SA160427 Rosseli Olsen var på plass for å se kameraten Haitam Alessami i aksjon.
AP160427 Rosseli Olsen var på plass for å se kameraten Haitam Alessami i aksjon.