VG170612 Min kollega Awaz takker høflig nei - hun er muslim, det er ramadan og hun faster.
VG170612 Min kollega Awaz som jobber for Norsk Folkehjelp i byen Duhok, fungerer som tolk.
VG170612 Aveen sier noe og de to damene har en utgreiing seg imellom på kurdisk før Awaz snur seg mot meg og Julie igjen og smiler unnskyldende.