VG170613 Regjeringen vil kutte AAP-ordningen til tre år.
VG170613 Det kommer stadig flere unge inn i AAP-ordningen , uten at det nødvendigvis er den beste løsningen, mener hun.
VG170612 Regjeringen vil kutte AAP-ordningen til tre år.
VG170612 - Det er et paradoks at det kommer stadig flere unge inn i AAP-ordningen .
VG170611 Regjeringen vil kutte AAP-ordningen til tre år.
VG170611 Regjeringen vil kutte AAP-ordningen til tre år.
SA170406 Regjeringen ønsker å endre AAP-ordningen for å gi bedre hjelp til dem som trenger støtte.
SA170406 DEBATT : Regjeringen ønsker å endre AAP-ordningen for å gi bedre hjelp til dem som trenger støtte.
DB170405 Så kan man jo forstå at Dag Terje Andersen føler et slags eierskap til AAP-ordningen , som tidligere arbeidsminister i den rødgrønne regjeringen, sier Stefan Heggelund.
DB170405 Han viser til at forslagene til endring av AAP-ordningen er basert på forskning av Sintef og Fafo.
DB170405 De er faktisk for større kutt i AAP-ordningen i programmet sitt enn vi foreslår.
DB170405 Andersen er mot kutt i AAP-ordningen, men i programutkastet er Arbeiderpartiet for kutt i AAP-ordningen .
DB170405 Andersen er mot kutt i AAP-ordningen , men i programutkastet er Arbeiderpartiet for kutt i AAP-ordningen.
DB170405 - I regjeringens forslag til endringer i AAP-ordningen foreslår vi blant annet å redusere varigheten til tre år.
AP170403 Niqab, Ruter og båtskyssen Fornebu, AAP-ordningen , syklister og navn på nye fylker.
DN170330 - Gjennom grepene vi tar, vil vi heve terskelen for å komme inn i AAP-ordningen og vi vil senke den for å komme ut, sier Hauglie til avisen.
DB170330 - Gjennom grepene vi tar, vil vi heve terskelen for å komme inn i AAP-ordningen og vi vil senke den for å komme ut, sier Hauglie til avisen.
BT170330 - Gjennom grepene vi tar, vil vi heve terskelen for å komme inn i AAP-ordningen og vi vil senke den for å komme ut, sier Hauglie til avisen.
AA170330 Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil heve terskelen for å komme inn i AAP-ordningen .
AA170330 - Gjennom grepene vi tar, vil vi heve terskelen for å komme inn i AAP-ordningen og vi vil senke den for å komme ut, sier Hauglie til avisen.
VG170329 Vi ser at mange av de unge som kommer inn i AAP-ordningen , faktisk aldri har vært i jobb.
VG170329 Innstrammingene kommer blant annet fordi så få som går på arbeidsavklaringspenger, faktisk kommer seg tilbake i jobb : ¶ AAP-ordningen
VG170329 Derfor foreslår regjeringen nå endringer som vil gjøre AAP-ordningen mer arbeidsrettet.
VG170329 - Og antallet unge i AAP-ordningen øker.
VG170329 - Gjennom grepene vi tar, vil vi heve terskelen for å komme inn i AAP-ordningen og vi vil senke den for å komme ut, sier hun.
VG170329 - Da AAP-ordningen ble innført erstattet den de tre tidligere ordningene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.
DB170210 Da Ap la frem sitt programutkast på mandag, var forslaget om reform av AAP-ordningen blant de punktene som fikk mest oppmerksomhet, med bl.a. flere innslag på NRKs Nyhetsmorgen og bred diskusjon i Dagbladet i dagene etter.
DB170206 Parallelt med omleggingen av AAP-ordningen setter vi inn et tosifret antall tiltak rettet spesifikt mot unge.
DB170206 Det er bakgrunnen for at regjeringen i fjor sendte på høring en rekke forslag om å endre AAP-ordningen .