides ulike tiltakspakker med utgangspunkt i vedtatt BBP2 av september 2016 og innspill i medvirkningsprosessen slik som Innbyggerforslaget fra « Aksjonsgruppen nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser forslag er å anse, skal det gjøres kostnadsberegninger og virknings/effektberegninger for.