NL170912 ¶ Ledelsen i konsernet Arbeiderpartiet ser ut til å være seg selv nærmest, og idealismen ser ut til å være byttet ut med markedsføringstaktikk for å fremme AP-konsernets markedsverdi, skriver Rune Foshaug.
NL170912 Ledelsen i konsernet Arbeiderpartiet ser ut til å være seg selv nærmest, og idealismen ser ut til å være byttet ut med markedsføringstaktikk for å fremme AP-konsernets markedsverdi.