VG170327 Jeg sa vel noe sånn som at « du går ikke inn i Armani-butikk med Cubus-penger, gjør du vel ?
DB170327 Som jeg sa en gang : Du går ikke inn i en Armani-butikk med Cubus-penger ?