DA170913 Beina er borte på 15 år gamle Azizu Haque.
DA170913 Azizu Haque har mistet så mye blod at han kanskje ikke overlever.